Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ecosistemes.bioformigueta

715 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Ecosistemes.bioformigueta

 1. 1. 1,2.Hàbitats són els diferents espais del planeta ambunes característiques ambientals determinades que permeten la vidadels organismes que hi estan adaptats. Polar
 2. 2. Oceà.
 3. 3. Desert: poca aigua, molts canvis de temperaturadia/nit
 4. 4. Bosc mediterrani: els estius molt secsdeterminen la vida en aquests boscos, les temperautessónmitjanes
 5. 5. Selva tropical
 6. 6. Bassa
 7. 7. aiguamolls
 8. 8. riu
 9. 9. escull
 10. 10. 3,4.ADAPTACIONS dels organismes: els éssers vius queviuen en hàbitat tenen característiques en el seu cos i/o elseu comportament que els permeten viure en aquellescondicions ambientals.
 11. 11. 5,6,7 L’ECOSISTEMA està integrat pel conjunt d’éssers vius que viuen en un determinat espai i les relacions que s’estableixen entre aquests éssers vius i entre ells i el medi on viuen. Un ecosistema és una unitat formada per una biocenosi i un biòtop, és a dir, un ecosistema és una comunitat d’éssers vius (animals, plantes, …) i el medi físic (el clima, el sòl, l’aigua…) on aquests éssers vius viuen i es relacionen. ECOSISTEMA= BIOCENOSI + BIÒTOP
 12. 12. 9.Poblacióconjunt d’individusd’una es`pècie que viuen un ecosistemacomunitattots els éssers vius,totes les poblacionsque viuen en unecosistema .
 13. 13. 11.Les relacions tròfiquesentre els organismes d’una comunitat UNA CADENA TRÒFICA O CADENA ALIMENTÀRIAés la seqüència d’organismes d’un ecosistema, cadascun en unnivell tròfic diferent, que s’alimenten els uns dels altres.
 14. 14. 12,13.Les xarxestròfiques.en realitat en els ecosistemes el quetrobem són xarxes tròfiques, que són el conjunt de cadenesinterrelacionades.
 15. 15. Xarxa tròfica aquàtica
 16. 16. 14.Els nivells tròfics d’unaxarxa alimentària
 17. 17. 14 Els diferents nivellstròfics
 18. 18. Un nivell tròfic és el conjunt d’organismes que tenen unaforma similar d’obtenir la matèria i l’energia. Productors,consumidors, descomponedors i transformadors són elsprincipals nivells tròfics.Els productorsInclouen tots els organismes autòtrofs: bacterisfotosintètics, algues i plantes que són capaces de fabricarla seva matèria orgànica mitjançant la fotosíntesi.Constitueixen el primer nivell tròfic.Els consumidorsSón tots aquells organismes que han d’alimentar-se de lamatèria orgànica sintetitzada per d’altres organismes. Sónels organismes heteròtrofs: bacteris, fongs, protozous ianimals. Segons el tipus d’alimentació els podem agrupar en:Consumidors primaris.Són els organismes herbívorsConsumidors secundaris. Són els animals carnívorsConsumidors terciaris. Són animals carnívors que s’alimentend’altres consumidors
 19. 19. Els descomponedorsSón organismes que s’alimenten de restes orgàniques comexcrements, animals morts, restes vegetals, etc. D’aquestamanera transformen la matèria orgànica en matèria inorgànicaaprofitant l’energia que encara contenen aquests nutrients.Entre els organismes descomponedors trobem els bacteris iels fongs. Aquests procés és molt important ja que retornena la natura la matèria inorgànica que les plantes necessitenper fabricar els nutrients que necessiten mitjançant lafotosíntesis.
 20. 20. 16.Les piràmides tròfiques

×