Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Power Point Jornadas Palma Consell D Eivissa

779 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Power Point Jornadas Palma Consell D Eivissa

  1. 1. I. DESCRIPCIÓ SITUACIÓ <ul><li>1.-CARACTERÍSTIQUES PERSONALS </li></ul><ul><li>2.-CARACTERÍSTIQUES FAMILIARS </li></ul><ul><li>3.-SITUACIÓ INICIAL </li></ul>
  2. 2. II. QUÈ S’HA FET? <ul><li>SITUACIÓ DE GRAN DEPENDÈNCIA </li></ul><ul><li>GRAN CONFIANÇA EN GRUP REDUIT DE PROFESSIONALS </li></ul><ul><li>INICI NOVES ACTIVITATS </li></ul>
  3. 3. II. QUÈ S’HA FET? <ul><li>AMPLIACIÓ CERCLE DE CONFIANÇA </li></ul><ul><li>APARICIÓ DE SUPORTS NATURALS I TRANSFERÈNCIA DE CONFIANÇA </li></ul><ul><li>AUGMENT DE L’AUTOESTIMA I SATISFACIÓ </li></ul>
  4. 4. <ul><li>FITES ACONSEGUIDES </li></ul><ul><li>1.- MILLORA OBJECTIVA DE L’ESTAT DE SALUT </li></ul><ul><li>2.- MAJOR SATISFACCIÓ EXPRESSADA EN RELACIÓ </li></ul><ul><ul><li>2.1.- AL TREBALL </li></ul></ul><ul><ul><li>2.2.- A L’OCI </li></ul></ul><ul><ul><li>2.3.- A LA FAMÍLIA </li></ul></ul><ul><ul><li>2.4.- A L’ÀMBIT RELACIONAL </li></ul></ul><ul><li>3.- AUGMENT AUTONOMÍA PERSONAL </li></ul><ul><li>QUÈ S’OBSERVA? </li></ul><ul><li>1.-DISMINUEIX SIMPTOMATOLOGIA PSICOSOMÀTICA </li></ul><ul><li>2.1 PAS DE C.O. A UN CONTRACTE LABORAL </li></ul><ul><li>2.2 AMPLIACIÓ DEL VENTALL D’ACTIVITATS DE LLEURE </li></ul><ul><li>2.3 CANVIS STATUS RELACIONAL DE JOAN DINS LA FAMÍLIA </li></ul><ul><li>2.4 AMPLIA VENTALL AMISTATS I QUALITAT D’AQUESTES RELACIONS </li></ul><ul><li>3.1 CAPACITAT DE DECISIÓ I ACCIÓ </li></ul><ul><li>3.2 AUGMENT CONFIANÇA MARE CAP CAPACITATS DE JOAN </li></ul>
  5. 5. MILLORA DE LA QUALITAT DE VIDA

×