Per Un Model Sostenible De Tv Als Centres Educatius

18,265 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Per Un Model Sostenible De Tv Als Centres Educatius

 1. 1. TROBADA 2006 D’EDUCACIÓ EN COMUNICACIÓ: El dret a l’Educació en Comunicació Xarxa d’Educació en Comunicació 5 i 6 de maig de 2006
 2. 2. L’Educació en Televisió <ul><li>Daniel Miracle i Patrícia Agüera Pàmies </li></ul>Per un model sostenible de televisió als centres educatius Una idea dinàmica creada i gestionada pels alumnes sobre experimentació audiovisual i televisiva: anàlisi, recursos i difusió
 3. 3. El col·lectiu Neokinok.tv <ul><li>Format per professionals de: </li></ul><ul><li>l’educació </li></ul><ul><li>la comunicació </li></ul><ul><li>les telecomunicacions </li></ul><ul><li>l’electrònica </li></ul><ul><li>l’art </li></ul><ul><li>la sociologia </li></ul>
 4. 4. Neokinok.tv <ul><li>Realitza projectes de televisió experimental. </li></ul><ul><li>Ha desenvolupat prototipus electrònics relacionats amb la creació audiovisual i la televisió </li></ul>
 5. 5. Què és la televisió experimental? <ul><li>Per televisió experimental entenem una estructura televisiva en transformació permanent i desenvolupament continu, tant tècnicament com conceptualment. És aquella que reflexiona sobre el mitjà televisiu. Està relacionada amb l’autoconstrucció, la multidisciplinaritat, la interactivitat amb l’audiència, la creació audiovisual i la recerca de nous llenguatges i formats. </li></ul>
 6. 6. Neokinok.tv s’ha interessat darrerament en el món educatiu, conscient de la necessitat d’una Educació en Comunicació <ul><li>per l’impacte mediàtic </li></ul><ul><li>per la influència dels mitjans de comunicació </li></ul><ul><li>perquè poden manipular desigs, necessitats de consum </li></ul><ul><li>perquè creen opinió </li></ul><ul><li>en els nens i en els joves </li></ul>Per tant, cal crear estratègies d’anàlisi i coneixement per fer front al bombardeig constant d’informació al qual els nens i els joves són tan permeables.
 7. 7. Model educatiu de la proposta <ul><li>Per tal d’aconseguir els objectius esmentats, la proposta contempla: </li></ul><ul><li>l’aprenentatge significatiu </li></ul><ul><li>la implicació i autonomia de l’alumne </li></ul><ul><li>la praxi com un element indispensable del procés </li></ul><ul><li>l’aprenentatge basat en l’experiència i la vivència </li></ul><ul><li>una dimensió lúdica, experimental i creativa </li></ul><ul><li>la necessitat d’un treball en equip </li></ul>
 8. 8. Objectius principals (1) <ul><li>Formació dels alumnes perquè construeixin en equip </li></ul><ul><li>la infraestructura necessària per a crear una televisió experimental </li></ul><ul><li>i gestionar-la amb autonomia </li></ul><ul><li>Això inclou </li></ul><ul><li>la fabricació de l’equipament mitjançant la reutilització d’aparells electrònics o la modificació d’alguns dels seus components </li></ul><ul><li>l’autoconstrucció de la maquinària i per tant un cost reduït, un manteniment més sostenible i una major creativitat </li></ul><ul><li>la creació d’un estudi interactiu </li></ul>
 9. 9. Objectius principals (2) <ul><li>Formació dels alumnes pel que fa a la lectura crítica del mitjà televisiu </li></ul><ul><li>Mitjançant </li></ul><ul><li>la reflexió a partir de llur experiència audiovisual </li></ul><ul><li>la creació i control d’un mitjà televisiu propi </li></ul><ul><li>la creació de nous continguts televisius </li></ul><ul><li>l’aportació d’innovacions al llenguatge audiovisual </li></ul>
 10. 10. Què oferim al món educatiu? Una televisió de mecànica popular <ul><li>Tallers que inclouen: </li></ul><ul><li>la realització tècnica d’un estudi de televisió modular, amb diversos nivells de dificultat i diferents costos. </li></ul><ul><li>Amb l’objectiu de: </li></ul><ul><li>formar una estructura amb capacitat per produir i crear continguts televisius. </li></ul><ul><li>Projecció de: </li></ul><ul><li>&quot;Ningún niño sin maleta&quot; </li></ul><ul><li>&quot;Mecánica popular&quot; </li></ul><ul><li>&quot;Mangoro Dja TV communautaire&quot; </li></ul><ul><li>Assessorament tècnic i formació per muntar un plató per a fer programes en directe, amb estudi d’edició, sistema radiant i accés a Internet. </li></ul><ul><li>Formació per dominar la tecnologia i mantenir la maquinària amb solucions senzilles i de manera autònoma </li></ul><ul><li>el personatge televisiu és també càmera i realitzador alhora </li></ul><ul><li>automatització de continguts </li></ul><ul><li>sistemes de generació d’imatge sintètica </li></ul><ul><li>gestió de continguts recopilats de la Xarxa </li></ul>
 11. 11. Un node de televisió experimental als centres educatius <ul><li>Que implica l’existència d’un centre de recursos per a la creació de continguts audiovisuals </li></ul><ul><li>On l’emissió i la difusió són el format final de presentació </li></ul><ul><li>Amb unes estructures televisives descentralitzades </li></ul><ul><li>Assequible </li></ul><ul><li>Que desmitifica l’estructura televisiva convencional (cara i exclusiva de les grans empreses) </li></ul><ul><li>Que fomenta un accés més democràtic al mitjà televisiu </li></ul><ul><li>Que promou la participació activa de l’audiència </li></ul>
 12. 12. El futur del projecte <ul><li>Exposem: </li></ul><ul><li>El dret dels ciutadans a poder tenir accés directe als canals de TV </li></ul><ul><li>El dret dels nens i joves a tenir una presència mediàtica </li></ul><ul><li>Sol·licitem: </li></ul><ul><li>Freqüències lliures a l’espai radioelèctric (que és un bé públic) </li></ul><ul><li>Poder difondre els continguts d’interès comunitari </li></ul><ul><li>Creació d’una xarxa televisiva entre nodes de TV experimental dels centres educatius </li></ul><ul><li>Capacitat per establir connexions en directe, radioenllaços, produccions col·lectives, intercanvi de coneixement i de dubtes a temps real </li></ul><ul><li>Creació d’una plataforma de difusió autonòmica entesa com una TV pública </li></ul>
 13. 13. Un vincle entre la societat civil i el món educatiu a través del mitjà televisiu <ul><li>Pretenem </li></ul><ul><li>que aquest projecte tingui visibilitat dins i fora de l’escola </li></ul><ul><li>que compti amb el suport d’un programa de continguts que contempli els valors pedagògics, socials i ètics </li></ul><ul><li>promoure i garantir un aprenentatge cooperatiu, creatiu, mobilitzador, transformador, significatiu i transversal. </li></ul><ul><li>Comptem amb </li></ul><ul><li>el mitjà televisiu com a eina privilegiada per a treballar aquests valors, així com per fomentar l’esperit crític dels nens i joves; </li></ul><ul><li>vosaltres per a assolir els nostres objectius, que de ben segur són els de tots. </li></ul>
 14. 14. Contacte i més informació sobre la nostra tasca a... <ul><li>Daniel Miracle: </li></ul><ul><li>daniel @ neokinok .tv </li></ul><ul><li>Patrícia Agüera Pàmies: </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>http://www.neokinok.tv/ </li></ul><ul><li>http://www.mangorodja.org/ </li></ul><ul><li>http://www.nosideoedison.net/ </li></ul><ul><li>http://www.transeducamundi.org/ </li></ul>

×