Unis digitalni prevodilac

1,171 views

Published on

Uputstvo za korišćenje digitalnog prevodioca marke UNIS

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,171
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Unis digitalni prevodilac

 1. 1. UNIS-ov digitalni prevodilac Uputstvo za korišćenje JEZIČKI TASTERI KONTROLNI TASTERISlika : UNIS-ov digital. Prevodilac-pogled spreda © Virtual MG kompanija- http://gorazemun.weebly.com
 2. 2. Prevodilac se sastoji iz tri komponente-tastature,LCD ekrana i spremišta za baterije.Radi naobične-Zn karbon,alkalne ili akumulatorske baterije tipa AAA (4 komada) od 1,5 V koje semontiraju po unakrsnom redosledu (na jednoj strani smenjuju se + i – pol baterije) Pazite na orijentaciju baterije!Slika : UNIS-ov digital. Prevodilac-pogled otpozadiBaterije treba staviti po traci kako bi se prilikom zamene mogle lakše izvući iz spremišta(Prevodiocu ponekad nedostaje poklopac!).Kada se baterije postave u spremište prevodilacje spreman za rad što se može utvrditi po znaku u gornjem levom uglu ekrana(strelica).Ukoliko se ona ne vidi pritisnućemo crveno dugme/taster u krajnjem donjemdesnom uglu tastature (sa oznakom tačke „ . “) koje je po svojoj funkciji istovetno tasteru Cna digitronu-poništavanje svih tekućih operacija i povratak na početak.Zajedno sa dva © Virtual MG kompanija- http://gorazemun.weebly.com
 3. 3. susedna tastera koja su sva crvene boje i nalaze se u krajnjem donjem desnom uglu tastaturespada u grupu kontrolnih tastera.Prevodimo tako što unosimo reč koja nas zanima preko tastature i to tako što prethodnoodaberemo jezik kojemta reč pripada.To se radi tako što se pritisne jedan od pet jezičkihtastera ispod ekrana koji označavaju jedan od 5 ponuđenih jezika-srpsko-hrvatski,engleski(english),nemački (deutsch),francuski(francais) i italijanski(italiano) (Imenajezika ispisana su iznad ekrana) .Pritiskom na jedan od tastera strelica iz gornjeg levog uglapomeriće se na položaj saglasan odabranome jeziku.Budući da ćemo uglavnom koristiti rečiiz našeg jezika neće biti potrebe da se ovi tasteri pritiskaju jer je prilikom paljenjaprevodioca to jest,prilikom stavljanja baterija strelica po predefinisanom položaju nakrajnjem levom uglu-na našem maternjem jeziku. S T R E L I C ASlika : Podešavanje jezika za unos rečiReč unosimo sa tastature pritiskajući odgovarajuće tastere, kao na bilo kojoj tastaturi.Budućida na tastauri nema naših slova - Č,Ć,Ž,Š i Đ odabraćemo slova koj im najviše odgovaraju-slova bez kvakica (Taster S za Š,DJ za Đ,Z za slovo Ž,a C za slova Č i Ć). Najbolje jekoristiti imenice i glagole u infinitivu (Npr. Reč dolazak zamenićemo rečju doći,reč prelazak © Virtual MG kompanija- http://gorazemun.weebly.com
 4. 4. glagolom preći,i sl.).U primeru sa slike ja sam uneo našu reč „automobil“.Budući da ta rečsadrži više slova od broja slova vidljivih na ekranu (8), reč će biti podeljena na dva dela-naekranu će se videti „automobi“ a sa desne strane ekrana pojaviće se nova strelica kojasignalizira da je deo reči „nevidljiv“(U ovom konkretnom slučaju to je slovo „l“).Kadazavršimo unos reči biramo jezik na koji želimo da prevedemo datu reč.To se radi na istinačin kao i prilikom biranja jezika pre unošenja reči-pritiskom na odgovarajući taster zajezike neposredno ispod ekrana.Ukoliko je reč prepoznata na ekranu će se pojaviti prevodreči. S T R E L I C A J T E A Z S I T Č E K R ISlika : Izbor jezika za prevođenjeU ovom slučaju reč „automobil“ na engleskom je prevedena kao „motor car“.Na ekranuvidimo reč „motor“ sa razmaknicom „_“ i reč „ca“ a strelica sa desne strane signalizira da jereč suviše dugačka da bi stala na ekran(Nedostaje slovo „r“).Da bismo videli celu rečpritisnućemo taster sa crvenom polukružnom strelicom u donjem desnom uglutastature,neposredno pored prethodno spomenutog tastera sa crvenom tačkom (drugi tasterzdesna ). © Virtual MG kompanija- http://gorazemun.weebly.com
 5. 5. S T R E L I C ASlika : Ispisivanje dugačkih reči na ekranuSada će se čitava reč ispisivati polako krećući se zdesna nalevo.Ukoliko nismo stigli da zapamtimo/zapišemo pritisnućemo isti taster ponovo... i ponovo svedok ga ne zapamtimo,odnosno zapišemo. © Virtual MG kompanija- http://gorazemun.weebly.com
 6. 6. S T R E L I C ASlika : Ponovno ispisivanje dugačkih reči na ekranuUkoliko nas interesuje prevod iste reči na neki drugi jezik sve što treba da uradimo je dapritisnemo odgovarajući jezički taster ispod ekrana.Na francuskom prevod te reči biće„voiture“. © Virtual MG kompanija- http://gorazemun.weebly.com
 7. 7. S T R E L I C ASlika : Izbor drugog jezika za prevođenjeA na italijanskom-„automobile“ (Opet reč predugačka za ispisivanje na ekranu !) © Virtual MG kompanija- http://gorazemun.weebly.com
 8. 8. J E Z I C ISlika : Jezički tasteri sa odgovarajućim oznakamaKao što se vidi sve ide lako prostim pritiskom na dugme.Ukoliko pak unesemo neku reč kojuprevodilac ne prepoznaje na ekranu će se pojaviti znak upitnika ispred unete reči.Na slici seto dešava prilikom unete reči “go_ho“. © Virtual MG kompanija- http://gorazemun.weebly.com
 9. 9. U P I T N I KSlika : Greška u prevođenju-Prevodilac ne prepoznaje unetu rečTo znači da ćemo morati da pokušamo sa nekom drugom reči pošto prethodno pritisnemokontrolni taster sa crvenom tačkom kako bismo očistili ekran i vratili stvari napočetak.Pokušaćemo sa „Novom godinom“ poštujući gramatičko pravilo – razmakomizmeđu te dve reči.Razmak se sa tastature unosi pritiskom na odgovarajuće dugme natastaturi, na kraju,posle slova Z a koje je obeleženo belom razmaknicom „_“ © Virtual MG kompanija- http://gorazemun.weebly.com
 10. 10. R A Z M A K N I C ASlika: Unos razmaka između složenih reči R A Z M A K N I C ASlika : Prevedena reč takođe ima razmak © Virtual MG kompanija- http://gorazemun.weebly.com
 11. 11. Pritiskom na engleski taster dobićemo odgovarajući prevod sa pravilnim razmakom izmeđureči.Prevodilac poseduje pristojnu zbirku reči( samo reči-nije moguće prevoditi rečenice i izraze)a ukoliko prevodilac ne prepozna zadatu reč treba pokušati sa sinonimom.Trebaupotrebljavati što prostije reči,u osnovnom obliku-imenice i glagoli u infinitivu,nikakoprideve.Ukoliko pogrešimo sa unosom reči možemo obrisati slovo koje smo poslednje unelipomoću kontrolnog tastera sa crvenom horizontalnom strelicom koje se nalazi do tastera zaispisivanje dugačkih reči (treće zdesna) u krajnjem donjem desnom uglu tastature.Nije neophodno gasiti prevodioca,on se sam gasi posle određenog vremenskog periodaukoliko se ne pritisne nijedan taster(obično oko minut).Da bismo ga opet uključili trebapritisnuti kontrolni taster sa crvenom tačkom koga smo sa razlogom uporedili sadigitronskim tasterom C.Kvalitetna polovna roba-aparati za domaćinstvo,grejna i rasvetna tela,elektronika,stoni iručni satovi,oprema za računare i slično-sve na web stranici:http://gorazemun.weebly.com/bazar.html © Virtual MG kompanija- http://gorazemun.weebly.com

×