Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Girasol Tas

809 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Girasol Tas

  1. 1. Programa: Palma S.XXI Entitat: GIRA-SOL Formació Mesa de Treball Amb Suport Bones Pràctiques 11 i 12 de Desembre de 2007
  2. 2. Titol : Formació per a les presentacions del programa a Empresaris/es. <ul><li>Antecedents: </li></ul><ul><ul><li>Necessitat d’unificar i assatjar la forma i el contingut de les presentacions del programa als empresaris. </li></ul></ul><ul><ul><li>Necessitat d’assessorar i orientar als nous PLs de com presentar el programa als empresaris. </li></ul></ul><ul><li>Què s’ha fet?: </li></ul><ul><ul><li>Sessions formatives per unificar les presentacions a empreses: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Una sessió pràctica (mitjançant role playing). </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Una sessió teòrica. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Participants: Gerent, coordinadora i PLs. </li></ul></ul><ul><ul><li>Data: 2 sessions anuals. </li></ul></ul>
  3. 3. <ul><li>Quines millores s’han produït: </li></ul><ul><ul><li>Unificació del discurs de presentació. </li></ul></ul><ul><ul><li>Major seguretat per part dels PLs a l’hora de realitzar les presentacions. </li></ul></ul><ul><ul><li>Conèixer els punts forts del programa que podem emprar per tenir un major èxit ( segell qualitat, bonificacions, exemple treball amb suport, …). </li></ul></ul><ul><ul><li>Seleccionar les expressions a utilitzar en qualsevol presentació. </li></ul></ul><ul><ul><li>Saber adaptar el discurs i els continguts de la presentació depenent de l’empresa i l’empresari a qui va dirigida. </li></ul></ul><ul><ul><li>Cuidar el llenguatge no verbal. </li></ul></ul>
  4. 4. <ul><li>Quines conclusions podem treure i què hem après: </li></ul><ul><ul><li>La importància de recollir el màxim d’informació possible de l’empresa a la que anem a presentar el programa (internet, pàgines grogues,…). </li></ul></ul><ul><ul><li>Cal dur un esquema preparat amb anterioritat d’allò què direm. </li></ul></ul><ul><ul><li>Importància del metallenguatge a les presentacions. </li></ul></ul><ul><ul><li>La importància de dedicar un espai compartit pels professionals per ajustar i adaptar el discurs de presentació a una empresa. </li></ul></ul><ul><ul><li>Veure als altres companys com fan la presentació, per així poder incorporar estratègies, expressions, … per tal de millorar la nostra. </li></ul></ul><ul><ul><li>Aquest tipus de formació, sessions reforcen el treball en equip i la cohesió d’aquest mateix. </li></ul></ul>
  5. 5. <ul><li>Com hem avaluat: </li></ul><ul><ul><li>Mitjançant la reunió del Palma Segle XXI de Gira-Sol i a la reunió d’equip de Gira-Sol. </li></ul></ul><ul><ul><li>La valoració de l’equip, un cop finalitzades les representacions, de les diferents situacions. </li></ul></ul><ul><ul><li>Valoració personal de cada PL sobre la pràctica i com s’ha sentit amb la realització d’aquesta. </li></ul></ul>
  6. 6. <ul><li>Com podem transferir el què hem après: </li></ul><ul><ul><li>Considerem que el lloc més adients per transferir tots aquests aprenentatges serien les reunions generals del Palma Segle XXI i de la TAS. </li></ul></ul>
  7. 7. <ul><li>Gracies per la </li></ul><ul><li>Vostra atenció </li></ul>

×