Osallistumisympäristö HAUS 11.10.2012

487 views

Published on

Esitys HAUS 11.10.2012
"Sosiaalinen media, joukkoistaminen, ja hallinto"

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Osallistumisympäristö HAUS 11.10.2012

 1. 1. ”Sosiaalinen media, joukkoistaminen jahallinto”HAUS 11.10.2012Teemu Ropponen, ProjektipäälikköTeemu.Ropponen@om.fi, 040 525 5153
 2. 2. Kiteytys esityksestä• Osallistumisympäristö-hanke kokoaa osallistumisen verkkotyökaluja helppokäyttöiseksi työkalupakiksi kansalaisille, järjestöille ja viranomaisille.• Tekniikan lisäksi kyse on laajemmasta toimintatapojen muutoksesta• Otakantaa.fi on kansalaisten ja hallinnon kohtaamispaikka verkossa – käytössä nyt!• Kansalais- ja kuntalaisaloitteita pääsee tekemään joulukuussa 2012. Muut palvelut valmistuvat 2013.• Palveluiden toteuttamistapa on avoin ja osin ”joukkoistava”
 3. 3. Taustaa • Projektipäällikkö – OM/Demokratia- kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö/Osallistumisympäristö-hanke – Sidosryhmien & käyttäjien huomioiminen – Kansalais- ja kuntalaisaloitepalvelu • Aiemmin mm. – Aalto-yliopistossa, tutki sosiaalista mediaa ja avointa yhteistyötä kansalaisten ja hallinnon vuorovaikutuksessa (SOMUS) – 10+ vuotta ICT-alalla yrittäjänä & yksityisellä sektorilla => Näkökulmani on ihmisläheisen insinöörin 3
 4. 4. Julkisen vallan tehtävänä on edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään koskevaan päätöksentekoon.Perustuslaki2 Luku Perusoikeudet – 14§ Vaali- ja osallistumisoikeudet – 3 mom.
 5. 5. Osallistumisympäristö tarjoaa sähköisiä palveluita kansalaisyhteiskunnan, julkisen hallinnon ja poliittisten päättäjien väliseen vuorovaikutukseen.Palvelut helpottavat kansalaisvaikuttamista ja tiedonsaantia sekä lisäävät päätösten valmistelun ja päätöksenteon läpinäkyvyyttä ja parantavat niiden laatua. Niiden avulla voidaan myös keventää hallinnollista taakkaa. Palvelut toimivat osin jo nyt osoitteessa www.otakantaa.fi
 6. 6. Käytännössä mm.• Työkalut osallisuuden ja vuorovaikutuksen suunnitteluun• Verkkokeskustelut• Dokumenttien työstö yhdessä• Viralliset verkkokyselyt, epäviralliset gallupit• Lausuntopyynnöt, lausuntojen antaminen, lausuntojen koostaminen verkossa• Kansalais- ja kuntalaisaloitteiden tekeminen ja seuranta• Tietoa julkisista hankkeista, omista osallistumisoikeuksista ja -mahdollisuuksista• Kansanedustajien ja valtuutettujen seurantapalvelu
 7. 7. Osallistumisympäristö-hanke (OSY)
 8. 8. Toteutettavat palvelut• OtaKantaa perustoiminnallisuus• Kansalais- ja kuntalaisaloitepalvelu• Lausuntopalvelu• + muita palveluita (hankesuunnitelma tarkennuksessa)
 9. 9. Vähän taustaa – jos tarpeen
 10. 10. Hallintohan on jo verkossa ja sosiaalisessa mediassa?!Nykyiset palvelut ovat sirpaloituneet ympäriinsä.Ne tunnetaan huonosti, käytetään melko vähän.Osallistumiskäytännöt vaihtelevat valtavasti.
 11. 11. …kansainväliset vertailut eivät mairittele1. Etelä-Korea (2.) 12. Malesia 23. Kypros2. Australia (5.) 13. Tanska (3.) 23. Ruotsi (9.)3. Espanja 14. Saksa 25. Kroatia4. Uusi-Seelanti (6.) 15. Ranska (4.) 26. Kolumbia4. Iso-Britannia 15. Alankomaat 26. Irlanti6. Japani (12.) 17. Belgia 28. Kirgisia6. USA (1.) 18. Kazakstan 28. Mongolia8. Kanada (11.) 19. Liettua 30. Suomi (45.)9. Viro (8.) 20. Slovenia 30. Israel9. Singapore (10.) 21. Itävalta 32. Kiina10. Bahrain 21. Norja 32. Meksiko (7.) … 157. VanuatuE-participation index (YK 2010, 2008)
 12. 12. Tosin vuonna 2012 olemme jo nousussa!Suomi palkittiin YK:n sähköisen hallinnon vertailussaSuomi on sijoittunut yhdeksänneksi YK:n joka toinen vuosijulkaisemassa valtioiden sähköisen hallinnon vertailussa.Suomi paransi sijoitustaan vuoden 2010 vertailuun verrattunakymmenen askelta.Sähköisessä osallistumisessa olimme jaetulla sijalla 11.http://www2.unpan.org/egovkb/global_reports/12report.htm
 13. 13. Islanti tekee perustuslain verkossa ”koko kansan projekti jotta epäluulo hallintoa kohtaan hälvenisi”
 14. 14. OECD Public Governance Reviews Finland –Working together to sustain access,31.5.2010• Kuuleminen ja osallisuus tuovat valmisteluun lisäarvoa. Työtapa vaatii muutosta hallinnon ja kansalaisten väliseen suhteeseen, mm. aktiivista dialogia• Kansalaisten osallisuutta koskeva toimintapolitiikka on pysynyt Suomessa heikkona riippumatta hyvästä tahdosta ja monista yrityksistä. Kansalaisten osallisuuden arvoa ei ole tunnistettu• Ydintekijänä hallinnon ja kansalaisten välisessä etäisyydessä on kansalaisten kuulemisen vähyys poliittisessa valmistelussa ja keskushallinnossa
 15. 15. Virkamiesten asenteet verkko-osallistumiseen (VTT Janne Matikainen, HY, 2008) • Virkamiehet käyttävät työssään paljon verkkoa • Verkkoviestinnän yleistyminen on madaltanut kansalaisten kynnystä ottaa yhteyttä virkamiehiin • Virkamiehet suhtautuvat myönteisesti yhteydenottoihin ja kokevat, että verkko on siihen hyvä väline • Ongelmia: » Toimintamallien puuttuminen » Keskustelukulttuurin puutteellisuus » Kanavat ja menetelmät tunnetaan huonosti » Tahtotilan puuttuminen, resursointi
 16. 16. Osallisuus, hallinto koordinoi, kansalaisten osallisuus, tieto avoimesti käytössä (proaktiivisuus), verkostoitunut hallinto, paljon erilaisia työkaluja ja keinoja.Ongelma Tavoitteet Vaihtoehdot Politiikkatoimi Toimeenpano Arviointi Perinteinen tapa, hallinnon omistama prosessi, kuullaan kun työ on loppusuoralla (kyllä/ei) päätökset suljettujen ovien takana, perinteiset kansalaisjärjestöt, perinteiset keinot
 17. 17. Valtion tuki verkkodemokratian kehittämiselle?4.2.2010 VN periaatepäätös:”Suomi verkkodemokratiavertailujen 10 kärkimaanjoukkoon 2010-luvun loppuun mennessä”
 18. 18. Osallistumisympäristö-hanke (OSY)• Osa VM:n Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmaa (SADe-ohjelma)• Oikeusministeriöllä vetovastuu Osallistumisympäristöstä• Ohjausryhmässä mm. Eduskunta, Kuntaliitto, kuntia ja ministeriöitä• I vaihe ulottuu 2012 asti, II vaihe 2013 asti• Ensimmäiset palvelut käyttöön 2012 alkuvuoden vaikana• Budjetti n. 2,6 miljoonaa (2010-2013)
 19. 19. Onko verkkovaikuttaminen hypeä? Lyhyellä aikavälillä teknologian ja innovaatioiden merkitystä yliarvioidaan Pitkällä aikavälillä aliarvioidaanMalli: Gartner
 20. 20. Apua, lisää palveluita tähän joukkoon?20Greg Verdino: http://gregverdino.typepad.com/greg_verdinos_blog/2007/07/social-media-ho.html
 21. 21. www.otakantaa.fiPerustoiminnallisuusDemo, jos verkko toimii 
 22. 22. Perustoiminnallisuus• Kokoaa osallistumisen järjestämiseen tarvittavat peruspalvelut yhteen – Osallistumisen suunnittelu ja osallistujien kutsuminen – Työkaluina mm. keskustelut, kommentointi, kyselyt, chat, kirjoittaminen – Valmistelijalle työkaluja yhteenvetojen laadintaan• Verkottumistyökaluja• Tietoja hankkeista ja osallistumismahdollisuuksista 22
 23. 23. www.OtaKantaa.fi
 24. 24. Hankkeet joihin kansalainen voi osallistua
 25. 25. Oma sivu - tietoa niistä hankkeista jotkakiinnostavat
 26. 26. Esimerkki: hankesivu - kokonaiskuva
 27. 27. Esimerkki: hankesivu – osa kuvaa
 28. 28. Verkkokeskustelut – ”perinteinen foorumi”
 29. 29. Verkkokeskustelut – ”perinteinen foorumi”
 30. 30. Toimintatavoista• Maksuton, kaksikielinen• Oikeusministeriö ylläpitää – veloituksetta• Oikeusministeriö neuvoo ja kouluttaa• Voi ottaa käyttöön milloin vaan• Moderointi valmiina• Vaihtelevat yksityisyys- ja rekisteröintikäytännöt, tarpeen mukaan – Vrt. anonyymi/matala kynnys; vain omalla nimellä vahvasti tunnistautuneena jne.
 31. 31. Kansalais- ja kuntalaisaloite
 32. 32. Uusi valtiollisen tason vaikuttamiskeino”Vähintään viidelläkymmenellätuhannella äänioikeutetulla Suomen kansalaisella on oikeus tehdä eduskunnalle aloite lain säätämiseksi sen mukaan kuin lailla säädetään.” (Perustuslain 53 §:n 3 mom., voimaan 1.3.2012)
 33. 33. Kansalaisaloite: näin se toimiiKansalaisaloite-video 2012• http://bit.ly/kansalaisaloite-video• Viestintää ja hankintaa varten tehty prototyyppi• Hyvin lähellä lopullista palvelua – valittu toimittaja (Solita) jatkanut lähes suoraan prorotyypistä
 34. 34. Kansalais- ja kuntalaisaloitepalvelunpalvelulupaus• Kansalais- ja kuntalaisaloitepalvelu tarjoaa tavan vaikuttaa maan tai kotikunnan asioihin. Verkkopalvelun avulla kansalaiset/kuntalaiset voivat tehdä kansalaisaloitteita eduskunnalle tai kuntalaisaloitteita kunnallisille päättäjille sekä kannattaa ja seurata muiden tekemiä aloitteita sähköisesti. Palvelun selkeä, vakioitu toimintamalli tehostaa aloitteiden prosessointia sekä valtionhallinnossa että kuntasektorilla.
 35. 35. Prototyyppi:http://www.youtube.com/watch?v=aBzMY4Itob4• Viestintää ja hankintaa varten tehty prototyyppi• Hyvin lähellä lopullista palvelua – valittu toimittaja (Solita) jatkanut lähes suoraan prorotyypistä
 36. 36. Esimerkkileiskoja
 37. 37. Erityishuomioita 1/2• Esteetön• Maksuton• Kaksikielinen• Kansalaiselle palvelu tarjoaa selkeän, yhden luukun kansalais- ja kuntalaisaloitteelle. – Esim. monissa tapauksissa kuntalaisaloite voi olla oikea kanava (kansalaisaloitteen sijaan). – Tämä tulee tunnistaa ja viestiä.
 38. 38. Erityishuomioita 2/2• Lain mukaan Viestintävirasto auditoi järjestelmän• Avoin lähdekoodi• Avoin kehittämismalli – kansalaiset, järjestöt, virkamiehet mukana palvelua kehittämässä• Palvelua koskevat kansalaisaloitelain pykälät tulevat voimaan 1.12.2012 – jolloin siis palvelun voi julkaista – Haasteena ”big bang”-julkaisu
 39. 39. Kysely- ja lausuntopalvelu (2/7)Verkkokyselyiden toteuttaminen monikanavaisesti• Kohderyhmien rajaus, esimerkiksi erilaisiin perusrekistereihin ja karttatietoihin perustuen• Mahdollistaa lausuntomenettelyn ja lausuntojen antamisen sähköisesti• Palautteen automaattisen koostamisenPelkästään tämän osapalvelun toteuttamisella sekä tehostetaan, että laadullisesti parannetaan osallistumista valtavasti. 41
 40. 40. Kysely- ja lausuntopalvelu (2/7) 42
 41. 41. Lausuntopalvelu: videot ja prototLausuntopalvelu-video 2012• http://www.youtube.com/watch?v=jVlYofasZnILausuntopalvelun hankinta meneillään.
 42. 42. Edustajien ja valtuutettujen seuranta(”visio”)Eräänlainen esikuva: Iso-Britannia, www.Theyworkforyou.com
 43. 43. Hankkeen hyödyt• Kansalaisille ja kansalaisjärjestöille, mm. – Sujuva osallistumisen suunnitteilla tai valmistelussa oleviin asioihin – Aktiivista tekemistä, tieto päätöksistä – Monipuolisia keskusteluja ja kuulemisia, aloitteita, verkostoituminen – Välineet lausuntojen antamiseen – Myös järjestöt ja kansalaiset voivat olla valmistelijoita• Virkamiehille ja hallinnolle, mm. – Työkalut otettavissa käyttöön ilmaiseksi (tai edullisesti) – Kuullaan sidosryhmiä nykyistä paremmin – Työmäärä & kulut pienenevät kun yhdenmukaistetaan toimintapoja – Paremmat päätökset, tyytyväisemmät sidosryhmät. 45
 44. 44. Hankkeen hyödyt• Osallistumista edistävät välineet ja menetelmät – tiedon saamisen ja kansalaisvaikuttamisen helpottuminen – valmistelutyön tehostuminen ja laajempien osallistujamäärien tavoittaminen – osallistavan tutkimus- ja kehitystyön mahdollistuminen• Välineet valmiina palveluina koko julkishallinnolle – osallistumisen välineet käyttöönotettavissa helposti – osallistumis- ja vaikuttamiskanavien yhtenäisyys helpottaa niiden saatavuutta ja oppimista• Yhdenmukaiset toimintatavat• Taloudelliset hyödyt 46
 45. 45. Miten voi osallistua – kehittämiseen taisubstanssiin?• Rekisteröidy tai käy OtaKantaa:ssa jo tänään (www.otakantaa.fi)• Kirjoita/kommentoi hankeblogiimme ( blogi.otakantaa.fi)• Kerro näkemyksiäsi Facebookissa – Hankkeen sivu www.facebook.com/ Osallistumisymparistohanke – Kehittäjäyhteisö www.facebook.com/groups/ osallistumisymparisto/ – Kansalaisaloite www.facebook.com/aloite
 46. 46. Toimintatavoista palveluita kehittäessä
 47. 47. Joukkoistamisen henkeä palveluitakehitettäessä?• Kokeillaan erilaisia juttuja – osa epäonnistuu• Hallinnon beta / kokeilukulttuuri• Hallinto mahdollistajana• Moraalinen velvoite olla avoin• Kehittäjäyhteisö? Kansalaisraati? Kuka yhteisöt ”omistaa”?• Avoin data – entä hallintamalli innovaatioille?• Yli- vai aliresurssoitu?• Ostaako johto asian vai ei?
 48. 48. Vuorovaikutus käyttäjien kanssaSADE: tavoitteet vuorovaikutukselle käyttäjien kanssa Avoimuus Saavutettavuus Osallistavuus Vuorovaikutteisuus Laaja-alaisuus Mitattavuus
 49. 49. Paljon menetelmiä ja työkalut – osa toimii,osa ei…• Menetelmiä, mm. – Prototyypit (ja videot) tulevista palveluista (yhteensä 3 tehty) – Kansalaisraati, kehittäjäyhteisö – Avoimet määrittely - erittäin paljon organisaatiorajat ylittävää määrittelytyöpajoja – Käyttäjälähtöiset pilotit (palvelu-/ekosysteemilaajennukset) – Käyttäjäpersoonat• Työkaluja, mm. – FB & blogit – tiedotus – Owela – käyttäjäkeskustelut – GoogleDocs – verkkoyhteistyö (esim. määrittelyt) – Työpajat
 50. 50. Käyttäjäyhteisöt• 31-henkinen Kansalaisraati kokoontuu n. 2 kertaa vuodessa, toimii lisäksi toiminut verkossa aktiivisesti – Aiheina esim. tavallisen tallaajan näkökulma• 100-200 eri tahoa kattava Kehittäjäyhteisö on kokoontunut muutaman kerran, toimii verkossa ja useimmissa OSY työpajoissa, – Aiheina esim. Avoin data ja palveluekosysteemin luominen
 51. 51. Kansalaiset ja virkamiehet muutoksen tekijöinä Kansalaisraatilaiset, meidän muutosjohtajamme.
 52. 52. Kansalaisraati 7.11.
 53. 53. Ketä kehittäjäyhteisöön kuuluu?Kaikkiaan 150-200 eri tahoa (osa samoja)• Lomakkeen kautta ilmoittautunut n. 100 henkeä/tahoa (91 per 13.6.)• Facebookissa (155 per 13.6.)Yrityksiä, tutkimuslaitoksia, ICT-järjestöjä, poliittisia järjestöjä, esteettömyysjärjestöjä, virastoja, kuntia…Virkamiehiä, opiskelijoita, yrittäjiä, innovaattoreita, opettajia, hangaroundeja, kehittäjiä, journalisteja 55
 54. 54. <= Tampere 14.2.2011Helsinki =>9.3.2011
 55. 55. Olemme käyttäneet yhteisöä• Ideoinnissa• Määrittelyn aikana (työpajat)• Kilpailutuksen aikana (!!!)• Kehitystyössä• Markkinoinnissa, “jalkautuksessa”• Hankkeen ulkopuolisten pilottien ideoinnissa 57
 56. 56. ”Legislate, not innovate!” 
 57. 57. Avoimuus – odotukset, hype, pettymys

×