Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Menu Lẩu Nướng Kim

5,112 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Menu Lẩu Nướng Kim

  1. 1. I./ MÓN NƯỚNG TẠI BÀN Thịt vịt nướng - 200gr 100.000vnd Thịt lợn ba chỉ nướng - 180gr 100.000vnd Thịt lợn ba chỉ tẩm ướp nướng - 180gr 120.000vnd Thịt sườn lợn tẩm ướp nướng - 250gr 150.000vnd Thịt lợn nạc vai nướng - 180gr 110.000vnd Thịt lợn nạc vai tẩm ướp nướng - 180gr 130.000vnd Thịt lợn nướng nhà hàng Kim 250.000vnd - Thịt lợn ba chỉ tẩm ướp - 100gr - Thịt sườn lợn tẩm ướp - 150gr - Thịt lợn nạc vai - 100gr Tôm sú (gỏi, nướng, lẩu) - Tôm sú (đĩa nhỏ) - 300gr 150.000vnd - Tôm sú (đĩa to) - 500gr 250.000vnd Mực tươi (nướng, lẩu) - Mực tươi (đĩa nhỏ) - 300gr 90.000vnd - Mực tươi (đĩa to) - 500gr 140.000vnd II./ MÓN NƯỚNG TẠI BÀN NHẬP KHẨU
  2. 2. Diềm bò Mỹ nướng - 150gr 280.000vnd Nạc vai bò Mỹ nướng - 150gr 250.000vnd Sườn bò Mỹ ko xương nướng - 150gr 320.000vnd Sườn bò Mỹ ko xương thái mỏng nướng - 150gr 300.000vnd Sườn bò Mỹ có xương nướng - 150gr 300.000vnd Sườn bò Mỹ có xương tẩm ướp nướng - 150gr 320.000vnd Ba chỉ bò Mỹ nướng - 150gr 130.000vnd Thịt bò Mỹ nhà hàng Kim nướng 440.000vnd - Thịt Diềm bò Mỹ - 100gr - Thịt nạc vai bò Mỹ - 100gr - Thịt ba chỉ bò Mỹ - 100gr III./ LẨU Lẩu bò đặc biệt - Nồi nhỏ (2 người) 300.000vnd - Nồi to (4 người) 400.000vnd Lẩu nấm - Nồi nhỏ (2 người) 250.000vnd - Nồi to (4 người) 350.000vnd Lẩu đuôi bò - Nồi nhỏ (2 người) 200.000vnd - Nồi to (4 người) 300.000vnd
  3. 3. Lẩu bò ướp - mực - Nồi nhỏ (2 người) 300.000vnd - Nồi to (4 người) 400.000vnd Lẩu hải sản - Nồi nhỏ (2 người) 320.000vnd - Nồi to (4 người) 420.000vnd Lẩu hải sản - thịt bò Mỹ - Nồi nhỏ (2 người) 340.000vnd - Nồi to (4 người) 440.000vnd IV./ MÓN KHÁC Gà rán kiểu Hàn Quốc (không sốt cay) - Gà rán (xuất nhỏ) - 400gr 140.000vnd - Gà rán (xuất to) - 600gr 200.000vnd Gà rán kiểu Hàn Quốc (có sốt cay) - Gà rán (xuất nhỏ) - 400gr 140.000vnd - Gà rán (xuất to) - 600gr 200.000vnd Canh gà cay kiểu Hàn - Canh gà (xuất nhỏ) - 600gr 270.000vnd - Canh gà (xuất to) - 1000gr 350.000vnd Ba chỉ xào - 250gr 150.000vnd Mực xào - 250gr 180.000vnd
  4. 4. Ba chỉ và mực xào 200.000vnd - Ba chỉ lợn - 150gr - Mực - 150gr Sườn bò Mỹ có xương kho - 150gr 300.000vnd Cơm - Canh tương 40.000vnd - 70.000vnd Cơm - Canh kim chi 50.000vnd - 80.000vnd Cơm - Canh rong biển 50.000vnd - 80.000vnd Cơm cuốn - Kimbap 60.000vnd Cơm trộn 80.000vnd

×