Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Profile triều

844 views

Published on

Nguyễn Đông Triều

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Profile triều

  1. 1. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN Thạc sỹ Nguyễn Đông Triều có hơn 10 năm kinh nghiệm trong huấn luyện kỹ năng mềm, là giảng viên các trung tâm đào tạo: Smartrain, Arti Việt Nam, học viên BMG, chương trình đạo tạo quốc tể OISP, chương trình đào tạo Kỹ năng SHTP, Viện nghiên cứu Kinh tế ứng dụng. Có trên 100 bài báo về quản trị kinh doanh, marketing, phát triển kỹ năng đăng trên các tạp chí Kinh tế như Thời báo kinh tế Sài Gòn, Nhịp cầu đầu tư, Thành đạt, Tuổi trẻ, Tạp chí Marketing… Tác giả loạt 10 bài báo về “Tư duy sáng tạo trong giải quyết vấn đề” trên báo Tuổi trẻ cuối tuần (2007). Đã từng giảng dạy và huấn luyện tại các tập đoàn và công ty như: Mercedes Benz, Vinataba, Sabeco, Digitexx, Bến thành, Misa, EVN… Có hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc huấn luyện vào đào tạo Inhouse tại các doanh nghiệp Email: dongtrieu34@yahoo.com Điện thoại: 01208972416 Website: www.kynang360.com KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY VÀ LÀM VIỆC  Giảng viên phụ trách Chuyên đề về Marketing và Thương hiệu và PR của Viện Quảng cáo Arti, học viên BMG, Viện nghiên cứu Khoa học xã hội Nhân văn.  Giảng viên Kỹ năng mềm của Viện nghiên cứu kinh tế ứng dụng Trường đại học Tài chính Marketing.  Phó giám đốc điều hành công ty Quảng cáo H&M (2010-2012)  www.kynang360.com Khách hàng tiêu biểu + Kỹ năng tư duy sáng tạo- trung tâm đào tạo Khu Công nghệ cao SHTP, Viện FSB Hà Nội – Lớp Cán bộ chủ chốt Thành Đoàn Hồ Chí Minh, Smarttrain., tập đoàn Vinataba (Trung tâm đào tạo PTI văn phòng Hà nội), công ty Sabeco, Tổng công ty EVN, công ty Bến Thành, công ty Sa Giang, Mercedes Benz Viet Nam..
  2. 2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN + Kỹ năng trình bày, Kỹ năng đàm phán thương lượng trong bán hàng- tập đoàn TBS. (Viện Vietnam Arti), công ty EVN, Công ty H&M + Kỹ năng giao tiếp và xin việc làm - Trường đào tạo Smart Train + Kỹ năng giao tiếp và trình bày, Tư duy sáng tạo trong phát triển tổ chức và bản thân- Công ty Sa Giang (Đồng Tháp), Sở nội vụ Đồng Tháp, Công ty Sabeco – Bia Sài Gòn + Kỹ năng giao tiếp trong môi trường làm việc - Công ty Bến Thành, Công ty Dầu khí Petrolimex. + Kỹ năng Lãnh đạo – Sở nội vụ Trà Vinh, Thành Đoàn Hồ Chí Minh. + Kỹ năng lãnh đạo cho nhà quản lý cấp trung – Viện nghiên cứu Kinh tế HCM + Sáng tạo trong tổ chức và phát triển bản thân – Công ty Thủy điện Dack Rosa, công ty H&M, Công ty xây dựng Trường Sơn + Thông minh cảm xúc (EQ) và kỹ năng giao tiếp trong môi trường làm việc – Thủy điện Dack Rosa, viện FSB (Hà Nội) + Kỹ năng lãnh đạo bản thân và phát triển các kỹ năng– Công ty Digi Texx, Công ty phần mềm MiSa, công ty Sabeco THAM KHẢO CÁC BÀI BÁO ĐÃ VIẾT TRÊN CÁC TẠP CHÍ Tạp chí Tuổi trẻ cuối tuần và Báo Tuổi trẻ: “Học kỹ năng mềm đúng cách” http://tuoitre.vn/Ao-trang/476087/Hoc-ky-nang-mem- dung-cach.html “Thắng và thua” http://tuoitre.vn/Giao-duc/459558/Thang-va-thua.html “Hướng nghiệp cho sinh viên, đang bị bỏ quên” http://vietbao.vn/Giao-duc/Huong- nghiep-cho-sinh-vien-Dang-bi-bo-quen/40123411/202/ “Phim Việt đang cần được tiếp thị đúng cách”. Tuổi trẻ, 2007, http://tuoitre.vn/Ban- doc/Cau-noi/206669/Phim-Viet ---can-duoc-tiep-thi-dung-cach.html “Nhìn vấn đề theo nhiều cách khác nhau”, Tạp chí tuổi trẻ cuôi tuần, http://123.30.128.11/Tuoi-tre-cuoi-tuan/Tuoi-tre-cuoi-tuan/218467/Nhin-van-de-theo- nhieu-cach-khac-nhau.html “Môi trường sáng tạo” http://tuoitre.vn/Tuoi-tre-cuoi-tuan/Tuoi-tre-cuoi- tuan/216208/Moi-truong-sang-tao.html “Sáng tạo bằng cách đặt câu hỏi hợp lý” http://vietbao.vn/Xa-hoi/Dat-cau-hoi-hop- ly/40221569/157/ “Tôi có thể làm được” http://tuoitre.vn/Tuoi-tre-cuoi-tuan/Tuoi-tre-cuoi- tuan/213366/Toi-co-the-lam-duoc.html “Phát triển tầm nhìn mới” http://vietbao.vn/Xa-hoi/Phat-trien-tam-nhin- moi/40228724/157/
  3. 3. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN “Tránh suy nghĩ rập khuôn” http://vietbao.vn/Xa-hoi/Tranh-suy-nghi-rap- khuon/40224414/157/ “Những kỹ năng sinh viên Việt cần biết” http://tuoitre.vn/Nhip-song-tre/199821/Nhung- ky-nang-sinh-vien-Viet-Nam-can-biet.html “Tìm việc chứ không phải xin việc” http://tuoitre.vn/Ban-doc/225892/Tim-viec-chu- khong-phai-xin-viec.html “Vì một Madein Việt Nam” http://tuoitre.vn/Ban-doc/225892/Tim-viec-chu-khong-phai- xin-viec.html “Đa số sinh viên còn thụ động” http://tuoitre.vn/Ban-doc/225892/Tim-viec-chu-khong- phai-xin-viec.html “Giảm cân bằng Kaizen” http://tuoitre.vn/Giao-duc/459558/Thang-va-thua.html “Tìm việc chứ không xin việc” http://tuoitre.vn/Ban-doc/225892/Tim-viec-chu-khong- phai-xin-viec.html Niềm vui ở lại Ai thông minh http://tuoitre.vn/Tuoi-tre-cuoi-tuan/Ban-doc-va-TTCT/550233/ai-thong- minh.html Tạp chi Marketing Việt Nam “Tản mạn về chỉ số 80/20” http://tuoitre.vn/Nhip-song-tre/199821/Nhung-ky-nang-sinh- vien-Viet-Nam-can-biet.html “Marketing bằng sự ngạc nhiên” http://www.muabandoanhnghiep.com.vn/home/index.php?frame=tintuc2&mode=detail& id=3695 “Marketing bằng cảm xúc – Tình huống Sunsilk” http://vn.360plus.yahoo.com/dongtrieu34/article?mid=32&fid=-1 “CEO học vị hay kinh nghiệm” http://www.creations.vn/Tuyendung.php?l=vn&ac=9&cn_id=20&mode=detail&id=690 Tạp chí Nhịp Cầu Đầu Tư “Bài học về xử lý khủng hoảng- chuyển bại thành thắng” “Nhà lãnh đạo yêu bản thân” http://www.nhipcaudautu.vn/article.aspx?id=7937 “Nghệ thuật đàm phán” http://www.nhipcaudautu.vn/article.aspx?id=7313 “Thấu hiểu người đi theo” http://www.nhipcaudautu.vn/article.aspx?id=5547 “Nhà lãnh đạo cấp độ 5” http://www.nhipcaudautu.vn/article.aspx?id=5475 “Bài học lãnh đạo từ Abraham Lincoln” http://www.nhipcaudautu.vn/article.aspx?id=5398 “Đông Tây Đàm phán” http://www.nhipcaudautu.vn/article.aspx?id=5321 “Tinh thần đồng đội 1+1 > 2” http://www.nhipcaudautu.vn/article.aspx?id=114 “Nhà lãnh đạo yêu bản thân” http://www.doanhtri.vn/article/13-quan-ly-lanh-dao/nhung- lanh-dao-yeu-ban-than.aspx
  4. 4. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN “ Khi nhân viên thiếu trách nhiệm” http://www.doanhnhan360.com/Desktop.aspx/Quan- ly-360/Nguon-nhan-luc/Khi_nhan_vien_thieu_trach_nhiem/ “Văn hóa trung thực trong doanh nghiệp” http://www.doanhnhan360.com/Desktop.aspx/Lanh-dao-360/Lanh- dao/Van_hoa_trung_thuc_trong_doanh_nghiep/ Đàm phán, cuộc chạy đua Marathon http://www.thv.vn/news/Detail/?gID=3&tID=51&cID=48357 “Sức mạnh công ty nhỏ” http://www.thv.vn/news/Detail/?gID=3&tID=51&cID=48357 Tạp chí Thành Đạt Ứng dụng Kaizen – Bước nhỏ tới thành công http://www.iso.com.vn/news.php?newsid=22 Thời của não phải http://www.kynang360.com/home/thoi-cua-nao-phai/ EQ chỉ số của thành công http://www.creations.vn/Vanhoadoanhnghiep.php?l=vn&ac=10&cn_id=11&mode=detail &id=1055 Thời báo Kinh tế Sài Gòn “Thiết lập mục tiêu, việc nhỏ mà không nhỏ” http://www.crmvietnam.com/index.php?q=Thiet_lap_muc_tieu_viec_nho_ma_khong_nh o “Xây dựng sứ mạng và tầm nhìn cho tổ chức” “Nhà quản trị cõng khỉ”

×