Film

3,725 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,725
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Film

 1. 1. Film <ul><li>En sammensatt tekst = </li></ul><ul><li>Flere uttrykksformer som virker sammen </li></ul><ul><li>Film -> ”levende” bilder og lyd </li></ul>
 2. 2. Manus <ul><li>Bygger på et skriftlig manus -> manuskript </li></ul><ul><li>roman / novelle / skuespill / idé </li></ul><ul><li>Endres for å passe til filmmediet </li></ul><ul><li>Hva er best: boka eller filmen? </li></ul><ul><li>Filmens ”forfatter” = Regissøren </li></ul><ul><li>Regissøren ”skaper” personene og konflikten </li></ul><ul><li>Vil forføre publikum -> leve seg inn i historien </li></ul>
 3. 3. Dramatiske, episke og lyriske trekk <ul><ul><ul><li>Kameraet er øyet vi ser filmen gjennom </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kameraet kan sammenliknes med fortelleren i en episk tekst </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kameraet bestemmer synsvinkel og avstand </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Voice-over : fortellerstemme i film </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Film hopper ofte i tid ved hjelp av klippeteknikk </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ulike sjangrer i film: Action, komedie, drama og dokumentar </li></ul></ul></ul>
 4. 4. Tre universelle hovedtema i film <ul><ul><ul><li>Kjærlighet eller relasjoner mellom mennesker </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Helten som tar ansvar for et fellesskap – fantasy Den som ofrer seg for noe som er større enn han selv – menneskerettigheter, religion </li></ul></ul></ul>
 5. 5. Bilde, innstilling og klipp <ul><ul><ul><li>Film består av veldig mange stillbilder vist etter hverandre i raskt tempo </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Vanlig: 24 bilder i sekundet </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kamerainnstilling </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>En enkel bilderekke tatt opp uten at kameraet er stoppet </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Engelsk: ”shot” eller ”take” </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>En film er satt sammen av svært mange innstillinger eller opptak (shot/take) </li></ul></ul></ul></ul>
 6. 6. Bilde, innstilling og klipp <ul><ul><li>Et klipp </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>En overgang fra en innstilling til en annen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Som når vi flytter blikket vårt </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Typen klipp kan variere – raske, langsomme, gradvise osv. </li></ul></ul></ul>
 7. 7. Bilde, innstilling og klipp <ul><ul><li>Klipperytme </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bestemmes av lengden på innstillingene </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Varierer veldig i filmer, fra rolige til hektiske deler </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Rask klipping gir følelse av tempo og aktivitet, sakte klipp det motsatte </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Klippingen veldig viktig for det ferdige resultatet </li></ul></ul></ul>
 8. 8. Scene og sekvens <ul><ul><ul><li>Scene </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>En rekke innstillinger som hører sammen i tid og rom </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Hopp i tid eller rom markerer overgang til ny scene </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Kan sammenliknes med et avsnitt i en tekst </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Sekvens </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>En litt større del av filmen som henger sammen innholdsmessig eller handlingsmessig </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Kan omfatte flere scener </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Kan sammenliknes med et underkapittel i en tekst </li></ul></ul></ul></ul>
 9. 9. Dybdekonstruksjon <ul><ul><ul><li>Dybdekonstruksjon </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Spesiell filmteknikk utviklet av Orson Welles i 1940-årene </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Kameraet står i ro, flere ting skjer samtidig i bildet </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Etterlikner på en måte vårt øye, og gjør bildet ”dypere” </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Gir tilskueren større mulighet til å velge hva den vil fokusere på </li></ul></ul></ul></ul>
 10. 10. Analytisk kamera <ul><ul><ul><ul><li>M otsatt av dybdekonstruksjon </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Kameraet leder oss gjennom filmen og ”analyserer” for oss - forteller hva vi skal legge merke til </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Kameraet er fortelleren i en film – styrer hva vi oppfatter og tenker. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Nærbildet – det sterkeste virkemidlet. Viser detaljer som ansiktsutrykk, reaksjoner, følelser osv. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Normalbildet – vanlig perspektiv, som en voksen person ville sett det. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Totalbildet – gir oversikt over scenen, avstand </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li> </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Subjektivt kamera – ser verden gjennom en av personenes øyne. </li></ul></ul></ul>
 11. 11. Kamerabevegelser og zooming <ul><ul><ul><li>Kamerabevegelsene er filmens etterlikning av måten du oppfatter virkeligheten på gjennom blikket </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ulike bevegelser </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Panorering: Sideveis bevegelse av kamera </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Kjøring: Kamera kjøres f.eks. fram og tilbake </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Zooming: Fokusere på noe nært eller fjernt (zoomer inn eller ut) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Håndholdt kamera: Kameraet ikke på stativ, holdes med hendene, blir et spesielt urolig uttrykk </li></ul></ul></ul></ul>
 12. 12. Lyd, tale, kontentum og musikk <ul><ul><ul><li>Film forteller like mye med lyd som med bilder </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dialog og monolog er de vanligste typene av tale i film </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Voice-over brukes noe – en stemme legges oppå bildene, som en fortellerstemme </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Kan både vær on-screen (synlig i bildet) og off-screen (utenfor bildet) </li></ul></ul></ul></ul>
 13. 13. Lyd, tale, kontentum og musikk <ul><ul><li>Musikk brukes mye, og har ulike funksjoner </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Stemningsskapende og understrekende </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Annonserende funksjon </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Brukes som ledemotiv </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Kontentum </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>All annen lyd enn tale og musikk </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>F.eks. reallyd: lyder som finnes ”naturlig” i miljøet </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Atmosfærelyd: f.eks. trafikkstøy </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Lydeffekter: kan være mye forskjellig, f.eks. å ta bort all lyd eller å legge på mange lyder </li></ul></ul></ul>
 14. 14. Fortellemåten styrer opplevelsen <ul><ul><ul><li>Vi tenker ikke over fortellemåten før den eventuelt bryter med det vi forventer </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Nye fortellemåter styrer vår opplevelse på nye måter. Eksempler </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>NYPD Blue : Politiserie på 1990-tallet </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Urolig, håndholdt kameraføring, uvante bildeutsnitt, overdrevne vinklinger og ultranære utsnitt, rask klipperytme </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Ga en spent, stresset og oppkavet stemning – som hovedpersonenes hverdag </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Eller tanker som vises som en filmscene </li></ul></ul></ul></ul>
 15. 15. Virkemidler i film <ul><li>Miljøskildring – rekvisitter, steder, type mennesker </li></ul><ul><li>Kamerabruk – rask/rolig klipping, avstand/nærhet </li></ul><ul><li>Farger – svart-hvitt = fortid. Skaper følelser: varme/kalde. Mørkt = skummelt eller dystert </li></ul><ul><li>Lyd og musikk – avgjørende for hvordan en scene oppfattes. Skummel musikk gir varsel om det som kommer til å skje. </li></ul><ul><li>Forteller – hvilke scener får vi se? Påvirker oss. </li></ul>
 16. 16. Hendelsesrekkefølge <ul><li>Utgangspunktet er en historie som for eksempel består av disse scenene: </li></ul><ul><li>1. En mann myrder sin kone </li></ul><ul><li>2. Kona blir funnet død av en nabo </li></ul><ul><li>3. Politiet etterforsker saken </li></ul><ul><li>4. Mannen blir avslørt og satt i fengsel </li></ul><ul><li>Fortellingen kan framstilles på ulike måter… </li></ul>
 17. 17. Hendelsesrekkefølge <ul><li>Kronologisk: 1,2,3,4 </li></ul><ul><li>I samme rekkefølge som historien </li></ul><ul><li>Tilbakeblikk: 2,3,4,1 </li></ul><ul><li>Fortellingen ser tilbake på en tidligere hendelse </li></ul><ul><li>Foregripende: 4,1,2,3,4 </li></ul><ul><li>Fortellingen går inn i framtida og viser noe som kommer til å skje </li></ul>
 18. 18. Hollywood-modellen <ul><li>Anslaget </li></ul><ul><li>De første minuttene i en film </li></ul><ul><li>Forteller oss hva slags type film det er </li></ul><ul><li>Prøver å få oss interessert </li></ul><ul><li>Hook = krok -> få oss på kroken </li></ul><ul><li>Eks: Krim starter med et drap -> vi ønsker å vite hva som har skjedd -> skifter ikke kanal </li></ul>
 19. 19. Hollywood-modellen <ul><li>Presentasjonen (eksposisjonen) </li></ul><ul><li>Vi blir kjent med hovedpersonen før konflikten starter (10-15 min) </li></ul><ul><li>Status quo = tilstanden før </li></ul><ul><li>Ro og harmoni -> sympati for hovedpersonen </li></ul><ul><li>http://www.youtube.com/watch?v=atU54u5ylVI&feature=related </li></ul>
 20. 20. Hollywood-modellen <ul><li>Hoveddelen </li></ul><ul><li>Hovedpersonen (protagonisten) må handle pga. noe som skjer (Eks. sjalusi eller hevn) </li></ul><ul><li>Motstanderen (antagonisten) hindrer hovedpersonen -> konflikten oppstår </li></ul><ul><li>http://www.youtube.com/watch?v=89wYzLOZRHA&feature=related </li></ul><ul><li>Konflikten utvikler seg -> vendepunk t -> ingen vei tilbake http://www.youtube.com/watch?v=qCcQyrsvqio&feature=related </li></ul><ul><li>-> høydepunktet / klimaks </li></ul><ul><li>http://www.youtube.com/watch?v=a_xwgJKoPz4&feature=related </li></ul>
 21. 21. Hollywood-modellen <ul><li>Sluttdelen </li></ul><ul><li>Konflikten er løst </li></ul><ul><li>Ender lykkelig for hovedpersonen </li></ul><ul><li>Eller </li></ul><ul><li>Hovedpersonen har utviklet seg -> lært noe </li></ul><ul><li>http://www.youtube.com/watch?v=jS-tkdYFwgY </li></ul>
 22. 22. Hollywood-modellen
 23. 23. Film = en form for drama Likheter: Handlingsrekkefølgen er konstruert på samme måte Skuespillere Rekvisitter og kostymer Vist handling, ikke forklart som i bøker Lydeffekter Mimikk og tonefall styrer tolkningen Forskjeller: Styrer tolkningen ved hjelp av kamera Anslaget Muligheter for større variasjon i scenevalg Hurtigere sceneskifter. F.eks rask klipping/kryssklipping

×