Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie Taal Op Maat Bovy 26 Maart 2008

1,912 views

Published on

Published in: Technology, Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie Taal Op Maat Bovy 26 Maart 2008

 1. 1. Taal op Maat Presentatie CvI 26 Maart 2008
 2. 2. Presentatie Taal op Maat <ul><li>Joris Bovy: Projectleider Taal op Maat, Coördinator Taal Expertise Centrum </li></ul><ul><li>Rondje deelnemers </li></ul><ul><li>Doel van de presentatie: inzicht in aanpak “taalproblematiek” ROC Nijmegen </li></ul>
 3. 3. Inhoud <ul><li>Project Taal op Maat </li></ul><ul><li>Taal Expertise Centrum </li></ul><ul><li>Presentatie deelprojecten: </li></ul><ul><ul><li>4. Pilot Taalintake Zorghulp/Helpende </li></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Taalintake instrument </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Toetsing van taal </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><li>5. Pilot doorlopende taalleerlijnen </li></ul></ul>
 4. 4. <ul><li>1. Taal op Maat </li></ul>
 5. 5. Taal op Maat: de aanleiding <ul><li>Aanleiding Taal op Maat: </li></ul><ul><ul><li>Positie taal in competentiegericht onderwijs </li></ul></ul><ul><ul><li>Implementatie ERK </li></ul></ul><ul><ul><li>Taalvaardigheid MBO studenten </li></ul></ul><ul><ul><li>Situatie taalonderwijs op ROC Nijmegen: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Door het overwicht binnen de teams van beroepsspecifieke docenten, nam de aandacht voor talenonderwijs voortdurend af. </li></ul></ul></ul>
 6. 6. Taal op Maat: de doelen <ul><li>Onderwijsvernieuwingsproject met als doelen: </li></ul><ul><ul><li>Vergroten van de effectiviteit en de intensiteit van het taalleren per deelnemer door middel van het aanbieden van competentieontwikkelend taalonderwijs, </li></ul></ul><ul><ul><li>Het verankeren van taalbeleid in de organisatie, </li></ul></ul><ul><ul><li>Bundelen en vergroten expertise (taal)docenten. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Scholingstraject Taaldocenten </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Teamscholingen “Taal als gezamenlijke verantwoordelijkheid” </li></ul></ul></ul>
 7. 7. Taal op Maat: de aanpak <ul><li>“ Bottom-up”: begin bij de professionals! </li></ul><ul><li>Gezamenlijk visiedocument taaldocenten vormt basis van het verdere project: </li></ul><ul><ul><li>Maak gebruik van kennis die er is, </li></ul></ul><ul><ul><li>Verschil “het moet allemaal anders” en “wat willen we verbeteren”. </li></ul></ul><ul><li>Van visievorming naar taalbeleid: </li></ul><ul><ul><li>Managementconferentie over taalbeleid met als input visiedocument taaldocenten </li></ul></ul><ul><ul><li>Uitkomst managementconferenties: beleidskaders </li></ul></ul>
 8. 8. Taal op Maat: beleidskaders <ul><li>Taalontwikkeling </li></ul><ul><li>Het taalonderwijs wordt op maat aangeboden (flexibele leertrajecten). </li></ul><ul><li>Taalonderwijs vindt plaats in de context van het beroep. </li></ul><ul><li>Een taalassessment maakt standaard deel uit van de intakeprocedure. </li></ul><ul><li>De beheersing van taalvaardigheid wordt uitgedrukt in de niveaus van het Europees Referentie Kader (ERK). </li></ul><ul><li>Voor de doorstroom van niveau 2 naar niveau 3 en voor de doorstroom van MBO naar HBO worden geïntegreerde verrijkingsopdrachten aangeboden. </li></ul><ul><li>In elke integrale leeropdracht is een onderdeel van taalontwikkeling expliciet aanwezig. </li></ul><ul><li>Het voltallige onderwijzend personeel heeft een gezamenlijke verantwoordelijkheid en een signalerings- en verwijzingsfunctie voor de taalontwikkeling van de studenten; dit komt in het persoonlijk ontwikkelingsplan en het bekwaamheidsdossier expliciet tot uiting. </li></ul><ul><li>Taaltoegankelijkheid </li></ul><ul><li>Alle docenten werken zoveel mogelijk met vaste formats en beoordelingsmodellen voor verslagen, presentaties, etc...; deze zijn mede ontworpen door taaldeskundigen. </li></ul><ul><li>Alle leermiddelen en exameninstrumenten worden door een taaldeskundige gescreend op taaltoegankelijkheid </li></ul>
 9. 9. Taal op Maat: Ervaringen en tips <ul><li>Zoek goede ondersteuning: </li></ul><ul><ul><li>vb. CINOP/SLO </li></ul></ul><ul><li>Zoek kennis in het land: </li></ul><ul><ul><li>vb. Platform MVT beleid / Platform Taal in MBO </li></ul></ul><ul><li>Zoek “Good Practice” voorbeelden </li></ul><ul><li>Begin klein: </li></ul><ul><ul><li>“ eerst zien, dan geloven” </li></ul></ul><ul><ul><li>pilots </li></ul></ul><ul><ul><li>Olievlekwerking: Van 1 sector naar ROC breed </li></ul></ul><ul><li>Zorg voor PR en bekendheid </li></ul><ul><ul><li>vb. Kijkje in de keuken </li></ul></ul>
 10. 10. Taal op Maat: resultaten <ul><li>Resultaten Taal op Maat </li></ul><ul><ul><li>Taal weer volop in beeld </li></ul></ul><ul><ul><li>Deskundigheidsbevordering van taaldocenten </li></ul></ul><ul><ul><li>Teams hebben begin gemaakt met taalbeleid </li></ul></ul><ul><ul><li>Europees Talenlabel 2006-2007 </li></ul></ul><ul><ul><li>Onderzoeksresultaten pilot ZHH </li></ul></ul><ul><ul><li>ROC-brede keuze voor taalintake-instrument </li></ul></ul><ul><ul><li>Inrichting Taal Expertise Centrum als onderdeel van de staande organisatie </li></ul></ul>
 11. 11. Taal op Maat: aanbevelingen <ul><li>Stel per team taalcoach aan. </li></ul><ul><li>Organiseer opleiding gecertificeerde taalassessoren </li></ul><ul><li>Stel Taalwaakhond aan </li></ul><ul><li>Betrek toeleverende scholen en het HBO bij taalproblematiek </li></ul>
 12. 12. Taal op Maat: de Toekomst <ul><li>“Bedreigingen”: </li></ul><ul><ul><li>Tekort aan taaldocenten, mn. Nederlands en Duits </li></ul></ul><ul><ul><li>Krapte in de formatie: taaleisen vragen om extra investeringen </li></ul></ul><ul><ul><li>Discrepantie hoge en harde taaleisen in KD’s en Brondocument en instroom onvoldoende taalvaardige studenten. </li></ul></ul>
 13. 13. <ul><li>2. Taal Expertise Centrum </li></ul>
 14. 14. TEC: taalonderwijsconcept <ul><ul><li>Taalintake voor alle nieuwe studenten </li></ul></ul><ul><ul><li>Taalonderwijs op maat </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>In de opleiding </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Taalgericht vakonderwijs (taalbeleid teams!) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Vakgericht taalonderwijs </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Overkoepelende taalondersteuning vanuit het TEC </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Waar nodig: extra taaltrajecten bij/voor start opleiding </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>In de toekomst: taal als invulling vrije ruimte </li></ul></ul></ul>
 15. 15. Taal in de Opleiding <ul><li>Taalgericht vakonderwijs </li></ul><ul><ul><li>Teambeleid </li></ul></ul><ul><ul><li>Rol taalcoach </li></ul></ul><ul><ul><li>Rol vakdocent </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Signaleringsfunctie / doorverwijsfunctie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Bewust van taalniveau uitleg en materiaal </li></ul></ul></ul><ul><li>Vakgericht taalonderwijs </li></ul><ul><ul><ul><li>Cursorische lijn / workshops Nederlands </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Overkoepelende taalondersteuning vanuit TEC </li></ul></ul></ul>
 16. 16. Functies TEC <ul><li>Coördinatiepunt Taal </li></ul><ul><ul><li>Aanjaag- en toezichtfunctie continuering taalbeleid </li></ul></ul><ul><ul><li>Servicepunt talen voor taaladvies </li></ul></ul><ul><ul><li>Kennisplatform taaldocenten: het Taal Expertise Platform </li></ul></ul><ul><ul><li>Ondersteunen en adviseren van teams bij vormgeving taalonderwijs </li></ul></ul>
 17. 17. Functies TEC <ul><li>Uitvoering </li></ul><ul><ul><li>Remediërend taalonderwijs NE/DU/EN/SP </li></ul></ul><ul><ul><li>0 - A1 trajecten Duits en Engels </li></ul></ul><ul><ul><li>M.i.v. ’08 – ’09 teamoverstijgend aanbod extra talen, b.v. Frans en Spaans </li></ul></ul><ul><ul><li>Taaltests en taalassessments </li></ul></ul><ul><ul><li>Taalonderwijs voor opleidingen met snippertje taal. </li></ul></ul>
 18. 18. Functies TEC <ul><li>Inloopcentrum voor oefening taalvaardigheid </li></ul><ul><ul><li>Audiovisuele faciliteiten, o.a. video- en audio-opname </li></ul></ul><ul><ul><li>Native speakers voor extra oefening </li></ul></ul><ul><ul><li>HAN studenten voor extra oefening </li></ul></ul>
 19. 19. Functies TEC <ul><li>Menukaart Taal op Maat </li></ul><ul><ul><li>“ Uitleen Native Speakers” </li></ul></ul><ul><ul><li>Invulling vrije ruimte: verdiepingsprogramma’s, internationale taalcertificaten </li></ul></ul><ul><ul><li>Voortrajecten Nederlands </li></ul></ul><ul><ul><li>Workshops / taaltrainingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Screening op taaltoegankelijkheid </li></ul></ul><ul><ul><li>Scholing ROC personeel op maat </li></ul></ul><ul><ul><li>Cursussen t.b.v. internationalisering (bv. crash courses voor buitenlandse stage) </li></ul></ul><ul><ul><li>Nederlands voor Duitse studenten </li></ul></ul>
 20. 20. Verschillende Werkvormen
 21. 21. Uitgebreide Taalbibliotheek
 22. 22. Naslagwerken voor Studenten
 23. 23. Vakliteratuur voor Docenten
 24. 24. <ul><li>3. Pilot Taalintake Zorghulp Helpende </li></ul>
 25. 25. De Taalintake <ul><li>Waarom? </li></ul><ul><li>Hoe? </li></ul>
 26. 26. Pilot Taalintake ZHH <ul><li>In schooljaar 2007-2008 Pilot Taalintake team Zorghulp/Helpende (niveau 1/2) </li></ul><ul><li>Werkgroep opgericht </li></ul><ul><li>Doel: </li></ul><ul><ul><li>Ervaring opdoen met taalintake </li></ul></ul><ul><ul><li>Ontwikkelen remediërend programma </li></ul></ul><ul><ul><li>Ontwikkeling geïntegreerde leerlijn Nederlands </li></ul></ul>
 27. 27. Pilot Taalintake ZHH <ul><li>Pilot Taalintake Zorghulp/Helpende: </li></ul><ul><ul><li>Taalintake alle 254 eerstejaars studenten </li></ul></ul><ul><ul><li>Niveau 1 en 2 </li></ul></ul><ul><ul><li>Alle 5 de vaardigheden (spreek- en gespreksvaardigheid samengenomen) </li></ul></ul>
 28. 28. Pilot Taalintake ZHH <ul><li>Hoe? </li></ul><ul><ul><li>Nog geen 100% geschikt materiaal voorhanden </li></ul></ul><ul><ul><li>Schrijven/lezen/luisteren met papieren toets Bureau ICE </li></ul></ul><ul><ul><li>Spreken met eigen materiaal </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Organisatie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Rol Studieloopbaanbegeleider </li></ul></ul></ul>
 29. 29. Pilot Taalintake ZHH <ul><li>Protocol Beoordeling Gesprekken voeren op niveau A2 (eerste ronde) </li></ul><ul><li>De student kan redelijk gemakkelijk interactief zijn in gestructureerde situaties en korte gesprekken, mits de ander helpt als dat nodig is. Hij/zij kan vragen stellen en beantwoorden en ideeën en informatie uitwisselen over vertrouwde onderwerpen maar is zelden in staat uit zichzelf de conversatie gaande te houden. </li></ul><ul><li>De student kan in eenvoudige bewoordingen uitdrukken hoe hij/zij zich voelt, wat hij/zij leuk vindt en wat niet. </li></ul><ul><li>De student kan genoeg begrijpen om eenvoudige routinegesprekken te voeren zonder bovenmatige inspanning. Hij/zij kan vragen stellen en beantwoorden over gewoonten, tijdverdrijf en vroegere activiteiten. </li></ul><ul><li>De student kan aangeven wanneer hij/zij het gesprek niet kan volgen en kan zich laten uitleggen wat noodzakelijk is. Hij/zij kan bij bespreking wat er volgens moet gebeuren suggesties doen en beantwoorden, aanwijzingen vragen. </li></ul><ul><li>De uitspraak is duidelijk genoeg om verstaanbaar te zijn, ondanks een hoorbaar accent. De gesprekspartners kunnen af en toe om herhaling vragen als ze iets niet goed verstaan hebben. </li></ul><ul><li>De student maakt correct gebruik van eenvoudige constructies maar zijn grammaticale taalgebruik bevat ook systematisch elementaire fouten. </li></ul><ul><li>Voldoende/onvoldoende </li></ul>
 30. 30. Pilot Taalintake ZHH <ul><li>Voorbeeld gespreksleidraad </li></ul><ul><ul><li>Je ziet hier foto’s van mensen die iets doen in hun vrije tijd. </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Wat zou jij ook graag willen doen in je vrije tijd (kies een foto)? Waarom? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Herformulering: Welke foto pas het best bij jou ? </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gegeven antwoord:_________________________________________________________________________________________________________________________ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Motiveert keuze </li></ul></ul></ul>
 31. 31. Pilot Taalintake ZHH <ul><li>Waar zijn we tegen aan gelopen? </li></ul><ul><ul><li>Het volgen van de opleiding vereist eindniveau taalvaardigheid. </li></ul></ul><ul><ul><li>4 of 5 rondes i.v.m. gefaseerde instroom </li></ul></ul><ul><ul><li>Tijdsinvestering </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Correctie/beoordeling </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Organisatie, vooral na introductie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Administratie: hoe leg je resultaten vast? Hoe rapporteer je? </li></ul></ul></ul>
 32. 32. Pilot Taalintake ZHH <ul><li>Uitkomsten: </li></ul><ul><ul><li>Zeer grote verschillen in taalniveau van studenten aan start niveau 1/2 opleiding </li></ul></ul><ul><ul><li>10% van studenten scoort voor alle vaardigheden onder A2: een te laag niveau om opleiding te kunnen volgen </li></ul></ul><ul><ul><li>20% scoort voor 1 of 2 vaardigheden onder A2 </li></ul></ul><ul><ul><li>35% scoort A2 of net er boven </li></ul></ul><ul><ul><li>35% zit in de gewenste range: op weg naar of reeds op B1 </li></ul></ul>
 33. 33. Pilot Taalintake ZHH Percentage Zorghulpen met beginniveau onder A2 uitgesplitst naar allochtonen en autochtonen
 34. 34. Pilot Taalintake ZHH <ul><li>Conclusie: </li></ul><ul><li>65% zit onder gewenst instroomniveau </li></ul>
 35. 35. Pilot Taalintake ZHH <ul><li>Lage taalvaardigheid </li></ul><ul><li>versus </li></ul><ul><li>Bindende eisen aan het eindniveau en beperkte tijd beschikbaar: niv. 1 en 2 maar 1 - 2 jaar onderwijs. </li></ul>
 36. 36. Pilot Taalintake ZHH <ul><li>Het vervolg: </li></ul><ul><ul><li>Na meten begint het: hoe om te gaan met niveauverschillen? </li></ul></ul><ul><ul><li>Remediërend materiaal: hand-out </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Muiswerk en Nedercom ROC-breed </li></ul></ul></ul>
 37. 37. Pilot Taalintake ZHH <ul><li>Aanbevelingen: </li></ul><ul><ul><li>ROC-breed taal intake-instrument </li></ul></ul><ul><ul><li>Bepaal het niveau vóór de zomer. (groepsindeling aanpassen op taalniveau) </li></ul></ul><ul><ul><li>“De 10%” groep </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Voortraject / studievertraging / aangepast traject </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Meer / extra taalonderwijs nodig </li></ul></ul><ul><ul><li>Screen toetsen, leermiddelen en werkvormen op taalniveau </li></ul></ul>
 38. 38. <ul><li>De taalintake en TOA </li></ul>
 39. 39. De Taalintake <ul><li>Moet je alle vaardigheden meteen toetsen? </li></ul><ul><ul><li>Luisteren en lezen bij de start </li></ul></ul><ul><li>Moet je na de taalintake individuele leerwegen vaststellen? </li></ul><ul><ul><li>Schifting: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Probleemgevallen (remediering) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gewenst instroomniveau (regulier traject) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Reeds op eindniveau (vrijstelling? Alleen toetsen?) </li></ul></ul></ul>
 40. 40. De Taalintake <ul><li>De TOA </li></ul><ul><ul><li>ROC-breed ingezet als intake-instrument </li></ul></ul><ul><ul><li>Per sector afspraken </li></ul></ul><ul><ul><li>Uitvoering op teamniveau </li></ul></ul>
 41. 41. De TOA
 42. 42. <ul><li>Toetsing van taal </li></ul>
 43. 43. Toetsing van Taal <ul><li>Een aantal dilemma’s: Verschil pragmatisch en ideale situatie: </li></ul><ul><ul><li>Hoe om te gaan met dit jaar af te sluiten niveau 1 en 2 opleidingen? </li></ul></ul><ul><ul><li>Algemene test in te zetten voor summatieve toetsing? </li></ul></ul><ul><ul><li>Centrale toetsing? Hybride model? </li></ul></ul><ul><ul><li>Wie stelt niveau vast? </li></ul></ul>
 44. 44. Doorlopende Taal leerlijnen 4. Novia Pilot Z&W
 45. 45. Pilot Doorlopende Taalleerlijnen <ul><li>Doelen: </li></ul><ul><ul><li>VMBO leerlingen voldoen aan het gewenste instroomniveau taal. </li></ul></ul><ul><ul><li>De specifieke aandacht voor taal in de beroepscontext draagt bij aan het beter functioneren op de stageplaats. </li></ul></ul><ul><ul><li>Dit draagt bij aan het voorkomen van voortijdig schoolverlaten. </li></ul></ul>
 46. 46. Pilot Doorlopende Taalleerlijnen <ul><li>Gewenste resultaten: </li></ul><ul><ul><li>Zicht op eventuele tekorten op het gebied van taal en deze zo veel als mogelijk bijspijkeren vóór de toelating op het MBO. </li></ul></ul><ul><ul><li>VMBO docenten zijn deskundig in werken met de taalniveaus van het ERK. </li></ul></ul><ul><ul><li>Lange termijn: Pilotervaringen benutten ten gunste van alle VMBO-scholen Zorg en Welzijn. </li></ul></ul><ul><ul><li>In mei 2009 een uitbreiding van deelnemende VMBO-scholen; in mei 2010 alle VMBO-scholen </li></ul></ul>
 47. 47. Pilot Doorlopende Taalleerlijnen <ul><li>Maart 2008: informatie bijeenkomst taal voor taaldocenten en directie VMBO’s </li></ul><ul><li>Eind maart: Inventarisatie deelname aan pilot en aantallen studenten </li></ul><ul><li>Half april: eerste werkgroepbijeenkomst: afbakenen project en plan van aanpak </li></ul><ul><li>Mei: Uitvoeren TOA test op VMBO jr3 </li></ul><ul><li>Mei/juni of aug./sept: </li></ul><ul><ul><li>Workshops werken met het ERK door CINOP (3 dagdelen) </li></ul></ul>
 48. 48. Pilot Doorlopende Taalleerlijnen <ul><li>Werkgroep: </li></ul><ul><ul><li>Onderzoek naar wat is nodig o.b.v. uitkomsten TOA </li></ul></ul><ul><ul><li>Wat doen we met gegevens TOA? </li></ul></ul><ul><ul><li>In 2008-2009 minimaal 4 “terugkoppelingsmiddagen”: ervaringen uitwisselen, vergelijking materiaal, accenten verleggen </li></ul></ul><ul><ul><li>Ervaringen en resultaten verbreden naar andere VMBO’s en sectoren in lente 2009 </li></ul></ul>
 49. 49. <ul><li>Vragen? </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>

×