Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bucurestiul respira

1,117 views

Published on

Published in: Education, Travel, Technology
 • Be the first to comment

Bucurestiul respira

 1. 1. <ul><li>Bucureştiul respiră </li></ul>
 2. 2. Background Refacerea Centurii Verzi a capitalei plantând copaci în comuna Cornetu Plantarea de copaci în comuna Copăceni Împădurirea a 2,4 ha cu peste 5000 de arbori şi construirea primului parc amenajat din Ilfov 2006 2008 2007 2009
 3. 3. <ul><li>Provocare 2009 = </li></ul><ul><li>Reinventarea programului î n contextul crizei. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Obiective: </li></ul><ul><li>Pozi ţ ionarea Carpatcement ca o </li></ul><ul><li>companie responsabil ă : </li></ul><ul><li>prezen ţ a î n Top 10 cele mai responsabile companii </li></ul><ul><li>2. Cre ş terea notoriet ăţ ii </li></ul><ul><li>60% din publicul ţ int ă s ă fi auzit de program la sf â r ş itul campaniei </li></ul>
 5. 5. <ul><li>3. Atragerea atenţiei bucureştenilor </li></ul><ul><li>asupra importanţei proiectului </li></ul><ul><li>„ Bucureştiul Respiră” şi implicarea lor în </li></ul><ul><li>campanie </li></ul><ul><li>Evaluare: </li></ul><ul><li>30 000 de vizitatori pe site-ul campaniei </li></ul><ul><li>1000 de persoane înregistrate pe site </li></ul><ul><li>implicarea a 200 de voluntari în program </li></ul><ul><li>1000 - 2000 de persoane prezente la marş </li></ul>
 6. 6. <ul><ul><ul><li>4. Atragerea aten ţ iei jurnaliştilor ş i </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>bloggerilor asupra temei </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>programului </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Evaluare: </li></ul></ul><ul><ul><li>30 articole în presa scrisă </li></ul></ul><ul><ul><li>10 articole în reviste glossy </li></ul></ul><ul><ul><li>50 de articole online </li></ul></ul><ul><ul><li>70 de apariţii semnificative pe Google în primele 10 pagini </li></ul></ul>
 7. 7. Ioana, 2 8 de ani , casnică Mihai, 30 de ani , job în domeniu IT Rareş , 9 luni Locuiesc î ntr-un apartament de 2 camere î n cartierul Berceni CUI NE ADRESĂM?
 8. 8. Citeşte Cotidianul ; urm ă re ş te ş tirile de la ora 19 Cite ş te revista The One Î n week-end pleac ă din B u cure ş ti O biceiuri
 9. 9. Obiceiuri de consum Familia lui Mihai ... ...b ea zilnic 5 L de lichide ..c onsum ă 13,5 g praf/zi ...i nspir ă zilnic 188cm 3 CO 2
 10. 10. <ul><li>Concept creativ : </li></ul><ul><li>« Bucureştiul peste 20 de ani » </li></ul><ul><li>O pădure plantată mâine va ajunge la maturitate peste aproximativ 20 de ani. </li></ul><ul><li>Dac ă în 15 ani au dispărut 20 de milioane de mp de spaţiu verde, peste 20 de ani câţi vor mai rămâne? </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Mesaj central </li></ul><ul><li>Bucure ş tiul respiră. </li></ul><ul><li>Dar până când? </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Strategie în 2 etape: </li></ul><ul><li>D ramatizarea </li></ul><ul><li>“ Tu cum vrei s ă </li></ul><ul><li>respiri peste 20 de ani?” </li></ul><ul><li>S alvarea </li></ul><ul><li>se ofer ă solu ţ ii pentru </li></ul><ul><li>rezolvarea problemei polu ă rii </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Durat ă : 1 iunie -1 iulie </li></ul>Etapa I - DRAMATIZAREA Buzz Aten ţ ie Con ş tientizare Ac ţ iune
 14. 14. <ul><li>1 iunie – lansarea site-ului www.bucurestiulrespira.ro </li></ul><ul><li>Informaţii despre campanie, voluntariat, Carpatcement </li></ul><ul><li>Link c ă tre site-ul Carpatcement Dezvoltare Durabilă </li></ul><ul><li>Micro- banner e de promovare cu masca de praf ş i mesajul: ”Bucureştiul respiră. Dar până când?” </li></ul>
 15. 15. <ul><li>„ Apocalipsa după Sorin Ovidiu Bălan ” </li></ul>
 16. 16. <ul><li>Bucure ş tiul respir ă </li></ul><ul><li>la TVR 1 </li></ul><ul><li>Rubrică specială de ştiri CSR de Ziua Mediului (5 iunie) </li></ul>
 17. 17. <ul><li>S.O.S. CENTURA VERDE </li></ul><ul><li>- documentar privind proiectul “Centura Verde a Bucure ş tiului” - </li></ul><ul><li>Green Report (5 iunie) </li></ul><ul><li>“ Echipa verde” (7 iunie) </li></ul><ul><li>Garantat 100% (14 iunie) </li></ul>
 18. 18. Documentarul “S.O.S. Centura Verde” se va vinde î mpreun ă cu ziarul Cotidianul
 19. 19. <ul><li>împărţirea măştilor cu ajutorul voluntarilor î n zonele aglomerate din Bucure ş ti şi în cadrul evenimentului B’EST FEST Ziua Zero </li></ul>Masca de praf invadeaz ă Bucure ş tiul ! <ul><li>kit de urgenţă î n staţii RATB cu </li></ul><ul><li>mesajul “ Î n caz de urgen ţă ia o masc ă ” </li></ul>
 20. 20. <ul><li>Manechine le din </li></ul><ul><li>vitrine le unor </li></ul><ul><li>magazine vor </li></ul><ul><li>purta măşti de </li></ul><ul><li>praf </li></ul>
 21. 21. Statuile din parcurile Bucure ş tiului vor fi ” protejate ” cu ajutorul m ăş tilor de praf
 22. 22. 7 iunie 2029 <ul><li>Ionu ţ </li></ul><ul><li>ş i-a uitat masca de praf acas ă </li></ul>
 23. 23. “ Manifestul” by R ă zvan Ciobanu Colec ţ ia toamn ă - iarn ă 2009 ~ modelele vor purta m ăş ti de praf
 24. 24. <ul><li>Asediul redac ţ iilor </li></ul><ul><li>C onferinţă live pe site-ul campaniei </li></ul>Rela ţ ii cu presa
 25. 25. Etapa II – SALVAREA Durat ă : 1 iulie – 1 septembrie <ul><li>Sistem online integrat </li></ul><ul><li>Petiţia pentru un aer curat </li></ul><ul><li>Tricouri în ediţie limitată semnate Răzvan Ciobanu </li></ul><ul><li>Competi ţ ie debate </li></ul><ul><li>Marşul Centurii Verzi </li></ul>
 26. 26. Sistem online integrat <ul><li>Versiune a virtual ă a C enturii V erzi a Bucure ş tiului ş i a viitoarelor spa ţ ii amenajate pentru petrecerea timpului liber </li></ul><ul><li>Cont de utili z ator pentru implicare activ ă </li></ul><ul><li>Bannere pentru ambele etape ale campaniei </li></ul>
 27. 27. Petiţia pentru un aer curat <ul><li>Mesaj : “Semnează pentru aerul pe care </li></ul><ul><li>îl vei respira peste 20 de ani!” </li></ul><ul><li>UNDE? </li></ul><ul><li>Online - pe site-ul campaniei ; </li></ul><ul><li>Lângă corturile de prim ajutor montate pe timp de caniculă în Bucureşti ; </li></ul><ul><li>V oluntarii vor merge door - to - door timp </li></ul><ul><li>de 4 s ă pt ă m â ni </li></ul>
 28. 28. Tricou l campaniei î n revista The One <ul><ul><li>Design realizat de R ă zvan Ciobanu </li></ul></ul><ul><ul><li>Ambasador de imagine - Andreea Esca, care va avea un pictorial î n revist ă purt â nd tricoul </li></ul></ul><ul><ul><li>Cadou exclusiv î n revista The One nu mă rul din august 2009 </li></ul></ul>
 29. 29. Competi ţ ie debate <ul><li>Î n perioada 15-17 august , </li></ul><ul><li>asocia ţ iile Ardor Muntenia ş i </li></ul><ul><li>Debate SNSPA vor organiza </li></ul><ul><li>competi ţ ii pe tema: </li></ul><ul><li>“ Bucure ş tiul respir ă , dar p â n ă c â nd? </li></ul>
 30. 30. Marşul Centurii Verzi (1 septembrie) <ul><li>Marcheaz ă finalul campaniei </li></ul><ul><li>Vom mobiliza voluntarii înscrişi în program, jurnaliştii şi chiar politicienii </li></ul><ul><li>Participanţii vor purta tricou l verde al campaniei cu mesajul “Bucureştiul respiră . </li></ul><ul><li>Dar p â n ă c â nd? ” şi masca de praf </li></ul><ul><li>Se va porni din Piaţa Unirii în două coloane, pe sensuri opuse şi se va înconjura Palatul Parlamentului => o centur ă verde de oameni în jurul simbolului Bucureştiului </li></ul>
 31. 32. Calendarul campaniei Etapa I : 1 Iunie – 1 Iulie 2009
 32. 33. Etapa II: 1 Iulie – 1 Septembrie 2009
 33. 35. Parteneri Strategici <ul><li>Direcţia Silvică Bucureşti </li></ul><ul><li>Autorităţi locale </li></ul><ul><li>Asociaţii de debate : </li></ul><ul><li>Ardor Muntenia , Debate SNSPA </li></ul>
 34. 36. Parteneri media <ul><li>TVR 1 </li></ul><ul><li>The One </li></ul><ul><li>Cotidianul </li></ul>Purt ă tori de mesaj <ul><li>Răzvan Ciobanu </li></ul><ul><li>Andreea Esca </li></ul><ul><li>Sorin Ovidiu Bălan </li></ul>
 35. 37. <ul><li>Vă mulţumim </li></ul><ul><li>pentru atenţie! </li></ul>

×