Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

XIN PHÉP KINH DOANH THUẬN AN BINH DƯƠNG

222 views

Published on

-Công ty TM- DV Pháp Phát chúng tôi đang cung cấp dịch vụ như sau:
Chuyên nhận làm giấy tờ kinh doanh cho các doanh nghiệp, khách hàng trên địa bàn tỉnh Bình Dương,
- Đăng ký thành lập mới doanh nghiệp, công ty, cơ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh vv…
- Bổ sung, thay đổi nghành, nghề kinh doanh.
- Thay đổi địa chỉ chụ sở kinh doanh.
- Thay đổi tên doanh nghiệp.
- Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty, doanh nghiệp, cơ sở vv..
- Thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp, vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp công ty.
- Thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần, thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên.
- Thay đổi nội dung hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Ls. Minh. 0969 90 90 63

Published in: Law
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

XIN PHÉP KINH DOANH THUẬN AN BINH DƯƠNG

  1. 1. Công ty TM- DV Pháp Phát chúng tôi đang cung cấp dịch vụ như sau: Chuyên nhận làm giấy tờ kinh doanh cho các doanh nghiệp, khách hàng trên địa bàn tỉnh Bình Dương, - Đăng ký thành lập mới doanh nghiệp, công ty, cơ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh vv… - Bổ sung, thay đổi nghành, nghề kinh doanh. - Thay đổi địa chỉ chụ sở kinh doanh. - Thay đổi tên doanh nghiệp. - Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty, doanh nghiệp, cơ sở vv.. - Thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp, vốn điều lệ, tỷ lệ vốn góp công ty. - Thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần, thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên. - Thay đổi nội dung hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Ls. Minh. 0969 90 90 63

×