Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
GaanobakalakiangteritoryongPilipinas? <br />Anu-anoangmgakasunduannanagbigaydaansapagtatakdanatingpambansangteritoryo?<br />
ARTIKULO-I PAMBANSANG TERITORYO<br />SEKSIYON 1. Angpambansangteritoryo ay binubuongkapuluangPilipinas, kasamaanglahatngpu...
AngDoktrinangPangkapuluuanngPilipinas<br />aYtumutukoysamgahanggananngteritoryongPilipinas. Ito angnagpapahayagnaangpagaar...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

pinagmulan ng Pilipinas

4,836 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

pinagmulan ng Pilipinas

  1. 1. GaanobakalakiangteritoryongPilipinas? <br />Anu-anoangmgakasunduannanagbigaydaansapagtatakdanatingpambansangteritoryo?<br />
  2. 2. ARTIKULO-I PAMBANSANG TERITORYO<br />SEKSIYON 1. Angpambansangteritoryo ay binubuongkapuluangPilipinas, kasamaanglahatngpulo at karagatannanakapaloobdoon, at lahatngiba pang teritoryonaaringPilipinassapamamagitanngkarapatangkinikilalasakasaysayan o sabatas, kasamaangdagatteritoryal, angkalawakangitaas, angkailalimannglupa, angilalimngdagat, angmgakalapagang insular, at angiba pang lugarsubmarina an nasaganapnakapangyarihan o saklawngPilipinas. Angkaragatangnakapaligid, nakapagitan, at nag-uugnaysamgapulongkapuluan, magingano man anglawak at sukat, ay bumubuongpanloobnakaragatanngPilipinas. <br />
  3. 3. AngDoktrinangPangkapuluuanngPilipinas<br />aYtumutukoysamgahanggananngteritoryongPilipinas. Ito angnagpapahayagnaangpagaaringkarapatanngPilipinas ay nakapaloobsamgabatayangguhitnanagdurugtongsadulongpinakalabasnabahagingpulo at batuhannito. Ibigsabihinnitonalahatngbahagingtubigsaloobngmgabatayangguhitgaano man kalalim o layomulasabaybayin, kailaliman man ngdagat o lupa, kalawakansaitaas at mgapinagkukunangyaman - angmgaito ay nasasakupanngPilipinas at sumasailalimsakapanyarihanngpamahalaannito.<br />

×