Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Social media op instellingsniveau. Waar zit de winst?

711 views

Published on

Presentatie voor miniconferentie over Social Media in het MBO bij het Innovatiehuis van het Consortium voor Innovatie in 's-Hertogenbosch.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Social media op instellingsniveau. Waar zit de winst?

 1. 1. Social media op instellingsniveau Innovatiehuis, dinsdag 19 november 2013 waar zit de winst?
 2. 2. Retweet of niet?
 3. 3. Hoe? Zo! Sociale media in het mbo
 4. 4. Even voorstellen Willem Karssenberg ™ Adviseur bij saMBO-ICT Werkt voor Kennisnet Noemt zich Trendmatcher “tussen ICT en Onderwijs™”
 5. 5. Trend w atcher
 6. 6. Als Trendmatcher leg ik verbanden tussen trends die ik tegenkom op internet en hun mogelijk gebruik in het onderwijs.
 7. 7. Even voorstellen En jullie?
 8. 8. Verwachtingen De workshop “Social media op instellingsniveau” geeft antwoord op vragen als: • Wat gebeurt er om me heen, wat doen andere instellingen? • Welke kennis heb ik nodig om social media op een goede manier in te zetten? • Welke tools zijn er beschikbaar om zaken te monitoren en te beheersen? • Voor welke doeleinden kan ik social media allemaal inzetten? • Wat zijn de valkuilen, waar moet ik op letten? • Wat doe je met een directeur/manager/docent die er maar op los twittert?
 9. 9. De aanleiding
 10. 10. Vraag en antwoord De workshop “Social media op instellingsniveau” geeft antwoord op vragen als: • Wat gebeurt er om me heen, wat doen andere instellingen? • Welke kennis heb ik nodig om social media op een goede manier in te zetten? • Welke tools zijn er beschikbaar om zaken te monitoren en te beheersen? • Voor welke doeleinden kan ik social media allemaal inzetten? • Wat zijn de valkuilen, waar moet ik op letten?
 11. 11. www.trendmatcher.nl/p/mbo-instellingen-op-twitter.html
 12. 12. Twitter in het MBO. Stand van zaken per 1-10-2013
 13. 13. Vraag en antwoord De workshop “Social media op instellingsniveau” geeft antwoord op vragen als: • Wat gebeurt er om me heen, wat doen andere instellingen? • Welke kennis heb ik nodig om social media op een goede manier in te zetten? • Welke tools zijn er beschikbaar om zaken te monitoren en te beheersen? • Voor welke doeleinden kan ik social media allemaal inzetten? • Wat zijn de valkuilen, waar moet ik op letten?
 14. 14. Van monitoren naar webcare Tools: • Twitter • Hootsuite • Coosto • OBI4wan • Clipit • Meltwater
 15. 15. link
 16. 16. Vraag en antwoord De workshop “Social media op instellingsniveau” geeft antwoord op vragen als: • Wat gebeurt er om me heen, wat doen andere instellingen? • Welke kennis heb ik nodig om social media op een goede manier in te zetten? • Welke tools zijn er beschikbaar om zaken te monitoren en te beheersen? • Voor welke doeleinden kan ik social media allemaal inzetten? • Wat zijn de valkuilen, waar moet ik op letten? • Wat doe je met een directeur/manager/docent die er maar op los
 17. 17. Voor welke doeleinden is Twitter in te zetten? Answergarden.ch/74866
 18. 18. Veel redenen om voor Twitter te kiezen •Extra kanaal voor nieuwsberichten •Bereik onder stakeholders •Traffic naar de website •Voorlichting/ informatie verstrekken •Reputatiemanagement •Direct contact met student •Binding met student •Klantenservice •Marktonderzoek 28 •Versterken merk
 19. 19. Waarover twitteren studenten? De top 10 1. 2. Lesuitval: te laat bekend, slecht doorgeefsysteem 3. Kwaliteit les/docent: saai, slecht, onterecht de les uitgestuurd 4. Internet / Portal: traag, storing, geen toegang 5. Twijfel over opleiding-/schoolkeuze 6. Zenuwen over intake 7. Lang moeten wachten op bevestiging aanmelding / intake informatie 8. Bezoek Open huis en andere voorlichtingsactiviteiten 9. 29 Roosters te laat bekend, onduidelijk rooster, veel tussenuren, te lange/korte lesdagen, roosterwijziging te laat bekend Onbegrip over taal / rekenen in mbo 10. Binnenklimaat: te koud, te warm
 20. 20. Wat doe je als de naam van jouw school telkens genoemd wordt?
 21. 21. Steeds meer vanzelfsprekend
 22. 22. Bellen, mailen of ... twitteren 33
 23. 23. Vragen aan je docent of … twitteren 34
 24. 24. Bellen, mailen of ... twitteren 35 3 oktober 2013
 25. 25. 36
 26. 26. We(b) care 37
 27. 27. Altijd reactie 38
 28. 28. Nova College reageert altijd • Binnen 4 uur antwoord • 50% Nova tweets zijn reacties • Deel tweets geëscaleerd naar management opleiding waarvan we de meeste keren (positieve) terugkoppeling ontvangen • Doorgaans adequaat opgepakt binnen het team met een persoonlijk gesprek • Uiteenlopende consequenties: hoor en wederhoor, berisping, schorsing tot ontslag en toetreding tot cursistenraad • 39 Maar ook steeds vaker opgepakt als signaal voor verbetering dienstverlening
 29. 29. Webcare organisatie
 30. 30. Hoe heeft Nova het geregeld? • Plaats in de organisatie • Aantal medewerkers (FTE) • Openingstijden • KPI‟s/ norm 41
 31. 31. Conclusies Nova College •Twitter is onze barometer en spiegel van ons gedrag •Twitter wordt door (aspirant) studenten vooral gebruikt voor het uiten van gevoelens, frustraties, ergernis, twijfel, ongerustheid, boosheid, zenuwen en blijdschap (over Nova College) •Webcare vraagt om een open houding (EPO) en een duale aanpak (twitter en persoonlijk gesprek) •De „buitenwereld‟ verwacht steeds meer dat je als organisatie via twitter communiceert •Twitter is steeds vanzelfsprekender geworden 42 •Webcare geeft je ieder dag opnieuw aanknopingspunten
 32. 32. Vraag en antwoord De workshop “Social media op instellingsniveau” geeft antwoord op vragen als: • Wat gebeurt er om me heen, wat doen andere instellingen? • Welke kennis heb ik nodig om social media op een goede manier in te zetten? • Welke tools zijn er beschikbaar om zaken te monitoren en te beheersen? • Voor welke doeleinden kan ik social media allemaal inzetten? • Wat zijn de valkuilen, waar moet ik op letten? • Wat doe je met een directeur/manager/docent die er maar op los twittert?
 33. 33. Valkuilen, wie?
 34. 34. Vraag en antwoord De workshop “Social media op instellingsniveau” geeft antwoord op vragen als: • Wat gebeurt er om me heen, wat doen andere instellingen? • Welke kennis heb ik nodig om social media op een goede manier in te zetten? • Welke tools zijn er beschikbaar om zaken te monitoren en te beheersen? • Voor welke doeleinden kan ik social media allemaal inzetten? • Wat zijn de valkuilen, waar moet ik op letten? • Wat doe je met een directeur/manager/docent die er maar op los twittert?
 35. 35. Hartelijk dank voor jullie aandacht! Willem Karssenberg - adviseur e-mail: twitter: willem@karssenberg.nl @trendmatcher Kennisnet.nl twitter: @kennisnet @KN_MBO

×