Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jornada d’intercanvi de bones pràctiques de xarxes d’entitats

497 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jornada d’intercanvi de bones pràctiques de xarxes d’entitats

  1. 1. JORNADA D’INTERCANVI DE BONES PRÀCTIQUES DE XARXES D’ENTITATS DE TREBALL AMB SUPORT
  2. 2. Dia 19 de gener de 2010 es va realitzar una Jornada d’Intercanvi de Bones Pràctiques entre Xarxes d’Entitats de TAS. La finalitat era compartir l’experiència acumulada durant més de 10 anys de funcionament de la Mesa de Treball amb Suport de la CAIB i la Red de Empleo con Apoyo de Canarias , amb 14 entitats no lucratives i coordinades per SIMPROMI (entitat que depèn del Cabildo de Tenerife ).
  3. 3. Dita Jornada, que té els seus antecedents gràcies a les bosses d’intercanvi de l’AESE (que està adreçada a tècnics i professionals de la inserció per conèixer noves experiències i pràctiques innovadores dutes a terme per les entitats de l’AESE), es va realitza mitjançant video-conferència (gràcies als recursos tècnics disponibles de la Conselleria de Treball i Formació).
  4. 4. En aquesta Jornada es va debatre i comparar ambdós models de Xarxes, amb especial ressò sobre l’inici i funcionament de la Mesa de TAS de la CAIB. En concret, els punts a tractar foren els següents. <ul><li>Presentació de les entitats d’ambdues xarxes. </li></ul><ul><li>Objectius i estructura de cadascuna (comissions de treballs, tècnics implicats, etc.) </li></ul><ul><li>Accions i trajectòria duta a terme. </li></ul><ul><li>Finançament. </li></ul><ul><li>Gestió d’ofertes i fluxos de persones usuàries. </li></ul><ul><li>Programes de formació </li></ul><ul><li>Accions de difusió de les dues xarxes. </li></ul><ul><li>Articulació amb la xarxa d’altres entitats externes (empreses, administració pública, etc). </li></ul><ul><li>Altres temes. </li></ul>Els participants per part de la Mesa de TAS de la CAIB foren n’Agnés Melià (ASPAS), Aina Coll (Fed-Coordinadora) i Francesc Serra (IMAS) i na Mª Teresa Peña com a representant de la Red de EcA de Canarias.

×