Frukostseminarium den 19 april 2013: Effektiv och omtyckt vård genom invånarcentrering

743 views

Published on

Kajsa Westling från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockhlms läns landsting (SLL), Utvecklingsavdelningen pratar om varför det är viktigt att arbeta med invånarcentrering inom vården i Stockholm.

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
743
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
9
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Frukostseminarium den 19 april 2013: Effektiv och omtyckt vård genom invånarcentrering

 1. 1. Patienten i centrum? Kajsa Westling Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, SLLFrukostseminarium Transformator 19 april
 2. 2. Agenda§  Varför invånarcentrering/patientcentrering är viktigt§  Exempel§  Utmaningar och hinder§  Framtiden
 3. 3. 2013-04-18 UtvecklingsavdelningenVarför är invånarinvolvering viktigt ?
 4. 4. UtvecklingsavdelningenVad tycker patienten?Samverkan mellan olika aktörer problematiskt- patienten för stort samordningsansvar- oklart vem som är ansvarig för den enskildapatientens hälso- och sjukvårdUtlandsfödda och personer med dåligt självskattathälsotillstånd mindre nöjda med vården
 5. 5. Utvecklingsavdelningen
 6. 6. §  Läsa pat historien§  Invånarinvolvering viktigt för att vården på många sätt är organiserad utifrån sina egna funktioner§  Exempel NHS Vårt arbete med e-hälsotjänster hälsokonto§  Utmaningar hinder –  Att tänka nytt på alla nivåer – ett enstaka projekt räcker inte för att förändra en hel organisation§  FHS innovationer olika spår – invånare en viktig del . Vårdval. Bjuda in pat i tidigare skede. Nätverkssjukvård medaktöer§  Svårt
 7. 7. §  Läsa pat historien§  Invånarinvolvering viktigt för att vården på många sätt är organiserad utifrån sina egna funktioner§  BILd land uppdelning /orgSom många andra organisationer har man pat bästa som drivkraft men närman sen organiserar sina tjänster har man ett tydligt utifrån in perspekti.Pat kommer när vården kallar, man kan inte boka tid över disken påvårdcentralen (ollie exempel) Dessutom så har vården specialiserat sig påoliak delar av människan och det är få som ser eller har som sin uppgift attvårda helheten. BILD Cartoon slutsatser pat rätt och ställningallra svårast blir det för de som inte själva har möjlighet att koordinerasina vårdkontakter – utsatta svaga grupperBILD aktiv hälsostyring förbättring bara genom en ssk att prata med
 8. 8. Ledning och styrningUtmaningen§  Att skapa en bättre hälso- och sjukvård, samtidigt som vårdbehoven och kostnaderna för vården ökar
 9. 9. Befolkning och vårdbehov ökar
 10. 10. Exempel – eHälsotjänster NHS Health Space 2007 §  Svårt att använda §  Gap mellan förväntningar realitet §  Inte tillräckligt flexibelt
 11. 11. SLL:s arbete medinvånarinvolvering när nya eHälsotjänster tas fram
 12. 12. Invånare/patienter önskar §  Översikt över sina vårdkontakter och dess innehåll §  Alternativa sätt att kommunicera med vården §  Följa vissa av vårdens processer, t.ex. remissgången, vårdkedjan§  Delaktig i sin hälsa och vård, tex rapportera hälsostatus
 13. 13. Unga med Adhd = Identifierade problem = Visualiserade konceptförslag INNAN DIAGNOS NYDIAGNOSTISERAD ATT LEVA MED MÖJLIG E-TJÄNST: MÖJLIG E-TJÄNST: MÖJLIG E-TJÄNST: MÖJLIG E-TJÄNST: Samlad information Påminnelser - Bli Logga framsteg - rättigheterom påmind om när medicin Mot uppsatta mål i Uppdaterat diagnos- - Självgenererad info ska tas. vardagen. MÖJLIG E-TJÄNST: tiseringsverktyg med möjlighet att få reda på Uppdaterade frågor MÖJLIG E-TJÄNST: MÖJLIG E-TJÄNST: Verktyg för samordning - som kan hjälpa läkaren vad som gäller mig, i min kommun, i min situation, med Kontakt - Veta vem Kunna kalla till möten, MÖJLIG E-TJÄNST: MÖJLIG E-TJÄNST: att upptäcka adhd i ett Självskattning - Möjlighet man ska kontakta när. dela protokoll, samt tidigt stadie. diagnos. min har jag rätt Vad att själv få skatta hur man Utökade kanaler för Stöd i vardagen - Både akut och vid ansvar mellan landsting, till och vem kan hjälpa mig få mår, biverkningar kontakt vid förändring av tillstånd t frågor. kommun, patient och Få överblick på inbokade det? medicinering, hur dagen mail och ex närstående. tider, förnya recept, hämta sett ut, för att ta kontroll sms. medicin, se planerade över sin egen process. aktiviteter etc.Misstänker att något är 18 år fel = BUP Myndi utredning g Triggas av Fortsätta BU Kommu livsförändrin stötta P n g: Förskolepedago Förskolepsykolo MÖJLIG E-TJÄNST: Medicinerin Nätbaser Skol g g Överblick av diagnos- Rättigheter g ad a Tonåren Förälder/ BV Kunna se och förstå utbildning Studierekto Gravidite Regionalt BUMM (Barn och närstående C innebörd- en av min vårdprogra ungdoms medicinsk Patientförening r t BV Vårdcentr diagnos samt dela den m mottagning) ar Specialpedago Går ut C al med andra. Möjlighete Hjälpmedel g skolan r BRIS MÖJLIG E-TJÄNST: Primärvården Assisten LSS Närstående blir Risk att falla mellan Skattning närstående - (Arbetsterapeu t t) projektledare stolar Skolläkare SOL Att kunna skatta hur ens - Föräldern/närstående har - Vid överflyttning till barn mår. Socialtjänste Klasslärare ansvaret för samordning mellan kommun vyxenpsykiatrin. BUM (Boendestödjar n M Rekto landsting, dvs och vårdgivare skola, e) - Patienten klarar inte att ta r andra och allt ansvar helt själv, behöver Habiliteringscent stödinsatser. - fortsatt stöd från förälder/ Närstående driver Svårt att veta vad man Stor administrativ Socialtjänste er Tidskrävande. - Blir budbärare av närstående. processen innan och efter har rätt till och inte rätt börda n diagnos till information. - Förskolepersonal eller lärare Svårt att veta vilka rättigheter - Föräldern/närstående Utbildningar för föräldrar/ Boendestödjar uppmärksammakan man har som patient och måste administrera barnets närstående e symptom. - Föräldern/närstående har närstående och vad det finns för ärende när det gäller habilitering, ansvaret möjligheter till hjälp och stöd i medicinering, läkarkontakter, Struktur/ Samordnare/ för att utredning vardagen. stöd i hemmet etc. planering assistans sker. - Föräldern blir inte lyssnad på, Sätta upp Landstin på tagen mål g allvar. BU P Psykolo g Läkar e SSK STÄNDIGT PÅGÅENDE: Beställa / hämta / ta medicin Arbetsterape ut STÄNDIGT PÅGÅENDE: läkarbesök / Samordnare/ psykologbesök assistans Försäkringskass an
 14. 14. Utvecklingsområden – psykisk ohälsa Leva med Överblick/ Rättigheter/ Närstående diagnos Planering Möjligheter stöd & ansvar •  Förstå sjukdomen •  Tider att förhålla sig •  Stöd i vardagen •  Skyddsnät till •  Känna kontroll över •  Vårdgarantier •  Stöd för •  Hjälp att planera närstående sjukdomsprocessen •  Medicin & •  Hjälp med behandling •  Delat ansvar samordning
 15. 15. Utvecklingsområden – cancer Delaktighet Kontroll Rättigheter Delat ansvar •  Uppleva att man kan •  Förstå vårdprocessen •  Vårdgarantier •  Stöd för påverka närstående •  Vad som förväntas av •  Behandlingsalternati•  Informeras om möjligheter mig v •  Dela information •  Delaktig i beslut •  Återkoppling/bekräftelse •  Stöd i vardagen •  Inte ensam
 16. 16. KONCEPT #1Vardagskollen | diagnos Leva med diagnos / DIAGNO AKTIVITET KONTAK MÅ RÄTTIGHETER Närstående stöd & S T L ansvar Jonas Jonasson Logga Medicinerin Medicinsk ut g historik•  Ett webbverktyg som ger möjlighet 1975-01-07-4545 för patienten att själv se sin diagnos, Behandlande läkare: pågående behandling och medicinering. Närmast anhörig/Kontaktperson: Sandra •  Patienten kan dela/visa diagnos Jonasson 070 845 76 94 och pågående behandling med närstående och nya vårdkontakter. Diagnos Mitt nätverkskontrakt Vad som ska ske om jag blir sjuk •  En plats där man som patient kan Min fru Sandra Jonasson tar då hand om min ekonomi kommunicera med vården och och är berättigad att ta beslut som rör min behandling . närstående vad man vill ska hända om sjukdomen försämras Dela info med >> (nätverkskontrakt). Viktigt för mig vid behandling/ Livskvalité Behandlin•  Kommunicera vad man tycker är viktigt g Vill inte bli dåsig av mina mediciner. vid behandling och ny medicinering. Dela info med >>
 17. 17. KONCEPT #1 Provsvarskollen | sms, email, webb Delaktighet & kontroll•  Sms-notifiering eller email som patienten får efter första provtagningen. Bekräftar att prov har lämnats för analys och att patienten nu är inne i systemet. •  Information om när patienten kan förvänta sig resultat/svar på provet, samt länk till mer information om provtagningsproccessen. •  Kontaktuppgifter vid frågor om provtagnings- förfarandet. Möjlighet att kontakta Vårdguiden på telefon eller på webben. •  Viktigt är att inte ge för mycket information om cancersjukdomar för att inte skapa onödig oro, utan fokusera på nästa steg i provtagningsförfarandet.
 18. 18. Utmaningar och hinder§  Utmaningar och hinder –  Att tänka nytt på alla nivåer – ett enstaka projekt räcker inte för att förändra en hel organisation
 19. 19. Framtidens hälso- och sjukvård§  Andra steget
 20. 20. FHS Programkontor SLL 2013-04-19 22Idag: vårdens aktörer är inte tillräckligtsammankopplad Byt själva bilden med bilden på sid 5. Alltså bilderna byter plats, men texterna behålls.
 21. 21. FHS Programkontor SLL 2013-04-19 23Vårdval och mångfald i vårdnätverk Vårdnätverk för hälsa utifrån individens behov
 22. 22. 2013-02-28 Sidan 24 FHS - första steget 2012 Målbild 2025 för Framtidsplanen Hög God kvalitet Hög effektivitettillgänglighet och delaktighet säker vård i rätt tid, Vård i rätt tid säker vård till rätt till rätt patient, på rätt patient på rätt plats ställe till rätt kostnad
 23. 23. Tack!kajsa.westling@sll.se
 24. 24. eHälsa skapar kontroll och trygghet
 25. 25. eHälsa skapar Kontroll och Trygghet [forts.]
 26. 26. eHälsa skapar Motivation och Delaktighet

×