Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
7 Bước kinh doanh Online thành công
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

SEO MASTER shortcut 2013

Download to read offline

Tài liệu tóm tắt những yếu tố quan trọng trong SEO.

Tài liệu SEO dành cho học viên SEO MASTER

Tác giả: Nguyễn Trọng Thơ - CEO iNET

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
  • Be the first to like this

SEO MASTER shortcut 2013

  1. 1. ON-PAGE SEO Title & Description <html lang="vi"> <head> <title>Tiêu đề </title> <META name="description" content="Mô tả trang web" /> </head> </html>  Bắt đầu với từ khóa  Không vượt quá 70 ký tự  Không trùng lặp trên website  Bắt đầu với từ khóa  Không vượt quá 160 ký tự  Không trung lặp trên website Best Practices SEO MASTER SHORTCUT 2013 HEADING (H1, H2, H3) <html> <head> …… </head> <body> <H1>Heading 1 </H1> <H2>Heading 2 </H2> <H3>Heading 3 </H3> </body> </html> Best Practices  H1 chứa từ khóa  H1 bắt đầu với từ khóa  H2, H3 chứa từ khóa  Thẻ heading dùng với 1 dòng, không dùng cả đoạn IMAGE <IMG src="/image/tu-khoa.gif" ALT = "Tu khoa" /> Chú thích ảnh Best Practices  Mỗi bài viết có >= 1 ảnh  Tên file chứa từ khóa  ALT chứa từ khóa  ALT phải duy nhất trong bài  Chú thích ảnh chứa từ khóa  Không lạm dụng viết ALT quá dài, lặp lại từ khóa nhiều lần. TEXT ……………………………………………………………………… ………từ khóa…………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………Anchor Text…………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ………………………………………từ khóa…………… Best Practices  Tối thiểu 500 từ  Mật độ từ khóa: 1 – 3%  Từ khóa xuất hiện trong 100 từ đầu tiên  >= 1 từ khóa được bôi đậm  Anchor text chứa từ khóa  Link về trang chủ, chuyên mục ON-PAGE ADVANCED Canonical Một số lỗi trùng lặp nội dung http://inet.vn http://www.inet.vn http://inet.vn/ http://inet.vn/index.html http://www.inet.vn/index.html http://inet.vn/?sessionId=xxxxx  URL khác nhau, nội dung giống nhau Trên trang web (URL) bản sao, đặt link đến bản gốc (inet.vn) <head> <link rel="canonical" href="http://inet.vn" /> </head>  Google sẽ chỉ index bản gốc Best Practices Meta Robots <html> <head> <META name="Robots" content="index, follow" /> </head> </html> Thẻ điều khiển Robots truy cập nội dung trang web. CÁC GIÁ TRỊ CỦA CONTENT:  Index, noindex  Follow, nofollow  All = index, follow  None = noindex, nofollow  Noodp Noarchive, Notranslate, Nosnippet Best Practices GOOGLE+ AUTHORSHIP (1) Tạo hồ sơ Google+ với ảnh đại diện rõ nét. (2) Hồ sơ >> Giới thiệu >> Cộng tác viên cho (Contributor To): Thêm liên kết về trang chủ website, ví dụ: http://seomaster.vn (3) Trong các bài viết trên website, đặt link về hồ sơ Google+ <a href=”[profile_url]?rel=author">Nguyễn Trọng Thơ</a> URL Friendly Best Practices http://inet.vn/chuyen-muc /bai-viet.html  URL chứa từ khóa  Tối đa 70 ký tự <html xmlns:fb="http://ogp.me/ns/fb#"> <head> <meta property="og:type" content="Article" /> <meta property="og:title" content="Tiêu đề bài viết" /> <meta property="og:description" content="Mô tả" /> <meta property="og:image" content="http://..image.gif"> <meta property="og:url" content="http://inet.vn" /> <meta property="og:site_name" content="tên website" /> </head> FACEBOOK OPEN GRAPH (META PROPERTY) <html itemscope itemtype="http://schema.org/Article"> <head> <meta itemprop="name" content="Tiêu đề"> <meta itemprop="description" content="Mô tả"> <meta itemprop="image" content="http://..image.gif"> </head> GOOGLE+ SNIPPET (META ITEMPROP) <body itemscope itemtype="http://schema.org/Product"> <h1 itemprop="name">Tiêu đề </h1> <img itemprop="image" src="http://..image.gif" /> <p itemprop="description">Mô tả...</p> </body> Đặt trong <head> hoặc <body> Xem thêm https://developers.google.com/+/web/snippet/ Test Snippets: www.google.com/webmasters/tools/richsnippets Nếu có nhiều thẻ (ví dụ: tiêu đề) được sử dụng trong 1 trang thì Google sẽ lựa chọn thẻ trên cùng để đưa vào snippet – kết quả tìm kiếm. Hình ảnh phải có chiều cao >= 120px & vuông hoặc gần vuông. GOOGLE+ PUBLISHER (PAGE) (1) Tạo Google+ Page và liên kết về trang chủ website (2) Trên trang chủ website, đặt link về hồ sơ Google+ Page <a href=”[profile_url]?rel=publisher">Google</a>  Sau khi được liên kết, mọi hoạt động trên Google+ Page sẽ được phản ánh tương đương như trên website. Ví dụ: số lượng +1 trên Page = +1 trên trang chủ website. © 2013 by iNET – Internet Marketing – Đào tạo SEO (SEO Master) – Ebook SEO - Kiếm tiền trên mạng (MMO Master) - Đăng ký tên miền – Sự kiện Content is King, Link is QueenĐưa website lên trang 1 Google Date: 18/9/2013 * Author: Nguyễn Trọng Thơ – Tham khảo Moz.com Dùng G+ Page để +1, comment bài viết của người khác.

Tài liệu tóm tắt những yếu tố quan trọng trong SEO. Tài liệu SEO dành cho học viên SEO MASTER Tác giả: Nguyễn Trọng Thơ - CEO iNET

Views

Total views

1,355

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

8

Actions

Downloads

92

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×