Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Giá trị thái độ

1,892 views

Published on

 • Be the first to comment

Giá trị thái độ

 1. 1. Where Life Gets Better
 2. 2. Where Life Gets Better NHỮNG GIÁ TRỊ KHI LÀM AMWAY TỰ DO TÀI CHÍNH THU NHẬP THỤ ĐỘNG – CHI PHÍ > 0 KHÔNG CÒN LÀ NÔ LỆ CÓ THỜI GIAN SỐNG THEO PHONG CÁCH MÌNH MUỐN HƯỞNG THỤ
 3. 3. Where Life Gets Better NHỮNG GIÁ TRỊ KHI LÀM AMWAY TỰ DO TÀI CHÍNH
 4. 4. Where Life Gets Better NHỮNG GIÁ TRỊ KHI LÀM AMWAY TƯỞNG THƯỞNG
 5. 5. Where Life Gets Better TƯỞNG THƯỞNG
 6. 6. Where Life Gets Better NHỮNG GIÁ TRỊ KHI LÀM AMWAY GIA ĐÌNH – THỪA KẾ
 7. 7. Where Life Gets Better NHỮNG GIÁ TRỊ KHI LÀM AMWAY SỨC KHỎE
 8. 8. Where Life Gets Better NHỮNG GIÁ TRỊ KHI LÀM AMWAY MÔI TRƯỜNG PHÁT TRIỂN BẢN THÂN
 9. 9. Where Life Gets Better THÁI ĐỘ KHI LÀM AMWAY SUY NGHĨ TÍCH CỰC 3 DẤU HIỆU CỦA 1 NẠN NHÂN ĐỔ LỖI BAO BIỆN THAN VÃN NGHÈO ĐÓITHẤT BẠI
 10. 10. Where Life Gets Better MUỐN THAY ĐỔI NGƯỜI KHÁC PHẢI THAY ĐỔI BẢN THÂN TRƯỚC THÁI ĐỘ KHI LÀM AMWAY
 11. 11. Where Life Gets Better MUỐN THAY ĐỔI NGƯỜI KHÁC PHẢI THAY ĐỔI BẢN THÂN TRƯỚC THÁI ĐỘ KHI LÀM AMWAY
 12. 12. Where Life Gets Better MUỐN THAY ĐỔI NGƯỜI KHÁC PHẢI THAY ĐỔI BẢN THÂN TRƯỚC KHI BẠN COI AMWAY LÀ SỐ 1 THÌ AMWAY SẼ COI BẠN LÀ SỐ 1 THÁI ĐỘ KHI LÀM AMWAY
 13. 13. Where Life Gets Better MUỐN THAY ĐỔI NGƯỜI KHÁC PHẢI THAY ĐỔI BẢN THÂN TRƯỚC THÁI ĐỘ KHI LÀM AMWAY
 14. 14. Where Life Gets Better NGƯỜI THÀNH CÔNG VÀ GIÀU CÓ LUÔN HỌC HỎI VÀ PHÁT TRIỂN NGƯỜI NGHÈO VÀ THẤT BẠI LUÔN NÓI RẰNG: “TÔI BIẾT RỒI” THÁI ĐỘ KHI LÀM AMWAY
 15. 15. Where Life Gets Better
 16. 16. Where Life Gets Better
 17. 17. Where Life Gets Better Câu chuyện tìm hiểu thị trường tại châu Phi THÁI ĐỘ KHI LÀM AMWAY
 18. 18. Where Life Gets Better TRTRỜI KHÔNG VÌ CÁCH NHÌN CỦA BẠNỜI KHÔNG VÌ CÁCH NHÌN CỦA BẠN MÀ TRỞ NÊNMÀ TRỞ NÊN HH P HÒI , NH BÉẸ ỎP HÒI , NH BÉẸ Ỏ SUY NGHĨ CŨ + HÀNH ĐỘNG CŨ = KẾT QUẢ CŨSUY NGHĨ CŨ + HÀNH ĐỘNG CŨ = KẾT QUẢ CŨ SUY NGHĨSUY NGHĨ  CẢM XÚCCẢM XÚC  HÀNH ĐỘNG= KẾT QUẢHÀNH ĐỘNG= KẾT QUẢ KẾT QUẢ KHÔNG BAO GIỜ NÓI DỐIKẾT QUẢ KHÔNG BAO GIỜ NÓI DỐI
 19. 19. Where Life Gets Better THÁI ĐỘ KHI LÀM AMWAY HỌC CÁCH XUỐNG NÚI
 20. 20. Where Life Gets Better THÁI ĐỘ KHI LÀM AMWAY
 21. 21. Where Life Gets Better THÁI ĐỘ KHI LÀM AMWAY SUY NGHĨ TÍCH CỰC: MỤC TIÊU 1 NGÀY 3 NGƯỜI TỪ CHỐI KHÔNG BAO GIỜ BỎ CUỘC CHIA SẺ VỚI TÂM KHÔNG MONG CẦU LUÔN SẴN SÀNG GIÚP ĐỠ VÀ CHO ĐI
 22. 22. Where Life Gets Better THÁI ĐỘ KHI LÀM AMWAY SUY NGHĨ, CẢM NHẬN VÀ HÀNH ĐỘNG NHƯ MỘT ÔNG CHỦ CHỊU TRÁCH NHIỆM LUÔN CHỦ ĐỘNG MỤC TIÊU LỚN LÀM GƯƠNG
 23. 23. Where Life Gets Better THÁI ĐỘ KHI LÀM AMWAY THAY ĐỔI SUY NGHĨ  THAY ĐỔI SỐ PHẬN
 24. 24. Where Life Gets Better

×