Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Prezentacija

1,448 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Prezentacija

 1. 2. Javna t ribina, Kino Mosor, 20. rujn a 2010.
 2. 3. Čast nam je pozdraviti drage nam goste <ul><li>Legende kluba </li></ul><ul><li>Vodstvo NK Dinamo </li></ul><ul><li>Novinare </li></ul><ul><li>Političare </li></ul><ul><li>Nevladine udruge </li></ul><ul><li>Javne osobe </li></ul><ul><li>Navijače </li></ul><ul><li>Sve dobronamjernike </li></ul>
 3. 4. Zaključci prva javne tribine “Dinamo sutra” Tribina grada Zagreba, 30. kolovoza 2010. <ul><li>Tražimo Statut NK Dinamo na uvid </li></ul><ul><ul><li>objavljen u medijima, 15. rujn a 2010. </li></ul></ul><ul><li>Želimo animirati simpatizere i navijače na akciju preustroja NK Dinamo </li></ul><ul><li>Proširiti krug sudionika rasprave stručnim ljudima </li></ul><ul><li>Pripremiti prijedloge poboljšanja ustroja </li></ul><ul><ul><li>javna tribina “Zajedno za Dinamo”, 20. rujna 2010. </li></ul></ul><ul><li>Pokrenuti društveno korisne akcije </li></ul><ul><ul><li>dobrovoljno davanje krvi Petrova 3, 11. rujna 2010. </li></ul></ul>
 4. 5. Teme <ul><li>Postojeći S tatut NK Dinamo Zagreb </li></ul><ul><li>Svjetski trendovi u ustrojstvu klubova </li></ul><ul><li>Vizija </li></ul>
 5. 6. Statut NK Dinamo Zagreb <ul><li>U potrazi z a Svetim Gralom... </li></ul><ul><li>Zašto je toliko bitan? </li></ul><ul><li>Zašto je bio tajan? </li></ul><ul><li>Zajedno za Dinamo, prava članova? </li></ul>
 6. 7. Nedostatak demokratskih mehanizama <ul><li>S kupština bira samu sebe </li></ul><ul><li>Izvršni odbor odlučuje o samome sebi </li></ul><ul><li>S kupština de facto nije najviše tijelo kluba </li></ul><ul><li>Gdje su temeljna članska upravljačka prava? </li></ul><ul><li>Gdje je demokratsko zastupanje i očitovanje volje? </li></ul><ul><li>Sva tijela odgovaraju Skupštini, osim uprave </li></ul><ul><li>Sportski direktor kao fantomsko tijelo kluba </li></ul>
 7. 8. IZVRŠNI DOPREDSJEDNIK, SPORTSKI DIREKTOR IZVRŠNI ODBOR SKUPŠTINA proširenje S kupštine izbor I zvršnog odbora izbor odgovornost Postojeći ustroj
 8. 9. Skupština, vrhovno tijelo NK Dinama ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
 9. 10. Tiha privatizacija Sportski direktor BRAT IZVRŠNOG DOPREDSJEDNIKA Nadzorni o dbor ŠOGOR IZVRŠNOG DOPREDSJEDNIKA M arketing NEĆAKINJA IZVRŠNOG DOPREDSJEDNIKA M enadžer igrača SIN IZVRŠNOG DOPREDSJEDNIKA IZVRŠNI DOPREDSJEDNIK
 10. 11. Problemi <ul><li>financijska netransparentnost </li></ul><ul><li>kršenje S tatuta i zakona RH </li></ul><ul><li>upitan legitimitet </li></ul><ul><li>nepotizam, klijentelizam </li></ul><ul><li>de facto privatn i klub </li></ul><ul><li>marginaliziranje i otuđivanje članstva </li></ul><ul><li>nedostatak odgovornosti </li></ul>
 11. 12. Ostala pravna nesuglasja <ul><li>Neizvršavanje statutarne obveze obav i ještenosti članstva </li></ul><ul><li>Nema javnosti rada, posebno S kupštine </li></ul><ul><li>Ne postoji neutralnost po pitanju politike i vjere </li></ul><ul><li>Ne provode se stegovne mjere za vrijeme kaznenog progona </li></ul><ul><li>Ne sankcionira se očit sukob interesa </li></ul>
 12. 13. Moguća rješenja <ul><li>U akte unijeti demokratske mehanizme, IZBORE </li></ul><ul><li>Afirmirati Skupštinu kao istinski najviše klupsko tijelo </li></ul><ul><li>Afirmirati javnost rada , obav i ještenost članstva i javnosti </li></ul><ul><li>Unijeti u akte Udruge više sankcija, definirati odgovornost i djelokrug rada tijela te nadzorne mehanizme </li></ul>
 13. 14. Teme <ul><li>Postojeći Statut NK Dinamo Zagreb </li></ul><ul><li>Svjetski trendovi u ustrojstvu klubova </li></ul><ul><li>Vizija </li></ul>
 14. 15. Kako to rade drugi... <ul><li>Barcelona </li></ul><ul><li>Benfica </li></ul><ul><li>Bayern </li></ul><ul><li>Green Bay Packers </li></ul>
 15. 16. Barcelona <ul><li>Klasična udruga građana </li></ul><ul><li>Jedan od četiri španjolska kluba izuzetih iz privatizacije </li></ul><ul><li>“ Više od kluba” </li></ul><ul><li>Više od 170.000 članova </li></ul><ul><li>Stalan rast broja članova </li></ul><ul><li>Mehanizam opoziva članova uprave </li></ul><ul><li>Maksimalno dva mandata od po 4 godine </li></ul>
 16. 17. Benfica <ul><li>218,216 registriranih članova </li></ul><ul><li>članarina više od 30 milijuna eura godišnje! </li></ul><ul><li>2006. godine u Guinessovoj knjizi rekorda kao klub s najviše članova </li></ul><ul><li>u svakom portugalskom mjestu postoji „Benficin dom“ u kojem je moguće učlanjenje u klub </li></ul><ul><li>uprava se bira na 3 godine, bez ograničenja mandata </li></ul><ul><li>nominacija za izbor mora biti potpisana od strane najmanje 250 redovnih članova kluba </li></ul><ul><li>financiranje kluba: </li></ul><ul><ul><li>45% članarine, ulaznice i godišnje pretplate, </li></ul></ul><ul><ul><li>20% tv prava, </li></ul></ul><ul><ul><li>35% prodaja suvenira, sponzori, ostalo </li></ul></ul>
 17. 18. Bayern <ul><li>Većinski udio i kontrolu u tvrtkama MORA zadržati klub/Udruga članova </li></ul><ul><ul><li>50 % +1 dionica (kod Bayerna cca 90%) </li></ul></ul><ul><li>Kriterij stručnosti za upravljački tim </li></ul><ul><ul><li>poznavanje financijskih poslova, </li></ul></ul><ul><ul><li>iskustvo u računovodstvu, medijima itd. </li></ul></ul><ul><li>Udruge članova moraju osigurati u svojim Statutima da su ČLANOVI oni koji izabiru glavnog direktora tvrtke, ili čak sve članove upravljačkih struktura . </li></ul><ul><li>Postoje smjernice o obvezama, pravu glasa i upravljanju različitim dijelovima kluba </li></ul><ul><ul><li>smjernice za sazivanje Skupštine članova, </li></ul></ul><ul><ul><li>za Izvršni Odbor </li></ul></ul><ul><ul><li>Nadzorni Odbor </li></ul></ul><ul><li>Skupština članova definirana je kao najviša institucija u klubu . </li></ul>
 18. 19. Green Bay P a ckers <ul><li>jedini američki profesionalni klub koji je neprofitna organizacija </li></ul><ul><li>od osnutka 1923. godine u vlasništvu članova  </li></ul><ul><li>trenutačno 112.158 članova </li></ul><ul><li>klub iz malog grada na sjeveru SAD-a, simbol države Wisconsin </li></ul><ul><li>najuspješniji klub NFL-a s 12 osvojenih naslova </li></ul><ul><li>stadion rasprodan u posljednjih 15 godina uprkos velikoj hladnoći </li></ul><ul><li>na listi čekanja za ulaznice 83.000 navijača </li></ul>
 19. 20. Teme <ul><li>Postojeći Statut NK Dinamo Zagreb </li></ul><ul><li>Svjetski trendovi u ustrojstvu klubova </li></ul><ul><li>Vizija </li></ul>
 20. 21. Ispravna vizija <ul><li>“ Planovi britanske vlade o udjelu navijača u vlasništvu klubova odlična su ideja” </li></ul><ul><li>--- Michel Platini </li></ul><ul><li>“ Sve nogometne klubove bi trebali kontrolirati i njima upravljati članovi kluba, odnosno navijači, sukladno demokratskim principima.” </li></ul><ul><li>--- UEFA “Vision Europe” </li></ul><ul><li>“ Barcelonin sustav je dobar i, dapače, zašto ne bismo razmislili o takvoj varijanti” </li></ul><ul><ul><li>--- Mirko Barišić </li></ul></ul><ul><li>“ ... neka Dinamo ostane vlasništvo sviju navijača i građana cijele Hrvatske ” </li></ul><ul><ul><li>--- Zdravko Mamić, VL, 26.08.2007 </li></ul></ul>
 21. 22. Pozitivna akcija <ul><li>Upoznati navijače i simpatizere s njihovim pravima i izboriti se za ta prava </li></ul><ul><li>Prekinuti stvaranje razdora među navijačima Dinama </li></ul><ul><li>Privući navijače ideji članstva i sudjelovanja u radu kluba </li></ul><ul><li>Vratiti vjeru u Dinamo kao zagrebački i hrvatski ponos </li></ul><ul><li>Tražiti podršku medija u promicanju pozitivnih ideja </li></ul>
 22. 23. Je li previše željeti? <ul><li>Demokratski i transparentno ustrojen klub? </li></ul><ul><li>Klub temeljen na tradicionalnoj zagrebačkoj poslovnoj izvrsnosti? </li></ul><ul><li>Klub gdje se na pozicije dolazi znanjem, radom i obrazovanjem? </li></ul><ul><li>Dinamo o kojem odlučuju svi dinamovci? </li></ul><ul><li>Sustavan rad na proširenju klupskog članstva? </li></ul><ul><li>Klub koji aktivno sudjeluje u aktivnostima civilnog društva? </li></ul><ul><li>Klub čije će utakmice biti zabava za cijele obitelji, s vrhunskom uslugom na stadionu? </li></ul><ul><li>Klub koji istinski skrbi o svojim legendama? </li></ul>
 23. 24. Je li previše tražiti? <ul><li>Klub koji ne krši ili zaobilazi zakone RH? </li></ul><ul><li>Klub čiji je Statut javan i čije se kršenje sankcionira? </li></ul><ul><li>Klub u kojem na najvažnijim funkcijama sjede obrazovani i kompetentni ljudi bez obzira na prezime? </li></ul><ul><li>Klub s rezultatskom vizijom? </li></ul><ul><li>Klub koji ne prodaje prije nego što se pojača? </li></ul><ul><li>Klub čija omladinska škola ne vrši pritisak na roditelje? </li></ul><ul><li>Klub koji služi kao primjer ponašanja? </li></ul>
 24. 25. Je li previše očekivati? <ul><li>Otvaranje kluba prema navijačima? </li></ul><ul><li>Zajedništvo svih Dinamovih navijača? </li></ul><ul><li>Buđenje Dinamovog navijačkog puka? </li></ul><ul><li>Zadovoljstvo običnog navijača time što je dio kluba? </li></ul><ul><li>Da naš Dinamo može opet postati institucija o kojoj se priča s ponosom i divljenjem? </li></ul>
 25. 26. Gdje smo sada? <ul><li>financijska netransparentnost </li></ul><ul><li>kršenje statuta i zakona RH </li></ul><ul><li>upitan legitimitet, nepotizam, privatan klub </li></ul><ul><li>marginaliziranje i otuđivanje članstva </li></ul><ul><li>nedostatak odgovornosti </li></ul><ul><li>zatvoren sustav </li></ul>
 26. 27. Kako do cilja? <ul><li>Istražiti legalne puteve </li></ul><ul><li>Vršiti pritisak na klub da poštuje vlastiti Statut i prava članova </li></ul><ul><li>Saznati imena skupštinara </li></ul><ul><li>Saznati detalje o financijskom poslovanju </li></ul><ul><li>Popularizirati ideju </li></ul><ul><li>Predložiti poboljšanja Statuta </li></ul>
 27. 28. Poboljšanja Statuta <ul><li>Interdisciplinarni tim </li></ul><ul><li>Korištenje iskustava drugih </li></ul><ul><li>Savjetovanje s pravnim stručnjacima </li></ul><ul><li>Savjetovanje sa stručnjacima za izbore </li></ul><ul><li>Savjetovanje s ekonomistima </li></ul><ul><li>Savjetovanje s revizorima </li></ul><ul><li>Ponos grada </li></ul>
 28. 29. <ul><li>Hvala na pažnji </li></ul>
 29. 30. z ajedno z a d [email_address]

×