ÖRGÜT İKLİMİ

15,819 views

Published on

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Yüksek Lisans Yönetim ve Örgütler dersi Ödevi

Published in: Education
0 Comments
3 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
15,819
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
72
Actions
Shares
0
Downloads
255
Comments
0
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ÖRGÜT İKLİMİ

 1. 1. Ö RGÜT İ KLİMİ Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Yönetim ve Örgütler dersi Ödevi Hazırlayan - Ali KAHRAMAN Danışman - Yrd.Doç.Dr. Seyhan GÜLER İletişim [email_address]
 2. 2. ÖRGÜT İKLİMİNİN TANIMI: <ul><li>Örgüt iklimi ile ilgili bir çok tanım yapılmıştır. Bu tanımlar arasında en çok kabul göreni Litwin&Stringer yapmış olduğu tanımdır: </li></ul><ul><li>Örgüte kimliğini kazandıran, iş çevresi içinde yaşayan ve çalışan insanlar tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak algılanan ve onların motivasyonu ile davranışlarını etkileyeceği varsayılan ölçülebilir tüm özellikler kümesidir. </li></ul>1
 3. 3. ÖRGÜT İKLİMİNİN TANIMI: <ul><li>Örgütsel iklim, bir örgütteki ortak psikolojik güçlerin görünümüdür. Örgüt iklimini, örgüt kültürünün örgütte yarattığı hava, atmosfer olarak da belirtebiliriz. </li></ul><ul><li>Kısacası,Örgütün psikolojik ortamına ÖRGÜT İKLİMİ (örgütsel iklim) denmektedir. </li></ul>2
 4. 4. ÖRGÜT İKLİMİNİN TÜRLERİ 3
 5. 5. <ul><li>Açık iklimde ,yöneticiler ve çalışanlar büyük bir uyum içindedirler. Çalışanların morali yüksektir. Görevlerini büyük bir istek ve zevkle yaparlar. Yöneticiler eleştirilere açıktır. </li></ul>AÇIK İKLİM 4
 6. 6. <ul><li>Bağımsız iklimle açık iklim temelde aynıdır. Ancak bağımsız iklimi açık iklimden ayıran önemli bir nokta vardır. Bağımsız iklimde açık iklimin tersine yöneticiler çalışanlarla aralarına belirli bir mesafe koymaktadırlar . </li></ul>BAĞIMSIZ İKLİM 5
 7. 7. <ul><li>Bu iklimi, yöneticinin işi kendisinin yapması, arkadaşça ilişkilerin olmaması, yazılı kurallar ve tatmin edilmeyen sosyal ihtiyaçlar karakterize eder. </li></ul><ul><li>Personelin moral düzeyi düşüktür. Yöneticilerde sadece benim söylediğim doğrudur inancı egemendir. </li></ul>İDARECİ İKLİM 6
 8. 8. <ul><li>Bu iklimde arkadaşça ilişkiler hakimdir ve örgüt üyeleri işlerin nasıl yapılacağı konusunda görüşlerini bildirirler. </li></ul>SAMİMİ İKLİM 7
 9. 9. <ul><li>Bu iklim kısmen kapalı bir iklim olup, çalışanların birlikte çalışmadığı ve grup içinde bölünmelerin olduğu ve yöneticinin sürekli kontrol edici görevinde olduğu bir iklimdir. </li></ul>BABACAN İKLİM Yöneticiler personelle çalışmaktan hoşlanmazlar. 8
 10. 10. <ul><li>Yöneticinin çalışanları yönlendirmede etkili olmadığı, onların kişisel zenginlikleri ile ilgilenmediği, işbirliğinin olmadığı; grup başarısının minimum düzeyde olduğu resmi bir örgüt iklimi söz konusudur. </li></ul>KAPALI İKLİM 9
 11. 11. ÖRGÜT İKLİMİNİN ÖZELLİKLERİ: <ul><li>Örgüt iklimi, organizasyon üyelerinin ve özellikle üst yönetimin politika ve davranışlarından oluşur, </li></ul><ul><li>Örgüt iş ortamı ile ilgili koşulların algılanmasına dayanır, </li></ul><ul><li>İş ortamının yorumlanmasına temel oluşturur, </li></ul><ul><li>Faaliyetleri yönlendiren baskı kaynağı olma özelliğini taşır. </li></ul>10
 12. 12. ÖRGÜT İKLİMİNİN BOYUTLARI: 11
 13. 13. ÖRGÜT İKLİMİNİN ETKİLERİ: <ul><li>Verimlilik üzerine etkileri: Yapılan araştırmalar örgüt ikliminin olumlu, yada olumsuz olması çalışanın verimliliğini etkilediğini ortaya koymuştur. </li></ul><ul><li>Tatmin üzerine etkileri: Örgüt ikliminin uygun olmaması durumunda iş tatminsizliği duyan bireyler işe gelmeme, işi bırakma , fiziksel ve zihinsel sağlığını kaybetme, şikayetlerinin artması ve benzer tutumlar takınabilir </li></ul><ul><li>Performans üzerine etkileri: Bir örgütün iş çevresi, çalışanın bilinci, tutum ve davranışı üzerinde güçlü bir etki olarak tanımlanmaktadır. Bu çevre, iş başarımını, örgütü, örgütsel bağlılığı, çalışanların iş bırakma düzeyini, mesleğe ilişkin katkıları ve istikrarı etkilemektedir. </li></ul>12
 14. 14. ÖRGÜT İKLİMİNİN ETKİLERİ: <ul><li>Örgütsel bağlılık üzerine etkisi: Çalışanların organizasyona bağlılık duygusu, daha sağlıklı örgütsel iklime, yüksek morale ve motivasyona katkıda bulunan faktörlerden birisi olup, bu bağlılığın boyutu iş performans düzeyine büyük etkide bulunmaktadır. </li></ul>13
 15. 15. OLUMLU VE OLUMSUZ ÖRGÜT İKLİMİ: <ul><li>İşgörenlerde iyi duygular uyandıran bir ortam, olumu bir örgüt iklimini ifade eder.Bu bir tür “bahar havası”nın yaşanması durumudur. Bunun tersi ise, olumsuz bir örgüt iklimini ifade eder ki, bu da bir tür “sıkıcı, bunaltıcı…” bir havanın yaşanması durumudur. </li></ul><ul><li>İnanılırlık, güvenilirlik, açıklık-içtenlik, yardımseverlik, katılımcılık, vb. ve dolayısıyla doyum ve beklenti düzeylerinin yüksek olduğu örgüt iklimi, ideal örgüt iklimi olarak adlandırmak da olanaklıdır. </li></ul>14
 16. 16. OLUMLU ÖRGÜT İKLİMİ: <ul><li>Olumlu örgüt iklimiyle birlikte gelen başarılı işgören ilişkileri ve etkili iletişim: </li></ul><ul><li>Doyumlu ve moral düzeyleri yüksek işgörenler, </li></ul><ul><li>Yüksek verim </li></ul><ul><li>Müşteri, yatırımcı, topluluk vb., genel olarak halk ile iyi veya en azından iyileştirilmesi kolay ilişkiler getirir. Dolayısıyla, bunların sonucu da şu olacaktır: ”ÖRGÜTSEL BAŞARI” </li></ul>15
 17. 17. OLUMSUZ ÖRGÜT İKLİMİ: <ul><li>İnanırlılık, güvenirlik, açıklık-içtenlik, yardımseverlik </li></ul><ul><li>Dayanışmacılık, katılımcılık vb.’den yoksun işlevsel olmayan iş gören ilişkileri ve </li></ul><ul><li>Etkisiz iletişim ve bunlarla birlikte gelen sonuç ise “ÖRGÜTSEL BAŞARISIZLIK” şeklinde tanımlanabilir. </li></ul>16
 18. 18. SONUÇ <ul><li>Örgütsel başarının sırrı sağlıklı ve olumlu bir örgüt ikliminden geçer. Aksi durumlarda yani sağlıksız ve olumsuz ikliminin bulunduğu bir ortamda Örgütsel başarıdan söz edilemez. </li></ul><ul><li>Her iki durumda da örgüt iklimi, işgörenlerin verimliliğini, tatminlik duygularını ve performansını etkileyecektir. </li></ul><ul><li>Sonuç olarak bir örgütün psikolojik havası yani örgütsel iklimi, başarı yolunda olmazsa olmaz kavramlardandır. </li></ul>17
 19. 19. Soru lar ? … İletişim [email_address]
 20. 20. İletişim [email_address]

×