SlideShare a Scribd company logo

Hệ thống thông tin quản lý trong doanh nghiệp và kế toán tiền mặt

Nhận viết luận văn Đại học , thạc sĩ - Zalo: 0917.193.864 Tham khảo bảng giá dịch vụ viết bài tại: vietbaocaothuctap.net Download luận văn đồ án tốt nghiệp với đề tài: Hệ thống thông tin quản lý trong doanh nghiệp và kế toán tiền mặt, cho các bạn tham khảo

1 of 59
Nguyễn Thanh Hùng Page 1
LỜI CẢM ƠN
Em xin gửi lời chân thành cảm ơn tới thầy giáo Hoàng Hữu Xanh đã tận tình
hướng dẫn em trong xuốt quá trình thực hiện và hoàn thành đồ án. Em xin gửi
lời biết ơn tới các thầy cô giảng dạy em trong xuốt quá trình học tập và
nghiêm cứu. Em xin gửi lời cảm ơn tới các cán bộ đang công tác tại Phòng Kế
toán, Tin học, Văn Phòng của công ty TNHH tiếp vận xuyên Thái Bình
Dương đã chỉ bảo, hướng dẫn và tạo điều kiện cho em trong suốt quá trình
thực tập.
Nguyễn Thanh Hùng Page 2
CHƯƠNG I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG THÔNG
TIN QUẢN LÝ TRONG DOANH NGHIỆP VÀ KẾ TOÁN TIỀN MẶT
1.1. Hệ thống thông tin quản lý trong doanh nghiệp
Ngày nay ứng dụng của tin học đã mở rộng ra tất cả các lính vực và trong đó
không thể thiếu lĩnh vực quản lý sản xuất. Một trong lĩnh vực yêu cầu hệ
thống thông tin vô cùng lớn với quan hệ vô cùng phức tạp. Nếu không có
những cách tiếp cận thích hợp việc xây dựng một hệ thống như vậy mang rất
nhiều rủi ro dẫn đến thất bại. Để hiểu hơn về hệ thống thông tin quản lý chúng
ta cần biết đến 1 số khái niệm sau.
1.1.1. Thông tin là sự phản ánh thành tri thức mới của chủ thể nhận phản ánh
về đối tượng được phản ánh.
1.1.2. Hệ thống thông tin
1.1.2.1. Khái niệm
Hệ thống thông tin là một tập hợp các yếu tố có liên quan với nhau cùng làm
nhiệm vụ thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu, phân phát thông tin để hỗ trợ việc
ra quyết định, phân tích tình hình, lập kế hoạch đường lối và kiểm soát các
hoạt động trong tổ chức.
1.1.2.2. Đặc điểm của hệ thống bao gồm:
 Thành phần ( Component)
 Liên hệ giữa các thành phần
 Ranh giới (boundary)
 Mục đích (Purpose)
 Môi trường ( Environment)
 Giao diện(Interface)
Đối tượng
Tri thức hóa
Chủ thể
Phảnánh
Nguyễn Thanh Hùng Page 3
 Đầu vào(Inputs)
 Đầu ra(Outputs)
 Ràng buộc(Constraints)
1.1.2.3. Các thành phần cấu thành hệ thống thông tin:
Hệ thống thông tin là sự kết hợp hài hòa của các thành phần
 Phần cứng
 Phần mềm
 Các hệ mạng
 Dữ liệu
 Con người trong hệ thống thông tin
Từ đó tạo lên một bộ máy hoạt động đưa ra được các thông tin hữu íchcho các
quyết định của doanh nghiệp.
1.1.2.4. Phân loại hệ thống thông tin trong một tổ chức:
 Phân loại theo mục đíchphục vụ của thông tin đầu ra
 Hệ thống thông tin xử lý giao dịch TPS (Transaction
Processing System)
Hệ thống thông tin xử lý giao dịch xử lý các dữ liệu đến từ các giao dịch
mà tổ chức thực hiện hoặc với khách hàng, với nhà cung cấp, những người
cho vay và các giấy tờ thể hiện những giao dịch đó. Các hệ thống này có
nhiệm vụ tập hợp tất cả các dữ liệu cho phép theo dõi các hoạt động của tổ
chức. Chúng trợ giúp các hoạt động ở mức tác nghiệp.
Ví dụ: Hệ thống trả lương, lập hóa đơn đặt hàng, theo dõi khách hàng, theo
dõi nhà cung cấp, đăng ký môn theo học của sinh viên….Chúng đều là các hệ
thống TPS.
 Hệ thống thông tin quản lý MIS (Management Information
System)
Nguyễn Thanh Hùng Page 4
Là những hệ thống trợ giúp các hoạt động quản lý của tổ chức, các hoạt
động này nằm ở mức điều khiển tác nghiệp, điều khiển quản lý hoặc lập kế
hoạch chiến lược. Chúng ta dựa chủ yếu vào các cơ sở dữ liệu tạo ra bởi các
hệ xử lý giao dịch cũng như từ các nguồn dữ liệu ngoài tổ chức. Nói chung,
chúng tạo ra các báo cáo cho nhà quản lý một cách định kỳ hoặc theo yêu cầu.
Ví dụ: Hệ thống phân tích năng lực bán hàng, theo dõi chỉ tiêu, theo dõi năng
suất hoặc sự vắng mặt của nhân viên, nghiên cứu về thị trường….Chúng đều
là các hệ thống MIS.
 Hệ thống trợ giúp ra quyết định DSS (Decision Support
System)
Là những hệ thống được thiết kế với mục đích rõ ràng là trợ giúp các hoạt
động ra quyết định. Quá trình ra quyết định thường được mô tả như là một quy
trình được tạo thành từ ba giai đoạn. Xác định vấn đề, xây dựng và đánh giá
các phương án giải quyết và lựa chọn một phương án. Một hệ thống trợ giúp
ra quyết định phải cung cấp thông tin cho phép người ra quyết định xác định
rõ tình hình mà một quyết định cần phải ra. Thêm vào đó nó còn phải có khả
năng mô hình hóa để có thể phân lớp và đánh giá các giải pháp. Nói chung đây
là các hệ thống đối thoại có khả năng tiếp cận một hoặc nhiều cơ sở dữ liệu và
xử dụng một hoặc nhiều mô hình để biểu diễn và đánh giá tình hình.
 Hệ thống chuyên gia ES (Expert System)
Đó là những hệ thống cơ sở trí tuệ, có nguồn gốc từ nghiên cứu về trí
tuệ nhân tạo, trong đó có sự biểu diễn bằng các công cụ tin học nhưng tri thức
của một chuyên gia về một lĩnh vực nào đó. Hệ thống chuyên gia được hình
thành bởi một cơ sở trí tuệ và một động cơ suy diễn. Có thể xem lĩnh vực hệ
thống chuyên gia như là mở rộng của những hệ thống đối ngoại trợ giúp ra
quyết định có tính chuyên gia hoặc như một sự tiếp nối của lĩnh vực hệ thống
trợ giúp lao động trí tuệ. Tuy nhiên đặc trưng riêng của nó nằm ở việc sử dụng
Nguyễn Thanh Hùng Page 5
kỹ thuật của trí tuệ nhân tạo, chủ yếu là các kỹ thuật chuyên gia trong cơ sở trí
tuệ bao chứa các sự kiện và các quy tắc được chuyên gia sử dụng.
Phân loại theo cấp quản lý
Các thông tin trong một tổ chức được phân chia theo cấp quản lý và
trong mỗi cấp quản lý, chúng lại được chia theo nghiệp vụ mà chúng phục vụ
như sau:
1.1.2.5. Các phương pháp thiết kế và phát triển hệ thống thông tin
1.1.2.5.1.Phương pháp thiết kế hệ thống cổ điển(thiếtkế phi cấu trúc)
Đặc điểm:
-Gồm các pha (phase):- Khảo sát, thiết kế, viết lệnh, kiểm thử đơn lẻ, kiểm
thử trong hệ con, kiểm thử trong toàn hệ thống.
-Việc hoàn thiện hệ thống được thực hiện theo
hướng “bottom-up”(từdưới lên) và nguyên tắc tiến hành tuần tự từ pha này
đến pha khác.
Tài chính
chiến lược
Marketing
chiến lược
Nhân lực
chiến lược
Kinh doanh và
sản xuất chiến
lược
Hệ thống thông
tin văn phòng
Tài chính
chiến
thuật
Marketing
chiến thuật
Nhân lực
chiến thuật
Kinh doanh và
sản xuất chiến
thuật
Tài chính
tác nghiệp
Marketing
tác nghiệp
Nhân lực
tác nghiệp
Kinh doanh và
sản xuất tác
nghiệp
Nguyễn Thanh Hùng Page 6
Hình 1:Cácpha thực hiện của phương pháp cổ điển
Nhược điểm : - Gỡ rối, sửa chữa rất khó khăn và phức tạp.
Ví dụ trong giai đoạn kiểm thử (test) nếu có lỗi nào đó xuất hiện trong giai
đoạn cuối pha kiểm thử. Lúc đó, tùy theo mức độ nghiêm trọng của lỗi, có thể
buộc sửa đổi hàng loạt các modun. Khi một lỗi được phát hiện, khó đoán được
là modun nào chứa lỗi.
Khảo sát
Phân tích
Thiết kế sơ bộ Nghiên cứu phần cứng
Thiết kế
Viết lệnh
Kiểm thử đơn vị
Kiểm thử hệ con
Kiểm thử hệ thông
Yêu cầu người dùng
Đặc tả chương trình
Các mô đun đã kiểm thử
Ad

Recommended

QLDA lê bảo hưng
QLDA lê bảo hưngQLDA lê bảo hưng
QLDA lê bảo hưngCRMVIET
 
Devwork.vn Giáo trình C# cơ bản
Devwork.vn Giáo trình C# cơ bảnDevwork.vn Giáo trình C# cơ bản
Devwork.vn Giáo trình C# cơ bảnDevwork
 
Bai tieu luan mon pp nghien cuu khoa hoc va tu duy sang tao nguyen thi nga
Bai tieu luan mon pp nghien cuu khoa hoc va tu duy sang tao nguyen thi ngaBai tieu luan mon pp nghien cuu khoa hoc va tu duy sang tao nguyen thi nga
Bai tieu luan mon pp nghien cuu khoa hoc va tu duy sang tao nguyen thi ngaNgà Nguyễn
 
Luận văn: Dạy học mô hình hóa hàm số thông qua bài toán tính diện tích trong ...
Luận văn: Dạy học mô hình hóa hàm số thông qua bài toán tính diện tích trong ...Luận văn: Dạy học mô hình hóa hàm số thông qua bài toán tính diện tích trong ...
Luận văn: Dạy học mô hình hóa hàm số thông qua bài toán tính diện tích trong ...Viết thuê trọn gói ZALO 0934573149
 
áp dụng hệ thống quản lý chất lượng iso 9000 trong doanh nghiep
áp dụng hệ thống quản lý chất lượng iso 9000 trong doanh nghiepáp dụng hệ thống quản lý chất lượng iso 9000 trong doanh nghiep
áp dụng hệ thống quản lý chất lượng iso 9000 trong doanh nghiepxuanduong92
 

More Related Content

What's hot

báo cáo thực tập tốt nghiệp
báo cáo thực tập tốt nghiệpbáo cáo thực tập tốt nghiệp
báo cáo thực tập tốt nghiệpMin Enter
 
Quan Tri Hoc -Ch6 To Chuc
Quan Tri Hoc -Ch6 To ChucQuan Tri Hoc -Ch6 To Chuc
Quan Tri Hoc -Ch6 To ChucChuong Nguyen
 
Bài 7 Xây dựng website - Giáo trình FPT
Bài 7 Xây dựng website - Giáo trình FPTBài 7 Xây dựng website - Giáo trình FPT
Bài 7 Xây dựng website - Giáo trình FPTMasterCode.vn
 
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp
Báo Cáo Thực Tập Tốt NghiệpBáo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệpnguyeminh thai
 
Tổng hợp công thức nltk
Tổng hợp công thức nltkTổng hợp công thức nltk
Tổng hợp công thức nltkHữu Vinh Châu
 
100 bài tập kế toán thuế có lời giải và đáp án
100 bài tập kế toán thuế có lời giải và đáp án100 bài tập kế toán thuế có lời giải và đáp án
100 bài tập kế toán thuế có lời giải và đáp ánÁc Quỷ Lộng Hành
 
Slide bài tập lớn ngôn ngữ lập trình - phần mềm quản lý thư viện
Slide bài tập lớn ngôn ngữ lập trình - phần mềm quản lý thư việnSlide bài tập lớn ngôn ngữ lập trình - phần mềm quản lý thư viện
Slide bài tập lớn ngôn ngữ lập trình - phần mềm quản lý thư việnThe Nguyen Manh
 
Luận văn Thạc sĩ Xây dựng ứng dụng phát hiện khuôn mặt trong ảnh sử dụng opencv
Luận văn Thạc sĩ Xây dựng ứng dụng phát hiện khuôn mặt trong ảnh sử dụng opencvLuận văn Thạc sĩ Xây dựng ứng dụng phát hiện khuôn mặt trong ảnh sử dụng opencv
Luận văn Thạc sĩ Xây dựng ứng dụng phát hiện khuôn mặt trong ảnh sử dụng opencvDịch vụ viết thuê Luận Văn - ZALO 0932091562
 
Chuan viet code va thiet ke giao dien trong C#
Chuan viet code va thiet ke giao dien trong C#Chuan viet code va thiet ke giao dien trong C#
Chuan viet code va thiet ke giao dien trong C#Kuli An
 
Báo cáo thực tập công nghệ thông tin.
Báo cáo thực tập công nghệ thông tin.Báo cáo thực tập công nghệ thông tin.
Báo cáo thực tập công nghệ thông tin.ssuser499fca
 
Hệ thống quản lý bán hàng online
Hệ thống quản lý bán hàng onlineHệ thống quản lý bán hàng online
Hệ thống quản lý bán hàng onlineHan Nguyen
 
Giáo trình môn nguyên lý kế toán
Giáo trình môn nguyên lý kế toánGiáo trình môn nguyên lý kế toán
Giáo trình môn nguyên lý kế toánHọc Huỳnh Bá
 
Giải pháp hoàn thiện quản trị nhân lực
Giải pháp hoàn thiện quản trị nhân lựcGiải pháp hoàn thiện quản trị nhân lực
Giải pháp hoàn thiện quản trị nhân lựcTÓc Đỏ XuÂn
 
Bài 1 - Làm quen với C# - Lập trình winform
Bài 1 - Làm quen với C# - Lập trình winformBài 1 - Làm quen với C# - Lập trình winform
Bài 1 - Làm quen với C# - Lập trình winformMasterCode.vn
 

What's hot (20)

Đề tài: Đánh giá sử dụng kháng sinh tại bệnh viện Việt Đức, HAY
Đề tài: Đánh giá sử dụng kháng sinh tại bệnh viện Việt Đức, HAYĐề tài: Đánh giá sử dụng kháng sinh tại bệnh viện Việt Đức, HAY
Đề tài: Đánh giá sử dụng kháng sinh tại bệnh viện Việt Đức, HAY
 
báo cáo thực tập tốt nghiệp
báo cáo thực tập tốt nghiệpbáo cáo thực tập tốt nghiệp
báo cáo thực tập tốt nghiệp
 
Quan Tri Hoc -Ch6 To Chuc
Quan Tri Hoc -Ch6 To ChucQuan Tri Hoc -Ch6 To Chuc
Quan Tri Hoc -Ch6 To Chuc
 
Bài 7 Xây dựng website - Giáo trình FPT
Bài 7 Xây dựng website - Giáo trình FPTBài 7 Xây dựng website - Giáo trình FPT
Bài 7 Xây dựng website - Giáo trình FPT
 
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp
Báo Cáo Thực Tập Tốt NghiệpBáo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp
Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp
 
Tổng hợp công thức nltk
Tổng hợp công thức nltkTổng hợp công thức nltk
Tổng hợp công thức nltk
 
Luận văn: Giải quyết vấn đề qua dạy học đọc hiểu văn bản bằng webquest
Luận văn: Giải quyết vấn đề qua dạy học đọc hiểu văn bản bằng webquestLuận văn: Giải quyết vấn đề qua dạy học đọc hiểu văn bản bằng webquest
Luận văn: Giải quyết vấn đề qua dạy học đọc hiểu văn bản bằng webquest
 
Giáo trình quản lý dự án
Giáo trình quản lý dự ánGiáo trình quản lý dự án
Giáo trình quản lý dự án
 
Đề tài: Quản lý hoạt động làm luận văn tốt nghiệp của học viên, HAY
Đề tài: Quản lý hoạt động làm luận văn tốt nghiệp của học viên, HAYĐề tài: Quản lý hoạt động làm luận văn tốt nghiệp của học viên, HAY
Đề tài: Quản lý hoạt động làm luận văn tốt nghiệp của học viên, HAY
 
Luận văn Thạc sĩ Tìm hiểu QRcode và ứng dụng cho bài toán check-in tự động
Luận văn Thạc sĩ Tìm hiểu QRcode và ứng dụng cho bài toán check-in tự độngLuận văn Thạc sĩ Tìm hiểu QRcode và ứng dụng cho bài toán check-in tự động
Luận văn Thạc sĩ Tìm hiểu QRcode và ứng dụng cho bài toán check-in tự động
 
100 bài tập kế toán thuế có lời giải và đáp án
100 bài tập kế toán thuế có lời giải và đáp án100 bài tập kế toán thuế có lời giải và đáp án
100 bài tập kế toán thuế có lời giải và đáp án
 
Slide bài tập lớn ngôn ngữ lập trình - phần mềm quản lý thư viện
Slide bài tập lớn ngôn ngữ lập trình - phần mềm quản lý thư việnSlide bài tập lớn ngôn ngữ lập trình - phần mềm quản lý thư viện
Slide bài tập lớn ngôn ngữ lập trình - phần mềm quản lý thư viện
 
Luận văn Thạc sĩ Xây dựng ứng dụng phát hiện khuôn mặt trong ảnh sử dụng opencv
Luận văn Thạc sĩ Xây dựng ứng dụng phát hiện khuôn mặt trong ảnh sử dụng opencvLuận văn Thạc sĩ Xây dựng ứng dụng phát hiện khuôn mặt trong ảnh sử dụng opencv
Luận văn Thạc sĩ Xây dựng ứng dụng phát hiện khuôn mặt trong ảnh sử dụng opencv
 
Chuan viet code va thiet ke giao dien trong C#
Chuan viet code va thiet ke giao dien trong C#Chuan viet code va thiet ke giao dien trong C#
Chuan viet code va thiet ke giao dien trong C#
 
Báo cáo thực tập công nghệ thông tin.
Báo cáo thực tập công nghệ thông tin.Báo cáo thực tập công nghệ thông tin.
Báo cáo thực tập công nghệ thông tin.
 
Hệ thống quản lý bán hàng online
Hệ thống quản lý bán hàng onlineHệ thống quản lý bán hàng online
Hệ thống quản lý bán hàng online
 
Giáo trình môn nguyên lý kế toán
Giáo trình môn nguyên lý kế toánGiáo trình môn nguyên lý kế toán
Giáo trình môn nguyên lý kế toán
 
Giải pháp hoàn thiện quản trị nhân lực
Giải pháp hoàn thiện quản trị nhân lựcGiải pháp hoàn thiện quản trị nhân lực
Giải pháp hoàn thiện quản trị nhân lực
 
Luận văn: Website hỗ trợ học sinh tự học phần hóa hữu cơ, 9đ
Luận văn: Website hỗ trợ học sinh tự học phần hóa hữu cơ, 9đLuận văn: Website hỗ trợ học sinh tự học phần hóa hữu cơ, 9đ
Luận văn: Website hỗ trợ học sinh tự học phần hóa hữu cơ, 9đ
 
Bài 1 - Làm quen với C# - Lập trình winform
Bài 1 - Làm quen với C# - Lập trình winformBài 1 - Làm quen với C# - Lập trình winform
Bài 1 - Làm quen với C# - Lập trình winform
 

Similar to Hệ thống thông tin quản lý trong doanh nghiệp và kế toán tiền mặt

Hệ thống thông tin quản lý
Hệ thống thông tin quản lýHệ thống thông tin quản lý
Hệ thống thông tin quản lýHọc Huỳnh Bá
 
Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin
Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tinGiáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin
Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tinVõ Phúc
 
Hỗ trợ ra quyết định
Hỗ trợ ra quyết địnhHỗ trợ ra quyết định
Hỗ trợ ra quyết địnhlmphuong06
 
Đề cương ôn tập hệ thống thông tin quản lý
Đề cương ôn tập hệ thống thông tin quản lýĐề cương ôn tập hệ thống thông tin quản lý
Đề cương ôn tập hệ thống thông tin quản lýQuách Đại Dương
 
Chuyen de7
Chuyen de7Chuyen de7
Chuyen de7ecafe24g
 
Giao trinh phan tich thiet ke he thong.pdf
Giao trinh phan tich thiet ke he thong.pdfGiao trinh phan tich thiet ke he thong.pdf
Giao trinh phan tich thiet ke he thong.pdfTuyenKieu5
 
Tiểu luận kinh doanh.
Tiểu luận kinh doanh.Tiểu luận kinh doanh.
Tiểu luận kinh doanh.ssuser499fca
 
Tổng Quan Về Hệ Thống Thông Tin Kế Toán
Tổng Quan Về Hệ Thống Thông Tin Kế ToánTổng Quan Về Hệ Thống Thông Tin Kế Toán
Tổng Quan Về Hệ Thống Thông Tin Kế Toánleemindinh
 
C01_TongQuanPTTKHT.pdf
C01_TongQuanPTTKHT.pdfC01_TongQuanPTTKHT.pdf
C01_TongQuanPTTKHT.pdfSnMinhThun
 
Chuong 1 tổng quan về HTTT kế toán
Chuong 1 tổng quan về HTTT kế toánChuong 1 tổng quan về HTTT kế toán
Chuong 1 tổng quan về HTTT kế toándlmonline24h
 
Bai 00 - TQHTTT.pptx
Bai 00 - TQHTTT.pptxBai 00 - TQHTTT.pptx
Bai 00 - TQHTTT.pptxNgan Tran
 

Similar to Hệ thống thông tin quản lý trong doanh nghiệp và kế toán tiền mặt (20)

Hệ thống thông tin quản lý
Hệ thống thông tin quản lýHệ thống thông tin quản lý
Hệ thống thông tin quản lý
 
Giao trinhpttkhttt
Giao trinhpttkhtttGiao trinhpttkhttt
Giao trinhpttkhttt
 
Gt pttk he_thong_thong_tin
Gt pttk he_thong_thong_tinGt pttk he_thong_thong_tin
Gt pttk he_thong_thong_tin
 
Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin
Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tinGiáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin
Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin
 
C1
C1C1
C1
 
Hỗ trợ ra quyết định
Hỗ trợ ra quyết địnhHỗ trợ ra quyết định
Hỗ trợ ra quyết định
 
Đề tài: Thiết kế hệ thống thông tin phân hệ kế toán tiền lương, 9đ
Đề tài: Thiết kế hệ thống thông tin phân hệ kế toán tiền lương, 9đĐề tài: Thiết kế hệ thống thông tin phân hệ kế toán tiền lương, 9đ
Đề tài: Thiết kế hệ thống thông tin phân hệ kế toán tiền lương, 9đ
 
Đồ-Án-1.docx
Đồ-Án-1.docxĐồ-Án-1.docx
Đồ-Án-1.docx
 
Đề cương ôn tập hệ thống thông tin quản lý
Đề cương ôn tập hệ thống thông tin quản lýĐề cương ôn tập hệ thống thông tin quản lý
Đề cương ôn tập hệ thống thông tin quản lý
 
ChuyenDe7.pdf
ChuyenDe7.pdfChuyenDe7.pdf
ChuyenDe7.pdf
 
Chuyen de7
Chuyen de7Chuyen de7
Chuyen de7
 
1 gioi thieu httt
1 gioi thieu httt1 gioi thieu httt
1 gioi thieu httt
 
Giao trinh phan tich thiet ke he thong.pdf
Giao trinh phan tich thiet ke he thong.pdfGiao trinh phan tich thiet ke he thong.pdf
Giao trinh phan tich thiet ke he thong.pdf
 
Luận văn: Nghiên cứu và ứng dụng mẫu thiết kế trong phương pháp hướng đối tượng
Luận văn: Nghiên cứu và ứng dụng mẫu thiết kế trong phương pháp hướng đối tượngLuận văn: Nghiên cứu và ứng dụng mẫu thiết kế trong phương pháp hướng đối tượng
Luận văn: Nghiên cứu và ứng dụng mẫu thiết kế trong phương pháp hướng đối tượng
 
Tiểu luận kinh doanh.
Tiểu luận kinh doanh.Tiểu luận kinh doanh.
Tiểu luận kinh doanh.
 
Tổng Quan Về Hệ Thống Thông Tin Kế Toán
Tổng Quan Về Hệ Thống Thông Tin Kế ToánTổng Quan Về Hệ Thống Thông Tin Kế Toán
Tổng Quan Về Hệ Thống Thông Tin Kế Toán
 
C01_TongQuanPTTKHT.pdf
C01_TongQuanPTTKHT.pdfC01_TongQuanPTTKHT.pdf
C01_TongQuanPTTKHT.pdf
 
Tuan1_pttkhtt.pptx
Tuan1_pttkhtt.pptxTuan1_pttkhtt.pptx
Tuan1_pttkhtt.pptx
 
Chuong 1 tổng quan về HTTT kế toán
Chuong 1 tổng quan về HTTT kế toánChuong 1 tổng quan về HTTT kế toán
Chuong 1 tổng quan về HTTT kế toán
 
Bai 00 - TQHTTT.pptx
Bai 00 - TQHTTT.pptxBai 00 - TQHTTT.pptx
Bai 00 - TQHTTT.pptx
 

More from Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0917193864

Danh sách 200 đề tài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng, từ sinh viên giỏi
Danh sách 200 đề tài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng, từ sinh viên giỏiDanh sách 200 đề tài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng, từ sinh viên giỏi
Danh sách 200 đề tài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng, từ sinh viên giỏiDịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0917193864
 

More from Dịch vụ viết bài trọn gói ZALO 0917193864 (20)

200 de tai khoa luạn tot nghiep nganh tam ly hoc
200 de tai khoa luạn tot nghiep nganh tam ly hoc200 de tai khoa luạn tot nghiep nganh tam ly hoc
200 de tai khoa luạn tot nghiep nganh tam ly hoc
 
Danh sách 200 đề tài luận văn tốt nghiệp ngành khách sạn,10 điểm
Danh sách 200 đề tài luận văn tốt nghiệp ngành khách sạn,10 điểmDanh sách 200 đề tài luận văn tốt nghiệp ngành khách sạn,10 điểm
Danh sách 200 đề tài luận văn tốt nghiệp ngành khách sạn,10 điểm
 
Danh sách 200 đề tài luận văn thạc sĩ ngân hàng, hay nhất
Danh sách 200 đề tài luận văn thạc sĩ ngân hàng, hay nhấtDanh sách 200 đề tài luận văn thạc sĩ ngân hàng, hay nhất
Danh sách 200 đề tài luận văn thạc sĩ ngân hàng, hay nhất
 
Danh sách 200 đề tài luận văn thạc sĩ ngữ văn, hay nhất
Danh sách 200 đề tài luận văn thạc sĩ ngữ văn, hay nhấtDanh sách 200 đề tài luận văn thạc sĩ ngữ văn, hay nhất
Danh sách 200 đề tài luận văn thạc sĩ ngữ văn, hay nhất
 
Danh sách 200 đề tài luận văn thạc sĩ ô tô, 10 điểm
Danh sách 200 đề tài luận văn thạc sĩ ô tô, 10 điểmDanh sách 200 đề tài luận văn thạc sĩ ô tô, 10 điểm
Danh sách 200 đề tài luận văn thạc sĩ ô tô, 10 điểm
 
Danh sách 200 đề tài luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục mầm non, mới nhất
Danh sách 200 đề tài luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục mầm non, mới nhấtDanh sách 200 đề tài luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục mầm non, mới nhất
Danh sách 200 đề tài luận văn thạc sĩ quản lý giáo dục mầm non, mới nhất
 
Danh sách 200 đề tài luận văn thạc sĩ quản trị rủi ro, hay nhất
Danh sách 200 đề tài luận văn thạc sĩ quản trị rủi ro, hay nhấtDanh sách 200 đề tài luận văn thạc sĩ quản trị rủi ro, hay nhất
Danh sách 200 đề tài luận văn thạc sĩ quản trị rủi ro, hay nhất
 
Danh sách 200 đề tài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng, từ sinh viên giỏi
Danh sách 200 đề tài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng, từ sinh viên giỏiDanh sách 200 đề tài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng, từ sinh viên giỏi
Danh sách 200 đề tài luận văn thạc sĩ tài chính ngân hàng, từ sinh viên giỏi
 
Danh sách 200 đề tài luận văn thạc sĩ tiêm chủng mở rộng, 10 điểm
Danh sách 200 đề tài luận văn thạc sĩ tiêm chủng mở rộng, 10 điểmDanh sách 200 đề tài luận văn thạc sĩ tiêm chủng mở rộng, 10 điểm
Danh sách 200 đề tài luận văn thạc sĩ tiêm chủng mở rộng, 10 điểm
 
danh sach 200 de tai luan van thac si ve rac nhua
danh sach 200 de tai luan van thac si ve rac nhuadanh sach 200 de tai luan van thac si ve rac nhua
danh sach 200 de tai luan van thac si ve rac nhua
 
Kinh Nghiệm Chọn 200 Đề Tài Tiểu Luận Chuyên Viên Chính Trị Hay Nhất
Kinh Nghiệm Chọn 200 Đề Tài Tiểu Luận Chuyên Viên Chính Trị Hay NhấtKinh Nghiệm Chọn 200 Đề Tài Tiểu Luận Chuyên Viên Chính Trị Hay Nhất
Kinh Nghiệm Chọn 200 Đề Tài Tiểu Luận Chuyên Viên Chính Trị Hay Nhất
 
Kho 200 Đề Tài Bài Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Kế Toán, 9 điểm
Kho 200 Đề Tài Bài Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Kế Toán, 9 điểmKho 200 Đề Tài Bài Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Kế Toán, 9 điểm
Kho 200 Đề Tài Bài Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Kế Toán, 9 điểm
 
Kho 200 Đề Tài Luận Văn Ngành Thủy Sản, từ các trường đại học
Kho 200 Đề Tài Luận Văn Ngành Thủy Sản, từ các trường đại họcKho 200 Đề Tài Luận Văn Ngành Thủy Sản, từ các trường đại học
Kho 200 Đề Tài Luận Văn Ngành Thủy Sản, từ các trường đại học
 
Kho 200 đề tài luận văn ngành thương mại điện tử
Kho 200 đề tài luận văn ngành thương mại điện tửKho 200 đề tài luận văn ngành thương mại điện tử
Kho 200 đề tài luận văn ngành thương mại điện tử
 
Kho 200 đề tài luận văn tốt nghiệp ngành điện tử viễn thông, 9 điểm
Kho 200 đề tài luận văn tốt nghiệp ngành điện tử viễn thông, 9 điểmKho 200 đề tài luận văn tốt nghiệp ngành điện tử viễn thông, 9 điểm
Kho 200 đề tài luận văn tốt nghiệp ngành điện tử viễn thông, 9 điểm
 
Kho 200 Đề Tài Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Giáo Dục Tiểu Học
Kho 200 Đề Tài Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Giáo Dục Tiểu HọcKho 200 Đề Tài Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Giáo Dục Tiểu Học
Kho 200 Đề Tài Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Giáo Dục Tiểu Học
 
Kho 200 đề tài luận văn tốt nghiệp ngành luật, hay nhất
Kho 200 đề tài luận văn tốt nghiệp ngành luật, hay nhấtKho 200 đề tài luận văn tốt nghiệp ngành luật, hay nhất
Kho 200 đề tài luận văn tốt nghiệp ngành luật, hay nhất
 
Kho 200 đề tài luận văn tốt nghiệp ngành quản trị văn phòng, 9 điểm
Kho 200 đề tài luận văn tốt nghiệp ngành quản trị văn phòng, 9 điểmKho 200 đề tài luận văn tốt nghiệp ngành quản trị văn phòng, 9 điểm
Kho 200 đề tài luận văn tốt nghiệp ngành quản trị văn phòng, 9 điểm
 
Kho 200 Đề Tài Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Sư Phạm Tin Học
Kho 200 Đề Tài Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Sư Phạm Tin HọcKho 200 Đề Tài Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Sư Phạm Tin Học
Kho 200 Đề Tài Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Sư Phạm Tin Học
 
Kho 200 Đề Tài Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Xuất Nhập Khẩu
Kho 200 Đề Tài Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Xuất Nhập KhẩuKho 200 Đề Tài Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Xuất Nhập Khẩu
Kho 200 Đề Tài Luận Văn Tốt Nghiệp Ngành Xuất Nhập Khẩu
 

Recently uploaded

VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...
VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...
VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Giấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docx
Giấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docxGiấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docx
Giấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docxQucHHunhnh
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mớiVietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mớiNguyen Tri Hien
 
CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...
CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...
CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...Nguyen Thanh Tu Collection
 
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...Nguyen Thanh Tu Collection
 
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...Nguyen Thanh Tu Collection
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...Nguyen Thanh Tu Collection
 
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...Nguyen Thanh Tu Collection
 

Recently uploaded (12)

VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...
VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...
VẬN DỤNG DẠY HỌC THEO ĐỊNH HƯỚNG STEM THÔNG QUA CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP HÓA HỌC 10 ...
 
Giấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docx
Giấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docxGiấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docx
Giấy ủy quyền nhan bang tot nghiep .docx
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 10 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
 
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mớiVietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
Vietnam edtech report 2024: bứt phá mới, giai đoạn mới
 
CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...
CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...
CHUYÊN ĐỀ PHỔ HỒNG NGOẠI IR, PHỔ KHỐI LƯỢNG MS PHỤC VỤ VIỆC GIẢNG DẠY CHƯƠNG ...
 
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...
TỔNG HỢP 137 CÂU HỎI QUY LUẬT DI TRUYỀN LUYỆN THI HỌC SINH GIỎI THPT MÔN SINH...
 
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...
ĐỀ KIỂM TRA THEO UNIT TIẾNG ANH GLOBAL SUCCESS 11 - HK2 (BẢN HS-GV) (3 TESTS ...
 
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
BỘ ĐỀ THEO CHUYÊN ĐỀ + LUYỆN ĐỀ TỔNG HỢP + MỘT SỐ BÀI NGHỊ LUẬN HAY BỒI DƯỠNG...
 
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN + CẤP TỈNH 2023 MÔN NGỮ VĂN LỚP 9 THCS (2...
 
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...
NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢ NĂNG XUA MUỖI AEDES AEGYPTI TRONG KHÔNG ...
 
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
TÀI LIỆU DẠY THÊM HÓA HỌC 11 THEO MỨC ĐỘ SÁCH MỚI - KẾT NỐI TRI THỨC, CÁNH DI...
 
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
BỘ ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ 2 VẬT LÝ 11 - KẾT NỐI TRI THỨC - THEO CẤU TRÚC ĐỀ MI...
 

Hệ thống thông tin quản lý trong doanh nghiệp và kế toán tiền mặt

 • 1. Nguyễn Thanh Hùng Page 1 LỜI CẢM ƠN Em xin gửi lời chân thành cảm ơn tới thầy giáo Hoàng Hữu Xanh đã tận tình hướng dẫn em trong xuốt quá trình thực hiện và hoàn thành đồ án. Em xin gửi lời biết ơn tới các thầy cô giảng dạy em trong xuốt quá trình học tập và nghiêm cứu. Em xin gửi lời cảm ơn tới các cán bộ đang công tác tại Phòng Kế toán, Tin học, Văn Phòng của công ty TNHH tiếp vận xuyên Thái Bình Dương đã chỉ bảo, hướng dẫn và tạo điều kiện cho em trong suốt quá trình thực tập.
 • 2. Nguyễn Thanh Hùng Page 2 CHƯƠNG I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ TRONG DOANH NGHIỆP VÀ KẾ TOÁN TIỀN MẶT 1.1. Hệ thống thông tin quản lý trong doanh nghiệp Ngày nay ứng dụng của tin học đã mở rộng ra tất cả các lính vực và trong đó không thể thiếu lĩnh vực quản lý sản xuất. Một trong lĩnh vực yêu cầu hệ thống thông tin vô cùng lớn với quan hệ vô cùng phức tạp. Nếu không có những cách tiếp cận thích hợp việc xây dựng một hệ thống như vậy mang rất nhiều rủi ro dẫn đến thất bại. Để hiểu hơn về hệ thống thông tin quản lý chúng ta cần biết đến 1 số khái niệm sau. 1.1.1. Thông tin là sự phản ánh thành tri thức mới của chủ thể nhận phản ánh về đối tượng được phản ánh. 1.1.2. Hệ thống thông tin 1.1.2.1. Khái niệm Hệ thống thông tin là một tập hợp các yếu tố có liên quan với nhau cùng làm nhiệm vụ thu thập, lưu trữ và xử lý dữ liệu, phân phát thông tin để hỗ trợ việc ra quyết định, phân tích tình hình, lập kế hoạch đường lối và kiểm soát các hoạt động trong tổ chức. 1.1.2.2. Đặc điểm của hệ thống bao gồm:  Thành phần ( Component)  Liên hệ giữa các thành phần  Ranh giới (boundary)  Mục đích (Purpose)  Môi trường ( Environment)  Giao diện(Interface) Đối tượng Tri thức hóa Chủ thể Phảnánh
 • 3. Nguyễn Thanh Hùng Page 3  Đầu vào(Inputs)  Đầu ra(Outputs)  Ràng buộc(Constraints) 1.1.2.3. Các thành phần cấu thành hệ thống thông tin: Hệ thống thông tin là sự kết hợp hài hòa của các thành phần  Phần cứng  Phần mềm  Các hệ mạng  Dữ liệu  Con người trong hệ thống thông tin Từ đó tạo lên một bộ máy hoạt động đưa ra được các thông tin hữu íchcho các quyết định của doanh nghiệp. 1.1.2.4. Phân loại hệ thống thông tin trong một tổ chức:  Phân loại theo mục đíchphục vụ của thông tin đầu ra  Hệ thống thông tin xử lý giao dịch TPS (Transaction Processing System) Hệ thống thông tin xử lý giao dịch xử lý các dữ liệu đến từ các giao dịch mà tổ chức thực hiện hoặc với khách hàng, với nhà cung cấp, những người cho vay và các giấy tờ thể hiện những giao dịch đó. Các hệ thống này có nhiệm vụ tập hợp tất cả các dữ liệu cho phép theo dõi các hoạt động của tổ chức. Chúng trợ giúp các hoạt động ở mức tác nghiệp. Ví dụ: Hệ thống trả lương, lập hóa đơn đặt hàng, theo dõi khách hàng, theo dõi nhà cung cấp, đăng ký môn theo học của sinh viên….Chúng đều là các hệ thống TPS.  Hệ thống thông tin quản lý MIS (Management Information System)
 • 4. Nguyễn Thanh Hùng Page 4 Là những hệ thống trợ giúp các hoạt động quản lý của tổ chức, các hoạt động này nằm ở mức điều khiển tác nghiệp, điều khiển quản lý hoặc lập kế hoạch chiến lược. Chúng ta dựa chủ yếu vào các cơ sở dữ liệu tạo ra bởi các hệ xử lý giao dịch cũng như từ các nguồn dữ liệu ngoài tổ chức. Nói chung, chúng tạo ra các báo cáo cho nhà quản lý một cách định kỳ hoặc theo yêu cầu. Ví dụ: Hệ thống phân tích năng lực bán hàng, theo dõi chỉ tiêu, theo dõi năng suất hoặc sự vắng mặt của nhân viên, nghiên cứu về thị trường….Chúng đều là các hệ thống MIS.  Hệ thống trợ giúp ra quyết định DSS (Decision Support System) Là những hệ thống được thiết kế với mục đích rõ ràng là trợ giúp các hoạt động ra quyết định. Quá trình ra quyết định thường được mô tả như là một quy trình được tạo thành từ ba giai đoạn. Xác định vấn đề, xây dựng và đánh giá các phương án giải quyết và lựa chọn một phương án. Một hệ thống trợ giúp ra quyết định phải cung cấp thông tin cho phép người ra quyết định xác định rõ tình hình mà một quyết định cần phải ra. Thêm vào đó nó còn phải có khả năng mô hình hóa để có thể phân lớp và đánh giá các giải pháp. Nói chung đây là các hệ thống đối thoại có khả năng tiếp cận một hoặc nhiều cơ sở dữ liệu và xử dụng một hoặc nhiều mô hình để biểu diễn và đánh giá tình hình.  Hệ thống chuyên gia ES (Expert System) Đó là những hệ thống cơ sở trí tuệ, có nguồn gốc từ nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo, trong đó có sự biểu diễn bằng các công cụ tin học nhưng tri thức của một chuyên gia về một lĩnh vực nào đó. Hệ thống chuyên gia được hình thành bởi một cơ sở trí tuệ và một động cơ suy diễn. Có thể xem lĩnh vực hệ thống chuyên gia như là mở rộng của những hệ thống đối ngoại trợ giúp ra quyết định có tính chuyên gia hoặc như một sự tiếp nối của lĩnh vực hệ thống trợ giúp lao động trí tuệ. Tuy nhiên đặc trưng riêng của nó nằm ở việc sử dụng
 • 5. Nguyễn Thanh Hùng Page 5 kỹ thuật của trí tuệ nhân tạo, chủ yếu là các kỹ thuật chuyên gia trong cơ sở trí tuệ bao chứa các sự kiện và các quy tắc được chuyên gia sử dụng. Phân loại theo cấp quản lý Các thông tin trong một tổ chức được phân chia theo cấp quản lý và trong mỗi cấp quản lý, chúng lại được chia theo nghiệp vụ mà chúng phục vụ như sau: 1.1.2.5. Các phương pháp thiết kế và phát triển hệ thống thông tin 1.1.2.5.1.Phương pháp thiết kế hệ thống cổ điển(thiếtkế phi cấu trúc) Đặc điểm: -Gồm các pha (phase):- Khảo sát, thiết kế, viết lệnh, kiểm thử đơn lẻ, kiểm thử trong hệ con, kiểm thử trong toàn hệ thống. -Việc hoàn thiện hệ thống được thực hiện theo hướng “bottom-up”(từdưới lên) và nguyên tắc tiến hành tuần tự từ pha này đến pha khác. Tài chính chiến lược Marketing chiến lược Nhân lực chiến lược Kinh doanh và sản xuất chiến lược Hệ thống thông tin văn phòng Tài chính chiến thuật Marketing chiến thuật Nhân lực chiến thuật Kinh doanh và sản xuất chiến thuật Tài chính tác nghiệp Marketing tác nghiệp Nhân lực tác nghiệp Kinh doanh và sản xuất tác nghiệp
 • 6. Nguyễn Thanh Hùng Page 6 Hình 1:Cácpha thực hiện của phương pháp cổ điển Nhược điểm : - Gỡ rối, sửa chữa rất khó khăn và phức tạp. Ví dụ trong giai đoạn kiểm thử (test) nếu có lỗi nào đó xuất hiện trong giai đoạn cuối pha kiểm thử. Lúc đó, tùy theo mức độ nghiêm trọng của lỗi, có thể buộc sửa đổi hàng loạt các modun. Khi một lỗi được phát hiện, khó đoán được là modun nào chứa lỗi. Khảo sát Phân tích Thiết kế sơ bộ Nghiên cứu phần cứng Thiết kế Viết lệnh Kiểm thử đơn vị Kiểm thử hệ con Kiểm thử hệ thông Yêu cầu người dùng Đặc tả chương trình Các mô đun đã kiểm thử
 • 7. Nguyễn Thanh Hùng Page 7 -Vì thực hiện nguyên tắc tuần tự các pha nên sau khi đã kết thúc pha, người ta có thể không cần phải bận tâm đến nó nữa. Nếu pha trước còn lỗi thì pha sau tiếp tục phải chịu ảnh hưởng của lỗi đó. Mặt khác hầu hết các dự án đều tuân thủ một kế hoạch chung đã ấn định từ trước => kết quả khó mà được như ý với một thời gian quy định. 1.1.2.5.2.Phương pháp phân tích thiết kế hệ thống bán cấu trúc Đặc điểm: Một loạt các bước “bottom-up” như viết lệnh và kiểm thử được thay thế bằng giai đoạn hoàn thiện “top-down”. Nghĩa là các modun mức cao được viết lệnh và kiểm thử trước rồi đến các modun chi tiết ở mức thấp hơn. Pha thiết kế cổ điển được thay bằng thiết kế có cấu trúc. Nhược điểm: Người thiết kế nói chung liên lạc rất ít với phân tích viên hệ thống và cả hai chẳng có liên hệ nào với người sử dụng => Quá trình phân tích và thiết kế gần như là tách ra thành hai pha độc lập. 1.1.2.5.3. Phương pháp phân tích thiết kế hệ thống có cấu trúc Đặc điểm - Phương pháp này bao gồm 9 hoạt động: Khảo sát, phân tích, thiết kế, bổ sung, tạo sinh, kiểm thử xác nhận, bảo đảm chất lượng, mô tả thủ tục, biến đổicơ sở dữ liệu, cài đặt. - Các hoạt động có thể thực hiện song song. Chính khía cạnh không tuần tự này mà thuật ngữ “pha” được thay thế bởi thuật ngữ “hoạt động” (“pha” chỉ một khoảng thời gian trong một dự án trong đó chỉ có một hoạt động được tiến hành). Mỗi hoạt động có thể cung cấp những sửa đổi phù hợp cho một hoặc nhiều hoạt độngtrước đó. Một số phương pháp phân tích có cấu trúc: Các phương pháp hướng chức năng - Phương pháp SADT (Structured Analysis and Design Technie) của Mỹ dựa theo phương pháp phân rã một hệ thống lớn thành các hệ thống con đơn giản hơn.
 • 8. Nguyễn Thanh Hùng Page 8 - Nó có hệ thống trợ giúp theo kiểu đồ hoạ để biểu diễn các hệ thống và việc trao đổi thông tin giữa các hệ con. Kỹ thuật chủ yếu của SADT là dựa trên sơ đồ luồng dữ liệu, từ điển dữ liệu (Data Dictionnary), ngôn ngữmô tả có cấu, ma trận chức năng. Nhưng SADT chưa quantâm một cách thích đáng đối với mô hình chức năng của hệ thống. - Phương pháp MERISE (MEthod pour Rassembler les Idees Sans Effort) của Pháp dựa trên các mức bất biến (còn gọi là mức trừu tượng hoá) của hệ thống thông tin như mức quan niệm, mức tổ chức, mức vật lý và có sự kết hợp với mô hình. - CASE (Computer-Aided System Engineering) - phương pháp phân tích và thiết kế tự động nhờ sự trợ giúp của máy tính. Từ kinh nghiệm và nghiên cứu trong quá trình xây dựng hệ thống, hang Oracle đã đưa ra một tiếp cận công nghệ mới - Phương pháp luận phân tích và thiết kế hệ thống CASE*Method. Đây là một cách tiếp cận theo hướng "topdown" và rất phù hợp với yêu cầu xây dựng một hệ thống thông tin trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thương mại. Các phương pháp hướng đốitượng - Phương pháp HOOD (Hierarchical Object Oriented Design)là một phương pháp được lựa chọn để thiết kế các hệ thống thời gian thực. Những phương pháp này lại yêu cầu các phần mềm phải được mã hoá bằng ngôn ngữ lập trình ADA. Do vậy phương pháp này chỉ hỗ trợ cho việc thiết kế các đốitượng mà không hỗ trợ cho các tính năng kế thừa và phân lớp. - Phương pháp RDD (Responsibility Driven Design) dựa trên việc mô hình hoá hệ thống thành các lớp. Các công việc mà hệ thống phải thực hiện được phân tích và chia ra cho các lớp của hệ thống. Các đối tượng trong các lớp của hệ thống trao đổi các thông báo với nhau nhằm thực hiện công việc đặt ra. Phương pháp RDD hỗ trợ cho các khái niệm về lớp, đối tượng và kế thừa trong cách tiếp cận hướng đối tượng. - Phương pháp OMT (Object Modelling Technique) là một phương pháp được xem là mới nhất trong cách tiếp cận hướng đốitượng. Phương pháp này đã khắc phục được một số nhược điểm của các phương pháp tiếp cận hướng đối tượng trước mắc phải.
 • 9. Nguyễn Thanh Hùng Page 9 Trên mặt lý thuyết ta thấy cách tiếp cận hướng đối tượng có các bước phát triển hơn so với tiếp cận hướng chức năng. Nhưng trong thực tế việc phân tích và thiết kế hệ thống theo cáchtiếp cận hướng đối tượng gặp rất nhiều khó khăn vì chưa có nhiều các công cụ phát triển hỗ trợ cho việc thiết kế hướng đối tượng. Chính vì vậy cách tiếp cận này vẫn chưa được phát triển rộng rãi. 1.1.2.6. Các giai đoạn phân tích thiết kế hệ thống thông tin Các phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống dù được phát triển bởi nhiều tác giả khác nhau, có nhiều điểm, thuật ngữ, quy ước khác nhau, nhưng tựu trung lại các phương pháp luận này đều định ra các giai đoạn cơ bản cho quá tŕnh phát triển dự án: 1.Khảo sáthiện trạng và xác lập dựán. 2.Phân tíchhệ thống : Phân tíchcác chức năng và dữ liệu của hệ thống cũ đểđưa ra mô tả của hệ thống mới. 3.Thiếtkế hệ thống 4.Xâydựnghệ thống 1.1.3. Hệ thống thông tin quản lý(MIS) 1.1.3.1. Định nghĩa Là một hệ thống thông tin để trợ giúp thực hiện các chức năng hoạt động của một tổ chức và trợ giúp quá trình ra quyết định thông qua việc cung cấp cho các nhà quản lý những những thông tin để lập kế hoạch và kiểm soát các hoạt động của đơn vị. 1.1.3.2. Cấu trúc của hệ thống thông tin quản lý: Một hệ thống thông tin quản lý được thiết kế cấu trúc tốt gồm 4 hệ thống con, đó là các hệ thống ghi chép nội bộ, hệ thống tình báo, hệ thống nghiên cứu và hệ thống hỗ chợ quyết định. Hệ thống ghi chép nội bộ:Đảm bảo cung cấp những số liệu hiện thời, nhiều tổ chức đã phát triển những hệ thống ghi chép nội bộ tiên tiến có sử dụng máy tính để cung cấp thông tin nhanh và đầy đủ hơn. Hệ thống tình báo: Cung cấp cho nhà quản lý những thông tin hàng ngày, tình hình đang diễn ra về những diễn biến của môi trường bên ngoài.
 • 10. Nguyễn Thanh Hùng Page10 Hệ thống nghiên cứu thông tin: Thu thập thông tin lien quan đến một vấn đề cụ thể đặt ra trước 1 tổ chức, đặc điểm của việc nghiên cứu thông tin tốt là có phương pháp khoa học, sử dụng nhiều phương pháp, xây dựng mô hình, lượng định tỷ lệ chi phí/lợi ích của giá trị thông tin. Hệ thống hỗ trợ quyết định: Gồm các phương pháp thống kê và các mô hình quyết định để hỗ chợ các nhà quản lý ban hành các quyết định đúng đắn hơn. 1.1.3.3. Phân loại hệ thống thông tin quản lý: Phân loại: Một tổ chức có thể chia làm nhiều cấp, và mỗi cấp có thể cần một hệ thống thông tin quản lý của riêng mình. Một tổ chức điển hình có thể có 4 cấp là: chiến lược, chiến thuật, chuyên gia và tác nghiệp. Vì thế, trong một tổ chức có thể có 4 hệ thống thông tin quản lý cho 4 cấp này. Các cấp có thể có các bộ phận chung. 1.1.4. Hệ thống thông tin kế toán (AIS) Là một cấu phần đặc biệt của hệ thống thông tin quản lý, nhằm thu thập, xử lý và báo cáo các thông tin liên quan đến các nghiệp vụ tài chính. Mối quan hệ giữa hệ thống thông tin kế toán (AIS) và hệ thống thông tin quản lý được thể hiện qua sơ đồ dưới đây:
 • 11. Nguyễn Thanh Hùng Page11 1.2. Giới thiệu chung về HTTT quản lý tiền mặt 1.2.1. Giới thiệu 1.2.1.1. Khái niệm Tiền mặt là số vốn bằng tiền do thủ quỹ bảo quản tại quỹ (két) của doanh nghiệp, bao gồm: Tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng bạc, đá quý, kim khí quý, tín phiếu và ngân phiếu. Trong mỗi doanh nghiệp đều có một lượng tiền mặt nhất định tịa quỹ để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh hằng ngày của mình. Số tiền thường xuyên tồn quỹ phải được tính toán hợp lý, mức tồn quỹ phụ thuộc vào quy mô, tính chất hoạt động của doanh nghiệp. Quản lý tiền mặt là quá trình bao gồm quản lý lưu lượng tiền mặt tại quỹ, kiểm soát chi tiêu, dự báo nhu cầu tiền mặt của doanh nghiệp, bù đắp thâm hụt
 • 12. Nguyễn Thanh Hùng Page12 ngân sách, giải quyết tình trạng thừa, thiếu tiền mặt trong ngắn hạn cũng như dài hạn. 1.2.1.2. Các quyđịnhchung Khi hạch toán các loại tiền phải tuân thủ các quy định sau: - Phải sử dụng đơn vị tiền tệ thống nhất là Đồng Việt Nam (VNĐ) để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có thể sử dụng đơn vị ngoại tệ để ghi sổ nhưng phải được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ Tài chính. - Các Doanh nghiệp có sử dụng ngoại tệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh, phài qui đổi ngoại tệ ra đồng Việt nam theo tỉ giá giao dịch thực tế hoặc tỉ giá bình quân liên ngân hàng( gọi tắt là tỉ giá ngân hàng bình quân) do ngân hàng nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ. - Hạch toán vàng, bạc, kim khí quý, đá quý phải ra tiền theo giá thực tế (giá hóa đơn hoặc giá thanh toán) để ghi sổ và theo dõi số lượng, trọng lượng, qui cách phẩm chất và giá trị của từng loại. 1.2.2. Quy trình nghiệp vụ kế toán tiền mặt 1.2.2.1. Kế toán tiền mặt tại quỹ Tiền tại quỹ của Doanh nghiệp bao gồm tiền Việt Nam, ngân phiếu, ngoại tệ, vàng, bạc, đá quí và kim khí quý đang nằm trong két của doanh nghiệp. Các quyđịnhvề quản lýtiền mặttại quỹ Tiền mặt phải được bảo quản trong két an toàn, chống mất trộm, chống cháy, chống mối xông. Tiền mặt tại quỹ do thủ quỹ bảo quản và trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ thu, chi căn cứ vào chứng từ hợp lệ, hợp pháp. Thũ quỹ do giám đốc chỉ định và không được nhờ người khác làm thay. Phải thường xuyên tiến hành kiểm quỹ với sự chứng kiến của kế toán trưởng để phát hiện kịp thời khoản chênh lệch để có biện pháp xử lý; ngăn chặn mọi hành vi biểu hiện tiêu cực xâm phạm tài sản của Doanh nghiệp. Hàng ngày khi nhận được báo cáo quỹ kèm các chứng từ do thủ quỹ gửi đến kế toán quỹ phải đối chiếu, kiểm tra số liệu trên từng chứng từ. Sau khi
 • 13. Nguyễn Thanh Hùng Page13 kiểm tra xong kế toán lập định khoản và ghi vào sổ tổng hợp tài khoản tiền mặt Nhiệm vụ của hạch toán tiền mặttại quỹ Vốn bằng tiền là một bộ phận vốn lưu động quan trọng của các doanh nghiệp. Nó vận động không ngừng, phức tạp và có tính lưu chuyển rất cao. Quản lý chặt chẽ vốn bằng tiền là điều kiện tăng hiệu quả sử dụng vốn lưu động, bảo vệ chặt chẽ tài sản, ngăn ngừa hiện tượng lãng phí, tham ô… Để quản lý tốt vốn bằng tiền kế toán thực hiện các nhiệm vụ sau: + Phản ánh chính xác, đầy đủ, kịp thời số hiện có và tình hình biến động của các loại vốn bằng tiền, kiểm tra và quản lý nghiêm ngặt các loại vốn bằng tiền thông qua ghi chép nhằm đảm bảo an toàn tiền tệ, phát hiện và ngăn ngừa các hiện tượng tham ô và lợi dụng tiền mặt trong kinh doanh. + Giám sát tình hình thực hiện kế toán thu chi các loại vốn bằng tiền, kiểm tra việc chấp hành nghiêm chỉnh chế độ quản lý vốn bằng tiền, đảm bảo chi tiêu tiết kiệm có hiệu quả. + Tổ chức thực hiện các qui định về chứng từ và các thủ tục hạch toán vốn bằng tiền. Kế toán vốn bằng tiền tuân thủ các nguyên tắc: Kế toán vốn bằng tiền sử dụng một đơn vị tiền tệ thống nhất là đồng Việt Nam (VNĐ) Các loại ngoại tệ phải quy đổi ra đồng Việt Nam công bố tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ và được theo dõi chi tiểt riêng từng nguyên tệ trên tài khoản 007”ngoại tệ các loại” Các loại vàng, bạc,đá quý, kim khí quý phải được đánh giá bằng tiền tệ tại thời điểm phát sinh theo giá thực tế (nhập, xuất) ngoài ra phải theo dõi chi tiết số lượng, trọng lượng, quy cách và phẩm chất của từng loại. Vào cuối mỗi kỳ, kế toán phải điều chỉnh lại các loại ngoại tệ theo tỷ giá thực tế. Thủ tục kế toán
 • 14. Nguyễn Thanh Hùng Page14 Kế toán quỹ tiền mặt chịu trách nhiệm mở sổ kế toán tiền mặt để ghi chép hàng ngày liên tục theo trình tự phát sinh các nghiệp vụ thu, chi quỹ, tính ra số tồn quỹ ở mọi thời điểm. Riêng Vàng bạc, Đá quý nhận ký cược,ký quỹ phải theo dõi riêng một sổ. Khi phát sinh các nghiệp vụ thu, chi tiền mặt, kế toán căn cứ vào các chứng từ (như hóa đơn bán hàng, giấy thanh toán tạm ứng,… để lập phiếu thu tiền mặt hoặc hóa đơn mua hàng, giấy đề nghị tạm ứng, bảng thanh toán lương, các hợp đồng kinh tế… để lập phiếu chi tiền mặt). Hàng ngày thủ quỹ nhận được chứng từ thu chi tiền mặt, kiểm tra tính hợp pháp hợp lý của chứng từ, yêu cầu người nộp hoặc nhận tiền ký tên vào phiếu, khi thu tiền, chi tiền xong phải đóng dấu “đã thu”, “đã chi” vào chứng từ , cuối ngày kiểm kê tồn quỹ thực tế và tiến hành đối chiếu số liệu trên sổ quỹ với sổ kế toán tiền mặt, nếu có chênh lệch phải kiểm tra và xác định nguyên nhân kiến nghị biện pháp xử lý. 1.2.2.2. Hạch toán tổng hợp tiền mặt tại quỹ 1.2.2.2.1.Nguyên tắc chế độ lưu thông tiền mặt Việc quản lý tiền mặt phải dựa trên nguyên tắc chế độ và thể lệ của nhà nước đã ban hành, phải quản lý chặt chẽ cả 2 mặt thu và chi tập trung nguồn tiền vào ngân hàng nhà nước nhằm đều hòa tiền tệ trong lưu thông, tránh lạm phát và bội chi ngân sách nhà nước, kế toán thực hiện các nguyên tắc sau: - Nhà nước quy định ngân hàng là cơ quan duy nhất để phụ trách quản lý tiền mặt. Các xí nghiệp cơ quan phải chấp hành nghiêm chỉnh các chế độ thể lệ quản lý tiền mặt của nhà nước. Các xí nghiệp, các tổ chức kế toán và các cơ quan đều phải mở tài khoản tại ngân hàng để gửi tiền nhàn rỗi vào ngân hàng để hoạt động. Mọi khoản thu bằng tiền mặt bất cứ từ nguồn thu nhập nào đều phải nộp hết vào ngân hàng trừ trường hợp ngân hàng cho phép tự chi như các đơn vị ở xa ngân hàng nhất thiết phải thông qua thanh tóan ngân hàng. Nghiêm cấm các đơn vị cho thuê, mượn tài khoản. 1.2.2.2.2. Chứng từ hạch toán tiền mặt Các chứng từ dùng để hạch toán tiền mặt tại quỹ bao gồm:
 • 15. Nguyễn Thanh Hùng Page15 Phiếu thu ( Mẫu 01 -TT )
 • 16. Nguyễn Thanh Hùng Page16 Phiếu chi ( Mẫu 02 -TT )
 • 17. Nguyễn Thanh Hùng Page17 Giấy đề nghị tạm ứng (Mẫu 03-TT)
 • 18. Nguyễn Thanh Hùng Page18 Giấy thanh toán tiền tạm ứng (Mẩu 04-TT)
 • 19. Nguyễn Thanh Hùng Page19 Giấy đề nghị thanh toán ( Mẫu 05 -TT )
 • 20. Nguyễn Thanh Hùng Page20 Biên lai thu tiền ( Mẫu 06 -TT )
 • 21. Nguyễn Thanh Hùng Page21 Bảng kiểm kê quỹ ( Mẫu số 08a - TT dùng cho tiền VN)
 • 22. Nguyễn Thanh Hùng Page22 1.2.2.2.3. Mẫu sổ báo cáo Kế toán vốn bằng tiền sử dụng các loại sổ sau:
 • 23. Nguyễn Thanh Hùng Page23 Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt:
 • 30. Nguyễn Thanh Hùng Page30 Tài khoản kế toán sử dụng Để phản ánh tình hình thu, chi và tồn quỹ tiền mặt của doanh nghiệp kế toán sử dụng tài khoản 111”tiền mặt”, tài khoản 111 có kết cấu như sau: Bên Nợ : -Các khoản tiền mặt, ngoại tệ, vàng bạc....nhập quỹ -Số tiền mặt thừa phát hiện khi kiểm kê -Chênh lệch tăng tỷ giá do đánh giá lại cuối kỳ Bên Có : -Các khoản tiền mặt, ngoại tệ, vàng bạc...xuất quỹ -Các khoản tiền mặt phát hiện thiếu khi kiểm kê -Chênh lệch tỷ giá hối đoái giảm do đánh giá lại cuối kỳ Số dư bên Nợ : -Các khoản tiền mặt, ngân phiếu, ngoại tệ, vàng bạc, kim khí quý, đá quý hiện còn tồn ở quỹ tiền mặt. Tài khoản 111 gồm có 3 tài khoản cấp 2 : TK 1111 : Tiền Việt Nam TK 1112 : Ngoại tệ TK 1113 : Vàng bạc, kim khí quý, đá quý
 • 31. Nguyễn Thanh Hùng Page31 Trình tự hạch toán một số nghiệp vụ chủ yếu A- Kế toán tổng hợp thu tiền mặt (1)- Doanh thu bán sản phẩm, hàng hoá hay cung cấp dịch vụ cho khách hàng: Nợ TK 111 – Số tiền mặt đã nhập quỹ Có TK. 511– Doanh thu BH và CCDV ( giá bán chưa thuế GTGT)
 • 32. Nguyễn Thanh Hùng Page32 Có TK. 512 – Doanh thu hàng nội bộ. Có TK. 3331 – Thuế GTGT phải nộp (nếu có) (2)- Doanh thu hoạt động tài chính hoặc Thu nhập khác bằng đồng VN nhập quỹ: Nợ TK 111 – Số tiền mặt đã nhập quỹ Có TK 515 – Doanh thu HĐTC ( giá chưa thuế GTGT) Hoặc Có TK 711 – Các thu nhập khác ( giá chưa thuế GTGT) Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (nếu có) (3)- Thu hồi tạm ứng, các khoản nợ phải thu bằng đồng VN nhập quỹ : Nợ TK 111 – Số tiền mặt đã nhập quỹ Có TK 131 – Số tiền thu của khách hàng Có TK 136 – Số tiền thu của các đơn vị nội bộ Có TK 138 – Số phải thu khác đãđược thanh toán. Có TK 141 – Số tiền tạm ứng đã thanh toán (4)- Rút TGNH về nhập quỹ tiền mặt : Nợ TK 111 – Tiền Việt Nam rút từ ngân hàng về nhập quỹ. Có TK 112 (1112) – Tiền gửi ngân hàng (5)- Thu hồi vốn từ các hoạt động đầu tư ngắn hạn hoặc dài hạn bằng đồng VN nhập quỹ: Nợ TK 111 – Số tiền mặt nhập quỹ Có TK 121 – Đầu tư chứng khoán ngắn hạn Có TK 128 – Đầu tư ngắn hạn khác
 • 33. Nguyễn Thanh Hùng Page33 Có TK 221 – Đầu tư vào công ty con. Có TK 228 – Đầu tư dài hạn khác Có TK 222 – Vốn góp liên doanh. (6) Thu hồi các khoản cầm cố, ký cược ký quỹ ngắn hạn hoặc dài hạn bằng tiền đồng VN nhập quỹ: Nợ TK 111 – Số tiền mặt nhập quỹ Có TK 144 – Số tiền ký cược, ký quỹ ngắn hạn Có TK. 244 – Ký cược, ký quỹ dài hạn (7) Nhận tiền ký cược, ký quỹ ngắn hạn ho85c dài hạn bằng tiền VN nhập quỹ: Nợ TK 111 – Số tiền mặt nhập quỹ Có TK. 338 (3386) – Ký cược ký quỹ ngắn hạn Có TK. 344 – Ký cược, ký quỹ dài hạn (8) Tiền mặt thừa tại quỹ phát hiện khi kiểm kê chưa rõ nguyên nhân: Nợ TK 111 (1111) - Số tiền thừa khi phát hiện Có TK 338(3381) – Tài sản thừa chưa rõ nguyên nhân chờ xử lý Khi có quyết định xử lý, kế toán ghi như sau: Nợ TK.338 (3381) Có TK. 338 (3388) – Phải trả phải nộp khác Có TK. 334 - Phải trả CNV Có TK. 711 – Thu nhập khác
 • 34. Nguyễn Thanh Hùng Page34 Có TK. 642 – CP quản lý doanh nghiệp. B- Kế toán tổng hợp chi tiền mặt : (1)- Xuất quỹ tiền mặt gửi vào tài khoản tiền gửi ngân hàng : Nợ TK 112 - Số tiền xuất quỹ gửi vào ngân hàng Có TK 111 -Số tiền xuất quỹ gửi vào ngân hàng (2)- Xuất quỹ tiền mặt mua sắm vật tư, hàng hoá dùng vào SXKD sản phẩm, hàng hóa chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế (giá mua không bao gồm thuế GTGT và số thuế GTGT đầu vào được khầu trừ ) kế toán ghi: 2a- Theo phương pháp kê khai thường xuyên: Nợ TK 151 – Giá trị hàng mua đang đi đường (Giá chưa thuế GTGT) Nợ TK 152 – Giá trị NVL đã nhập kho (Giá chưa thuế GTGT) Nợ TK 153 – Giá trị CCDC mua đã nhập kho (Giá chưa thuế GTGT) Nợ TK 156 – Giá trị hàng hóa mua đã nhập kho (Giá chưa thuế GTGT) Nợ TK 133 – Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ. ( nếu có) Có TK 111 – Số tiền mặt thực chi (Giá thanh toán ) 2b- Theo phương pháp Kiểm kê định kỳ: Nợ TK 611 – Giá trị hàng mua đã nhập kho (Giá chưa thuế GTGT) Nợ TK 133 – Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ. ( nếu có) Có TK 111 – Số tiền mặt thực chi (Giá thanh toán )
 • 35. Nguyễn Thanh Hùng Page35 (3)- Xuất quỹ tiền mặt mua TSCĐ dùng cho SX- KD sản phẩm, hàng hóa chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế (giá mua không bao gồm thuế GTGT và số thuế GTGT đầu vào được khầu trừ ) kế toán ghi: Nợ TK 211 – Giá mua TSCĐ HH (Giá chưa thuế GTGT) Nợ TK 213 – Giá mua TSCĐ VH (Giá chưa thuế GTGT) Nợ TK 241 – XDCB DD (Giá chưa thuế GTGT) Nợ TK 133 – Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ. ( nếu có) Có TK 111 – Số tiền mặt thực chi (Giá thanh toán ) (4)- Các khoản chi phí cho HĐ-SX- KD bằng tiền mặt (giá mua không bao gồm thuế GTGT và số thuế GTGT đầu vào được khầu trừ ) kế toán ghi: Nợ TK 621 – Giá trị NVL mua về sử dụng ngay cho SX sản phẩm Nợ TK 627 – Chi phí cho hoạt động sản xuất chung Nợ TK 635 – Chi phí hoạt động tài chính Nợ TK 641 – Chi phí cho hoạt động bán hàng Nợ TK 642 – Chi phí cho hoạt động quản lý DN Nợ TK 811 – Chi phí khác Nợ TK 133 – Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ. ( nếu có) Có TK 111 – Số tiền mặt thực chi (Giá thanh toán ) (5)- Xuất quỹ tiền mặt mua chứng khoán dài hạn, ngắn hạn: Nợ TK 121 – Đầu tư các loại chứng khoán ngắn hạn Nợ TK 228 – Đầu tư dài hạn khác (chứng khoán dài hạn) Nợ TK 222 – Góp vốn liên doanh dài hạn Nợ TK 128 – Đầu tư ngắn hạn khác (cho vay hoặc góp vốn liên doanh ngắn hạn)
 • 36. Nguyễn Thanh Hùng Page36 Nợ TK 221 – Đầu tư vào công ty con Có TK 111 – Số tiền mặt thực tế xuất quỹ. (6)- Chi tiền mặt thanh toán các khoản nợ phải trả, hoàn trả các khoản ký cược ký quỹ. Nợ TK 311, 315, 331, 333, 334, 338, 341, 342, 3386, 344…. Có TK111 – Tiền mặt (7)- Kiểm kê quỹ phát hiện tiền mặt thiếu chưa rõ nguyên nhân: Nợ TK 138 (1381) – Tài sản thiếu chưa rõ nguyên nhân Có TK 111 – Tiền mặt Khi có quyết định xử lý, kế toán căn cứ vào quyết định của lãnh đạo, ghi: Nợ TK. 1388 – Nếu bắt bồi thường Nợ TK. 334 – Nếu trừ vào lương Nợ TK. 811 – Không xác định nguyên nhân HT vào chi phí khác Nợ TK. 642 – Không xác định nguyên nhân HT vào chi phí QLDN Có TK.1381 – Tài sản thiếu chờ xử lý. 1.3. Các hạng mục phát triển HTTT quản lý vốn bằng tiền Phần mềm quản lý vốn bằng tiền gồm những hạng mục sau: 1. Quản trị người dùng 2. Quản lý các thông tin về tiền mặt 3. Nhập các hóa đơn, chứng từ, phiếu thu chi. 4. Xem danh sách các phiếu thu chi… 5. Theo dõi tình hình hiện có và biến động của các quỹ
 • 37. Nguyễn Thanh Hùng Page37 6. Cập nhật thường xuyên tỷ giá hối đoái 7. Báo cáo: Bảng kiểm kê quỹ tiền mặt, sổ chi tiết tiền mặt… 8. Bảo trì dữ liệu và sao lưu dữ liệu 9. Trợ giúp người dùng CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG CỦA HTTT KẾ TOÁN TIỀN MẶT TẠI CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG 2.1. Tổng quan về công ty THHH tiếp vận xuyên Thái Bình Dương 2.1.1. Giới thiệu chung về công ty Công ty TNHH Tiếp Vận Xuyên Thái Bình Dương là là một trong những công ty vận chuyển năng động nhất ở Việt Nam chuyên về vận chuyển hàng hóa bằng đường biển, đường hàng không và đường bộ. Công ty luôn trung thành với phương châm vận chuyển hàng hóa trên toàn thế giới một cách nhanh chóng, hiệu quả và tiết kiệm. Mục tiêu của công ty là vận chuyển sản phẩm đúng hạn, nhanh gọn và đúng quy trình, giúp khách hàng tập trung tốt hơn trong công việc kinh doanh. Vận tải và tiếp vận không chỉ đơn thuần là đường bộ, đường sắt, đường biển hay đường hàng không, mà hơn thế nữa, là thông tin liên lạc, liên tục và hợp tác giữa các bên. Đó là các yếu tố quyết định sự thành công trong vận chuyển hàng hóa từ nơi xuất phát đến điểm đích. Nhiều năm kinh nghiệm trong vận chuyển hàng hóa đến tận nơi giao hàng (door-to-door) đã giúp Trans Pacific Logicstics làm chủ các kỹ thuật giao nhận, theo dõi tình trạng hàng hóa trên mạng máy tính toàn cầu, kho bãi, đóng kiện, đóng gói, vận chuyển bằng đường không, đường biển và đường bộ, đại lý tàu biển… Luôn thấu hiểu nhu cầu vận chuyển hàng hóa của khách hàng và luôn cập nhật tới khách hàng thông tin về tình trạng vận chuyển. Pacific Logicstics và các văn phòng, đại lý trên toàn thế giới phấn đấu cung cấp dịch vụ tốt nhất có thể, giúp khách hàng đạt được lợi thế cạnh tranh trong công việc kinh doanh của mình. Lĩnh vực kinh doanh: Kinh doanh dịch vụ. Dịch vụ giao nhận hàng hóa bằng đường biển các dịch vụ cung cấp: + Giao nhận đường biển (xuất khẩu và nhập khẩu) + Dịch vụ gom hàng lẻ xuất khẩu + Dịch vụ chia lẻ hàng nhập khẩu
 • 38. Nguyễn Thanh Hùng Page38 + Dịch vụ giao hàng tận nhà + Môi giới bảo hiểm hàng hóa + Dịch vụ hỗ trợ hàng xuất nhập khẩu Dịch vụ logistics: + Khai thuê hải quan + Đại lý hải quan + Giao nhận hàng triển lãm và công trình + Giao nhận hàng hóa tận nhà + Đóng gói bao bì hàng hóa + Dịch vụ kiểm kiện + Đại lý gom hàng lẻ + Đại lý lưu kho và phân phối hàng hóa + Gom hàng lẻ xuất khẩu và chia hàng lẻ nhập khẩu qua kho CFS + Di dời văn phòng, nhà xưởng và tài sản cá nhân + Dịch vụ kho ngoại quan Kinh doanh kho và bảo quản hàng hóa: Theo yêu cầu của khách hàng, Trans Pacific Logicstics thực hiện dịch vụ lưu kho bảo quản hàng hóa theo các hình thức sau : + Tấn/tháng + m2/tháng + Container / ngày + Thuê bao trọn kho + Dịch vụ Kho Ngoại Quan Dịch vụ nhận vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không: + Giao nhận từ kho chủ hàng hoặc sân bay đến sân bay hoặc kho người nhận + Vận chuyển kết hợp đường biển và đường hàng không + Dịch vụ phát chuyển nhanh (chứng từ, hàng mẫu, hàng thương phẩm) + Gom hàng lẻ xuất khẩu và chia lẻ hàng nhập khẩu + Dịch vụ khai quan và giao nhận nội địa + Dịch vụ đại lý hải quan + Đại lý bán cước và hợp đồng vận chuyển với nhiều hãng hàng không lớn trên thế giới như : SQ, TG, VN, BA... 2.1.2. Cơ cấu tổ chức của công ty STT Nội dung Số lượng Ghi chú 1 Lãnh đạo 2
 • 39. Nguyễn Thanh Hùng Page39 STT Nội dung Số lượng Ghi chú 2 Cán bộ quản lý kiêm chuyên môn(trưởng phòng) và số phòng ban 5 3 Tổng số CBNV 16 Trong đó: Nam 6 Nữ 10 4 Cơ cấu tổ chức Ban GĐ 2 NV Văn phòng 3 Kinh doanh 5 Nghiệp vụ 3 Thủ kho 1 Kế toán 2 5 Trình độ học vấn Thạc sỹ 1 Lãnh đạo, TP Đại học 15 Cao đẳng 1 Trung cấp 1 6 Kinh nghiệm công tác Trên 7 năm 2 hỗ trợ Trên 6 năm 1 Giám đốc Trên 5 năm 1 Trên 4 năm 2 Ktt Trên 3 năm 2 Trên 2 năm 4 TP Nv, Lt, Tk Trên 1 năm 2 Dưới1 năm 2
 • 40. Nguyễn Thanh Hùng Page40 2.2. Thực trạng công tác kế toán tiền mặt tại công ty THHH tiếp vận xuyên Thái Bình Dương Công ty đang kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ và vận tải. Hiện nay quy mô công ty tuy nhỏ và phần mềm quản lý tiền mặt là phần mềm excel phù hợp với nhu cầu hiện tại. Nhưng trong tương lai phần mềm này không còn phù hợp với nhu cầu quản lý của công ty nữa. Nó thể hiện ở những nhược điểm của phần mềm này như sau: Đánh giá phần mềm Công ty đang sử dụng Ưu điểm: Phần mềm Microsoft Office Excel sử dụng có nhiều tiện ích, rất phù hợp với doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các chương trình tính toán quản lý tiền mặt được xử lý rất nhanh với điều kiện số bản ghi ít Phần mềm Microsoft Office Excel có tốc độ lọc dữ liệu nhanh và rất dễ sử dụng trong trường hợp số bản ghi không nhiều lắm đồng thời phần mềm này hiện nay đang được áp dụng phổ biến đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ đồng thời doanh nghiệp không phải tốn nhiều chi phí để mua bản quyền của phần mềm này Thực tế cho thấy mặc dù phần mềm Microsoft Office Excel sử dụng có nhiều tiện lợi nhưng các doanh nghiệp hiện nay đang dần từng bước áp dụng phần mềm Visual Foxpro. Lý do rất đơn giản vì các doanh nghiệp hiện đang thấy rất rõ những khuyết điểm mà phần mềm Microsoft Office Excel mang lại. Nhược điểm: Phần mềm excel hoạt động độc lập, không có sự kết nối dữ liệu vì thế không đáp ứng được tiêu chuẩn tin cậy của một hệ thống thông tin hoạt động tốt. chẳng hạn, khi có sự sửa chữa hoặc xoá danh mục nhân viên, rất có thể sẽ bỏ sót thông tin trong một tệp có liên quan nào đó, do việc cập nhật hoàn toàn là thủ công
 • 41. Nguyễn Thanh Hùng Page41 Phần mềm excel không có tính năng phân quyền, thông tin dễ dàng bị can thiệp trái phép bởi bất kỳ người dùng nà. Sự thiếu an toàn này có thể sẽ gây ra những thiệt hại khôn lường Chưa có sự đồng bộ dữ liệu với các phân hệ kế toán khác trong công ty
 • 42. Nguyễn Thanh Hùng Page42 CHƯƠNG 3 : PHÂN TÍCH THIẾT KẾ VÀ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM KẾ TOÁN TIỀN MẶT TẠI CÔNG TY TNHH VẬN CHUYỂN XUYÊN THÁI BÌNH DƯƠNG 3.1. Thu thập thông tin về hệ thống Để xây dựng một hệ thống thông tin hoạt động tốt đáp ứng đúng với yêu cầu quản lý ta phải tiến hành phân tích hệ thống đang tồn tại nhằm đưa ra được những vấn đề cũng như nguyên nhân chính của hệ thống hiện tại từ đó đưa ra mục tiêu cần đạt được của hệ thống mới và đề xuất các giải pháp để đạt được mục tiêu đó. Để đạt mục đích, phân tích viên phải có hiểu biết sâu sắc về môi trường làm việc của hệ thống và hiểu thấu đáo hoạt động của hệ thống. Vì vậy, việc tiến hành thu thập thông tin về hệ thống là công việc không thể thiếu của giai đoạn phân tích chi tiết. Thông thường người ta sử dụng các phương pháp thu thập thông tin về hệ thống: phương pháp phỏng vấn, phương pháp nghiên cứu tài liệu, phương pháp sử dụng phiếu điều tra, phương pháp quan sát.  Phương pháp phỏng vấn: đó là việc gặp và hỏi trực tiếp người chịu trách nhiệm trên thực tế đối với hệ thống, thu được những nội dung cơ bản khái quát về hệ thống từ những người liên quan.  Phương pháp nghiên cứu tài liệu: cho phép nghiên cứu tỉ mỉ về nhiều khía cạnh của tổ chức như: hoạt động của tổ chức, vai trò nhiệm vụ của các thành viên, nội dung và hình dạng của các thông tin vào/ ra....  Phương pháp sử dụng phiếu điều tra: phương pháp này được sử dụng khi cần lấy thông tin từ một số lượng lớn các đối tượng.  Phương pháp quan sát: khi phân tích viên muốn nhìn thấy những gì không thể hiện trên tài liệu hoặc qua phỏng vấn như tài liệu lưu trữ ở đâu, chuyển cho ai,có sắp xếp hoặc không sắp xếp, lưu trữ có khoá hoặc không có khoá...
 • 43. Nguyễn Thanh Hùng Page43 3.1. Khảo sát và phân tích hệ thống 3.1.1. Mô hình chức năng của hệ thống 3.1.1.1. Biểu đồ ngữ cảnh Dưới đây là biểu đồ ngữ cảnh của hệ thống, nó mô tả một cách tổng quan về hệ thống, bao gồm các thực thể ngoài và các dòng dữ liệu vào, ra hệ thống: 0 HTTT QUẢN LÝ TIỀN MẶT Người nộp Người nhận Ban giám đốc Chứng từ thanh toán Giấy tờ không hợp lệ Phiếu thu Tiền Chứng từ thanh toán Giấy tờ không hợp lệ Phiếu chi Tiền Yêu cầu báo cáo Báo cáo Chứng từ thanh toán gồm: +Đề nghị thanh toán, +Đề nghị thu/chi tiền +Phiếu đề xuất +Chứng từ hoá đơn gốc có liên quan( HĐMB liên quan, Giấy giới thiệu, Phiếu nhập kho)
 • 44. Nguyễn Thanh Hùng Page44 3.1.1.2. Biểu đồ phân cấpchức năng HTTTQL TIỀN MẶT 1. Thu 2. Chi 3. Ghi sổ 4. Kiểm kê, đối chiếu 5. Đánh giá lại 6. Lập báo cáo 3.1 Tính tỷ giá xuất quỹ 3.2 Ghi các loại sổ 1.1 Kiểm tra 1.2 Lập phiếu thu 1.3 Thu tiền 2.1 Kiểm tra 2.2 Lập phiếu chi 2.3 Chi tiền 4.3 Lập biên bản 5.1 Cập nhật tỷ giá 5.2 Đánh giá 6.1 Báo cáo thu chi 6.2 Biên bản kiểm kê quỹ 4.1 Kiểm kê 4.2 Đối chiếu Mô tả chức năng lá (1.1) Kiểm tra: quá trình kiểm tra bao gồm: + Kiểm tra tính hợp pháp, đúng đắn của các chứng từ thanh toán. Giấy đề nghị chi tiền phải ghi đầy đủ tên họ người nộp tiền, công ty, số tiền, nội dung chi, HĐTC đúng theo quy định của Bộ Tài Chính, đầy đủ tên Công ty, mã số thuế, tên hàng, số lượng, đơn giá, thuế VAT, số tiền, bằng số, bằng chữ…., HĐMB đúng với nội dung chi, điều kiện thanh toán. Nếu hợp lệ, đầy đủ thì tiến hành lập phiếu. Nếu không hợp lệ, đầy đủ chuyển trả lại để họ chỉnh sửa, bổ sung cho đúng.
 • 45. Nguyễn Thanh Hùng Page45 + Kiểm tra lượng tiền đến vê mặt số lượng, phẩm chất, quy cách. (1.2) Lập phiếu thu: Sau việc kiểm tra đạt yêu cầu, người lập phiếu sẽ tiến hành viết phiếu thu với số liệu như đã kiểm tra. (1.3) Thu tiền: Căn cứ vào phiếu thu, tiến hành thu tiền. (2.1) Kiểm tra: Kiểm tra đầu vào của tiến trình chi tiền, bao gồm: + Kiểm tra tính hợp pháp, đúng đắn của các chứng từ thanh toán. Giấy đề nghị chi tiền phải ghi đầy đủ tên họ người nộp tiền, công ty, số tiền, nội dung chi; HĐTC đúng theo quy định của Bộ Tài Chính, đầy đủ tên Công ty, mã số thuế, tên hàng, số lượng, đơn giá, thuế VAT, số tiền, bằng số, bằng chữ….; HĐMB đúng với nội dung chi, điều kiện thanh toán. Nếu hợp lệ, đầy đủ thì tiến hành lập phiếu. Nếu không hợp lệ, đầy đủ chuyển trả lại để họ chỉnh sửa, bổ sung cho đúng. +Kiểm tra lượng tiền trong quỹ còn đủ với số lượng trong chứng từ không. (2.2) Lập phiếu chi: Sau khi kiểm tra, tất cả các dữ liệu đã hợp lệ, đầy đủ thì tiến hành lập phiếu chi. (2.3) Chi tiền: Căn cứ vào phiếu chi, tiến hành chi tiền cho đối tượng nhận tiền. (3.1) Tính tỷ giá xuất quỹ: Đối với hoạt động thu chi ngoại tệ, khi xuất quỹ ngoại tệ, cần tính tỷ giá xuất quỹ theo phương pháp bình quân gia quyền Tỷ giá xuất quỹ = ∑(Tỷ giá ngoạitệ lần nhập thứ i * Số lượng ngoại tệ lần nhập i) /Tổng số lượng ngoạitệ trong quỹ (3.2) Ghi các loại sổ: Căn cứ vào chứng từ và tỷ giá xuất quỹ, kế toán ghi vào các sổ liên quan như: sổ kế toán chi tiết tiền mặt, sổ quỹ tiền mặt, Nhật ký chung, sổ cái, bảng kê chi tiền, bảng kiểm kê quỹ (dùng cho VND và dùng cho ngoại tệ, vàng, bạc, kim khí quý, đá quý).
 • 46. Nguyễn Thanh Hùng Page46 (4.1) Kiểm kê: kiểm kê số lượng, quy cách, phẩm chất các loại tiền tệ trong quỹ tiền mặt. (4.2) Đối chiếu: Căn cứ vào các chứng từ gốc, phiếu thu, chi… để đối chiếu với số liệu kiểm kê. (4.3) Lập biên bản : Sau khi tiến hành kiểm kê, đối chiếu. Căn cứ vào số liệu thực tế thu được tiến hành lập biên bản báo cáo tình hình tồn quỹ. ( 5.1): Cập nhập tỷ giá: kê toán theo dõi và ghi lại tỷ giá hối đoái ( do ngân hàng Trung Ương công bố) của các loại ngoại tệ mà doanh nghiệp sử dụng. ( 5.2): Đánh giá: Trên cơ sở tỷ giá cập nhật ở trên cùng với kết quả kiểm kê, kê toán tiến hành đánh giá chênh lệch tỷ giá hối đoái và ghi vào sổ chi tiết các tài khoản liên quan. ( 6.1): Cuối kỳ, kế toán lập các báo cáo gửi lên Ban giám đốc, bao gồm các báo cáo: - Báo cáo thu chi - Báo cáo kiểm kê quỹ ( dùng cho đồng Việt Nam và dùng cho ngoại tệ). * Các hồ sơ dữ liệu sử dụng: 1. Phiếu thu 2. Phiếu chi 3. Giấy đề nghị tạm ứng 4. Giấy thanh toán tiền tạm ứng 5. Giấy đề nghị thanh toán 6. Biên lai thu tiền 7. Bảng kê vàng bạc, đá quý, kim khí quý 8. Bảng kiểm kê quỹ
 • 47. Nguyễn Thanh Hùng Page47 9. Bảng kê chi tiền 10. Sổ quỹ tiền mặt 11. Sổ chi tiết quỹ tiền mặt 12. Chứng từ ghi sổ 13. Nhật ký chung 14. Sổ cái 15. Sổ chi tiết tiền mặt 16. Báo cáo thu chi 17. Báo cáo 3.1.1.3. Ma trận thực thể chức năng Các thực thể a. Phiếu thu b. Phiếu chi c. Giấy đề nghị tạm ứng d. Giấy thanh toán tiền tạm ứng e. Giấy đề nghị thanh toán f. Biên lai thu tiền g. Bảng kê vàng bạc,đáquý, kim khí quý h. Bảng kiểm kê quỹ i. Bảng kê chi tiền j. Sổ quỹ tiền mặt k. Sổ chi tiết quỹ tiền mặt
 • 48. Nguyễn Thanh Hùng Page48 l. Chứng từ ghi sổ m. Nhật ký chung n. Sổ cái o. Sổ chi tiết tiền mặt p. Báo cáo thu chi Các chức năng nghiệp vụ a b c d e f g h i j k l m n o p 1. Thu C R 2. Chi C U U U 3. Ghi sổ R R U U U U U U 4. Kiểm kê, đốichiếu C 5. Đánh giá U U 6. Lập báo cáo C 3.1.2. Phân tích mô hình 3.1.2.1. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0 Biểu đồ luồng dữ liệu mức 0 mô tả 6 tiến trình được thực hiện trong hệ thống, phù hợp với biểu đồ phân cấp chức năng và quy trình nghiệp vụ kế toán tiền mặt:
 • 49. Nguyễn Thanh Hùng Page49 1.0 Thu Người nộp Chứng từ thanh toán Phiếu thu 2.0 Chi Người nhận Phiếu chi Giấy tờ không hợp lệ Chứng từ thanh toán Giấy tờ không hợp lệ 3.0 Ghi sổ d2 Giấy đề nghị Mẫu chứng từ Mẫu chứng từ d1 Phiếu thu chi Phiếu thu chi Phiếu thu chi Số liệu d3 Các loại sổ Sổ 4.0 Kiểm kê, đối chiếu 6.0 Lập báo cáo 5.0 Đánh giá lại d1 Phiếu thu chi Ban giám đốc d4 Biên bản, báo cáo Biên bản Yêucầubáocáo Báocáo Số liệu Số liệu Số liệu d4 Biên bản, báo cáo Báo cáo Số liệu Tiền Tiền 3.1.2.2. Các biểu đồ luồng dữ liệu vật lý mức 1 * Tiến trình 1: Thu ` Dưới đây là tiến trình “thu” với 3 tiến trình con, trong đó đặc biệt chú ý đến tiến trình 1.1- Kiểm tra, đối chiếu: các chứng từ thanh toán mà người nộp tiền đưa vào hệ thống cần được kiểm tra xem có hợp lệ không, nếu không hợp lệ sẽ bị trả lại, nếu hợp lệ thì kế toán mới thực hiện các công việc tiếp theo.
 • 50. Nguyễn Thanh Hùng Page50 Người nộp 1.1 Kiểm tra, đối chiếu 1.2 Lập phiểu thu 1.3 Thu tiền Chứng từ thanh toán Tiền Giấy tờ hợp lệ Phiếu thu phiếu Mẫu giấy tờ phiếu Giấy tờ không hợp lệ D2 Giấy đề nghị D1 Phiếu thu chi * Tiến trình 2: Chi Tiến trình “chi” gồm 3 tiến trình con tương tự như tiến trình “thu”: Người nhận 1.1 Kiểm tra, đối chiếu 1.2 Lập phiểu chi 1.3 Chi tiền Chứng từ thanh toán Tiền Giấy tờ hợp lệ Phiếu thu phiếu Mẫu giấy tờ phiếu Giấy tờ không hợp lệ D2 Giấy đề nghị D1 Phiếu thu chi
 • 51. Nguyễn Thanh Hùng Page51 * Tiến trình 3: Ghi sổ Tiến trình “Ghi sổ”bao gồm 2 tiến trình: tính tỷ giá xuất quỹ và ghi các loại sổ. Công việc được thực hiện trong tiến trình này chủ yếu nhắm mục đích cập nhật số liệu và lưu vào sổ: 3.1 Tính giá xuất quỹ 3.2 Ghi các loại sổ D3 Các loại sổ Số liệu Sổ D1 Phiếu thu chi Số liệu * Tiến trình 4: Kiểm kê đối chiếu Biểu đồ dưới đây là sự chi tiết của tiến trình “ Kiểm kê, đốichiếu” với 3 tiến trình con:kiểm kê, đối chiếu, lập biên bản.
 • 52. Nguyễn Thanh Hùng Page52 Ban Giám Đốc 4.1 Kiểm kê 4.2 Đối chiếu 4.3 Lập biên bản Yêu cầu kiểm kê Biên bản Số liệu Số liệu D4 Các loại sổ Số liệu Số liệu Số liệu D1 Phiếu thu chi Số liệu Số liệu * Tiến trình 5: Đánh giá lại Biểu đồ dưới đây là sự chi tiết của tiến trình “ Đánh giá lại” với mục đíchcập nhật tỷ giá ngoại tệ sau đó đánh giá lại, kết quả được ghi vào sổ: 5.1 Cập nhập tỷ giá 5.2 Đánh giá Tỷgiácácloạingoạitệ d3 Các loại sổ Số liệu
 • 53. Nguyễn Thanh Hùng Page53 * Tiến trình 6: Lập báo cáo Tiến trình “Lập báo cáo” không phải phân rã tiếp vì đó chỉ là một quyết định đơn giản: 6.1 Lập báo cáo d1 Phiếu thu chi d4 Biên bản, báo cáo Ban giám đốc Yêucầubáocáo Báocáo d3 Các loại sổ Số liệu Báo cáo 3.2. Mô hình dữ liệu của hệ thống 3.2.1. Danh mục dữ liệu - Danh mục tài khoản - Danh mục tiền - Danh mục quỹ 3.2.2. Danh sáchcác thực thể, mối liên kết giữa chúng 3.2.2.1. Xác định các thực thể và thuộc tính -Họ tên người nộp => NGƯỜINỘP(Họ tên, Mã người nộp, Địa chỉ)
 • 54. Nguyễn Thanh Hùng Page54 -Số tài khoản => TÀI KHOẢN(Tên tài khoản, Mã tài khoản, cấp TK) -Số tiền => TIỀN(Loại tiền, Mã tiền, Mã quỹ, Đơn vị tính) -Họ tên người nhận => NGƯỜI NHẬN(Họ tên, Mã người nhận, Địa chỉ) -Họ tên người kiểm kê => NGƯỜIKIỂM KÊ(Họ tên, Mã người kiểm kê, địa chỉ) -QUỸ( mã quỹ, tên quỹ) -Họ tên thủ quỹ => THỦ QUỸ(Họ tên, Mã thủ quỹ, mã quỹ, địa chỉ ) 3.2.2.2. Mối liên hệ giữa các thực thể Mối quan hệ giữa các thực thể được thể hiện như sau: Mối quan hệ Thuộc tính NỘP Ngày nộp, số phiếu, số chứng từ gốc, số tiền, lý do nộp NHẬN Ngày nhận, số phiếu, số chứng từ gốc, số tiền, lý do nhận KIỂM KÊ Ngày kiểm kê, số lượng Có 2 quan hệ phụ thuộc: QUỸ <Có> THỦ QUỸ TIỀN <Thuộc > QUỸ
 • 55. Nguyễn Thanh Hùng Page55 3.2.3. Mô hình thực thể liên kết NGƯỜI NỘP NGƯỜI KIỂM KÊ NGƯỜI NHẬN TIỀN QUỸ THỦ QUỸ TÀI KHOẢN TIỀN Nộp Kiểm kê Họ tên NN Mã NN Địa chỉ NN Ngày nộp Số phiếu Lý do nộp Số tiền Số chứng từ gốc Có Nhận Loại tiền ĐV tính Mã tiền Nợ Có Nợ Có Tên quỹ Mã quỹ Họ tên TQ Mã TQ Mã người KK Họ tên người KK Mã người nhận ĐC người nhận Họ tên người nhận Số lượng Ngày kiểm kê Ngày nhận Số phiếu Số chứng từ gốc Lý do nhận Số tiền Loại tiền Mã tiền ĐV tính 1...n 1...n 1...n 1...n 1...n 1...n 1...n 1...n 1...n 1...n1...n 1...n Địa chỉ TQ Mã quỹ Địa chỉ Tên TK Mã TK Cấp TK Mã quỹ Mã quỹ Thuộc 1...n
 • 56. Nguyễn Thanh Hùng Page56 NGƯỜI NỘP: STT Tên thuộc tính Tên đầy đủ Ghi chú 1 Họ tên NN Họ tên người nộp Chỉ họ tên của người nộp tiền 2 Mã NN Mã người nộp Thuộc tính khóa 3 Địa chỉ NN Địa chỉ người nộp Chỉ địa chỉ của người nộp tiền TIỀN : STT Tên thuộc tính Tên đầy đủ Ghi chú 1 Loại tiền Loại tiền Loại của tiền VND,USD…. 2 Mã tiền Mã tiền Thuộc tính khóa 3 ĐV tính Đơn vị tính Đơn vị tiền tệ sử dụng trăm, nghìn, triệu…. 4 Mã quỹ Mã quỹ NGƯỜI KIỂM KÊ : STT Tên thuộc tính Tên đầy đủ Ghi chú 1 Họ tên người KK Họ tên người kiểm kê 2 Mã người KK Mã người kiểm kê Thuộc tính khóa
 • 57. Nguyễn Thanh Hùng Page57 3 Địa chỉ Địa chỉ người kiểm kê QŨY : STT Tên thuộc tính Tên đầy đủ Ghi chú 1 Tên quỹ Tên quỹ Tên quỹ tiền 2 Mã quỹ Mã quỹ Thuộc tính khóa THỦ QUỸ : STT Tên thuộc tính Tên đầy đủ Ghi chú 1 Họ tên TQ Họ tên thủ quỹ 2 Mã TQ Mã thủ quỹ Thuộc tính khóa 3 Mã quỹ Mã quỹ NGƯỜI NHẬN : STT Tên thuộc tính Tên đầy đủ Ghi chú 1 Họ tên người nhận Họ tên người nhận Chỉ họ tên của người nhận tiền 2 Mã người nhận Mã người nhận Thuộc tính khóa 3 ĐC người nhận Địa chỉ người nhận Chỉ địa chỉ của người nhận tiền
 • 58. Nguyễn Thanh Hùng Page58 TÀI KHOẢN : STT Tên thuộc tính Tên đầy đủ Ghi chú 1 Tên TK Tên tài khoản 2 Cấp TK Cấp tài khoản 3 Mã TK Mã tài khoản Thuộc tính khóa NỘP : STT Tên thuộc tính Tên đầy đủ Ghi chú 1 Ngày nộp Ngày nộp 2 Số phiếu Số phiếu Thuộc tính khóa 3 Số chứng từ gốc Số chứng từ gốc 4 Lý do nộp Lý do nộp 5 Số tiền Số tiền NHẬN : STT Tên thuộc tính Tên đầy đủ Ghi chú 1 Ngày nhận Ngày nhận 2 Số phiếu Số phiếu Thuộc tính khóa 3 Số chứng từ gốc Số chứng từ gốc 4 Lý do nhận Lý do nhận 5 Số tiền Số tiền
 • 59. Nguyễn Thanh Hùng Page59 KIỂM KÊ: STT Tên thuộc tính Tên đầy đủ Ghi chú 1 Ngày kiểm kê Ngày kiểm kê 2 Số lượng Số lượng kiểm kê