Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Acord Estratègic

630 views

Published on

Acord estratègic

Published in: Health & Medicine, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Acord Estratègic

 1. 1. L’Acord estratègic: Un canvi en el model de competitivitat de Catalunya
 2. 2. <ul><li>1. El punt de partida </li></ul>
 3. 3. <ul><li>La voluntat de govern i agents socials d’iniciar un procés de concertació social a nivell regional: </li></ul><ul><ul><li>Sindicats: CCOO, UGT </li></ul></ul><ul><ul><li>Patronal: Foment, PIMEC, FEPIME </li></ul></ul><ul><ul><li>Govern de la Generalitat de Catalunya </li></ul></ul>1. El punt de partida
 4. 4. <ul><li>Diagnòstic compartit: </li></ul><ul><ul><li>Globalització dels mercats, aparició de nous competidors, acceleració tecnològica. </li></ul></ul><ul><ul><li>Senyals d’alerta en un marc econòmic globalment positiu. </li></ul></ul><ul><ul><li>Nou model de creixement: basar la competitivitat en millores de productivitat més que en costos (laborals). </li></ul></ul>1. El punt de partida
 5. 5. <ul><li>Necessitat d’actuar sobre els factors que condicionen la productivitat : </li></ul><ul><ul><ul><li>Infraestructures: de transport, TIC, energètiques i mediambientals </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Recerca i desenvolupament, innovació </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>capital humà </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>finançament empresarial </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>foment de la internacionalització </li></ul></ul></ul>1. El punt de partida
 6. 6. <ul><li>Però al mateix temps, </li></ul><ul><li>Millorant la qualitat de l’ocupació: </li></ul><ul><ul><li>Polítiques actives d’ocupació </li></ul></ul><ul><ul><li>Formació professional </li></ul></ul><ul><ul><li>Participació dels agents socials i marc propi català de relacions laborals </li></ul></ul><ul><ul><li>Seguretat i salut laboral </li></ul></ul><ul><li>Garantint la cohesió social </li></ul><ul><ul><li>Dependència, conciliació de la vida personal, familiar i laboral </li></ul></ul><ul><ul><li>Inclusió social </li></ul></ul><ul><ul><li>Immigració </li></ul></ul>1. El punt de partida: Procés de concertació amb contingut estratègic
 7. 7. <ul><li>Acord estratègic: un compromís fruit del consens per tal d’augmentar la competitivitat de l’economia catalana mitjançant la millora de la seva productivitat </li></ul><ul><li>86 mesures concretes, amb calendari i pressupost </li></ul><ul><li>3 eixos: </li></ul><ul><ul><li>EIX 1: Millora de les condicions bàsiques de competitivitat </li></ul></ul><ul><ul><li>EIX 2: Internacionalització </li></ul></ul><ul><ul><li>EIX 3: Millora de la qualitat de l’ocupació i la cohesió social </li></ul></ul><ul><li>12 línies </li></ul>
 8. 8. <ul><li>2. El procés d’elaboració </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Declaració de 17 de febrer de 2004 </li></ul><ul><li>1ª Fase d’elaboració de la proposta ( Abril 2004 – Juliol 2004 ) </li></ul><ul><li>2ª Fase de negociació i consens ( Setembre 2004 – Desembre 2004 ) </li></ul><ul><li>Aprovació interna per part de cada institució </li></ul><ul><li>Signatura el 16 de febrer de 2005 </li></ul>Cronologia de l’Acord (I)
 10. 10. <ul><li>9 d’octubre de 2006: </li></ul><ul><li>Consell d’Institucions. Final de legislatura </li></ul><ul><li>Gener-febrer 2007 : Continuïtat de les accions. Represa institucional </li></ul><ul><li>2n aniversari de l’Acord : Consell d’Institucions ( 16/02/07 ). Nou impuls, noves </li></ul><ul><li>prioritats. </li></ul>Cronologia de l’Acord (II) Validació del procés Voluntat de continuïtat <ul><li>1r aniversari de l’Acord: </li></ul><ul><li>Consell d’Institucions ( 15/02/06 ) </li></ul>Avaluació Revisió de prioritats
 11. 11. <ul><li>3. Desenvolupament i seguiment </li></ul>

×