Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

TravelHack Developer Award

603 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

TravelHack Developer Award

  1. 1. Developer Recognition Award <ul><li>Vad ska belönas? </li></ul><ul><ul><li>Tröskelsänkare som underlättar och möjliggör distribuerad utveckling </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>” Tänk om detta funnits när vi började, vad mycket tid vi hade sparat ” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Kan vara ex. kodbibliotek, kodexempel, exempelapplikationer. Obs! Tröskelsänkare måste finnas publikt tillgängligt via trafiklab.se eller externa webbplatser som GitHub. Hänvisa också dit i funktionsbeskrivningen! </li></ul></ul></ul><ul><li>Vem utser vinnaren </li></ul><ul><ul><li>Ni som deltagare (ej eget bidrag) </li></ul></ul><ul><ul><li>Ett lag har en röst </li></ul></ul>Lindholmen, Göteborg, 2011-10-08 - 2011-10-09
  2. 2. Developer Recognition Award <ul><li>Hur går tävlingen till? </li></ul><ul><ul><li>Ni bestämmer er för att vara med under tävlingsdygnet </li></ul></ul><ul><ul><li>Inlämning klar senast kl 13 </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Inlämning sker genom att ni exemplifierar tröskelsänkare, bibliotek, kodexempel, exempelapplikationer i funktionsbeskrivningen för prototypen </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Projektet måste taggas DeveloperRecognition förutom TravelHack2011. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Före kl 14:45 får alla grupper ett mejl med de projekt som deltar i tävlingen </li></ul></ul><ul><ul><li>Varje lag går in och bedömer projekten som sammanställts i mejlen </li></ul></ul><ul><ul><li>Lagkaptenen skickar länken till det projekt ni anser är bäst före kl 15:30 till [email_address] med ärendemeningen: Developer Recognition Award </li></ul></ul><ul><ul><li>Röster räknas och prisutdelning </li></ul></ul>Lindholmen, Göteborg, 2011-10-08 - 2011-10-09
  3. 3. Developer Recognition Award <ul><li>What is awarded? </li></ul><ul><ul><li>If you choose to be a part in the this award state threshold eliminators: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>That you have identified during the 24H that would have improved your development </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>That could be code libraries, code examples, example applications etc. Note, that these facilitating resources must be publically available on for example trafiklab.se or GitHub. Refer to these examples in the specific section in the description of functionality. </li></ul></ul></ul><ul><li>Who decides the winner? </li></ul><ul><ul><li>You (you cannot vote on your own team) </li></ul></ul><ul><ul><li>One team, one vote. </li></ul></ul>Lindholmen, Göteborg, 2011-10-08 - 2011-10-09
  4. 4. Developer Recognition Award <ul><li>Contest process </li></ul><ul><ul><li>You decide during the 24h the event runs if you want to compete in the award. </li></ul></ul><ul><ul><li>Submission is done in the description of the functionality </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>By exemplifying threshold eliminators, code libraries, code examples, example applications in the description of functionality the team submit there participation in the award. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>The project in trafiklab.se must be tagged DeveloperRecognition besides TravelHack2011. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Before kl 14:45 the teams will recieve a mail with the projects that participates in the award. </li></ul></ul><ul><ul><li>Each team review the projects that participates in the award </li></ul></ul><ul><ul><li>The team captain sends the link to the project that the team wotes for to [email_address] kl 15:30 with the subject: Developer Recognition Award </li></ul></ul><ul><ul><li>The votes will be counted and the winner decided </li></ul></ul>Lindholmen, Göteborg, 2011-10-08 - 2011-10-09

×