Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Catàleg 2010 de propostes formatives de TransEducaMundi

773 views

Published on

Published in: Education, Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Catàleg 2010 de propostes formatives de TransEducaMundi

 1. 1. CATÀLEG DE PROPOSTES FORMATIVES 2010
 2. 2. TransEducaMundi. Assessorament i disseny tecnopedagògics Presentació de l’entitat i justificació Qui som L'associació TransEducaMundi. Assessorament i disseny tecnopedagògics és una entitat sense ànim de lucre que existeix des de l'any 2006 i que va ser oficialment fundada el 4 d'abril de 2008 amb l'objectiu d'apropar les tecnologies de la informació, la comunicació i el coneixement (TICC) a la societat. Es tracta d'un projecte actiu i dinàmic que es materialitza en dos entorns virtuals d'aprenentatge col·laboratiu (EVAC) basats en programari lliure. El primer entorn virtual, construït amb el gestor de continguts lliure Xoops, es va crear el mes de setembre de 2006 per tal de respondre a les necessitats educatives de l'alumnat de Secundària i alhora informar la societat sobre diversos temes, especialment aquells vinculats a les TICC. El segon EVAC, creat amb el gestor d'ensenyament i aprenentatge lliure Moodle, va néixer el mes d'abril de 2007 per tal de formar persones professionals de l'educació matriculades a la IIª Escola d'Estiu d'Educació en Comunicació d'AulaMèdia. A partir del mes de setembre del mateix any, la plataforma virtual es va començar a utilitzar també amb alumnat de Secundària i des d'aleshores ha estat emprada per a la realització de cursos amb diferents col·lectius. Amb la formació que oferim presencialment i mitjançant aquestes dues plataformes virtuals, pretenem dur a la pràctica una convicció: que la formació al llarg de la vida i l'educació integral inclouen l'aprenentatge de l'ús responsable, significatiu i crític de les tecnologies de la informació, la comunicació i el coneixement (TICC) i que aquestes impliquen una nova relació més activa entre la ciutadania, els mitjans de comunicació i l'acostament a la realitat. La nostra associació cerca la col·laboració puntual o regular de qualsevol persona que estigui interessada en aquest projecte amb l'objectiu de fer-lo créixer o de crear-ne d'altres similars. TransEducaMundi és, a més, un dels col·lectius que conformen i gestionen La Xarxa d'Educació en Comunicació, una plataforma cívica que actua amb la voluntat de difondre, promoure i implementar l'alfabetització mediàtica i digital de tota la societat.
 3. 3. Què fem Com a entitat signant de la Carta europea per a l'alfabetització en mitjans, l'àmbit d'actuació de TransEducaMundi se centra principalment en els següents aspectes: • Assessorament tecnopedagògic: TransEducaMundi ofereix assessorament i formació a persones professionals i entitats vinculades o no al món de l'educació que desitgin crear o millorar un projecte formatiu o de comunicació amb el suport de les TICC. • Disseny tecnopedagògic: La nostra associació també us assessorarà a l'hora de dissenyar i implementar els vostres projectes amb suport de les TICC, com ara webs corporatives, personals o de centre, plataformes virtuals d'aprenentatge, cursos semipresencials i virtuals, etc. En resum, us ajudarem a donar resposta a les vostres necessitats en aquest àmbit. • Formació: TransEducaMundi està especialment interessada en formar persones o col·lectius en l'àmbit de l'educació i les TICC, com ara professionals de l'Educació Formal i No Formal, però també mares i pares, àvies i avis i totes aquelles persones o grups interessats en aquest tema. • Educació: De manera presencial i també mitjançant els nostres entorns virtuals, les persones integrants de l'equip i altres professionals que es beneficien dels nostres serveis alfabetitzen persones de totes les edats digitalment i mediàtica, alhora que eduquen i formen sobre diversos temes l'alumnat de diferents nivells (Educació Infantil, Primària, Secundària, Cicles Formatius, Formació de Persones Adultes, Educació No Formal i Lleure, etc.). Què oferim A banda de l'assessorament i el disseny tecnopedagògics, de la formació i de l'educació en i amb les TICC, TransEducaMundi, com a organització sense ànim de lucre que és, compta entre els seus objectius principals el d'oferir un servei a la societat civil (i especialment a la comunitat educativa): • apropant-la a les noves tecnologies i al seu ús educatiu i formatiu per a tothom, amb un sentit crític i responsable, independentment de l'edat i de la formació de les persones usuàries; • fomentant una actitud oberta a la innovació i a l'aprenentatge constants, al treball col·laboratiu i a la creació de coneixement; • promovent un comportament actiu a la xarxa existent d'entorns virtuals d'aprenentatge col·laboratiu (EVAC).
 4. 4. TransEducaMundi. Assessorament i disseny tecnopedagògics Catàleg de propostes formatives 2010 Objectius de les activitats formatives Atès que els objectius generals de la nostra entitat són l'alfabetització digital, la difusió i la promoció de les noves tecnologies en la població en general, ens volem centrar, primerament, en l'alfabetització d'aquells col·lectius amb especials necessitats de coneixement de les noves eines de comunicació del nostre temps. El segon i gran objectiu de les nostres activitats com a entitat és l’eliminació del gran biaix que encara es percep entre la gent jove, la població adulta i especialment les persones grans en el coneixement i ús de les eines tecnològiques i comunicatives. Per tal de polir aquestes diferències en el coneixement i la capacitat per gestionar la informació en general, aprofundirem en les preferències lúdiques de cada col·lectiu en relació amb les noves tecnologies, però partirem de la base que cal polir aquest desfasament qualitatiu que no permet que diferents generacions comencin en el mateix nivell de continguts ni tinguin coneixement dels mateixos àmbits. Donat que hi ha moltes persones que, per vàries raons, han quedat fora del públic que està assimilant de manera espontània les metodologies comunicatives, de gestió i lúdiques, pretenem arribar-hi d’una manera senzilla, per tal que facin ús del seu dret a la inclusió social, al coneixement, a la formació contínua i a la informació. De fet, a través de les noves tecnologies ens arriben múltiples informacions que actualment es difonen de manera alternativa a la televisió, la ràdio o la premsa, oferint noves formes de participació i noves oportunitats. Això també inclou la formació, la gestió de serveis quotidians (comptes corrents, adquisició d'aliments i de béns en línia que eviten desplaçaments i càrrega de pes, contacte i demanda de visites a professionals, etc.), l’edició de material fotogràfic, l’escriptura i emmagatzematge d’informació alfanumèrica i un llarg etcètera. És per aquests motius que ens proposem difondre els continguts i metodologies de la Xarxa global, principalment, i de les eines ofimàtiques i les aplicacions de disseny i edició multimèdia entre la joventut, però sobretot entre aquelles persones que han tingut més difícil l'accés a les eines informàtiques degut al moment en què van finalitzar els seus estudis obligatoris –abans que s’implementessin de forma massiva les noves tecnologies-, a la manca d’ús personal i professional quotidià d’aquestes eines per interrupció de la seva vida professional, o bé per haver fet un ús exclusiu de les noves tecnologies en un sol camp i no en la resta. -5-
 5. 5. TransEducaMundi. Assessorament i disseny tecnopedagògics Catàleg de propostes formatives 2010 Així doncs, TransEducaMundi pretén respondre a tots els nivells de formació, promocionant des d'un ús avançat, responsable i crític de les tecnologies fins la capacitació de totes les persones que en sentin la necessitat perquè puguin entendre, per exemple, de què s’està parlant quan a la televisió es fa al·lusió als fòrums de la web del canal en qüestió, quan el jovent comenta que ha d’enviar un correu electrònic per tal de participar en un esdeveniment, o què cal fer per desar les fotografies de les vacances a l'ordinador per tal de poder-les fer arribar a la família. Abans d'iniciar qualsevol dels cursos i tallers que TransEducaMundi ofereix, s'aconsella que les persones interessades en la nostra formació estableixin llurs necessitats formatives (es realitzarà una avaluació inicial si se sol·licita) i llurs interessos i objectius (s'oferirà un diagnòstic orientatiu si es demana) per tal que es pugui dissenyar el millor recorregut formatiu possible, atès que la nostra oferta es basa en càpsules formatives que responen a diferents nivells de coneixement i a interessos personals molt diversos. -6-
 6. 6. TransEducaMundi. Assessorament i disseny tecnopedagògics Catàleg de propostes formatives 2010 BLOC 1. Iniciació a les noves tecnologies Càpsules formatives adaptables per a tots els públics i aptes per a gent gran 1. Com és un ordinador i què puc fer-ne? Usos i utilitats dels ordinadors 30h • Manteniment bàsic d'un ordinador. • Sistemes operatius i funcionament bàsic. • Programari i utilitats (edició de textos, gestió de la llar, entreteniments, etc.). • Dispositius externs. • Correu electrònic. • Navegació: ◦ Seguretat a la Xarxa. ◦ Motors de cerca. ◦ Serveis en línia. ◦ Eines de comunicació. • Mitjans d'informació i de comunicació de masses des de l'ordinador (premsa, ràdio i TV). • Entreteniments: imatge, vídeo, música, jocs, etc. 2. Què puc trobar a Internet? Recursos que escurcen distàncies 30h • Motors de cerca generals i especialitzats. • Pàgines estàtiques informatives. • Serveis en línia. • Eines de comunicació (e-correu, xat, àudio i videoconferència, etc.). • Mitjans d'informació i de comunicació de masses. • Entreteniments: imatge, vídeo, música, jocs, etc. • Weblogs, fotologs, videoblogs, audioblogs, etc. • Entorns virtuals dinàmics. • Xarxes socials generals i especialitzades. • Programari gratuït, lliure, portàtil, etc. • Continguts multimèdia. • P2P. -7-
 7. 7. TransEducaMundi. Assessorament i disseny tecnopedagògics Catàleg de propostes formatives 2010 BLOC 2. Noves tecnologies. Nivell avançat Càpsules formatives per al perfeccionament del domini de les tecnologies 1. Fotografia digital 15h • Fonaments de la fotografia digital. • Edició d'imatges. • Creació d'àlbums fotogràfics en línia. 2. Vídeo digital 30h • Introducció al llenguatge audiovisual i al procés de producció de creacions audiovisuals: guió, realització i postproducció. • Coneixement i ús de programari bàsic per a l'edició de vídeo. • Creació de projectes propis basats en el vídeo digital. • Compressions i codificacions d'arxius de vídeo: estàndards, programari i plataformes de distribució i reproducció. • El vídeo a la Xarxa: estàndards, usos i distribució del vídeo en línia. 3. Àudio (música i sons) digital 15h • Coneixement de diferents mediabases d'àudio de caràcter lliure i gratuït. • Coneixement i ús de programari per a l'edició d'àudio. • Podcasting: usos i possibilitats. • Creació de projectes propis basats en l'àudio digital. 4. Gestió personal de la informació 15h • Optimització de les possibilitats de gestió i ordenació dels entorns digitals d'emissió i recepció de correus electrònics. • Eines per a la gestió i la calendarització de tasques i esdeveniments. • Sindicació i RSS. • Optimització i personalització dels navegadors. • Gestió i usos de marcadors socials. -8-
 8. 8. TransEducaMundi. Assessorament i disseny tecnopedagògics Catàleg de propostes formatives 2010 5. Què puc fer a Internet? Ús avançat de la Xarxa i identitat digital 50h • Eines de comunicació (nivell avançat): e-correu, xat, audioconferència i videoconferència. • Dispositius mòbils multimèdia i àlbums de fotografies en línia, mediabases, etc. • Col·laboració i participació a Internet: ◦ Creació de weblogs, fotologs, videoblogs, etc. ◦ Creació, usos i bones pràctiques dels fòrums 2.0. ◦ Xarxes socials generals i especialitzades. ◦ P2P. ◦ Creació, usos i bones pràctiques dels gestors de continguts. • Introducció al llenguatge HTML. 6. Iniciació al programari lliure 15h • Què és el programari lliure? • Sistemes operatius lliures. • Eines ofimàtiques lliures. • Altres aplicacions lliures. • Programari lliure portàtil. -9-
 9. 9. TransEducaMundi. Assessorament i disseny tecnopedagògics Catàleg de propostes formatives 2010 BLOC III. Cursos especialitzats 1. Noves tecnologies per a la cerca de feina 15h • Creació d'un curriculum vitae (format, estil, estructura i contingut), tant en un document de text com en línia. • Elaboració de cartes de presentació, de motivació i de descripció d'aptituds professionals. • Portals en línia per a la cerca de feina: usos i possibilitats. • Identitat professional a Internet i xarxes especialitzades en línia. 2. L'ordinador, una eina per a l'èxit a l'ESO 30h Curs dirigit a adolescents de Secundària amb alt grau de desmotivació acadèmica que té com a objectiu la millora del rendiment escolar mitjançant l'ús de les tecnologies. L'activitat pretén reforçar l'ús de la Xarxa i les tecnologies en general, aplicant-les de manera estratègica a les tasques pendents del dia a dia i en la millora acadèmica. • Eines de cerca: ◦ Motors de cerca generals i especialitzats. ◦ Pàgines i portals informatius. • Com cercar i on: ◦ Criteris de selecció de les fonts. • Ordenació de la informació: programari i metodologia. • Tractament de la informació: programari i metodologia. • Reelaboració de la informació: programari i metodologia. • Transformació de la informació en coneixement i compartició d'aquest darrer: programari i metodologia. • Creació de productes acabats: dispositius mòbils i imatge, so, audiovisuals, text, disseny, etc. 3. Orientació familiar sobre infància, joventut i mitjans del segle XXI 15h Càpsula formativa dirigida especialment a les famílies amb criatures i/o adolescents que se senten perdudes o desorientades pel que fa al coneixement i l'ús adequat i segur dels mitjans del segle XXI (televisió, ordinadors, Internet, telèfons i dispositius mòbils, consoles i videojocs, etc.). - 10 -
 10. 10. TransEducaMundi. Assessorament i disseny tecnopedagògics Catàleg de propostes formatives 2010 Metodologia Les càpsules formatives seran eminentment pràctiques i se centraran en tot moment en la combinació de la teoria amb una metodologia activa que permetrà a l'alumnat aprendre tot experimentant. Temporització La proposta inicial que es considera adequada per tal que l'alumnat pugui assolir els conceptes teòrics, els coneixements i les habilitats requerides mitjançant l'ús i la pràctica és la següent: • Les càpsules formatives tenen una durada variable en funció dels continguts i del públic. • Es poden realitzar sessions de 2 o 3 hores de durada, depenent de la freqüència setmanal (un o dos dies). Es tracta d'una proposta totalment flexible, de manera que es poden adequar totes les càpsules formatives a les necessitats del públic objectiu. Contacte Podeu contactar amb nosaltres mitjançant diferents canals: ▪Per telèfon: 93.441.90.31 i 657.349.246 (persona de contacte: Patrícia Agüera Pàmies, coordinadora de TransEducaMundi). ▪Per e-mail: info@transeducamundi.org. Per a més informació sobre la nostra entitat, podeu visitar la nostra web corporativa: http://www.transeducamundi.org/. L'equip de TransEducaMundi - 11 -

×