Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentación activistas

373 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Presentación activistas

  1. 1. Petit mapa de la campanya activista a la xarxa Trobada d'activistes
  2. 2. Diverssos actors i equips on els activistes participen <ul><li>Ciberactivistes , un cop al dia o dos reben informació i algunes línies d'acció possible </li></ul><ul><li>Grup avançat. Poden rebre moltes demandes d'acció al dia, són la primera gent que s'activa davant d'emergències i per accions a la xarxa, també realitzen “observació activa” de la xarxa i dels mitjans digitals </li></ul><ul><li>Equip de formació i acompanyament a candidats (equip Carles Maggi)‏ </li></ul><ul><li>20x16000progresistesbcn . (equip de Lourdes Muñoz)‏ </li></ul><ul><li>Perfils de “batalla” @hereu2011 i Hereu 2011 al Facebook. </li></ul><ul><li>Campanya “bufa” </li></ul><ul><li>Eines de difusió corporatives i neutrals (blog puntdit, youtube, Issue corporatiu, etc...)‏ </li></ul><ul><li>Grup de suport de l'entorn social i personal de JH a Facebook </li></ul>
  3. 3. Possibles accions concretes dels ciberactivistes <ul><li>Fer articles al blog , notes al Facebook, enllaçar informació, mastegar i reinterpretar l'argumentari. </li></ul><ul><li>Comentaris als mitjans de comunicació . </li></ul><ul><li>Interacció amb ciutadans “neutres” a la xarxa </li></ul><ul><li>Reenviar materials per mail, respondre mails, comentar-ho amb l'entorn personal i social. </li></ul><ul><li>Ser els “ulls” a la xarxa del que es troba </li></ul><ul><li>Suport a d'altres accions i iniciatives </li></ul><ul><li>Ser-hi presents físicament a espais i àmbits que no pot arribar l'equip directe de campanya i crear les fotos, ressenyes i materials que després els perfils corporatius poden reflexar </li></ul><ul><li>Cercar espais de debat a la xarxa on no hi som i fer-hi presència </li></ul>
  4. 4. Com s'elaboren les ciberaccions Àmbit oficial / formal (partit, grup municipal, alcaldia) Àmbit informal (militants, activistes) Coses que detecten els activistes Agenda municipal i de campanya Experts, responsables, proveïdors d'informació etc.. Argumentaris, fonts, 50 temes Altres accions i iniciatives Ciberactivistes Web partit i de campanya perfils FB, TW, etc.. corporatius

×