Constitutia - un privilegiu al tuturor

387 views

Published on

Dragi cititori, la 29 iulie în Republica Moldova este serbată Ziua Constituției, care a fost adoptată la data de 29 iulie 1994, fiind publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 1 din 12.08.1994 şi a intrat în vigoare la data de 27 august 1994. Vă propunem această expoziție virtuală pentru a imortaliza acest important eveniment din istoria țării noastre.

Published in: Marketing
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
387
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
24
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Constitutia - un privilegiu al tuturor

 1. 1. Expozi ie virtuală:ț Filiala „Transilvania”
 2. 2. Dragi cititori, la 29 iulie în Republica Moldova este serbată Ziua Constitu ieiț , care a fost adoptată la data de 29 iulie 1994, fiind publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 1 din 12.08.1994 şi a intrat în vigoare la data de 27 august 1994. Vă propunem această expozi ie virtuală pentru a imortalizaț acest important eveniment din istoria ării noastre.ț În Constitu ia Republicii Moldova sț e menţionează, de asemenea, aspiraţia spre constituirea statului de drept, considerând pacea civică, democraţia, demnitatea omului, drepturile şi libertăţile lui, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic ca fiind valori supreme, se reafirmă devotamentul deputaţilor în Parlament, în calitatea lor de reprezentanţi plenipotenţiari ai poporului Republicii Moldova, faţă de valorile general-umane, dorinţa de a trăi în pace şi bună înţelegere cu toate popoarele lumii conform principiilor şi normelor unanim recunoscute ale dreptului internaţional, aceştia fiind conştienţi de responsabilitatea şi obligaţiile faţă de generaţiile precedente, actuale şi viitoare. Conform Constitu iei Republica Moldova este un statț suveran şi independent, unitar şi indivizibil. Este legea fundamentală a statului care defineşte atributele statului, principiile de funcţionare şi obiectivele lui principale. În ea sînt înscrise cele mai importante principii ale vie ii economice,ț politice, sociale i juridice, precum i valorile pe care se sprijină statul nostru:ș ș separa ia puterilor în stat, drepturile i libertă ile fundamentale ale cetă enilor,ț ș ț ț independen a justi iei, pluralismul politic, i altele. Constitu ia este bazaț ț ș ț juridică a întregii legisla ii, pe ea se întemeiază tot ansamblul institu ional iț ț ș normativ. Lectură plăcută! Vă a teptăm cu drag!ș
 3. 3. Constitu ia Republicii Moldovaț : adoptată la 29.07.94 cu modificări i completări la 01 septembrieș 2008. – Ch. : S.C. „Lavilat-Info” S.R.L., 2008. – 61 p. Constituţia Republicii Moldova este cea mai mportantă componentă a dreptului constituţional, dar nu reprezintă întregul. Ea este declarată Legea Supremă a Societăţii şi a statului. Constituţia stă la baza statului, de aceea adoptarea ei a fost un eveniment de importanţă capitală pentru societatea umană.
 4. 4. Constitu ia Republicii Moldovaț : adoptată la 29 iulie 1994 cu modificări. – Ch. : „Elena-V.I., 2006. - 68 p. Constituţia Republicii Moldova este documentul cu cea mai mare autoritate de reglementare în viaţa publică, politică şi socială a ţării. Simbol al luptei poporului pentru libertate, democraţie şi drepturile omului, Constituţia reaminteşte fiecărui cetăţean datoria sfântă de a servi cu credinţă patria, de a apăra cu orice preţ unitatea, suveranitatea şi independenţa Republicii Moldova.
 5. 5. Constitu ia Republiciiț Moldova : publicată: 18.08.1994 în Monitorul Oficial Nr. 1, art. Nr. 1. Data intrării în vigoare: 27.08.1994. – Ch. : S.a. – 80 p. Drepturile omului devin un adevăr viabil al societăţii: toate fiinţele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi; orice fiinţă umană are dreptul la viaţă, la libertate şi la securitatea persoanei sale; nimeni nu poate fi ţinut în sclavie sau servuite; sclavajul şi comerţul cu sclavi sunt interzise sub toate formele; nimeni nu va fi supus la imixtiuni arbitrare оn viaţa sa personală, în familia sa, în domiciliul lui.
 6. 6. Constitu ia Republicii Moldovaț = Конституция Республики Молдова. – Ch.: Moldpres, 1997. – 102 p. Constă din 8 titluri, fiecare fiind împăr it în capitole i sec iuni. Înț ș ț prembulul Constituţiei se menţionează aspiraţiile seculare ale poporului de a trăi într-o ţară suverană, năzuinţele spre satisfacerea intereselor cetăţenilor, „continuitatea statalităţii poporului moldovenesc” în contextul istoric şi etnic al devenirii lui ca naţiune.
 7. 7. Aramă, Elena. Controlul contitu ionalită ii legilorț ț : Istorie iș actualitate / Elena Aramă. – Ch. : Museum, 2000. – 79 p. Subiectul controlului de constitu ionalitate a legilor nu poate fiț abordat fără examinarea organizării i activită ii organului abilitat săș ț cerceteze constitu ionalitatea legilor.ț De aceea în cele ce urmează vor fi expuse opinii cu privire la aceste subiecte în această carte.
 8. 8. Constitu ia Republicii Moldovaț comentată articol cu articol / Alexandru Arseni, Ion Creangă, Corneliu Gurin .a. – Ch. : Civitas,ș 2000. – 176 p. Vol. 1. Principii generale. Acest studiu reprezintă o încercare de a umple golurile informa ionaleț din domeniul constitu ional. Înț interpelările i comentariile lor,ș autorii nu se limitează la simple constatări ale stării de fapt, dar î iș expun i propriile viziuni asupraș dezvoltării continue a Legii Supreme.
 9. 9. Costachi, Gheorghe. Spre o statalitate democratică şi de drept / Gheorghe Costachi ; Acad. de şt. a Moldovei, Inst. de Istorie, Stat şi Drept. - Ch. , 2007 - 210 p. În această lucrare, autorul şi-a concentrat atenţia asupra unor teme de cercetare tradiţionale cum sunt: noţiuni şi concepte privind fenomenul statal, elementele constitutive ale statului – naţiunea şi minorităţile naţionale, inclusiv cetăţenia ca element constitutiv al organizării de stat. Un loc aparte este rezervat investigaţiilor privind structura socială şi organizarea de stat în calitate de determinanţi definitorii ai statalităţii.
 10. 10. A realizat: Tatiana Don uț

×