Dias til tie ideer

492 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dias til tie ideer

 1. 1. Idé på TIE - En pædagogisk dag på TIE
 2. 2. Lektion et - introduktion <ul><li>Overordnet mål for dette undervisningsforløb: </li></ul><ul><li>At udvikle nytænkende og kreative ideer på meningsfulde problemstillinger </li></ul><ul><li>At få erfaring med ideudvikling, så I selv kan prøve det i undervisningen </li></ul>
 3. 3. Lektion et - introduktion <ul><li>Vigtigt i dette forløb: </li></ul><ul><li>SAMARBEJDE! </li></ul>
 4. 4. Lektion et - introduktion <ul><li>VÆR POSITIV OG ÅBEN </li></ul>
 5. 5. Lektion et - introduktion <ul><li>Følgende historie er et eksempel på, hvordan en idé kan udvikles gennem en kreativ tankegang: </li></ul><ul><li>En gruppe ansatte fik til opgave at løse et problem med hensyn til pakning af chips. Standardpakningen var billig, men skrøbelig, hvilket betød, at mange chips gik i stykker under transporten. De ansatte prøvede at benytte analogier* som metode til at løse problemet. De forestillede sig ting i naturen, som kunne minde om chips, og en ansat kom til at tænke på tørre blade. Bladene er skrøbelige og knækker let ligesom chips. En anden ansat kom i tanke om, at blade efter regnvejr lægger sig ovenpå hinanden uden at gå i stykker. De ansatte samledes udenfor, lagde nogle blade i vand og noterede sig, at de nemt kunne presse de våde blade sammen, uden at de gik i stykker. Denne analogi dannede basis for udviklingen af produktionen af Pringles-chips, som formes i en form, mens de stadig er våde, så de kan pakkes let og kompakt. </li></ul><ul><li>* Analogi: ideer fra en kontekst, der overføres til en anden for at kunne se paralleller mellem de to og på den måde skabe nye ideer. </li></ul>
 6. 6. Lektion et – øvelse et ” Who Does Research ” <ul><li>I skal nu i gruppen arbejde med følgende problemstilling: ”Hvordan kan vi udvikle efterskolen, så den bliver mere attraktiv at søge ind på?” </li></ul><ul><li>Øvelsen skal hjælpe jer til at finde frem til gruppens egen vinkel på den ovenstående problemstilling; ”TIE som attraktiv efterskole”. </li></ul><ul><li>(skema udleveres) </li></ul>
 7. 7. Lektion et – øvelse et ” Who does Research ” <ul><li>I gruppen skal I i samarbejde udfylde skemaet ved at se på problemstillingen med andres øjne. F.eks. ”Hvilke udfordringer ville lægen få øje på i forhold til at gøre efterskolen mere attraktiv?” </li></ul>
 8. 8. Lektion et – øvelse et ” Who does Research ” <ul><li>Lægen kunne f.eks. spørge: ”Hvordan kan vi på efterskolen lave mere sport? </li></ul><ul><li>Skraldemanden kunne spørge: ”Hvordan kan vi på efterskolen sørge for at omgivelserne omkring skolen bliver holdt bedre rene?” </li></ul><ul><li>De tre tomme felter i skemaet må I selv udfylde med valgfrie professioner </li></ul><ul><li>Øvelsen varer 15 min (underviseren tager tid) </li></ul><ul><li>ACTION! </li></ul><ul><li>Når tiden er gået skal I indbyrdes i gruppen vælge den problemstilling I har mest lyst til at gå videre med. Ideen noteres på papir i to eksemplarer og gemmes til det videre forløb. </li></ul>
 9. 9. Lektion to – øvelse to ” Walk and Sense ” Nu skal I ud på en tur, hvor I skal lade jer inspirere og lade al rationel tankegang blive i klassen!
 10. 10. Lektion to – øvelse to ” Walk and Sense ” <ul><li>I denne øvelse skal I gå en tur i området omkring jeres efterskole og gennem jeres sanser lade jer inspirere til løsningsforslag på jeres valgte problemstilling, f.eks. ”Hvordan kan vi få flere piger piger til at søge på TIE?” </li></ul><ul><li>Eksempelvis ser I en blomst og skal så spørge jer selv: ”Hvordan kan en blomst sige noget om, hvordan I kan løse problemet?” </li></ul><ul><li>Tankerække: Hvilke associationer får I når I ser en blomst? F.eks. Noget smukt, farverigt og naturligt. Det at blomsten er naturlig kan f.eks. overføres til TIE som attraktiv efterskole – piger kan godt lide smukke og naturlige omgivelser og et løsningsforslag på problemstillingen kunne være, at man derfor vil sørge for smukke, naturlige omgivelser. </li></ul>
 11. 11. Lektion to – øvelse to ” Walk and Sense ” <ul><li>Vigtigt!: Ingen tanker er for vilde, tænk abstrakt og tving jer selv til at forbinde det abstrakte (det I ser) med jeres problemstilling. Det kræver hjernevridning og skal opleves som svært! </li></ul><ul><li>Del gruppen op i to og tag papiret fra forrige øvelse ” Who does research ” med – husk kuglepen! </li></ul><ul><li>Husk! Skriv jeres tanker ned i stikordsform undervejs på turen </li></ul><ul><li>Øvelsen varer 15 min (underviseren tager tid) </li></ul><ul><li>ACTION! </li></ul>
 12. 12. Lektion to – øvelse to ” Walk and Sense ” <ul><li>I jeres ”storgruppe” skal I nu blive enige </li></ul><ul><li>om, hvilket løsningsforslag I vil arbejde </li></ul><ul><li>videre med (ét forslag pr. gruppe) </li></ul><ul><li>ACTION! </li></ul><ul><li>Løsningsforslaget skrives på en </li></ul><ul><li>seddel, der gemmes til brug i næste </li></ul><ul><li>øvelse. F.eks.: ”Vi vil sørge for smukke </li></ul><ul><li>og naturlige omgivelser på TIE” </li></ul>
 13. 13. Lektion to – øvelse tre ”Brainstorm 1” <ul><li>I sidste øvelse fandt I frem til et løsningsforslag, f.eks. ”Vi vil sørge for smukke og naturlige omgivelser på TIE” </li></ul><ul><li>Øvelsen her skal hjælpe jer til at udbrede og udvide dette løsningsforslag </li></ul><ul><li>I skal således f.eks. spørge jer selv: ”Hvordan kan man sørge for smukke og naturlige omgivelser på TIE?” </li></ul><ul><li>Jeres løsningsforslag bliver altså nu til en ny problemstilling, som I skal arbejde videre med </li></ul>
 14. 14. Lektion to – øvelse tre ”Brainstorm 1” <ul><li>Alle medlemmer i gruppen får nu udleveret en lille stak post-its </li></ul><ul><li>Individuelt skriver I nu alle de ideer ned, som I har til løsningen af problemet </li></ul><ul><li>En idé pr. post-it </li></ul><ul><li>F.eks. ”Hvordan kan man sørge for smukke og naturlige omgivelser på TIE?” </li></ul><ul><li>Ideer: Friske blomster på bordene, have besøgssamtaler kun når solen skinner, smukke og naturlige madanretninger, korps af unge der skal gøre det uncool at gå på Vivild, … osv. </li></ul>
 15. 15. Lektion to – øvelse tre ”Brainstorm 1” <ul><li>I er under tidspres - I får kun 3 min! </li></ul><ul><li>(underviseren tager tid) </li></ul><ul><li>Husk på: </li></ul><ul><li>Jo vildere, jo bedre! </li></ul><ul><li>Skriv løs uden at bedømme din idé! </li></ul><ul><li>ACTION! </li></ul>
 16. 16. Lektion to – øvelse tre ”Brainstorm 1” <ul><li>På skift får I nu 1 minut til at præsentere jeres idé for de andre i gruppen – knyt få stikord til hver idé. (underviseren tager tid) </li></ul><ul><li>Vigtigt at de andre I gruppen kun lytter og hverken bedømmer eller kommenterer! </li></ul><ul><li>ACTION! </li></ul>
 17. 17. Lektion to – øvelse tre ”Brainstorm 1” <ul><li>Nu samles alle ideer på midten af bordet og I skal hver især udvælge den idé, I umiddelbart synes er mest spændende at arbejde videre med. </li></ul><ul><li>Ideen kan både være ens egen eller en andens </li></ul><ul><li>I får to minutter til denne udvælgelse (underviseren tager tid) </li></ul><ul><li>ACTION! </li></ul><ul><li>Ideen skrives ned øverst på hver jeres A4-papir </li></ul>
 18. 18. Lektion tre – øvelse fire ”Brainstorm 2” <ul><li>Hver især skal I nu udbygge og/eller forbedre den idé I valgte - skriv videre på A4-arket </li></ul><ul><li>Tid – kun 3 min.! (underviseren tager tid) </li></ul><ul><li>ACTION! </li></ul>
 19. 19. Lektion tre – øvelse fire ”Brainstorm 2” <ul><li>Når de tre minutter er gået sendes arket med ideen videre til personen til højre som nu gennemfører samme procedure – igen 3 min </li></ul><ul><li>Denne proces fortsætter til alle i gruppen har skrevet på ideerne, og I slutter med den idé sidemanden fra starten havde valgt </li></ul><ul><li>ACTION! </li></ul>
 20. 20. Lektion tre – øvelse fire ”Brainstorm 2” <ul><li>Nu skal I for gruppen præsentere den idé I sidder med, inklusiv alle nye tilføjelser og forbedringer </li></ul><ul><li>I har hver ét minut til dette! (underviseren tager tid) </li></ul><ul><li>ACTION! </li></ul><ul><li>Gruppen skal nu diskutere sig frem til den idé, de mener har størst potentiale </li></ul><ul><li>ACTION! </li></ul>
 21. 21. Lektion tre – øvelse fire ”Brainstorm 2” <ul><li>Gruppen har nu en endelig idé og den skal sælges til resten af klassen </li></ul><ul><li>I får nu fem minutter til at forberede en salgstale, der skal overbevise klassen om, at jeres idé er den mest originale og den med størst potentiale! </li></ul><ul><li>Salgstalen skal være skarp og konkret og må kun tage ét minut </li></ul><ul><li>Overvej hvem der skal fremføre, og hvordan det skal gøres </li></ul><ul><li>ACTION! </li></ul>
 22. 22. Lektion tre – præsentation <ul><li>Grupperne skiftes til at holde salgstale (underviseren tager tid) </li></ul><ul><li>ACTION! </li></ul>
 23. 23. Lektion tre - præsentation <ul><li>Nu skal klassens endelige idé vælges </li></ul><ul><li>Skriv navnene på de forskellige ideer på tavlen </li></ul><ul><li>I skal nu lave en anonym afstemning. I skriver hver især navnet på den idé, I mener skal vinde på en lap papir- man må ikke stemme på sin egen gruppes idé </li></ul><ul><li>Underviseren samler sedlerne sammen, tæller op og udnævner den vindende idé </li></ul>
 24. 24. …and action! <ul><li>Nu er grundlaget lagt for, at I kan lave en </li></ul><ul><li>plan og udføre jeres idé i praksis! </li></ul><ul><li>Held og lykke  </li></ul>

×