MoNo

326 views

Published on

Published in: Entertainment & Humor
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

MoNo

 1. 1. Triin TibarStina Remmer NT 32
 2. 2.  Erinoorsootöö on riskioludes elavatele ja/või probleemkäitumisega noortele arengueelduste loomine noorte võimete ja oskuste aktiviseerimise ning motivatsiooni suurendamise kaudu. Erinoorsootööd tehakse koos noore, tema perekonna, avaliku ja kolmanda sektoriga. Individuaalne lähenemine on selles valdkonnas oluline. Erinoorsootöö kaasab lisaks noorsootöö ka eripedagoogika ja sotsiaalpedagoogika meetode. Sihtrühma moodustavad noored, kelle osalusvõimalused ühiskonnaelus on piiratud eelkõige majandusliku ja/või sotsiaalse aspekti tõttu. Erinoorsootöö võib ka taotleda kriminaalpreventiivseid eesmärke. Erinoorsootöö projektid võivad sisaldada tänavatööd – sihtrühm on peamiselt tänavalapsed ja lapsed tänaval.
 3. 3.  Õigusrikkujad, nii esmased kui ka korduvad. Sõltuvusainete tarvitajad HIV positiivsed ja AIDS’i haiged Koolikeskkonnast põhjustatud probleemid (koolist väljalangejad, koolikohustuse eirajad).
 4. 4.  Mida tähendab MoNo? – Mobiilne noorsootöö Mobiilne noorsootöö sisaldab noorteni jõudmist ja sotsiaalnõustamist ning grupinõustamist sotsiaalruumist lähtudes. MoNo on noorte eludele keskenduv avatud noorsootööd ja sotsiaaltööd sisaldav lähenemine.
 5. 5.  Mobiilnenoorsootöö sai alguse vastureaktsioonina noorsookuritegevusele ning suurenenud noorte grupikogunemistele, kuna klassikaline noorsootöö noortekeskuste näol ei suutnud nendega seotud noorteni jõuda ega kontakti saavutada.
 6. 6. parendada noorte elu ja soodustada arengut, aidates noortel püstitada eesmärke ning kasutada nende saavutamiseks noores endas peituvaid ressursse.
 7. 7.  Tänavanoorsootöö – vaadelda külas või linnas toimuvat, saada kontakti noortega ning neid suunata erinevate noorsootöö tegevuste juurde „Crime walk“ e. ebaturvaliste piirkondade vaatlus – sealsete noortega suhtlemine ning lahenduste leidmine; Töö internetis – sotsiaalmeedia erinevates foorumites Noorsootöö teenuse tagamine noorte kogunemiskohtades; noorsootöö teenuse tagamine teises piirkonnas- ümbruskaudsete linnade või valdade noortele noortekeskuse teenuse n-ö „kohaleviimine“.
 8. 8.  Rand; Park; Skatepark; Bussijaam; Peatänav; Kaubanduskeskus; Mänguplats; Staadion; Jne.
 9. 9. 4 noort, kaks poissi ja kaks tüdrukut Solarise kaubanduskeskuses Noored on vanuses 11-12 Õpivad Tallinna Reaalkoolis
 10. 10.  Külastasime Tallinnas Solarise keskust, kus kohtasime nelja noort vanuses 11-12. Noored olid sinna tulnud peale kooli ning kõik viitsid aega kuni oma trennide alguseni. Noored olid pärit enamus Tallinnast (Nõmmelt, Mustamäelt ja Piritalt), kuid üks poiss elab väljaspool Tallinnat. Mõlemad poisid käivad korvpalli trennis, üks tüdruk käib ujumas ja teine tüdruk käib kergejõustiku trennis.
 11. 11.  Küsisime noortelt, millega nad oma vaba aega sisustavad ning ka seda, miks nad tol hetkel Solarise keskuses aega veetsid. Kõik neli noort tegelesid peale kooli mingi huvitegevusega (korvpall, ujumine ja kergejõustik). Noored käivad tihti Solarise keskuses aega veetmas, kuna kool asub üle tee ning seal on hea oma aega sisustada enne trenni.
 12. 12.  Tutvustasime noortele läheduses asuvaid vaba aja veetmise kohti ning küsisime kui palju nad nendes kohtades aega veedavad. Raamatukogu külastavad nad enamasti koolis kui vaja ning teatrisse ja muuseumisse satuvad nad ka enamasti kooli lähetusel või harva ka vanemate seltsis. Noortekeskust ei külasta keegi neljast, kuid üks poiss ütles, et teab sõpra, kes käib. Noored ütlesid, et käivad ka vahel kinos, kuid kuna piletid on kallid, siis väga tihti sinna ei satu. Kuna igaüks neist elab erinevas piirkonnas, siis uurisime, kas nad teavad erinevaid vaba aja veetmise võimalusi ka enda kodu piirkonnas. Üks noor teadis rääkida, et Pirital on noortekeskus. Teised aga ei osanud erilisi näiteid oma kodu piirkonnast tuua.
 13. 13.  Noorte reaktsioon meie palvele natukene juttu rääkida oli üllatavalt hea. Kerge elevus ja ärevus tekkis ning tüdrukud muutusid veidi häbelikuks, kuid kui tutvustasime ennast ja rääkisime oma kavatsustest siis muutusid nad avatumaks ja jutukamaks. Arvame, et antud noored on riskigrupist väljas, nad tegelevad kõik oma huvialaga ning käivad trennis. Nende vaba aeg on sisustatud, kuid nad olid väga innukad kuulama ka meie soovitatud vaba aja veetmise võimalustest ning tegevustest noortekeskustes.
 14. 14.  Viispoissi Viru keskuses Poisid olid vanuses 11-12 Vaid üks poiss käib jalgpalli trennis, ülejäänud trennides/ringides ei käi Noored õpivad Tallina 21. koolis
 15. 15.  Kohtasime poisse Viru keskuses, kus nad istusid, sõid kommi ja peale kooli aega veetsid. Poisid olid vanuses 11-12 ning ühest klassist pärit. Nad käivad Tallinna 21. koolis. Poisid on Tallinnast pärit, v.a. Üks poiss, kes on algselt Kuressaarest. Viru keskuses veedavad nad enda sõnul tihti aega.
 16. 16.  Kui hakkasime erinevatest vaba aja veetmise võimalustest rääkima, siis kaugele me sellega ei jõudnud, kuna noortele pakkus kogu intsident väga nalja. Kohati tundus, et nad ei võtnud meid tõsiselt ning vastuseid või tõsist juttu neist välja saada oli keeruline. Üks poiss aga ütles, et külastab noortekeskust Kuressaares, Tallinnas aga mitte. Antud kambas oli üks liider, kelle sõna jäi peale ning keegi enne midagi öelda ei julgenudki kuni tema oma jutud oli ära rääkinud. Antud liider oli väga üleolev ning ei lasknudki teistel ühtegi sõna öelda. Erinevad vaba aja veetmise kohad nagu raamatukogud, muuseumid, noortekeskused, huviringid jms neid noori ei huvitanud. Kino aga noored vahel ikka külastavad. Arvame, et noored on sellises vanuses, kus neid väga eneseharimine raamatukogudes jms vaba aja veetmise võimalusena ei huvita, kuid antud seltskonnas oli poisse, kes olid väga tagasihoidlikud ning oleksid kindlasti rääkinud rohkem, kui ühte kindlat liidrit poleks olnud esindatud.
 17. 17.  Kaks tüdrukut Viru keskuses Vanuses 16.a. Üks tüdruk käib lauluringis, teine tüdruk külastab jõusaali 2-3 korda nädalas. Mõlemad tüdrukud elavad Tallinnas, lasnamäel Tegemist oli vene-eestlastega.
 18. 18.  Noorte reaktsioon meie palvele nendega natukene juttu rääkida oli tagasihoidlik ning alguses natukene kahtlev. Tutvustasime ennast ning mida aeg edasi, seda jutukamaks noored muutusid, v.a. üks tüdrukutest, kes oli vene-eestlane ning eesti keele oskus polnud väga hea. Noored loevad raamatuid, külastavad kino ja vahel ka klubisid (kui peod on lubatud alates 16ndast eluaatast). Tüdrukud olid teadlikud erinevatest vaba aja veetmise võimalustest, kuid noortekeskusi ei külasta neist kumbki. Enamasti tulevad nad vaba aega veetma kesklinna piirkonda, mitte Lasnamäele. Arvame, et tegemist oli tüdrukutega, kes veedavad oma vaba aega väga edukalt, tegelevad spordiga ning külastavad ka kino, raamatukogu, noorteklubisid jne. Antud tüdrukud olid ka ise koolitöö jaoks teinud umbes sarnast vaatlustööd noortega, niiet nad olid meie eesmärgist teadlikud.
 19. 19.  Kesklinn- AHHAA teaduskeskus vabaduse väljakul; Kristiine noortekeskus; kesklinna noortekeskus; Tallinna Keskraamatukogu; tantsuakadeemia Solarise keskuses; MyFitness spordiklubi Viru ja Kristiine; KUMU; Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum Pirita- Pirita noortekeskus; Pirita vaba aja keskus; erinevad spordiklubid. Lasnamäe- Lasnamäe noortekeskus; kergejõustiku hall; erinevad spordiklubid. Erinevates piirkondades sai mainitud ka kinod, spordihallid, raamatukogud, bowlingu/piljardi mängimise võimalused jne.
 20. 20.  Leida parem lähenemisviis, et noored ei ehmuks ära (mõned arvasid kohe, et on teinud pahandust). Teha ennast noortele rohkem nähtavaks, et sulanduda keskkonda. Otsida välja veel rohkem vaba aja veetmise kohti ja võimalusi, mida noortele esitleda. Leida paremaid viise, kuidas noortega kiire kontakt luua. Mõelda viise, kuidas noori ära rääkida kaubanduskeskustes jõlkumisest ning suunata nad huvikeskustesse või muudesse vaba aja veetmise kohtadesse. Suuremate gruppidega suheldes võiks üritada ka eraldada „liider“, et anda ka teistele võimalus OMA arvamus avaldada.
 21. 21.  Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus. http://www.ank.ee/?p=p_868&sName=mobiil ne-noorsoot%F6%F6

×