Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Wq valencia

589 views

Published on

Presentació Webquest

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

Wq valencia

 1. 1. LES WEBQUEST, MÈTODE DE DISSENY D’ACTIVITATS DIDÀCTIQUES Joan Pere Barberà i Cebolla. Correu electrònic: jpere2002@yahoo.es CURS: INTRODUCCIÓ DE LES TIC A LA PRÀCTICA DOCENT I TUTORIAL
 2. 2. Webquest?, Web Què?Webquest?, Web Què?  DEFINICIÓ:DEFINICIÓ: Una activitatUna activitat d’investigaciód’investigació en la que laen la que la informacióinformació amb la queamb la que interactuaràinteractuarà l’alumnat provél’alumnat prové total ototal o parcialmentparcialment dede recursosrecursos d’Internetd’Internet.. (Dodge, 1995)(Dodge, 1995)
 3. 3. Web Què?Web Què? DEFINICIÓ: Activitat de búsqueda informativa GUIADA, en la que la major part de la informació utilitzada per l’alumnat s’extrau d’Internet.  Vindria a desenvolupar una U. Didàctica, tema curt, mòdul d’aprenentatge etc.  Estan dissenyades per a rendibilitzar el temps de l’alumnat, centrant l’activitat en l’ÚS de la informació més que en la seua BÚSQUEDA i per què reflexione en els nivells d’ANÀLISI, SÍNTESI I AVALUACIÓ.  Es contruix al voltant d’una tasca ATRACTIVA I REALITZABLE que involucra activitats cognitives d’ALT NIVELL.
 4. 4. Web Què?Web Què?  L’objectiu és mitjançant la informació i amb el suport d’eines informàtiques i altres recursos, GENERAR UN ALTRE PRODUCTE NOU.  Per a la seua elaboració el docent dissenya sis parts essencials: INTRODUCCIÓ, TASCA, PROCÉS, RECURSOS, AVALUACIÓ I CONCLUSIÓ.  Es desenvolupa dins del temps d’UNA SESSIÓ DE CLASSE (normalment).  Són fàcils d’ACTUALITZAR I MODIFICAR d’acord amb les necessitats del currículum i del professorat.
 5. 5. Orige WebQuest.Orige WebQuest. Any 1995. Creador: Bernie Dodge. Professor de Tecnologia Educativa en la Universitat de San Diego, Califòrnia. EE.UU. Perquè Bernie Dodge decidix utilitzar WebQuest?
 6. 6. EstructuraEstructura WebQuestWebQuest PORTADA INTRODUCCIÓ PROCÉS TASCA Tareonomia RECURSOS AVALUACIÓ Plantilla CONCLUSIÓ CRÈDITS GUIA DIDÀCTICA
 7. 7. Nivells i matèries a les que es potNivells i matèries a les que es pot aplicar les WebQuest.aplicar les WebQuest.  Qualsevol nivell i qualsevolQualsevol nivell i qualsevol matèria, des d’Educació Primàriamatèria, des d’Educació Primària fins a Universitària, alumnat ambfins a Universitària, alumnat amb Dificultats d’Aprenentatge oDificultats d’Aprenentatge o Atenció a la Diversitat (NN.EE,Atenció a la Diversitat (NN.EE, Div. Curricular, PACG etc).Div. Curricular, PACG etc).  El professorat cal que decidisca si elEl professorat cal que decidisca si el nivell que presenta la WQ s’adequanivell que presenta la WQ s’adequa al del seu alumnat.al del seu alumnat.  El professorat sempre pot modificarEl professorat sempre pot modificar la WQ o crear-ne una nova.la WQ o crear-ne una nova.
 8. 8. VISUALITZACIÓ DE WEBQUEST  Els bolets. Infantil  Las plantas. Primària.  WebTour Multicolor. Secundària.  Pedro un niño diferente. Secundària.IE.  Jo sóc Espartac. Secundària.  Vols una Coca Cola? Batxillerat.  La odisea de Homero . Batxillerat.  Què és una Webquest? Professorat.
 9. 9. Estructura WebQuestEstructura WebQuest  IntroduccióIntroducció: orienta a l’alumnat i captura el seu: orienta a l’alumnat i captura el seu interés.interés.  TascaTasca: descriu el producte final de l’activitat.: descriu el producte final de l’activitat.  ProcésProcés: descripció de estratègies que l’alumnat: descripció de estratègies que l’alumnat ha de seguir per a dur a terme la tasca, cal queha de seguir per a dur a terme la tasca, cal que incloga recursos i suports.incloga recursos i suports.  RecursosRecursos: llocs d’Internet que l’alumnat: llocs d’Internet que l’alumnat utilitzarà per a dur a terme la tasca.utilitzarà per a dur a terme la tasca.  AvaluacióAvaluació: mesura els resultats de l’activitat, cal: mesura els resultats de l’activitat, cal que indique prèviament com va a ser avaluats.que indique prèviament com va a ser avaluats.  ConclusióConclusió: resumix l’activitat i anima a: resumix l’activitat i anima a l’alumnat a què reflexione sobre el procés il’alumnat a què reflexione sobre el procés i resultats.resultats.
 10. 10. ON TROBAR WEBQUEST  En buscadors a la xarxa: GoogleGoogle,, ExciteExcite,, EuroseekEuroseek,, YahooYahoo,, AltavistaAltavista,, LycosLycos etc.etc.
 11. 11. Portals sobre WebQuestPortals sobre WebQuest Portals Webquest. (enPortals Webquest. (en general)general) Comunitat Catalana de WQ. Revista educativa Eduteka. Phpwebquest.
 12. 12. Objectius utilització WQ.  Que la tasca que desenvolupe l’alumnat li siga motivadora, significativa i atractiva.  Que fomente l’ús d’eines TIC.  Que desenvolupe en l’alumnat processos cognitius de nivell superior.  Provoque una reflexió en el professorat sobre la seua tasca educativa.
 13. 13. BENEFICISBENEFICIS PER A L’ALUMNAT Canvi radical en la seua forma d’actuar en quan a la forma d’estudiar i d’utilitzar les NN.TT. Realització d’un treball cooperatiu que implica la utilització de molts processos tant individuals com colectius. Motivació especial a l’hora de realitzar una tasca real. No tindre barreres espai- temporals per a realitzar les Webquest. PER AL PROFESSORAT Millora la seua pràctica educativa: •A classe. Recurs. •Reflexió forma ensenyar. Introducció molt senzilla dins de les NN.TT i ademés en la seua assignatura en concret. Descobriment de gran quantitat de recursos per a la seua pràctica educativa a la xarxa. PER A LES FAMÍLIES Una utilització adequada de les NN.TT a casa. Trasllada el lloc d’estudi a un nou contexte, la casa, i on poden participar tots els membres de la unitat familiar. Permet aprendre a utilitzar tots els recursos que ens proporciona Internet. És gratuïta.
 14. 14. PRIMERA TASCA DEL PROFESSORAT SERIA ESTABLIR ELS OBJECTIUS D’APRENENTATGE. DETERMINARIEN L’ELECCIÓ DE LA WEBQUEST O LA SEUA CREACIÓ.
 15. 15. COM S’APRÉN?
 16. 16. CREACIÓ DE WEBQUEST  Establir quins són els objectius d’aprenentatge.  Dissenyar la Webquest mitjançant generadors.  Provar-la abans de presentar-la a l’alumnat.
 17. 17. CREACIÓ WQ AMB GENERADORSCREACIÓ WQ AMB GENERADORS  Generadors WQ.Generadors WQ.  CreacióCreació:: IntroduccióIntroducció,, TasquesTasques,, ProcésProcés,, RecursosRecursos,, AvaluacióAvaluació..  EDUTEKA.EDUTEKA. Si vos registreu disposareuSi vos registreu disposareu d’un Gestor de Projectes on podreud’un Gestor de Projectes on podreu realitzar:realitzar:  WebQuest.WebQuest.  Projectes de classe.Projectes de classe.  Activitats.Activitats.  Ressenyes.Ressenyes.  CursCurs dede WebQuestWebQuest..
 18. 18. GENERADOR PHPWEBQUEST PHPWEBQUEST CASTELLÀ VALENCIÀ
 19. 19. Avaluació WebQuestAvaluació WebQuest  RúbricaRúbrica avaluacióavaluació WebQuestWebQuest..
 20. 20.  El cor dels lletraferits. Maria José Juanes.  La Recerca. Miquel Lapiedra.  Dibujo Geométrico. Miquel Lapiedra.  Les Tangències. Miquel Lapiedra. WEBQUEST REALITZADES PELWEBQUEST REALITZADES PEL PROFESSORAT EN UN CURS DE WQ.PROFESSORAT EN UN CURS DE WQ.
 21. 21. WEBQUEST REALITZADES PELWEBQUEST REALITZADES PEL PROFESSORAT EN UN CURS DE WQ.PROFESSORAT EN UN CURS DE WQ.  Me disfrazo de castañero. Rosa Ma. Giménez Martínez. Primària.  El origen de los números . Carlos García Palacios. Secundària.  Un viaje al pasado. Miquel Torres Domingo. Secundària.
 22. 22. Recomanacions en l’aplicació d’unaRecomanacions en l’aplicació d’una WebQuest.WebQuest.  Quinze minuts abansQuinze minuts abans d’aplicar la WebQuest.d’aplicar la WebQuest.  Durant l’aplicació de laDurant l’aplicació de la WebQuest.WebQuest.  Avaluació resultats obtesosAvaluació resultats obtesos després de l’aplicació de ladesprés de l’aplicació de la WebQuest.WebQuest.
 23. 23. ANEM A CREAR WEBQUEST.ANEM A CREAR WEBQUEST.  PowerPointPowerPoint creaciócreació WebquestWebquest..  VideoVideo realitzaciórealització WebQuestWebQuest ambamb phpwebquestphpwebquest..
 24. 24. BIBLIOGRAFIA DIGITALBIBLIOGRAFIA DIGITAL Article: Adell Jordi; Internet en las Aulas, Las Webquest. http://www.xtec.net/%7Ecbarba1/Articles/ AdellWQ.pdf  Articles sobre WebQuest: http://www.xtec.net /%7Ecbarba1/Articles/indexarticles.htm Como elaborar una WQ de calidad. Portals de WebQuest: http://www.xtec.es/%7Ecbarba1/ portalsWQ.htm Base de dades WebQuest:  http://webquest.xtec.cat/enlla/ http://phpwebquest.org/wq25/index.php Curs WebQuest: http://www.xtec.es/~aperez83/webquest/quesonwebquest/ index.htm webquest per aprendre a fer webquest (professorat) http://www.xtec.cat/formaciotic/dvdformacio/materials /td109/index.html
 25. 25. DUBTES, PREGUNTES, CONCLUSIONS …
 26. 26. 2. Comprender 1. Conocer/ Memorizar 3. Aplicar 4. Analizar 5 Evaluar 6. Crear Alto nivel Bajo nivel OBJECTIUS COGNITIUS Adaptat de la ppt de la Dra. Canny Bellido Universidad de Puerto Rico Mayagüez.

×