Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

when they were young

881 views

Published on

Published in: News & Politics, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

when they were young

 1. 1. هؤلاء الشباب ... كيف كانوا وماذا اصبحوا؟ These young's...   How they were and what they have become? Aceşti tineri ...   Cum au fost şi ce au deveni? Dessa ungdomar ... Hur de var och vad de har blivit?
 2. 2. Acest ofiţer fin şi socialist care au răsturnat regatul regelui Idris I , este ... هذا الضابط الرقيق العلماني والاشتراكي الذي أطاح بالملك إدريس الأول هو ... This fine officer laity and socialist who overthrew King Idris I, is ... Denna fina officer lekmän och socialist som störtade kung Idris I, är ... Muammar Gaddafi Muammar Gaddafi Muammar Gaddafi معمر القذافي
 3. 3. This beautiful heiress of a very religious Albanian family , Agnes Boiaxhiu is … هذه الجميلة هي وريثة عائلة البانية متدينة جدا، أغنيس بوجاكسيو هي ...  Aceasta frumoasa este moştenitoare unei famili i albaneză foarte religio asa Agnes Boiaxhiu , este... Denna vackra arvtagerska av en mycket religiös albansk familj, är Agnes Boiaxhiu ...  Mother Theresa Moder Theresa الأم تيريزا Maica Tereza
 4. 4. هذا الأمير المواظب زوسا، من نسب الملكية، هو ... The studious prince Xhosa, from tribe Thembu is ... Acest prinţ studios xhosa, din tribul Thembu este ... Detta flitig prins xhosa, från stam Thembu är ... Nelson Mandela Nelson Mandela Nelson Mandela نيلسون مانديلا
 5. 5. This mischievous schoolboy, considered "stupid, restless, inquisitive, asking too many questions and not learning quickly, " is ... Thomas Edison (inventor of the incandescent bulb and other devices) Detta busig skolpojke betraktas som "dum, rastlös, nyfiken och frågade för många frågor och att inte lära sig snabbt ", är ... Thomas Edison (Uppfinnare av glödlampa och andra enheter هذا التلميذ المؤذ، ويعتبرونه " غبي ” والذي لا يهدأ، وفضولي، ويطرح أسئلة كثيرة جدا ولا يتعلم بسرعة، " هو ... توماس اديسون ( مخترع المصباح المتوهج والأجهزة الأخرى ) Acest elev răutăcios, considerat "prost, nelinişti t , curio s , punând întrebări prea multe şi nu învăţa repede," este ... Thomas Edison (Inventor de bec cu incandescenţă şi alte d ispozitive )
 6. 6. Căpitanul parasutisti si mândru, este ... قائد المظليين الفخور بنفسه هو ... Commander of the paratroopers proud of himself , is.. . Kommendör av fallskärmsjägare stolt över sig själv, är... Hugo Chavez Hugo Chavez Hugo Chavez هوغو شافيز
 7. 7. هذا الطالب الأسود من هونولولو، الذي يقف ليصبح عامل اجتماعي هو ... This black student from Honolulu, who stands to become a social worker is … Acest student negru din Honolulu, care stă să devină un lucrător social este ... Denna svarta student från Honolulu, som står för att bli en socialarbetare är ... Barack Obama Barack Obama Barack Obama باراك أوباما
 8. 8. Denna advokat allvarliga aristokratisk familj, trots dess brittiska ursprung perfekt tropiska är ... This lawyer serious aristocratic family, his origin is British, is … هذا المحامي من عائلة أرستقراطية، رغم أصوله البريطانية هو ... Acest avocat serios din familie aristocratice, origin a r britanice este ... Mohandas Gandhi (Mahatma Gandhi) Mohandas Gandhi (Mahatma Gandhi) Mohandas Gandhi (Mahatma Gandhi) المهاتما غاندي
 9. 9. This revolutionary who fought against the dictatorship of the Pahlavi is … Acest revoluţionar care lupt at împotriva dictatur ului Pahlavi este ... هذا الثوري الذي حارب ضد ديكتاتورية بهلوي هو ... Den revolutionerande som kämpade mot diktaturen av Pahlavi är ... Ruhollah Khomeini Ruhollah Khomeini Ruhollah Khomeini روح الله الخميني
 10. 10. In high school, considered "lazy, slow and dreamy" and that, although mathematicians, was flunked the entrance exam in Polytechnic is ... ف ي المدرسة الثانوية ، أعتبر " كسول، وبطيئ وحالم " ، على الرغم من أنه من علماء الرياضيات، فشل في امتحان القبول في البوليتكنيك , انه ... In liceu, a fost considerat "leneş, lent şi visător" şi că, deşi matematici a n, a fost picat la examenul de admitere în Politehnica , este ... I gymnasiet, ansåg "lata, långsamma och drömska" och att även matematiker, var flunked inträdesprov i yrkeshögskola är ... Albert Einstein Albert Einstein Albert Einstein    ألبرت أينشتاين
 11. 11. De origine Spaniola, A lucrat ca avocat într-o firmă de avocatură mică a luptat împotriva dictatorului Batista , El este ... من أصل اسباني عمل كمحامي في مكتب محاماة صغير حارب ضد الدكتاتور باتيستا، انه ... A Spanish origin, work as a lawyer in a small law firm fought against the dictator Batista, he is… En spansk ursprung, arbetar som advokat i en liten advokatbyrå, han kämpade mot diktatorn Batista, han är ...   Fidel Castro Fidel Castro Fidel Castro فيديل كاسترو
 12. 12. This young pioneer withdrawn, hated by his comrades because cockroaches is … Acest pionier tineri retras, urâţi ca ş i gandacii de bucatarie de tovarăşii săi, , este ... Denna unga pionjär drog ut av hans kamrater, som kackerlackor, han är... هذا الشاب المنطوي عل نفسه وكان مكروها مثل الصراصيرمن قبل رفاقه، انه ... Vladimir Putin Vladimir Putin Vladimir Putin فلاديمير بوتين
 13. 13. This little thief known to police for theft shoplifting later cobbler assistant, is …   Acest mic hoţ cunoscut de poliţie pentru furt din magazine, mai tarziu ajutor de cizmar, este … هذا اللص الصغير والمعروف للشرطة كسارق للمحلات وبعد ذالك اشتغل كمساعد الإسكافي، أنه ...     Denna lilla tjuv kända av polisen för stöld i butiker, senare Biträdande Skomakare, han är ...       Nicolae Ceausescu   Nicolae Ceausescu   Nicolae Ceausescu نيكولاي تشاوشيسكو
 14. 14. هذا اللاهوت المعزول، في الماضي كان لص للبنك ومخبر للشرطة، هو ... Aceasta teolog izolat, în trecut a fost un hoţ a băncii şi informator a poliţiei, este ... Detta teolog tidigare var en bankrånare och polisinformatör, han är... This theologian in the past was a bank robber and police informant, is… Joseph Vissarionovich, known as Stalin   Joseph Vissarionovich, cunoscut sub numele de Stalin جوزيف فيساريونوفيتش ، المعروف بـ ستالين Joseph Vissarionovich , känd som Stalin
 15. 15. Loved by his sisters and his teachers, the son of an imperial inspector of schools, is … عزيز على شقيقاته ومدراء المدارس، وهو ابن مفتش المدارس في الامبراطورية، هو ... Iubit de surorile sale si invatatori său, fiul unui inspector imperial de şcoli, este ... Darling av hans systrar och hans skolmästare, son till en kejserlig inspektör av skolor, han är... Vladimir Oulianoff, said Lenin Vladimir Oulianoff, cunoscut Leni n فلاديمير أوليانوف ، المعروف باسم لينين Vladimir Oulianoff, sa Lenin
 16. 16. This modest soldier, son of customs, a volunteer, an excellent comrade, brave, passion of watercolors is … Acest soldat modest, fiul unui functionar de vamă, un voluntar, un tovarăş excelent, curajos, pasiune de acuarele este ... هذا الجندي المتواضع، نجل موظف الجمارك، وهو متطوع، رفيق ممتاز، شجاع، مولع بالألوان المائية ... Detta blygsamma soldaten, son till en tulltjänsteman , en volontär, en utmärkt kamrat, modig, passion av akvareller han är ... Adolf Hitler Adolf Hitler Adolf Hitler أدولف هتلر
 17. 17. هذا طالب الغاضب صاح ضد اصلاحات الزيادة في اختيار التعليم، انه ... This student shouted anger against the reforms increasing the selection in education, is … Acest student car striga cu mânie împotriva reformelor creşterea selecţie în educaţie , este ... Denna student skrek ilska mot de reformer som ökar urvalet i utbildning, är ... Nicolas Sarkozy Nicolas Sarkozy Nicolas Sarkozy نيكولا ساركوزي
 18. 18. This couple of hippies, is … Acest cuplu de hippies, este ... هذا الزوج من الهيبيين، هو ... Detta par hippies, är ... Hillary and Bill Clinton Hillary and Bill Clinton Hillary and Bill Clinton هيلاري وبيل كلينتون
 19. 19. Copil orfan, sarac și obraznic. A comis prima crima la adolescența, este… Child orphaned, poor and rude. The first murder committed in adolescence, is ... اطفل يتيم وقح وفقير . أول جريمة قتل ارتكبها في فترة المراهقة، هو ... Barn föräldralösa, fattiga och oförskämd. Det första mordet begåtts i tonåren, är ... Saddam Hussein Saddam Hussein Saddam Hussein صدام حسين
 20. 20. A studiat cateva luni la facultatea de drept, apoi înrola t în armată la academia militara. A condus lovitura de stat in Egypt anul 1952, este.... التحق بكلية القانون بضعة أشهر ، ثم التحق بالأكاديمية العسكرية . قاد انقلاب في مصر في 1952 ، هو ... He joined faculty of law few months, then joined to the military academy. He led the coup in Egypt in 1952, is .... Han anslöt sig till juridiska fakulteten några månader, sedan gick den militära akademin. Ledde en kupp i Egypten år 1952, han är ... Gamal Abdel Nasser Gamal Abdel Nasser Gamal Abdel Nasser جمال عبد الناصر
 21. 21. Och slutligen, denna gymnasiestudent bedöms av sin lärare: "Turbulent, grälsjuk, olydiga och outhärdlig" är ... أخيرا، هذا الطالب في مدرسة ثانوية قالوا أساتذته بأنه : ” مضطرب، مشاكس ومتمرد لا يطاق " هو ... Şi, în sfârşit, acest elev de liceu judecat de către profesorii săi:  "turbulenta, neascultători certăreţ, şi insuportabil" este ... And finally, this high school student judged by his teachers:"turbulent, quarrelsome, disobedient and unbearable" is ... Charles De Gaulle. Charles De Gaulle. شارل ديغول Charles De Gaulle.

×