Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Flexibel Leren Organiseren

2,162 views

Published on

Presentatie van Jef vd Hurk tijdens Kennisnetdiner in Orlando.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Flexibel Leren Organiseren

 1. 1. Flexibel Leren Organiseren Kennisnetdiner - Orlando 27 oktober 2008 Jef vd Hurk – Magda Bruin
 2. 2. Het Kennisnetdiner - Orlando <ul><li>Een driegangen-discussie met ingrediënten als flexibiliteit, </li></ul><ul><li>logistiek en onderwijsorganisatie, gelardeerd met vers bereide </li></ul><ul><li>kennisdeling en een toefje presentatie. </li></ul><ul><li>Voorgerecht: het Waarom Enkele rijpe stellingen, bereid met wat oude uitgangspunten </li></ul><ul><li>Hoofdgerecht: het Wat Een goed bereide presentatie, langzaam gegaard in voorafgaand onderzoek, bedekt met een simulatiesaus. Het geheel wordt afgewerkt met een warme discussie op een bedje van ervaring en een keuze uit enkele opties </li></ul><ul><li>Dessert: het Hoe Een Grand-Dessert: een plateauplanning met daarop een keuze uit een onderwijscatalogus. wat architectuur, ICT-voorzieningen en vele andere gerechten. Daaroverheen een smakelijke hefboomsaus </li></ul>
 3. 3. Project Flexibel Leren (1) <ul><li>Onderzoeksvraag </li></ul><ul><li>Hoe maken we de onderwijsorganisatie flexibeler </li></ul><ul><li>in relatie tot CGO? </li></ul><ul><li>Resultaten Fase 1: </li></ul><ul><li>Visie op Flexibel leren in relatie tot CGO </li></ul><ul><li>Procesmodellen </li></ul><ul><li>Principes en randvoorwaarden voor de inrichting van onderwijslogistiek </li></ul>www.flexibelleren.nl
 4. 4. VOORGERECHT: het Waarom <ul><li>Stelling 1 (perspectief van de klant) </li></ul><ul><li>Een onderwijsorganisatie moet flexibel zijn omdat </li></ul><ul><li>deelnemers ‘vragen’ om meer keuzemogelijkheden </li></ul><ul><li>Stelling 2 (perspectief van de organisatie) </li></ul><ul><li>Een onderwijsorganisatie moet flexibel zijn om te kunnen </li></ul><ul><li>bieden wat de individuele deelnemer nodig heeft om zijn </li></ul><ul><li>leertraject zo effectief en efficiënt mogelijk met succes te </li></ul><ul><li>kunnen voltooien </li></ul>
 5. 5. TUSSENGERECHT: praatje van de kok <ul><li>Onderzoeken van een vraaggestuurde onderwijsplanning. </li></ul><ul><li>Centrale vraag: </li></ul><ul><li>Hoe kan ik als organisatie met zo min mogelijk maatregelen zo veel mogelijk effect bereiken? </li></ul><ul><li>Kennisnet presenteert… </li></ul><ul><li>In samenwerking met </li></ul><ul><li>ROC-i-Partners en MBO2010… </li></ul><ul><li>Het FlexCollege </li></ul>
 6. 6. Workshoptraject FlexCollege <ul><li>Biedt inzicht geeft in organisatorische consequenties in relatie tot de mate van flexibiliteit </li></ul><ul><li>Op basis van een computersimulatie vraaggestuurd onderwijs </li></ul><ul><li>Workshop op maat: 2 dagdelen Doelgroep: Bestuurders en managers mbo-instellingen </li></ul>intake workshop I FlexCollege workshop II (maatwerk) evaluatie voor- bereiding dl II
 7. 7. Uitstapje naar het FlexCollege
 8. 8. <ul><li>Welkom! </li></ul>
 9. 9. Kennismaking <ul><li>Nieuw ROC met vijf clusters opleidingen </li></ul><ul><li>Competentiegericht onderwijs </li></ul><ul><li>Leervraag van de student staat centraal </li></ul><ul><li>Ambitie: verdergaand flexibiliseren, aanpak per sector </li></ul><ul><li>Cluster “Uiterlijke Verzorging” is momenteel hard aan de slag </li></ul>
 10. 10. Logistiek proces op hoofdlijnen Bron: Publicatie Flexibel leren
 11. 11. Analyse Tool (1) <ul><li>FlexCollege heeft een analysetool laten ontwikkelen ter ondersteuning van besluitvorming over flexibiliseren </li></ul><ul><li>De tool is maatwerk voor het FlexCollege en ontwikkeld door de TU Delft in samenwerking met OU </li></ul><ul><li>Scenario’s voor verdergaande flexibiliteit kunnen met elkaar worden vergeleken </li></ul><ul><li>Indicatoren zijn: </li></ul><ul><ul><li>variabele studieduur </li></ul></ul><ul><ul><li>optimale bezetting docententeams </li></ul></ul><ul><ul><li>optimale bezetting accomodatie </li></ul></ul>
 12. 12. Toelichting op de analysetool
 13. 13. Toelichting op de analysetool Onderwijs- model Docenten teams Onderwijs catalogus Flexibele planning CGO Algoritmes Input variabelen Visie op een flexibele onderwijsorganisatie, vertaald in een onderwijs- (organisatie)model Het model beschrijft vooral het hoe van de onderwijsorganisatie.
 14. 14. Toelichting op de analysetool Onderwijs- model Docenten teams Onderwijs catalogus Flexibele planning CGO Invoer bestand Teams Accommo- daties Instroom deelnemers Curriculum Acco- modaties Bestaande opleiding, gemodelleerd naar het onderwijs- (organisatie)model Hierin vooral het wat. Opleidingen
 15. 15. Toelichting op de analysetool Onderwijs- model Docenten teams Onderwijs catalogus Flexibele planning CGO Invoer bestand Teams Accommo- daties Instroom deelnemers Curriculum Algoritmes Input variabelen Onderwijsprocessen zijn geprogrammeerd in de vorm van algoritmes in de simulatie applicatie Opleidingen Simulatie applicatie
 16. 16. Toelichting op de analysetool Onderwijs- model Docenten teams Onderwijs catalogus Flexibele planning CGO Invoer bestand Teams Accommo- daties Instroom deelnemers Curriculum Algoritmes Input variabelen Acco- modaties Instroommomenten EVC, vrijstelling Herinstroom Studieonderbreking Vervroegd uitstromen … Onderzoeken van flexibiliteit op basis van instelbare variabelen Opleidingen Simulatie applicatie
 17. 17. Toelichting op de analysetool Onderwijs- model Docenten teams Onderwijs catalogus Flexibele planning CGO Invoer bestand Teams Accommo- daties Instroom deelnemers Curriculum Algoritmes Simulatie run Input variabelen Studieduur Exp- groepen Acco- modaties Instroommomenten EVC, vrijstelling Herinstroom Studieonderbreking Vervroegd uitstromen … Opleidingen Output van de simulatie in de vorm van een beperkt aantal variabelen Simulatie applicatie
 18. 18. Toelichting op de analysetool Onderwijs- model Docenten teams Onderwijs catalogus Flexibele planning CGO Invoer bestand Teams Accommo- daties Instroom deelnemers Curriculum Algoritmes Simulatie run Input variabelen Studieduur Exp- groepen Acco- modaties Instroommomenten EVC, vrijstelling Herinstroom Studieonderbreking Vervroegd uitstromen … Opleidingen Simulatie applicatie
 19. 19. Toelichting op de analysetool Onderwijs- model Docenten teams Onderwijs catalogus Flexibele planning CGO Invoer bestand Teams Accommo- daties Instroom deelnemers Curriculum Algoritmes Simulatie run Input variabelen Studieduur Exp- groepen Acco- modaties Instroommomenten EVC, vrijstelling Herinstroom Studieonderbreking Vervroegd uitstromen … Opleidingen En wat krijg je dan te zien? Simulatie applicatie
 20. 20. De analysetool biedt allerlei mogelijkheden om de effecten van flexibilisering te onderzoeken…
 21. 21. Deze grafiek laat de uitstroom van gediplomeerde deelnemers zien in de tijd
 22. 22. Verschillende opleidingen kunnen worden gekozen. Dit is de Kappersopleiding niveau 3
 23. 23. De studieduur is weergegeven in kwartalen
 24. 24. Het gaat om aantallen gediplomeerden gedurende een reeks van jaren
 25. 25. En dan experimenteren. Wat zou bijvoorbeeld het effect zijn van het toepassen van EVC?
 26. 26. En dan experimenteren. Wat zou bijvoorbeeld het effect zijn van het toepassen van EVC? Het is duidelijk te zien, dat de studieduur een stuk korter wordt
 27. 27. Het is duidelijk te zien, dat de studieduur een stuk korter wordt
 28. 28. Er zijn allerlei mogelijkheden van flexibilisering te onderzoeken. Ook voor wat betreft het gebruik van accommodaties of de inzet van onderwijsteams…
 29. 29. Tijdens de workshop levert dit de deelnemers veel inzicht op over de effecten van flexibilisering.
 30. 30. Er zijn allerlei mogelijkheden van flexibilisering te onderzoeken. Ook voor wat betreft het gebruik van accommodaties of de inzet van onderwijsteams… Tijdens de workshop levert dit de deelnemers veel inzicht op over de effecten van flexibilisering. Op basis van die inzichten wordt de leervraag van de instelling geformuleerd. Tijdens een tweede bijeenkomst wordt ingegaan op die leervraag.
 31. 31. <ul><li>Namens het FlexCollege dank ik u voor de aandacht… </li></ul><ul><li>Terug naar het programma </li></ul>
 32. 32. HOOFDGERECHT: het Wat <ul><li>Dat het onderwijs gaat flexibiliseren, lijkt evident. </li></ul><ul><li>Dat gaat niet zonder slag of stoot. Er moeten dus keuzen worden gemaakt. </li></ul><ul><li>Kies per tafel maximaal 2 aspecten van flexibilisering die in de komende 2 jaar moeten zijn gerealiseerd. </li></ul><ul><li>Onderbouw de keuzen… </li></ul>
 33. 33. DESSERT: het Hoe <ul><li>De tafel vormt een samenwerkingsverband, dat over 3 jaar de Onderwijs Flexibiliteitsprijs zal krijgen. </li></ul><ul><li>Benoem het centrale element in het plan ‘ de gouden tip bij het implementeren van flexibiliteit ’, </li></ul><ul><li>op basis waarvan de prijs werd toegekend: </li></ul><ul><li>Wat heeft gefungeerd als hefboom ? </li></ul><ul><li>Let op: ‘open deuren’ tellen niet! </li></ul>

×