Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Quan lý ngdung

351 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Quan lý ngdung

 1. 1. NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG CÁC THẦY CÔ GIÁO VÀ CÁC EM.
 2. 2. Bài học: Quản lý tài khoản người dùng cục bộ. Ngày giảng: Giảng viên: Trịnh Tuấn Sơn- khoa CNTT Bài giảng môn Windows Server
 3. 3. Khái niệm tài khoản người dùng, tài khoản người dùng cục bộ. Mục đích của việc quản lý tài khoản người dùng cục bộ. Quản lý cơ bản( tao, xóa tài khoản, đổi mật khẩu vv…) Quản lý nâng cao( chỉ cấp cho người dùng những quyền nhất định) Quản lý tài khoản người dùng cục bộ.
 4. 4. Tài khoản người dùng(User Account) là một đối tượng quan trọng đại diện cho người dùng trên mạng bằng một chuỗi User name duy nhất. Chuỗi này giúp hệ thống phân biệt người này, người kia. Từ đó người dùng có thể đăng nhập và sử dụng các tài nguyên trên hệ thống hay trên mạng Khái niệm tài khoản người dùng.
 5. 5. Tài khoản người dùng cục bộ(Local User Account)là tài khoản người dùng được định nghĩa trên máy cục bộ và chỉ được phép truy cập các tài nguyên trên máy cục bộ. Nếu muốn truy cập các tài nguyên trên mạng người dùng phải chứng thực với máy Domain Controller hay máy chứa tài nguyên chia sẻ. Khái niệm tài khoản người dùng cục bộ.
 6. 6. Giúp nâng cao hiệu quả công việc( như: tránh hiện tương nhân viên chơi game, làm việc riêng trong giờ làm việc…) Tránh lỗi của hệ thống do việc click nhầm làm thay đổi cấu hình hệ thống. Tránh thất thoát dữ liệu bằng việc giới hạn quyền truy cập. Mục đích của việc quản lý tài khoản người dùng cục bộ
 7. 7. Công cụ Local User and Groups Tạo tài khoản người dùng mới Xóa tài khoản người dùng Khóa tài khoản người dùng Đổi mật khẩu người dùng Quản Lý Cơ Bản.
 8. 8. C1: Vào Start  Administrative Tools Computer Managerment. Xuất hiện cửa sổ như hình vẽ. Khởi động chương trình Local User and Groups
 9. 9. C2: Vào Run gõ Lusrmgr.msc xuất hiện cửa sổ như hình vẽ. Khởi động chương trình Local User and Groups
 10. 10. Tạo Tài Khoản Mới. Trong chương trình Local User and Groups click chuột phải vào user chọn New User.
 11. 11. . Tạo Tài Khoản Mới. Nhập thông tin của User bỏ dấu tích mục User must change…. Và chọn Create
 12. 12. Ý Nghĩa Của Các Mục Chọn. User must change password at next logon : người dùng phải thay đổi mật khẩu tại lần đang nhập kế tiếp. - User cannot change password : người dùng không thể thay đổi mật khẩu. - Password never exprires : mật khẩu không bao giờ hết hạn. - Account is disabled : tài khoản bị khóa (không cho phép sử dụng).
 13. 13. Xóa Tài Khoản. Click chuột phải tại tài khoản cần xóa  chọn Delete, xuất hiện hộp hội thoại: Nếu bạn chắc chắn xóa tài khoản này  chọn Yes, ngược lại  chọn No vì tài khoản bị xóa không thể phục hồi được.
 14. 14. Khóa Tài Khoản. Click chuột phải tại tài khoản cần khóa  chọn Properties, xuất hiện hộp hội thoại như hình vẽ Chọn Account is disable  OK, tài khoản sẽ bị khóa
 15. 15. ĐỔI MẬT KHẨU Click chuột phải tại tài khoản cần đổi Password  chọn Properties, xuất hiện hộp hội thoại như hình vẽ. Chọn Proceed để tiến hành đổi mật khẩu
 16. 16. Đổi Mật Khẩu Nhập mật khẩu mới. Xác nhận lại mật khẩu mới. Click OK để đổi mật khẩu.
 17. 17. Lý do cần thiết lập chính sách quản lý nâng cao? Những đối tượng sẽ chịu ảnh hưởng bởi chính sách quản lý. Công cụ Groups Policy Object Editor Quản lý nâng cao
 18. 18. Trong một doanh nghiệp có nhiều phòng ban khác nhau, tùy theo chức năng của mỗi phòng ban sẽ có quyền truy cập khác nhau Ngoài ra còn có những người dùng đặc biệt như Giám đốc, trưởng phòng,vv… Nhu cầu tránh lỗi của hệ thống do truy cập nhầm, bảo mật. Lý do cần thiết lập chính sách quản lý nâng cao?
 19. 19. QUẢN LÝ NÂNG CAO Mở công cụ Group Policy Object Editor ta vào Run gõ mmc  File  Add/remove Snap-in
 20. 20. Chọn Group Policy Object Editor  Add QUẢN LÝ NÂNG CAO Chọn Group Policy Object Editor  Add
 21. 21. QUẢN LÝ NÂNG CAO Ta click Browse… để chọn đối tượng cần xây dựng chính sách.
 22. 22. QUẢN LÝ NÂNG CAO Ở tab Computer là lựa chọn chính sách sẽ đc xây dựng cho máy tính này hay máy tính khác.
 23. 23. QUẢN LÝ NÂNG CAO Ở tab User là những lựa chọ liên quan đến người dùng.
 24. 24. Sau khi lựa chọn xong đối tượng cần thiết ta sẽ lưu file console lại. QUẢN LÝ NÂNG CAO Click vào File  Save As để tiến hành lưu file console lại
 25. 25. Để thiết lập chính sách quản lý cho đối tượng nào thì tại cửa sổ console ta lựa chọn đối tượng đó và tiến hành cấu hình những thông số cần thiết. QUẢN LÝ NÂNG CAO Đối tượng được lựa chọn
 26. 26. Ví dụ 1: ẩn toàn bộ Items trên Desktop Ví dụ 2: không cho phép User U1 truy cập vào Control Panel. QUẢN LÝ NÂNG CAO

×