Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

OGP - Avoin hallinto - taustaa

1,229 views

Published on

OGP - Avoin hallinto - taustaa

Published in: Investor Relations
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

OGP - Avoin hallinto - taustaa

  1. 1. Avoin hallintoOpen Government Partnership Syksy 2012
  2. 2. Mitä on Open Government Partnership?Open Government Partnership (avoimen hallinnon kumppanuushanke) eliOGP käynnistettiin 20.9.2011 YK:n yleiskokouksen yhteydessä. Aloitteentekijöitä olivat Yhdysvaltain, Iso-Britannian, Brasilian, Norjan, Indonesian,Meksikon, Phillippiinien ja Etelä-Afrikan hallinnot.OGP:n mukaan hallintojen tämän päivän keskeisiä haasteita ovat: Julkisten palvelujen parantaminen Integriteetin lisääminen Julkisten resurssien tehokkaampi käyttö Turvallisemmat yhteisöt Yhteiskuntavastuun lisääminenAvoimen hallinnon kumppanuushanke OGP haluaa edistää, ettämaat sitoutuvat konkreettisesti avoimuuteen erityisesti seuraavilla alueilla Läpinäkyvyys Kansalaisten osallisuus Tilivelvollisuus Teknologia ja innovaatiot 14.11.2011 14.11.2011 2
  3. 3. Avoin hallinto eli OGP- hanke Suomessa Suomi on keväällä 2012 ilmaissut halunsa liittyä avoimen hallinnon kumppanuuteen (OGP). Suomen tulee ennen lopullista jäsenyyttä (maaliskuussa 2013) laatia oma avoimen hallinnon toimintasuunnitelma. Suunnitelma laaditaan kansallisia sidosryhmiä ja järjestöjä kuulleen ja mahdollisimman laajasti osallistaen. Suunnitelman teossa hyödynnetään myös verkostoitumismahdollisuuksia muiden avoimen hallinnon kumppanimaiden kanssa ideoiden kehittämiseksi. Toimintasuunnitelmaan pyritään saamaan konkreettisia asioita. Suomi osallistuu OGP-kokoukseen joulukuussa 2012 ja hyväksyy avoimen hallinnon julistuksen maaliskuussa 2013 pidettävässä avoimen hallinnon kumppanuushankkeen (OGP) vuotuisessa konferenssissa. 14.11.2011 14.11.2011 31. K
  4. 4. Suomen toimintasuunnitelma tulee pitämään sisällään Johdannon  Miksi on tärkeää Suomelle ja keskeiset haasteet, joihin Suomi aikoo toimintasuunnitelmalla vastata Avoimuuden edistämisen nykytilan ja aiemmat toimet  Erityisesti keskeisiin haasteisiin liittyvät toteutetut toimet avoimuuden lisäämiseksi Avoimen hallinnon/OGP-sitoumukset  Sitoumukset, joihin aiotaan ryhtyä. Voivat pohjautua nykyisille toimille ja voidaan tunnistaa uusia.  Jokainen sitoumus esitetään omana lyhyenä kappaleenaan  mikä se on,  miten tukee suurempaa läpinäkyvyyttä, tilivelvollisuutta, kansalaisten osallisuutta ja  ketkä ovat mukana toimeenpanossa ja  mitä sillä toivotaan saavutettavan). 14.11.2011 14.11.2011 4
  5. 5. Avoin hallinto - aikataulu 1 Kesä 2012 2 9-10/2012 3 11/2012 Kansallisen Avoin hallinto/OGPIlmoitus Suomen kansallisen toimintasuunnitelmankiinnostuksesta toimintasuunnitelman laadinta –kirjeellä kuulemiset/osallisuus lopullinen luonnos valmis 4 11/2012 5 3/2013 6 3/2014 Toimintasuunnitelman Sitoutuminen OGP- Itsearviointiraportti 12 kk läpikäynti muiden julistukseen ja lopullisen suunnitelman OGP-maiden kanssa toimintaohjelman toimeenpanon jälkeen julkistaminen = olemme tässä 14.11.2011 14.11.2011
  6. 6. Mistä saan tietoa ? Miten voin osallistua ja vaikuttaa? • www.avoinhallinto.fi • www.opengovernment.fi • www.opengov.fi • www.opengovernmentpartnership.orgLisäksi järjestämme syys-lokakuun aikana- joukkoistamista, avaamme twitterin, järjestämme keskustelun osoitteessaotakantaa.fi sekä järjestämme tilaisuuksia– lisätietoa näistä saatylläolevista avoinhallinto-osoitteista. 14.11.2011 14.11.2011 6
  7. 7. ja kuka toteuttaa (hankeryhmä) Avoin hallinto/Open Government Partnership –hankkeella on työryhmä, jossa edustettuina ovat  Transparency Finland  Avoinministeriö.fi  Forum Virium  Kuntaliitto  Stanfordin yliopisto  Oikeusministeriö  Ulkoministeriö  Valtiovarainministeriö  Hankkeen puheenjohtajan ja sihteerin tavoitat osoitteista katju.holkeri@vm.fi ja johanna.nurmi@vm.fi 14.11.2011 14.11.2011 7

×