Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Social Network - PR1

191 views

Published on

PR1 presentation homework

Published in: Marketing
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Social Network - PR1

  1. 1. Công cụ PR: MẠNG XÃ HỘI Nhóm 9 – PR32 Nguyễn Thùy Trang Bùi Thị Út Hậu Thùy Dung Nguyễn Thúy An Nguyễn Hoàng Hải
  2. 2. Đặc điểm • Dễ sử dụng. • Tính lan truyền mạnh mẽ. • Tính tương tác cao. • Tính liên tục. • Kết nối cộng đồng.
  3. 3. • Sự thành công của chiến dịch phụ thuộc vào mức độ phản hồi. • Đòi hỏi xây dựng chiến dịch lâu dài. • Nội dung được xây dựng bởi các thành viên tham gia, dựa trên sở thích hay mối quan tâm chung.
  4. 4. Hình thức sử dụng • Lập trang: fanpage, nhóm, trang chính thức…
  5. 5. • Cập nhật thông tin thường xuyên, công khai: tin, bài, ảnh, video, kèm bình luận => thông điệp. • Liên kết với các trang, nhóm khác, chia sẻ thông tin. • Tương tác với công chúng: câu hỏi, trò chơi…
  6. 6. Hiệu ứng • Ưu điểm: Chi phí thấp, hiệu quả cao. Ảnh hưởng rộng, lan truyền nhanh. Có sự tương tác và phản hồi 2 chiều. Nhanh chóng, liên tục. Trực tiếp tiếp cận người mua. Chiến lược PR hướng trực tiếp đến đối tượng khách hàng.
  7. 7. • Nhược điểm: Dễ bị quên. Dễ bị bão hòa thông tin. Không thể kiểm soát phản hồi. Khi có sai sót dễ để lại hậu quả. Phụ thuộc vào kết nối Internet. Phụ thuộc trình độ dân trí. Tính bảo mật không cao.
  8. 8. C m n s theo dõi c aả ơ ự ủ cô và các b nạ

×