Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Op zoek naar de kracht in de professie van de docent (domburg 6 april 2011)

2,673 views

Published on

Presentatie van Olaf McDaniel voor Dé Managementconferentie in Domburg 2011.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Op zoek naar de kracht in de professie van de docent (domburg 6 april 2011)

 1. 1. Op zoek naar de kracht in de professie van de docent Een tussenstand Onderzoek in opdracht van de MBO RaadDr. Olaf McDanielCBE NederlandDomburg 6 April 2011 Methodologie genomineerd voor de ICT-prijs van de Europese Gemeenschap © Transparency Lab 2011 CBE Nederland 2011 De kern van het succes zit in het primair proces! Uit: Marzano (2007) Vraag: Docent eigenaar van het onderwijsproces? Logistiek en HRM organisatie 8% 67 % 10 % Management- effectiviteit sturing docent – student 5% Voorzieningen 10 % Financiën (o.a. huisvesting) Leermateriaal CBE Nederland 2011Lab 2011 © Transparency
 2. 2. Pilot MBO Raad professionaliteit docentenTen vervolge op twee eerdere onderzoeken• Voldoet het beroep van docent (in vergelijking met andereberoepen) aan de karakteristieken van professionaliteit?• Hoe staat het na een jaar met de invoering van hetProfessioneel Statuut en wat mag worden verwacht vanversterking van de professionaliteit? CBE Nederland 2011Lab 2011 © TransparencyPilot MBO Raad professionaliteit docentenDrie hoofddoelen van het onderzoek• Specificeren van de elementen van professionaliteit met als basis de Wet BIO• Ontwikkelen van een meetinstrumentarium dat in de sector kan worden gebruikt (normstelling) als ontwikkelinstrument• Experimenteren met methodieken om het gat tussen het huidige niveau en het gewenste niveau te verminderen (door vooral uit te gaan van eigen expertise) CBE Nederland 2011Lab 2011 © Transparency
 3. 3. Pilot MBO Raad professionaliteit docentenTwaalf+ deelnemers aan de pilot• ROC Leiden, Koning Willem 1 College, ID College, Noorderpoort, Graafschap College, Landstede, Amsterdam/Flevoland, ROC van Twente;• Leeuwenborg, Deltion, Nova College, Rijn IJssel College, aantal AOC’s (najaar)• Gesprekken met enkele andere MBO instellingen CBE Nederland 2011Lab 2011 © TransparencyDe 7 clusters van de Wet BIO in de scan(en de verdeling over de 69 vragen) Reflectie en ontwikkeling (12) Vakinhoudelijke en Organisatorische didactische Competenties (6) Competenties (21) Pedagogische Samenwerken Competenties (8) Met de omgeving (7) Inter-persoonlijke Samenwerken met Competenties (7) collega’s (8) CBE Nederland 2011Lab 2011 © Transparency
 4. 4. Wet BIO onderscheiden in5 niveaus Top Plus Norm Start Minimum CBE Nederland 2011Lab 2011 © TransparencyPilot MBO Raad professionaliteit docentenMethodiek: ontwikkel assessment• Self assessment met een vraag naar de huidige situatie en deambitie per 1-1-2012• Opbouw van de scan: 45 (verdiept) uit de Wet BIO 10 uitgebreid Wet BIO 14 nieuwe thema’s• Individuele scores, kunnen worden geaggregeerd tot teamscores, sector of instellingsscores• Op zoek naar kracht en ontwikkeling, maar vooral naar richting CBE Nederland 2011Lab 2011 © Transparency
 5. 5. Een tussenstand…….. Blauw = zelfbeeld Oranje = ambitie Rode lijn = score 7 CBE Nederland 2011Lab 2011 © TransparencyTussenstand in percentages Zelfbeeld Ambitie BIO Top 0% 0,5% BIO Plus 0,5% 2,5% BIO Norm 16,5% 41% BIO Start 37% 31% BIO Minimum 46% 25% 100% 100% CBE Nederland 2011Lab 2011 © Transparency
 6. 6. Top-20: waar meer aandacht aan bestedenVragen met de grootste afstand tot de BIO NormKennis ontwikkelingspsychologie TaalKennis actuele pedagogiek Gebruik ICTKennis gedragspsychologie AnalyseLeerinhoud andere vakken leervorderingenBekwaamheidsontwikkelingDocentstages IdentiteitsontwikkelingVormgeven eigen leerproces LeerstoornissenTime management GroepsdynamicaSamenwerkingsgericht klimaatBedrijfsculturen Onderwijskundige planningKennis onderwijspraktijk andere scholen © Transparency Lab 2011 < 1 jaar 1-3 jaar 3-10 jaar >10 jaar Hoe lang in dienst: Zelfbeeld en ambitie CBE Nederland 2011 © Transparency Lab 2011
 7. 7. Het goede nieuws: intern kennismanagement (tussenstand) Oplosbaar binnen de eigen afdeling 100% Oplosbaar binnen de instelling 80% 60% Externe expertise 40% noodzakelijk 20% 0% 1 11 21 31 41 51 61 Vragen gesorteerd naar #. docenten die de norm haalt CBE Nederland 2011Lab 2011 © Transparency Kennismanagement (vb. Woerden) Niet noodzakelijk extern inhuren, maar vooral zelf intern oplossen Ontvangt hulpGeeft Docenten die expertisehulp ontvangenDocenten metexpertisete geven aancollega’s CBE Nederland 2011Lab 2011 © Transparency
 8. 8. Ontvangt hulp Docenten die expertise ontvangen Docenten met expertise te geven aan collega’s CBE Nederland 2011 © Transparency Lab 2011 Conclusies (1) 1. Weinig docenten halen op dit moment de geconstrueerde Wet BIO norm 2. Ambitieniveau is wisselend, maar (te) beperkt gericht op het versterken van het team 3. Maar: er is binnen de instellingen voldoende kwaliteit aanwezig; maar het is scheef verdeeld; het is dus een distributie vraagstuk 4. Er kunnen en moeten grote sprongen gemaakt worden t.a.v. de professionaliteit van de docent. CBE Nederland 2011Lab 2011 © Transparency
 9. 9. Conclusies (2) 5. Ontwikkeling gaat niet vanzelf: het management heeft hierin een belangrijke rol! 6. De docent als eigenaar van het onderwijsproces? Zeker: maar nog wel een paar stappen in de richting van echte professionalisering naar vorm en inhoud vooruit. CBE Nederland 2011Lab 2011 © Transparency Presentatie ontvangen? Mail naar: mcdaniel@cbe.nl © Transparency Lab 2011

×