Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Konstantin zankov tm_18.06

756 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Konstantin zankov tm_18.06

 1. 1. TRAVEL MIND WORKSHOP- ДИГИТАЛЕН МАРКЕТИНГ В ТУРИЗМА гр. София, 18 Юни, 2012 г. УСПЕШНИ ДИГИТАЛНИ ПРАКТИКИ ВМЕЖДУНАРОДНИЯ ТУРИСТИЧЕСКИ БИЗНЕС Константин Занков
 2. 2. Ще научите∗ Основни приложения на резервационните и дистрибуционни системи в туризма∗ Положителни и отрицателни страни на различните системи:GDS,OTA /IDS/∗ Положителни и отрицателни страни на формите за дистрибуция Iframe/Whitelabel, XML∗ Препоръки за оптимално ползване
 3. 3. МитовеМного туристически агенции си мислят, че за даподдържат един сайт успешно се изисква огромнаинвестиция? ГРЕШКАПовечето туристически компании вярват, че нямаефект от интернет присъствието и продажбите.ГРЕШКАПовечето хотелиери си мислят, че ефективнотоуправление на онлайн дистрибуцията е много скъпа итрудна за менажиране услуга. ГРЕШКА
 4. 4. Влияние на онлайн каналите за дистрибуция в сферата на туризма Над 68 % от търсещите къде дапочиват, използватинтернет като инструмент занабиране на информацияСпоред данни на Global OnlineTravel Report броят на онлайнпродажбите се очаква да сеувеличи до почти 1/3 от всичкирезервации през тази и следващитегодини В Европа резервациите чрезонлайн туристически агенции за2011 г. са с 20 % повече от 2010 г.
 5. 5. GDS- Свържи се със световният туристически бизнесИнтернет базирани системи, доказани вмеждународния туристически бизнес. Теработят на принципа на онлайнтърговията.Използват се като успешни методи заосъществяване на онлайн дистрибуция ирезервации, между различни типоветуристически компании на териториятана целият свят. Това е първичен B2Bтуристически модел, създаден още през1946г. Благодарение на тези системибизнесът получава комплекснорешение.
 6. 6. Приложения на GDS-итеЗа туристически агенции: За хотели:∗ Резервации на самолетни ∗ Разпространение на оферти в билети реално време до близо∗ Резервации на хотелско 700,000 агенции в целият настаняване, круизи свят∗ Резервация и информация на ∗ Промотиране на таргетирани билети за влакове,трансфери пакетни услуги, възможности∗ Резервации и информация за за работа на контингент други туристически услуги ∗ Позициониране на нови пазари
 7. 7. http://www.faqs.org
 8. 8. Четирите GDS системи
 9. 9. GalileoПрез 1976 г. Videcom International, съвместно с British Airways, създават Travicom - първатасветовна лесно достъпна система и изграждат мрежа, позволяваща дистрибуция на 49международни авиолинии, свързвайки ги с хиляди туристически агенции въвВеликобритания. Системата позволява на агенциите и системите да комуникират на общезик за дистрибуция и мрежата осъществява 97 % отрезервациите на самолетни билети във Великобританияпрез 1987 г. В последствие компанията сменя търговскотоси име на Galileo UK и съответно всички агенции в Travicomсе прехвърлят в Galileo.http://en.wikipedia.org/wiki/Videcom_international#References, последно посещение: 11.04.2012http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_reservations_system, последно посещение: 12.04.2012
 10. 10. WorldspanWorldspan е създаден през 1990 г. от триавиокомпании – Delta Air Lines, Northwest Airlines иTWA, в Северна Америка. Компанията се развивауспешно и ефективно, a през 2003 г. е закупена отCitigroup Venture Capital, които в последствие япродават в края на 2006 г. на Travelport.
 11. 11. AmadeusAmadeus е създаден през 1987 г. от авиокомпаниите Air France,Iberia, Lufthansa и SAS. Понастоящем, компанията е лидер средсвоите конкуренти на европейският пазар и обслужва повече от 90000 туристически агенти, като ги свързва с 435 авиокомпании, 29компании за коли под наем, 51 круизни линии, 103 железопътнилинии, 280 хотелски вериги и над 90 000 хотела в повече от 200туристически дестинации по света.∗http://www.amadeus.com/amadeus/x5126, последно посещение: 11.04
 12. 12. SabreGDS системата Sabre e създадена през 1960 г. като нейн собственик саAbacus. Днес в компанията работят около 10,000 служители и свързваповече от 55 000 туристически агенции по света, осигурявайкипосещения от приблизително 400 авиолинии, 88 000 хотела, 24компании за коли под наем, 13 круизни линии и 33 железопътни линии.http://www.sabre.com/home/about/sabre_history/, последно посещение: 11.04
 13. 13. Въвеждане на информация в GDSПри регистрацията си в резервационните платформи, всеки потребител получаваиндивидуално потребителско име и парола. Достъп до системите имат туристическиагенции на територията на целия свят. Те резервират хотелите и услугите чрезфилтриране по дестинация, локация, категория и други фактори. Обикновенокомисионната от страна на хотелите е 15-20%, като ценовата политика и размерът накомисионното възнаграждение се определят индивидуално от всеки хотелиер.Туроператорите и туристическите агенти не заплащат комисионна или такса насистемата, а единствено евентуална месечна такса за достъп.Целта на GDS системите е да печелят от т.нар.такса резервация /Booking fee/ още известна икато GDS fee. , която се заплаща от приемащатастрана.
 14. 14. Въвеждане на информация в GDS
 15. 15. Положителни и отрицателни страни на GDS Системите ПОЛОЖИТЕЛНИТЕ страни на глобалните ОТРИЦАТЕЛНИТЕ страни на глобалните дистрибуционни системи дистрибуционни системиМеждународно покритие на всички континенти Стари и тромави системипо светаДостигат до над 650 000 туристически агенции по Трудно се поддържат и променятцелият святПолзват се от професионалистите в бранша Липса на иновации и нови технологииПредпочитани са от международни компании и Покачване на таксата за резервация всяка годинакорпоративни клиентиУдобство и свобода да резервираш самолетен Високи комисионни от страна на хотелитебилет, хотелско настаняване и кола поднаем/билет за влак от едно място по бърз иудобен начинЦените, свободните контингенти и промени в Необходимо е обучение за туристическите агенции иценовата политика се променят в реално време, туроператорибуквално за секундиСигурна и бърза обработка на информацията Абонаментни такси от страна на туристическите агенцииГенерират по-големи приходи за хотелите като
 16. 16. Онлайн туристически агенции /OTA/ или IDS /Интернет дистрибуционни системи/Интернет дистрибуционните системи (IDS) са уебстраници, служещи за директни продажбиТе продават туристически услуги на крайните клиенти иизпълняват ролята на туристически агент.
 17. 17. За да бъде един ХОТЕЛ успешен и добре продаван е необходимо : Висока комисионна Добри отзиви от гости на хотела Брой на посещенията в профила Брой на резервациите По-ниска цена Категоризация Повече удобства и услуги в хотела Добро описание на различни езци Качествени снимки, видео и др.
 18. 18. Приложения за туристически агенции Възможност за интеграция на готова IDS система във вашият туристически сайт Персонализирана интеграция, съобразно дизайна и структурата Директна комуникация клиент-портал, агенцията получава комисионно възнаграждение Направете си собствен формат на IDS система за Вашата таргет група потребители
 19. 19. Положителни и отрицателни страни на GDS и IDS системите GDS IDS/ОТАКонтакт с професионалистите в Агресивна реклама към директни клиенти.туристическия бизнес Възможност за пряка конкуренция със „стандартните туристически агенции“Утвърден канал за дистрибуция Добра рекламаУдобство при резервация на самолетен Най-добри ценибилет, хотел, кола под наем и други услугичрез единна платформаСтари платформи; Възможности за обучение на хотелиериВъзможности за обучение на туристическиагенцииОграничават се в определен брой символи и Навлизане в социалните медии и новите канализнаци за комуникацияСлабо иновационно развитие на системите Динамично-променящи се и иновативни системи; Следват тенденциите в Интернет средата и туристическия пазар
 20. 20. Booking Engine в сайтовете на хотели Допълнителни печалби от сайта Резервациите са в реално време и позволяват преглед на свободните стаи Възможност за резервиране на допълнителни услуги Достъпност на различни езикови версии Цени и възможност за плащане в различни валути Възможност за разглеждане на снимки, информация за региона и карта
 21. 21. Whitelabes, Iframe, Xlabel за сайт на туристическа агенция и туроператорIFRAME/White label платформата е нискобюджетнатехнология за дистрибутиране на информация ипредставлява рамка с включено съдържание /frame/ завграждане в сайт. Използват се от туристически агенции итуроператорски фирми в целия свят и е утвърден начин заразпространение на различни индивидуални и пакетнитуристически услуги.
 22. 22. Стратегии за дигитален туристически бизнес∗ Извличане на полезност - автоматизация на различни процеси и намаляване на разходите∗ Прогнозиране на полезност - планиране на управленска и маркетигова стратегия, чрез изследване на подробна информация за клиенти, конкуренти и тяхната онлайн дистрибуция∗ Добавяне на допълнителна полезност - Създаване на допълнителна комбинация от основни и допълнителни продукти и услуги
 23. 23. White Label (Уайт лейбъл), вграден в сайта натуристическата фирма, позволява предлагане намного широк асортимент от услуги и оферти, безинвестиция в допълнителни технологии в сайта.
 24. 24. Видове Whitelabel-и според типа съдържание ∗ Информация и цени за хотелско настаняване ∗ Туристически оферти (почивки, екскурзии, уикенд програми) ∗ Круизни пътувания ∗ Разписания за полети и цени на самолетни билети ∗ Коли под наем (рент-а-кар) ∗ Автобусни билети
 25. 25. Предимства за туроператора -доставчик∗ По-голям обем продажби на продуктите и услугите∗ Стимулиране на продажбите чрез изграждане на агентска мрежа∗ Лесен контрол върху разпространяваната информация - актуализацията на данните се прави директно от първоизточника, което гарантира винаги актуална и пълна информация за крайния клиент∗ Увеличаване на пазарния дял, резервациите и продажбите
 26. 26. XML за сайт на туристическа агенция и/или туроператорXML технлогията представлява универсален метод наподаване и получаване на данни. Това е технология затрансфер на база данни между различни системи,позволява непрекъснато обновяване на информацията.Предоставя се опцията за интегриране на туристическиоферти от избрани доставчици, директно в туристическиясайт. Има възможност за изграждане на филтри поразлични критерии като цена, локация и доставчик. Катоосновно допълнително преимущество, може да се посочипо-голямата гъвкавост и пълен контрол на съдържаниетов сайта.
 27. 27. Предимства за агенциите∗ Разнообразие от оферти, задоволяващи различни потребителски нужди∗ Актуалност на информацията∗ Възможност за осъществяване на резервации в реално време, без необходимостта агенцията да има собствена резервационна система.∗ Опция за персонализиране на визуалния дизайн на предоставения White Label интерфейс, с цел максимално доближаване до визията на сайта, в който се интегрира. Това се прави, за да се избегне усещането у потребителя, че влиза в друг сайт или система.
 28. 28. Недостатъци за агенциите∗ Няма възможност за контрол на информацията в White Label-а∗ Няма възможност за избор на офертите, които да бъдат видими в сайта (не се предлага опция "скриване на оферта")∗ Няма възможност за въвеждане на нова информация, която да се вижда на страницата с White Label.∗ Информацията от самия Whitelabel не се индексира през търсачки - Google и др.
 29. 29. Изводи за успешно промотиране за хотели в онлайн каналите за маркетинг и дистрибуция:∗ PR текстове с добра информация за хотела∗ Качествени снимки и възможност за регулярна смяна∗ Какви забележителности и атракции имат възможност да се видят в близост до обекта∗ Подробна информация за местоположението на хотела, упътване, как да се стигне до него с приложена карта и GPS координати∗ Изчерпателна информация за контакт: телефон, факс, email, facebook профил, twitter и др.∗ Ключови предимства на хотела, открояващи го от конкуренцията∗ Описание на прилежащите обекти към легловата база: ресторант, СПА център и др.∗ Описание на възможностите за допълнителни услуги в хотела
 30. 30. Открийте Вашиятидеален клиент
 31. 31. Ценови инструменти за управление на онлайн продажбите  Гъвкаво управление на цени и свободни места и в реално време  Price Fencing - постепенни отстъпки при избор на по-голям брой нощувки  BAR – въвеждането на най-добра възможна цена  LAR – най-новата актуална цена  Работа с контингенти и различни инструменти за стимулиране или спиране на резервациите чрез съставяне на ценови план, чрез задължителен минимален брой нощувки  RFP-цени на запитване за корпоративни клиенти и туристически групи  Отстъпки за ранни записвания и специални оферти
 32. 32. Ценови инструменти за управление на онлайн продажбите Промоционални стаи – дава се най-добрата цена за определен брой или вид стаи Доплащания – печели се от възможни доплащания за основни и допълнителни услуги Създаване на различни ценови планове, насочени към различните пазарни сегменти Rate parity – едни и същи цени и условия на публични онлайн канали, но все пак остава възможността да се лавира, при необходимост и доказани продажби. Това е на принципа на общата стратегия, а не закон. Предлагане на отстъпки от други услуги: За агенции: отсътпка от Service Fee на самолетен билет при резервация на хотел За хотели: в ресторанта или СПА центъра за гостите при резервация.
 33. 33. РекламаReach реклама –кампания с цел - незабавнирезултати.Пример: Банер за Last Minute оферта с цена
 34. 34. Реклама„Реклама, която учи“- целта на този вид рекламнастратегия, е да насочи определен пазарен сегмент,към премиствата на конректния тип туристическипродукт.
 35. 35. Изучавайте и използвайте онлайн възможностите за промотиране на туристическия бизнес и бъдетеконкурентоспособни в световен мащаб!
 36. 36. Вашите въпроси?
 37. 37. Константин ЗанковEmail: info@travelmind.bgTwitter: kzankovFB: kzankov@facebook.comwww.travelmind.bg

×