Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

đề Cương ôn tập vật lý 6 hk2 nh 2011

11,493 views

Published on

Đề thi của Phòng GD ĐT chỉ có tự luận

Published in: Education

đề Cương ôn tập vật lý 6 hk2 nh 2011

  1. 1. ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP VẬT LÝ 6 HK2 NH 2011-2012 Nội dung ôn tập là chương trình học kì 2 từ bài Ròng rọc đến bài Sự bay hơi và sự ngưngtụ (tiếp theo), Hình thức ra đề: 100% tự luận (không có trắc nghiệm khách quan) Học sinh ôn tập theo các nội dung sau: 1. Nêu công dụng của 2 loại ròng rọc? Cho ví dụ về sử dụng 2 loại ròng rọc (mỗi loại 1 ví dụ) trong cuộc sống? 2. Trình bày sự nở vì nhiệt của chất rắn, lỏng, khí? Sắp xếp sự nở vì nhiệt tăng dần các chất sau: Khí oxi, đồng, rược, nước, nhôm, dầu, sắt. 3. Giải thích tại sao khi lắp khâu dao để giữ chặt lưỡi dao vào cán gỗ, thì người thợ rèn phải nung nóng khâu rồi mới tra vào cán? 4. Tại sao người ta làm đường bê tông không đổ liền thành một dải mà đổ thành các tấm tách biệt với nhau bằng những khe để trống? 5. Tại sao khi rót nước nóng vào cốc thủy tinh dày thì cốc dễ vỡ? Để khắc phục hiện tượng trên ta làm thế nào? 6. Tại sao khi đun nước, ta không nên đổ đầy ấm? 7. Khi đun nóng chất lỏng thì khối lượng riêng của chất lỏng thay đổi như thế nào? Tại sao? 8. Tại sao trên đường xe lửa, chỗ nối các đường ray phải để cách nhau một khe hở nhỏ? 9. Tại sao ở các cầu sắt người ta cho một đầu cầu gối lên một con lăn? 10. Kể tên và nêu công dụng của 3 loại nhiệt kế đã học? 11. Trong nhiệt gian Xenxiut nhiệt độ của nước đang sôi, nước đá đang tan và nhiệt độ của cơ thể người bình thường là bao nhiêu? 12. Phát biều phần ghi nhớ bài sự nóng chảy - sự đông đặc, sự bay hơi – sự ngưng tụ? 13. Nêu 3 đặc điểm về nhiệt độ trong quá trình nóng chảy của chất rắn? 14. Làm bài 24-25.6 sách bài tập. 15. Khi đun nóng một chất, ta theo dõi và lập bảng sau: Thời gian (Phút) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nhiệt độ (0C) 50 60 70 75 80 80 80 85 88 90 Em hãy trả lời các câu hỏi sau: a. Vẽ đồ thị biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian trong quá trình đun nóng chất trên. b. Chất này nóng chảy ở bao nhiêu độ? Nó là chất gì? c. Thời gian nóng chảy là bao nhiêu phút? 16. Khi làm lạnh một chất, ta theo dõi và lập bảng sau: Thời gian (Phút) 0 10 20 30 40 50 60 Nhiệt độ (0C) 20 10 0 0 0 0 -5 Em hãy trả lời các câu hỏi sau: a. Vẽ đồ thị biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian trong quá trình làm lạnh chất trên b. Chất này nóng chảy ở bao nhiêu độ? Nó là chất gì? c. Quá trình làm lạnh đến nhiệt độ đông đặc diễn ra bao lâu? d. Quá trình đông đặc diễn ra trong bao lâu? 17. Giải thích tại sao người ta dùng nhiệt độ của nước đá đang tan để làm một mốc đo nhiệt độ. 18. Giải thích tại sao vào buổi sáng, ta thường thấy có các giọt nước đọng trên lá cây, ngọn cỏ? TẢI VỀ ĐỀ CƯƠNG CÓ ĐÁP ÁN. TẠI ĐÂY! http://adf.ly/7J2ZD

×