Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Frukostseminarium 14 juni 2012 hos Transformator Design

661 views

Published on

Frukostseminarium 14 juni 2012 hos Transformator Design.

Published in: Design
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Frukostseminarium 14 juni 2012 hos Transformator Design

 1. 1. Förstå kopplingenmellan kundupplevelseoch lönsamhet!- LÄR DIG MER OM SKI OCH HUR MAN MÄTER KUNDNÖJDHET
 2. 2. Blev du inspirerad?VILKA ÄR DINA STÖRSTA UTMANINGAR DÄR DETTA SKULLE KUNNA GÖRA NYTTA?1234NAMN & ORGANISATION?
 3. 3. Johan ParmlerVD SVENSKT KVALITETSINDEXDaniel EwermanVD TRANSFORMATOR DESIGN
 4. 4. ServiceDesign
 5. 5. 1998
 6. 6. Transformator kundsäkrartjänster & tjänstestrategierochtransformerar organisationermot kundcentrering
 7. 7. MÄTMETODER SKAPARMETODERSTRATEGISKA METODER OPERATIONELLA METODER
 8. 8. Johan ParmlerVD SVENSKT KVALITETSINDEX
 9. 9. FÖRÄNDRINGSARBETET
 10. 10. Lojalitetsledandeföretag har dubbelt såhög intäktstillväxtjämfört med snittetoch 15% lägre kostnader
 11. 11. Paradigm:Kundcentrering
 12. 12. KUNDCENTRERING PROCESS- OCH ORGANISATIONSOPTIMERING DISTRIBUTIONSOPTIMERING PRODUKTIONSOPTIMERING1950 1970 1990 2010-
 13. 13. SKI 61
 14. 14. Hur höjer du ditt SKI?SKI 61
 15. 15. Tid
 16. 16. ServiceDesign
 17. 17. 1.  Nöjdare kunder2.  Fler kunder3.  Trognare kunder4.  Lönsammare kunder
 18. 18. FAKTA OM KUNDEN FÖRBÄTTRINGAR SOM NÅR KUNDEN
 19. 19. ”We know everythingabout our customers butwe cant develop new andmore attractive offers onthe knowledge”
 20. 20. Kundinsiktsdriventjänsteutvecklingsmetod
 21. 21. EKONOMISKA MÅL KUNDUPPLEVELSEMÅLSTRATEGIN TJÄNSTEUTVECKLINGEN ORGANISATIONEN
 22. 22. EKONOMISKA MÅL KUNDUPPLEVELSEMÅLSTRATEGIN TJÄNSTEUTVECKLINGEN ORGANISATIONEN
 23. 23. Service Design ger en gemensam bild MÄNSKLIGT PERSPEKTIV KULTUR OCH VÄRDERINGAR BETEENDEN LEDARSKAPNuläge STRATEGISKT PERSPEKTIV Önskat AFFÄRSPLAN - ANALYS OCH BESLUT KUNDINSIKTS- ARBETE KOMMUNIKATION OCH DIALOG läge STRUKTURELLT PERSPEKTIV STRUKTUR SYSTEM PROCESSER
 24. 24. EKONOMISKA MÅL KUNDUPPLEVELSEMÅLSTRATEGIN TJÄNSTEUTVECKLINGEN ORGANISATIONEN
 25. 25. INFORMATIONS ANALYS BESLUT GENOMFÖRANDE INSAMLING
 26. 26. Kundinsiktsmetoder &utvecklingsmetoder isamma process...
 27. 27. ...leder tillkundsäkrade tjänster
 28. 28. Semistrukturerade kundinteraktionerDRIVKRAFTER – BEHOV – FÖRVÄNTNINGAR – BETEENDE - KUNSKAP
 29. 29. Varför, varför,varför, varföroch varför?  
 30. 30. 1.  Beteende/behovs-baserad kundsegmentering2.  Customer Journey Mapping
 31. 31. RAKT-PÅ-SAKRÅDVILLSTROSAREN
 32. 32. NYA BILPROVNINGEN
 33. 33. 1.  Samutveckla alltid med kunden2.  Varför, varför, varför, varför & varför?3.  Segmentera utifrån beteenden, behov och situation4.  Kundens resa är det viktiga - Rita upp en Customer Journey Mapping5.  Visualisera – en tjänstevision är svår att beskriva i ord6.  Kundresearch & utveckling i samma process7.  Prata mindre och gör mer och tillåt fel
 34. 34. 3 INSTÄLLNINGAR SOM HINDRAR UTVECKLINGAV BÄTTRE TJÄNSTER I FRAMTIDEN1.  Tänk utanför boxen2. Henry Ford – om vi hade frågat kunderna...3. Differentieringstänk
 35. 35. SKISkapande av mål och prioriteringar,väckarklocka och återkopplingService DesignFörändringsarbete för att uppnå måleninom erbjudande, strategi ochorganisation
 36. 36. Blev du inspirerad?VILKA ÄR DINA STÖRSTA UTMANINGAR DÄR DETTA SKULLE KUNNA GÖRA NYTTA?1234NAMN & ORGANISATION?
 37. 37. Tack!

×