Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hva er usability?

488 views

Published on

Kort og visuell beskrivelse av usability (UX)

Published in: Data & Analytics
 • My personal experience with research paper writing services was highly positive. I sent a request to ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ and found a writer within a few minutes. Because I had to move house and I literally didn’t have any time to sit on a computer for many hours every evening. Thankfully, the writer I chose followed my instructions to the letter. I know we can all write essays ourselves. For those in the same situation I was in, I recommend ⇒ www.HelpWriting.net ⇐.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Hva er usability?

 1. 1. Usability
 2. 2. 1. Oppstart/ prosjektmål Avklare avsenders mål Avklare mottakers mål Utforme strategier 2. Innholdsstrategi Evaluering Kortsortering Webredaksjon 3. Informasjonsarkitektur Gruppere/ prioritering Kortsortering Innholdsutvikling 4. Skisser Kreative prosesser Ideutvikling 5. Prinsippskisser og prototyper Interaksjonsdesign Lay-out og rammeverk 6. Brukertesting Stand/ Testlab Akseptansetest DESIGNPROSESSEN
 3. 3. Universell tilgjengelighet Lesbarhet Kontraster Størrelser Brukeropplevelser Effektivitet Intuitivt Relevans og verdi Test av prototyper Mock-ups Fysiske/ Digitale Brukskvalitet Mestring Læring Designskisser Brukertest av webdesign Profilering og grafikk Ekspertvurdering Heuristisk analyse Brukervennlighet Rapportering HVA ER USABILITY?
 4. 4. Klikk-klikk Ergonomi Musesyke HMS «User experience» Hva er relevant? Hva har brukeren behov for? Hva må vi vite om målgruppen? Betjeningsfunksjoner Kontrollpanel Alarmer HCI Konseptutvikling Ideutvikling Verdi Workshops Fokusgrupper Multiple intervju Opplæring Brukerveiledning Bruksanvisninger MER OM USABILITY
 5. 5. Mobile enheter Lesebrett Telefoner «Mobile first»/ responsivt design Strategi Prosjekt Brukskvalitet Brukerinvolvering Rådgivning, bruksmønster Usability i prosjektprosesser Veiledning til brukervennlighet Trender Intern markedsføring Interne IT-kanaler Web-bannere og kampanjer Strategi Webdesign – teori Farger, fonter, størrelser Layout, struktur, sentrering Firmaprofil, visuell identitet Målgruppeanalyse Relevant, behov og livsverden Intervjuer og analyse MER OM USABILITY
 6. 6. Stikkord • Forprosjekt • Målgruppeanalyse • Intervjuer • Usability-evaluering (relevans og behov) • Evaluering av eksisterende løsning • Ekspertvurdering • Konseptutvikling • Web/ applikasjon/ produkt/ håndholdt • Ergonomi i løsning og produkt • Sosiale medier • Webredaksjon • Mobile enheter • Trender • Konvensjoner • Intern markedsføring • Opplæring • Læringsmateriell • IT og pedagogikk • Test-case • Funksjonstest • Relevanstest • Søkemotoroptimalisering (tekst) • Lansering – adopsjon av innovasjonen
 7. 7. Tenke-høyt brukertester Fokusgruppe Eye-tracking Målgruppeintervju Kortsortering A/B-test Brainstorming Stikkprøvetesting E-mail intervju Stoppeklokketest Personas Spørreundersøkelser Observasjoner Ekspertvurdering Brukertest
 8. 8. VANLIGSTE BRUKERTESTER Stikkprøve Varighet: 5 til 15 minutter pr person Antall: 5-10 er minimum, kan være langt flere Fordel: Kan hurtig sjekke ut ting (hva som helst) vi er usikre på Ulempe: Ikke the big picture. Kan ikke sjekke ut alt mulig på en gang A/B-test Varighet: Ikke fast, normalt mellom 15 og 45 minutter Antall: 5-10 er minimum, kan være langt flere Fordel: Kan hurtig sjekke ut ting vi er usikre på av typen «er A eller B mest relevant for deg» Ulempe: Ikke the big picture Usability-test/ brukervennlighetstest Varighet: 30 til 45 minutter pr person. (kan gjøres i testlab) Antall: Minimum 5 for et gyldig resultat Fordel: Kan finne ut målgruppen klarer å betjene løsningen Ulempe: Bør ha observatør eller opptak Tenke-høyt-test/ relevanstest Varighet: 45 til 60 minutter pr person (kan gjøres i testlab) Antall: Fra 3 til 8 er normalt, 5 anbefales Fordel: Kan måle relevans. Gir best kvalitet. Grundig og detaljerte tilbakemeldinger. Ulempe: Bør ha observatør eller opptak Note: Kan inkludere usabilityoppgaver

×