Successfully reported this slideshow.

Propostes del PSC al PAD d'Horta-Guinardó

1,058 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Propostes del PSC al PAD d'Horta-Guinardó

 1. 1. Propostes per al PAD del PSC d’Horta-Guinardó Novembre 2007 PROPOSTES DEL PSC D’HORTA-GUINARDÓ AL PAD 2007-2011 1. MOBILITAT, VIA PÚBLICA I APARCAMENTS Pas de vianants model “Barcelona” (elevat) entre els carrers Xiprerer i - Rambla Volart. Revisió de la senyalítica de trànsit al carrer Escornalbou. - Semàfor entre els carrers Reinaxença i Rambla Volart. - Pas de vianants a l’avinguda Pare Claret prop del CAP Maragall - Adaptació dels semàfors del districte a les persones invidents. - Construcció d’un aparcament al Mas Guinardó. - - Estudiar possibles aparcament a la plaça de Can Baró. Condicionament de l’aparcament de Vista Parc i Parc Güell. - Millorar la senyalització horitzontal i vertical, eliminant tota aquella que - sigui contradictòria i per tant pugui ser causa de confusió Aplicar mesures que permetin la pacificació del trànsit en aquells punts - en que per les característiques de la via els conductors circulin a velocitats superiors a les permeses. - Crear / establir zones d’aparcament gratuït o de pagament, allà a on sigui possible, per tal d’evitar al màxim l’aparcament de cotxes dalt de les aceres. - Col·locar pilons que evitin l’aparcament sobre les aceres, allà a on sigui possible. Ampliar al màxim possible les zones de vianants / semi-vianants del - Districte.
 2. 2. Propostes per al PAD del PSC d’Horta-Guinardó Novembre 2007 Aplicar amb rigor la normativa sobre civisme, perseguint sobretot la - circulació de bicicletes per sobre de les voreres. - Millorar itinerari autobús línia 19, fent que passi pel carrer Beatriu (Llobregós – Rambla Carmel – Beatriu – Llobregós) - Ampliar ruta Bus Turístic, establint una parada al Laberint d’Horta. Millorar puntualitat autobusos i incrementar la freqüència de pas en les - línies perifèriques per tal de reduir el temps d’espera dels usuaris. Adaptar per persones amb mobilitat reduïda l’estació del Guinardó i - d’Horta. Estudi de mobilitat al C/Amàrica i voltants per evitar grans velocitats. - Accés de Metro directe de la nova estació de L9 del Guinardó dins del - recinte de l’Hospital de St. Pau. Accés de Metro directe de la nova estació de L5 Vall d’Hebron dins del - recinte de l’Hospital. Ampliar serveis de bus a la Ronda del Guinardó. - Ampliar els serveis de bus nocturn que impliqui una connectivitat que hi - vagi més enllà de Plaça Catalunya amb barris del districte i que connecti barris del districte a la nit. Creació d’un servei de bus de barri a Montbau que a més connecti amb - Vall d’Hebron. Potenciar l’ús de la bicicleta a tot el districte: estudiar la possibilitat d’un - carril bici al pg. Maragall o en el seu defecte un d’alternatiu que apropi a la zona de l’eixample, ampliar el bicing al districte i ampliar els carrils bici. Fomentar el velòdrom i connectar-lo amb la xarxa de bicing i carrils bici. Ampliació de l’Àrea Verda d’aparcament restringit al barri del Guinardó. - Construcció de nou aparcament al Baix Guinardó i al barri del Guinardó. - Peatonalització completa del C/del Vent per poder tenir un espai - ajardinat i de passeig al costat de la Biblioteca de Can Mariner.
 3. 3. Propostes per al PAD del PSC d’Horta-Guinardó Novembre 2007 Coordinar els serveis municipals de carrer (neteja, parcs i jardins) amb - les hores punta del transport per evitar que la seva actuació encara perjudiqui més el tràfic dens d’aquestes hores. 2. URBANISME, ESPAI PÚBLIC, MEDIAMBIENT I MANTENIMENT Incrementar els espais verds al districte. - Millora els serveis de neteja dels barris, analitzar els punts negres. - En els PMU de la Clota prioritzar la creació de les vivendes de - reubicació dels veïns de la Clota. Instar als propietaris de l’edifici Fulton de pl. Eivissa la seva restauració i - explotació per evitar la degradació de l’edifici i de l’entorn. Ampliació dels espais d’esbarjo per a gossos i continuació de la - campanya de conscienciació als propietaris per a que siguin cívics. Reposició de l’arbrat al carrer Almilcar i la resta del Guinardó. - Actuació d’arbrat i bancs al Guinardó al carrer Almilcar amb Comalada. - Estudi per aprofitar l’espai de la bòvila de la Clota mentre no es faci - l’actuació definitiva com a parc temporal. Restauració dels safareigs d’Horta. - Construcció d’una escala mecànica des de la plaça Joan Cortada fins al - Carrer Millán González i continui fins la carretera del Carmel. Millorar els accessos del carrer José Millán González amb el C/Alberto - Llanas. Escales mecàniques al Passatge del Dipòsit. - - Re-urbanitzar els carrers on, per l’estretor de les aceres, es difícil la circulació de les persones amb discapacitat, amb cotxets de criatures i amb carrets de la compra.
 4. 4. Propostes per al PAD del PSC d’Horta-Guinardó Novembre 2007 - Aprofitar la re-urbanització dels carrers, per eliminar els pals de cablejat elèctric, telèfon i d’enllumenat que dificulten la circulació de vianants sobretot en el carrers estrets. - Millorar accés a la Rambla del Carmel des del Passatge Espiell. - Adequar la zona entre Albert Llano i Ramiro de Maeztu. - Instal·lació d’espais de joc infantil a places i parcs. - Mantenir i incrementar les zones verdes en els barris en que per la seva orografia i construcció estiguin mancats d’aquests espais. - Remodelació del Passatge Garcini, convertint-lo en zona de vianants o semi-vianants. - Millorar l’accessibilitat al sector de Ramon Casellas i la connectivitat entre barris amb Vista Parc, per mitja de la instal·lació d’escales mecàniques. - Finalitzar la segona fase de millora del carrer Josep Serrano. - Millorar els accessos al sector de Josep Serrano i eliminar barreres arquitectòniques i visuals que fan que augmenti la percepció visual d’espai tancat. - Reurbanització i dinamització comercial de tot el carrer Pantà de Tremp. Incrementar la dotació de bancs a la rambla Volart. - Instal·lació a la plaça del Mas Guinardó d’una Placa solar. - Arranjament del carrer Torres Vélez. - Arranjament del carrer Arc de Sant Martí. - Pla integral soterrament línies elèctriques i telefòniques als carrers - Escales mecàniques a la plaça de la Font de la Mulassa. - Ascensor de Lisboa fins a Rambla del Carmel. -
 5. 5. Propostes per al PAD del PSC d’Horta-Guinardó Novembre 2007 3. EQUIPAMENTS I EDIFICIS MUNICIPALS Estendre al districte la xarxa d’escoles bressol municipals amb la - intenció d’atendre un creixent percentatge de la demanda social i familiar d’escolarització en l’etapa 0-3 anys. La proposta es concreta en les següents ubicacions: 1 EBM a Can Baró (Escola Pirineus) - 1 EBM a La Clota/Taxonera - 1 EBM a la Vall d’Hebron (Llosa) - 1 EBM al Carmel (Coves d’en Cimany) - 1 EBM a Font d’en Fargues (al costat del CEIP) - 1 EBM al Baix Guinardó (operació Fructuós Gelabert) - 3 EBM Guinardó (UA3, IES Joan Brossa, Torre Garcini...). - - Reforçar els materials de construcció i les estructures dels habitatges al sector de Raimon Casellas i el barri de Can Baró amb la finalitat de millorar la seva qualitat i estètica. - Trasllat de l’EBM Albi - Trasllat del CEIP Tresfonts Desenvolupar al districte el Mapa Escolar de Barcelona 2006-2010 amb - la construcció d’un nou IES al sector de La Clota/Taxonera/Carmel i l’ampliació de línies als centres públics d’educació infantil i primària. Trasllat del Centre de Formació d’Adults del Guinardó (operació - Fructuós Gelabert) Condicionament del pati del centre d’educació especial Mare de Déu de - Montserrat Escola Oficial d’Idiomes a l’IES Joan Brossa - Escola Municipal de Música a Can Fargas - - Incrementar la dotació de residències per a persones amb discapacitats. - Pla de millora del manteniment de les instal·lacions esportives. - Ampliació de les instal·lacions del CEIP Mare Nostrum.
 6. 6. Propostes per al PAD del PSC d’Horta-Guinardó Novembre 2007 Seguiment del CAP d’Horta per accelerar la seva ampliació. - Prioritzar la construcció del nou CAP Guinardó en el paquet - d’equipaments de la UA3. Creació d’una escola o un equipament educatiu vinculat o que aprofiti als - horts urbans que es consolidaran a La Clota. Promoció de vivenda de lloguer per a joves (10HJ) al districte, prioritzant - la zona del Carmel. Incrementar els centres de dia i l’assistència domiciliaria a gent gran. - - Recuperar la Torre Garcini per tal de convertir-la en equipament públic. 4. SERVEIS A LES PERSONES, ATENCIÓ ALS CIUTADANS I ACTUACIONS SOCIALS Inclusió del tractament de la diversitat en totes les actuacions - municipals, qualsevol actuació caldria que sigui tractada amb el consell de discapacitats o amb un anàlisis del seu impacte i necessitats de la diversitat. Treballar la integració en els espais públics per a que puguin ser espais - de convivència i tractament de la diversitat (cultural i social). Incrementar la dotació de serveis TIC (Wifi, etc...) als equipaments - juvenils. Ampliació de dotació i personal als serveis socials per la gent gran. - Cal que s’elabori una guia o un mecanisme per recopilar i posar a l’abast - dels ciutadans les diverses ajudes i serveis que tenen les persones amb dependència, gent gran, etc... Incrementar l’oferta de cursos culturals (guitarra, etc...) als centres - cívics. Incrementar la dotació de places d’escoles bressol al districte. - Fer tallers sobre cultura local (catalana i espanyola) als centre cívics - orientats als nous immigrants.
 7. 7. Propostes per al PAD del PSC d’Horta-Guinardó Novembre 2007 Millorar la informació a la OAC, 010 i a la web del districte on s’informi - millor de les formes de resoldre tràmits i gestions municipals, però també d’altres administracions. Incrementar els ajuts directes a les famílies reduint el cost de les escoles - bressols i que arribin aquests ajuts no només a les classes més empobrides, sinó a tot l’espectre de les classes treballadores. Les OAC’s i serveis d’informació municipal han de tenir informació de la - borsa de vivenda jove. - Minimitzar la burocràcia i agilitzar els tràmits Municipals tot facilitant els pagaments, per exemple, via targeta de crèdit. - Establir vigilància realitat dels empadronaments per evitar fraus. - Agilitzar respostes de l’administració en qualsevol àmbit. - Articular programes que promoguin la visualització/presència/participació de les dones procedents de la immigració en les activitats públiques. - Impulsar/promoure la utilització de la tele assistència. - Impulsar la relació intergeneracional (Gent Gran – Joves) - Aprofitar i donar valor als coneixements i aportacions de la gent gran. - Promoure Pla d’Entorn Educatiu als barris que ho necessitin i coordinar- los als plans comunitaris. - Utilització dels espais esportius com a punts de convivència i integració, facilitant l’accés a través dels centres educatius, tot creant xarxes públiques d’integració. - Dinamitzar accions culturals i esportives dirigides als usuaris dels Casals de Gent Gran. - Possibilitar la utilització d’espais esportius a la gent gran i veïns en general. - Revisió del sistema d’actualització de les tarifes que s’apliquen als Centres Cívics, assegurant-se de que son assequibles per a tothom.
 8. 8. Propostes per al PAD del PSC d’Horta-Guinardó Novembre 2007 - Impulsar la xarxa 0-18 i donar continuïtat pedagògica entre tots els nivells educatius de l’escola pública. - Treballar per evitar l’exclusió social i situació de risc de la dona. - Adequar els equipaments juvenils a les noves tecnologies. - Estimular l’ús de les biblioteques. Creació al Districte d’una comissió interdepartamental per al seguiment - de les polítiques transversals de gènere Millorar els sistemes d’informació als veïns sobre els ajuts a reformes - d’interior i instal·lacions d’ascensors. Pla de foment de l’esport escolar. - Pla d’esports per a la gent gran (esports de baixa intensitat física). - Impulsar, conjuntament amb el Departament d’Educació, un Pla - Educatiu d’Entorn al barri del Carmel. Impulsar l’articulació d’una xarxa educativa territorial amb el - desenvolupament d’un Projecte Educatiu de Districte amb el concurs dels diferents agents i recursos educatius formals i no formals del territori i coherent tant amb el Projecte Educatiu de Ciutat com amb els diferents projectes educatius dels centres. Estendre i consolidar els programes d’ús social dels patis i espais - escolars en coherència amb un model d’escola oberta i de proximitat, arrelada al barri, relacionada en xarxa amb els agents educatius del seu entorn i amb vocació d’esdevenir patrimoni col·lectiu i servir com a recurs comunitari de primer ordre. Facilitar les necessitats dels centres educatius per a que puguin ser - espais d’ús social per als barris. Col·laborar en la posada en marxa del Mapa de l’Educació Especial de - la ciutat tot apostant per un model d’escola inclusiva i la cooperació coresponsable de tots els centres de la xarxa sostinguda amb fons públics. Consolidar una suficient i definitiva ubicació per als Serveis Educatius - Integrals del Districte
 9. 9. Propostes per al PAD del PSC d’Horta-Guinardó Novembre 2007 Col·laborar amb altres administracions en la consolidació de l’IES Vall - d’Hebron com a centre de referència a nivell ciutat per a la formació esportiva Col·laborar en el seguiment del pla de xoc municipal per a la reforma i - manteniment dels centres escolars públics tot garantint que atén a les necessitats i prioritats establertes des del territori Consolidar l’oferta educativa del Centre de Formació d’Adults del Carmel - amb la possibilitat de que ofereixi el cicle complet de GES (Graduat en Educació Secundària) Estendre el programa “Obrim els patis al barri” a un mínim d’11 centres - (un per barri) tot garantint que les tasques de vigilància i control es complementen amb activitats de dinamització juvenil i educatives no formals. Consolidar i potenciar les accions adreçades al foment de la formació i la - participació dels diferents sectors de la comunitat educativa del districte, així com a la promoció de l’associacionisme estudiantil i la informació i dinamització juvenil als centres de secundària. Desenvolupament, als centres d’educació secundària del districte, d’un - Servei o Punt descentralitzat d’informació i dinamització juvenil. Dinamització del Consell Escolar Municipal del Districte tot adaptant-lo a - les noves realitats educatives no formals, de les entitats i de la resta de sectors i agents educatius que operen al territori. Potenciar les accions que tinguin com a objectiu la dinamització per a la participació de sectors com ara les famílies i l’alumnat.

×