Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Nieuwsbrief CBS het Anker

840 views

Published on

neiuwsbrief februari 2011

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Nieuwsbrief CBS het Anker

  1. 1. SchooljaarNieuwsbrief ‘Het Ankertje’ 2010 / 2011 Nr. 20 21 januari 201128 JANUARI 2011: JUBILEUM FEEST!Volgende week, 28 januari 2011, is het dan zo ver: We vieren feest op Het Anker, omdat het25 jaar geleden is dat we op deze locatie begonnen zijn!Houdt u er a.u.b. rekening mee dat de schooltijden voor de onderbouwkinderen veranderendeze dag. Zij gaan na de presentatie om 12.30 uur naar huis!Traktaties:Op deze feestelijke dag hoeven de kinderen géén fruit, drinken of eten mee te nemen, datverzorgt de school deze dag.Voor de bovenbouw verzorgt de school ook de lunch. Het is wel handig als zij een bord en eenlege beker meenemen.Workshops:CQ verzorgt workshops voor alle kinderen. De workshops staan helemaal in het teken van dewinter.De kinderen van de onderbouw ( groep 1t/m4 ) gaan drie workshops volgen en geven eenpresentatie.I.v.m. de presentatie zou het leuk zijn als de kinderen in dezelfde gekleurde kleding naarschool komen. De kleuren passend bij de winter zijn: Wit Blauw GrijsDe kinderen van de bovenbouw kiezen 1 workshop. Na hun keuze is duidelijk welke kleding hetmeest passend is bij hun presentatie.De presentatie:Natuurlijk betrekken wij de ouders ook bij deze feestelijke dag. U bent dan ook van hartewelkom bij de presentatie die om 11.30 uur begint en duurt tot 12.30 uur.Dus kom dit gezellig met ons meevieren!Boeiboorden vervangenNa lang wachten, overleggen, weer wachten, is het dan nu eindelijk zover: volgende week starteen bouwbedrijf met het vervangen van de boeiboorden rondom de school!Er is er één jarig!Donderdag 27 januari Sujin Rosie Tijgers Van harte gefeliciteerdTrefwoordThema: BeperktIn plaats van ‘handicaps’, wordt (tegenwoordig) vaak gesproken over ‘beperkingen’. Metbeperkingen bedoelen we, dat je lichamelijke of geestelijke gesteldheid ervoor zorgt dat je opéén of andere manier beperkt bent in je doen en laten. Een beperking betekent onder anderedat er meer moeite gedaan moet worden in het leven. Ook in religieus opzicht speelt ditgegeven. Handicaps worden Bijbels nogal eens aangeduid in de betekenis van: ‘het kruis dat jemoet dragen’, of veel erger: ‘een persoonlijke straf’. Maar met alles wat je overkomt aan teduiden als persoonlijke straf op de zonde, kom je Bijbels gezien niet weg.
  2. 2. De Bijbelverhalen belichten juist de andere kant van het evangelie: bij Jezus worden mensenniet afgeschreven, maar krijgen mensen nieuwe kansen. In het Oude testament vind je al degrote profetische droom: verlamde zullen lopen, blinden zien en doven horen. Bij Jezus wordtdit tastbaar en zichtbaar. Het wonderlijke in de verhalen zit niet in de genezing van deaandoening op zich maar in de opheffing van de beperking. De nacht van de blinde maakt plaatsvoor het licht, het isolement van de lamme gaat over in degemeenschap en de naamloze geestelijk zieke krijgt eenidentiteit. Deze mensen zijn méér dan dat wat henbeperkt. In dit thema worden de kinderen zich bewustvan de gevolgen van een handicap of aandoening. Zeontdekken welke beperkingen dit met zich mee kanbrengen. Ze ontdekken ook dat beperkingen ervoorzorgen dat mensen elkaar soms anders gaan zien enbehandelen. De verhalen in dit thema nemen debeperkingen niet weg, ze nodigen wel uit om elkaar vooralonbeperkt als mens te zien.VAN DERDEN.Super de Boer Dozen actieDenkt u nog even aan de Super de Boer Boodschappenpakketactie.De doos voor de zegeltjes staat er nog tot 31 januari !!!We willen hiermee mensen die het echt kunnen gebruiken mee verrassen. Alvast bedankt, Agnes Dubbelboer

×