Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
IMMIGRACIÓ I DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL
              A CATALUNYA
       Programa Immigrants Feder...
Fa més de quatre anys, al febrer de 2005, la Federació catalana pro persones
amb discapacitat intel·lectual va detectar la...
3  APPS - Programa Immigrants


1. La Federació APPS i el Programa d’Immigrants


La Federació catalana pro persones amb ...
4  APPS - Programa Immigrants
Aquesta realitat exigia, doncs, un intens estudi de detecció de casos, que es va
dur a ...
5  APPS - Programa Immigrants


2. Detecció de casos


Per determinar oficialment que una persona presenta una discapacit...
6  APPS - Programa Immigrants


4. Conclusions de l’estudi
Hem pogut constatar que la població que més acudeix al nos...
7  APPS - Programa Immigrants


En relació al permís de treball, les persones que obtenen el permís de
residència per cir...
8  APPS - Programa Immigrants
APPS (FEDERACIÓ CATALANA PRO PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL)
Trav. de Sant Ant...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Immigració i discapacitat intel·lectual a Catalunya. Programa Immigrants Federació APPS

751 views

Published on

Published in: Travel, Entertainment & Humor
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Immigració i discapacitat intel·lectual a Catalunya. Programa Immigrants Federació APPS

 1. 1. IMMIGRACIÓ I DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL A CATALUNYA Programa Immigrants Federació APPS 2005-2009
 2. 2. Fa més de quatre anys, al febrer de 2005, la Federació catalana pro persones amb discapacitat intel·lectual va detectar la necessitat d’abordar el tema de la discapacitat intel·lectual des de la perspectiva de les persones immigrants. Conscients que la població immigrant s’ha vist incrementada notablement els darrers anys i que serà una realitat que ens continuarà acompanyant en el futur, es va considerar necessari esbrinar si els membres d’aquest col·lectiu estaven accedint als recursos adients en igualtat de condicions a la població autòctona amb la mateixa discapacitat. Amb l’objectiu principal d’oferir una orientació especialitzada a les persones immigrants o fills d’immigrants amb discapacitat intel·lectual a Catalunya es va posar en marxa aquest programa, fruit del qual és l’informe que teniu a les mans. Aquest document ofereix una acurada radiografia de la situació actual d’aquestes persones a Catalunya: principals motius de migració, situació administrativa en què es troben quan arriben o motius pels quals no poden accedir als recursos adients a la seva condició, entre altres. Així mateix, ofereix una descripció del perfil dels usuaris del programa i fa un breu recorregut per les principals actuacions dutes a terme fins ara.
 3. 3. 3 APPS - Programa Immigrants 1. La Federació APPS i el Programa d’Immigrants La Federació catalana pro persones amb discapacitat intel·lectual (APPS) és una federació sense ànim de lucre que agrupa entitats d’iniciativa social que treballen per la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual i de les seves famílies a Catalunya. La seva missió és vetllar per la defensa i l’exercici ple dels drets de les persones amb discapacitat intel·lectual de Catalunya i les seves famílies, principalment per mitjà de la promoció, l’enfortiment i l’atenció de les entitats que hi treballen. La Federació APPS està organitzada en àrees, departaments i programes que corresponen a les diferents etapes de la vida de les persones d’aquestes persones i a les seves necessitats no cobertes. Aquestes etapes van des de l' atenció precoç fins l' atenció residencial, passant per l' escola, el treball i el lleure, entre d' altres En aquest sentit, té en marxa nombrosos programes amb l' objectiu de millorar la seva qualitat de vida i la de les seves famílies. Els principis de solidaritat, transparència, agilitat, dinamització, eficàcia i participació són presents en el dia a dia de les seves actuacions. El Programa Immigrants L’any 2005 l’APPS va detectar la necessitat de treballar amb un grup de població que era pràcticament desconegut fins aquell moment: les persones immigrants o fills d' immigrants amb discapacitat intel·lectual que viuen a Catalunya. Al mateix temps, durant aquesta primera etapa, el programa es va centrar en difondre l' existència d' aquesta situació i conscienciar les entitats que la doble problemàtica d' aquestes persones (el fet migratori i la discapacitat intel·lectual) exigia un ajut especialitzat. Malgrat els nombrosos contactes realitzats, no es va descobrir cap altre recurs o servei que s' ocupés d’aquest col·lectiu.
 4. 4. 4 APPS - Programa Immigrants Aquesta realitat exigia, doncs, un intens estudi de detecció de casos, que es va dur a terme de manera exhaustiva en una segona fase del programa. Així, fins al gener de 2009, s’han localitzat 486 persones afectades per aquestes dues situacions al mateix temps, xifra prou representativa per a poder establir unes característiques generals d’aquestes persones i plantejar nous reptes a partir de la feina feta. Actuació amb usuaris Paral·lelament a la realització d’aquesta radiografia es va iniciar l’actuació directa amb els usuaris i la seva orientació, activitat que s’està duent a terme actualment. Fins a aquests moments, el Programa d’Immigrants ha treballat amb 75 persones i les seves famílies que s’han posat en contacte amb el programa gràcies a eines de difusió com ara el portal web, els articles publicats en premsa escrita o programes de televisió, entre altres. Es realitza una tasca d’orientació especialitzada als usuaris posant-los en contacte amb els serveis adequats a les seves necessitats, tot afavorint la integració social i laboral del col·lectiu. En aquesta mateixa línia, el programa contempla l' assessorament a professionals i intenta resoldre els dubtes sobre temes d' estrangeria o de discapacitat intel·lectual a totes aquelles persones que ho sol·licitin.
 5. 5. 5 APPS - Programa Immigrants 2. Detecció de casos Per determinar oficialment que una persona presenta una discapacitat i per tant té dret als serveis i prestacions que li corresponen, és necessari que hagi estat valorada per l’organisme competent, que, en el cas de Catalunya, és l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) a través dels Centres d’Atenció al Disminuït (CAD). L' ICASS realitza una avaluació multidisciplinària de la persona i, si considera que presenta un o diversos factors de discapacitat, assigna una puntuació a cada factor i un tant per cent final de discapacitat. Sense aquesta valoració oficial cap persona pot optar als serveis especialitzats com a persona amb discapacitat, encara que disposi d' informes mèdics, psiquiàtrics o psicològics que ho confirmin. En el cas de les persones immigrants existeix l’inconvenient que només poden ser avaluades si són menors de 18 anys o disposen de la documentació en regla. Això deixa sense opció de reconeixement la seva discapacitat, i per tant sense drets, a bona part del col·lectiu amb el qual es treballa al Programa d’Immigrants.
 6. 6. 6 APPS - Programa Immigrants 4. Conclusions de l’estudi Hem pogut constatar que la població que més acudeix al nostre Programa és d’origen marroquina i equatoriana, tot i que donem atenció a persones de 19 nacionalitats diferents. També es fa pales que la majoria d’usuaris del programa són menors de 30 anys. Les persones usuàries del programa acumulen a les seves necessitats com a persones amb discapacitat intel·lectual (diagnòstic oficial, recursos específics,etc.) les que tenen com a immigrants (regulació administrativa, orientació al nou país, etc.). Constatem la necessitat de donar un suport ferm al familiar que acudeix al programa per demanar ajut per la persona amb discapacitat. Majoritàriament son les mares les persones que més sovint consulten al programa per rebre la nostra atenció. En aquests casos, la mare necessita una orientació i un suport psicològic per tal de fer front a la nova situació a la s’enfronta. En relació al permís de residència, el Programa ha intervingut activament en la obtenció d’aquest permís en 49 persones de les 75 que han entrat al programa fins al gener de 2009. Aquest elevat nombre de persones que han necessitat del nostre suport en aquesta qüestió dona raó de la complexitat d’aquest procés. L’endarreriment en obtenir el permís de residència fa que no es puguin beneficiar dels recursos que els qui correspondrien com a persones amb discapacitat. El fet de donar un suport integral i continu als casos, fa que la intervenció no s’acabi en la demanda inicial, sinó que es s’hagi ajudar la persona i la seva família en tot el seu procés d’adaptació. Això pot implicar cercar diferents recursos o prestacions a mesura que va evolucionant aquest procés. Per exemple, després d’haver trobat una feina, la persona pot necessitar un recurs d’oci.
 7. 7. 7 APPS - Programa Immigrants En relació al permís de treball, les persones que obtenen el permís de residència per circumstàncies excepcionals degut a la seva discapacitat no tenen dret a aquest permís.. Aquestes persones es troben en una situació que fomenta la dependència dels seus familiars i dels recursos socials existents, ja que no poden ser contractades si no reben l' oferta laboral d' empresari. un Cal tenir en compte que el fet de tenir discapacitat intel·lectual no implica que la persona no hagi de treballar. En ocasions, el període de temps de residència legal a Catalunya o Espanya exigit per poder sol·licitar algunes de les prestacions dependents de l’Administració Pública és excessiu, i això fa que les persones amb discapacitat intel·lectual no puguin accedir a pensions o altres tipus de suports durant llargs períodes de temps,la qual cosa cronifica la situació de dependència. Constatem que les persones immigrants amb discapacitat intel·lectual no estan prou representades a la xarxa de suports: existeixen recursos específics per a dones immigrants, nacionalitats concretes, treballadors immigrants, persones reagrupades, etc., però no per a immigrants amb discapacitat intel·lectual. Això va motivar l’inici d’aquest programa. Les conclusions d’aquest estudi corroboren la necessitat que va motivar el naixement del programa, donar una atenció especialitzada i integral a aquest grup humà.
 8. 8. 8 APPS - Programa Immigrants APPS (FEDERACIÓ CATALANA PRO PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL·LECTUAL) Trav. de Sant Antoni, 13. immigrants@federacioapps.cat 93 292 04 00 www.federacioapps.com

×