Kansalaisaloite.fi Info 13.12.2012

748 views

Published on

Oikeusministeriön tiedotustilaisuus Kansalaisaloite.fi-palvelusta ja kansalaisaloitteen käytännöistä

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Kansalaisaloite.fi Info 13.12.2012

 1. 1. Kansalaisaloite.fiMedborgarinitiativ.fi Teemu Ropponen 13.12.2012
 2. 2. Esityksen sisältö Kansalaisaloite.fi – Medborgarinitiativ.fi - näin se toimii • Aloitteen vireillepano • Aloitteen kannattaminen Kokemuksia • Aloitteet ja kävijämäärät • Palvelun ensimmäiset 13 päivää Jatkokehittäminen – näin voit osallistua Kysymyksiä?
 3. 3. Kansalaisaloite - uusi valtiollisen tasonvaikuttamiskeino”Vähintään viidelläkymmenellätuhannella äänioikeutetulla Suomen kansalaisella on oikeus tehdä eduskunnalle aloite lain säätämiseksi sen mukaan kuin lailla säädetään.” (Perustuslain 53 §:n 3 mom., voimaan 1.3.2012)
 4. 4. Kansalais- ja kuntalaisaloitepalveluntavoite ”Tavoitteena innostava, helppokäyttöinen, maksuton ja turvallinen tapa vaikuttaa maan tai kotikunnan asioihin.” verkkopalvelu, jonka avulla voi turvallisesti • tehdä kansalais- ja kuntalaisaloitteita • kannattaa aloitteita sähköisesti sekä • toimittaa aloitteita eduskunnan tai kunnan käsiteltäväksi.(mahdollisuus kuntalaisaloitteiden tekemiseen tulossa alkuvuodesta 2013)
 5. 5. Kansalaisaloitelaki & sähköinen menettely Yleisesti verkossa • Kannatusilmoitusten keräämiseen verkossa on käytettävä Viestintäviraston hyväksymää tietojärjestelmää • Keräyksessä käytetään vahvaa sähköistä tunnistamista (VETUMA, eli pankkitunnukset, mobiilivarmenne tai sirullinen henkilökortti) Oikeusministeriön verkkopalvelu • Kansalaisaloitelain mukaan kannatusilmoituksia voidaan kerätä myös oikeusministeriön ylläpitämässä verkkopalvelussa. Muita verkkokeräysjärjestemiä • Avoin ministeriö (www.avoinministerio.fi) • (Addressit.com, Facebook, yms. EIVÄT ole verkkokeräysjärjestelmiä)Karkeasti ottaen näin se toimii:http://www.youtube.com/watch?v=aBzMY4Itob4
 6. 6. Katsaus palveluun
 7. 7. RuutukaappauksiaDemo? https://Testi.Kansalaisaloite.fi
 8. 8. Listaus aloitteistajoilla on yli 50kannatusilmoitusta
 9. 9. Aloitteen tekeminen, eli vireillepano
 10. 10. Vähintään yksihenkilö kussakinroolissa
 11. 11. Huom.Tämä ei ole varsinainen kirjoitustyökaluKutsut lähtevät sähköpostitse muille vastuuhenkilöilleSähköposti sisältää ohjeet ja linkin palveluun
 12. 12. Kunkin vastuuhenkilöntulee tunnistautua jahyväksyä roolinsavastuuhenkilönä
 13. 13. Kun on riittävä määrä vastuuhenkilöitä, aloitteen voi toimittaaOikeusministeriöön ja edelleen palveluun
 14. 14. Oikeusministeriön rooli? Oikeusministeriön rooli itse prosessissa varsin kevyt Aloitteet tarkastetaan ennen kuin ne julkaistaan palvelussa • tarkastuksessa käydään läpi, että aloitteen tarvittavat tiedot on täytetty ja ettei aloite sisällä verkossa julkaistavaksi sopimatonta materiaalia. • tarkastus ei muilta osin ota kantaa aloitteen sisältöön. • tarkastuksen jälkeen aloitteen pysyviä tietoja ei voi enää muuttaa. • Tarkastuksen tekee Demokratia-, kieli- ja perusoikeusasioiden yksikkö (DKY)
 15. 15. Kun aloite on tarkastettu, sitä voi kannattaa. Vastuuhenkilötvoivat esim. jakaa linkkiä haluamallaan tavalla.
 16. 16. Vastuuhenkilö voi kirjautua sisään ja päivittää tiettyjä aloitteen tietoja,esimerkiksi• Linkkien lisääminen• taloudellisen tuen ilmoittaminen• tiedot muilla keräystavoilla kerättyjen kannatusilmoitusten määrästäHuom. jos käyttää useita keräystapoja, aloitteen pysyvien tietojentulee olla samat! Vastuuhenkilöt ovat itse vastuussa, aloitteen eri vaiheista !• Toimittaminen oikeusministeriöön, Väestörekisterikeskukseen, yms.
 17. 17. Aloitteen kannattaminen
 18. 18. Ruutukaappauksia
 19. 19. Jatka haluamallasi tunnistautumistavalla
 20. 20. RuutukaappauksiaTiedot saadaan automaattisesti VETUMAsta ja Väestötietojärjestelmästä
 21. 21. Ruutukaappauksia
 22. 22. Kannatusilmoitusten julkisuus Kannatusilmoitusten allekirjoittajien nimet eivät ole julkisia vielä silloin, kun kannatusilmoituksia kerätään. Allekirjoittajien nimet tulevat julkisiksi vasta, kun ja jos Väestörekisterikeskus vahvistaa, että aloitteella on yli 50 000 hyväksyttyä kannatusilmoitusta. Tällöinkään tiedot eivät tule kansalaisaloite.fi –palveluun. Vireillepanija tai tämän edustaja saavat lain mukaan luovuttaa kerätyt tiedot vain Väestörekisterikeskukselle.
 23. 23. Muita huomioita
 24. 24. Erityishuomioita Esteetön Maksuton Kaksikielinen Viestintävirasto auditoi järjestelmän Avoin lähdekoodi Avoin kehittämismalli • kansalaiset, järjestöt, virkamiehet mukana palvelua kehittämässä Palvelua koskevat kansalaisaloitelain pykälät tulevat voimaan 1.12.2012 – jolloin siis palvelu voitiin julkaista
 25. 25. KokemuksiaEnsimmäiset 13 päivää
 26. 26. Status per 13.11.2012 34 kpl aloitteita syötetty järjestelmään 14 kpl aloitteita toimitettu OM tarkastukseen (kaikki nämä ”julkaistu” ja siten niitä voi kannattaa) 9 kpl yli kannatusilmoituksen aloitteita (näkyvät ”Selaa kansalaisaloitteita”) –sivulla Eniten kannatusilmoituksia • ”ENERGIAJUOMAT K16 - Kansalaisaloite energiajuomien myynnin kieltämisestä alle 16-vuotiaille” Eniten kannatusilmoituksia kansalaisaloite.fi:ssä • ”Kesäajasta luopuminen”
 27. 27. Palvelun käyttö & kävijämääristä(1.12.2012 -> 13.12.2012) Yhteensä noin 4 000 kannatusilmoitusta täytety kansalaisaloite.fi:ssä Keskimäärin n. 2 500 erillistä käyntiä/päivä Tällä hetkellä n. 5 000 käyntiä / päivä Kasvussa, eniten käyntejä 4.12. ja 12.12. Näyttäisi olevan varsin suosittu ja kasvussa Tosin, ensimmäisen 13 päivän perusteella ei vielä kovin pitkälle johtopäätöksiä kannata tehdä…
 28. 28. 9 aloitetta joilla yli 50 kannatusilmoitusta Kotihoidontukea korotettava Kansanäänestys mietojen alkoholijuomien myynnin vapauttamisesta Esitys Autoverolain 29.12.1994/1482 kumoamisesta Lakiehdotus arvonlisäverolain muuttamisesta. Laki autoverolain kumoamisesta Vallan uusjako - sitovat kansanäänestykset käyttöön ENERGIAJUOMAT K16 - Kansalaisaloite energiajuomien myynnin kieltämisestä alle 16-vuotiaille Kesäajasta luopuminen Huostaanotettujen oikeudet inhimilliseen elämään
 29. 29. Aloitteita joilla alle 50 kannatusilmoitusta Suuntavilkku aievaloksi Sateenkaarihallituksista tulee luopua Pysäytä valtion velkaantuminen Neuvoa-antava äänestys Suomen kuulumisesta Euroopan unioniin Suojatiellä liikkumisen selkeyttäminenHuom. samasta asiasta saa olla useita aloitteita.
 30. 30. Palvelun kehittäminen?
 31. 31. Jatkokehitys 12/2012 -> Seuraava isompi päivitys tammikuun lopussa • Mukana mm. aloitteiden selaus ja haut laajemmin Kuntalaisaloite – noin helmikuussa Avoin lähdekoodi – julkaisu alkuvuodesta Avoimen datan rajapinta (API) – käytössä nyt Haluatko osallistua kehittämiseen? Ota yhteyttä. (ei-teknisiä ihmisiä kaivataan!)
 32. 32. Vuorovaikutus käyttäjien kanssa Järjestöt ja loppukäyttäjät vahvasti mukana palvelun toteuttamisvaiheessa Loppukäyttäjät osallistuneet mm. palvelun määrittelyyn, suunnitteluun, testaukseen ja kommentointiin
 33. 33. Kansalaisaloiteasioiden viestintä Kansalaisaloite verkossa • Www.kansalaisaloite.fi • Www.medborgarinitiativ.fi • www.facebook.com/aloite • http://www.youtube.com/watch?v=aBzMY4Itob4 Email: Kansalaisaloite.om@om.fi
 34. 34. Muuta
 35. 35. Lomake
 36. 36. Osallistumisympäristö-hanke Osa Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelmaa (SADe-ohjelma) Oikeusministeriöllä vetovastuu Osallistumisympäristöstä Ohjausryhmässä mm. Eduskunta, Kuntaliitto, kuntia ja ministeriöitä Palvelut käyttöön 2012 alkuvuodesta alkaen vaiheittain www.otakantaa.fi

×