Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bài 4: Cấu trúc bảng

19,920 views

Published on

 • Dating direct: ❤❤❤ http://bit.ly/2F7hN3u ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • DỊCH VỤ THIẾT KẾ THUYẾT TRÌNH (Thiết kế profile cho doanh nghiệp--- Thiết kế Brochure--- Thiết kế Catalogue--- slide bài giảng--- slide bài phát biểu---slide bài tốt nghiệp--- dạy học viên thiết kế thuyết trình…)-----(Giá từ 8.000 đ - 10.000 đ/1trang slide)------ Mọi chi tiết vui lòng liên hệ với chúng tôi: điện thoại 0973.764.894 hoặc zalo 0973.764.894 (Miss. Huyền) ----- • Thời gian hoàn thành: 1-2 ngày sau khi nhận đủ nội dung ----- Qui trình thực hiện: ----- 1. Bạn gửi nội dung cần thiết kế về địa chỉ email dvluanvan@gmail.com ----- 2. DỊCH VỤ THIẾT KẾ THUYẾT TRÌNH báo giá chi phí và thời gian thực hiện cho bạn ----- 3. Bạn chuyển tiền tạm ứng 50% chi phí để tiến hành thiết kế ----- 4. Gửi file slide demo cho bạn xem để thống nhất chỉnh sửa hoàn thành. ----- 5. Bạn chuyển tiền 50% còn lại. ----- 6. Bàn giao file gốc cho bạn.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Bài 4: Cấu trúc bảng

 1. 1. Nội dung 1 Các khái niệm chính 2 Tạo và sửa cấu trúc bảng
 2. 2. Hãy cho biết bảng trên có bao Quan sát bảng Học sinh nhiêu hàng,cột?
 3. 3.  Đặt vấn đề: Để tạo được một bảng trên thì ta cần những thành phần chính là: nhiều cột nhiều hàng Table (bảng) là gì? - Bảng là thành phần cơ sở tạo nên CSDL, chứa dữ liệu để người dùng khai thác Mà dữ liệu đó được lưu dưới dạng bảng gồm các cột và các hàng.
 4. 4. 1. Các khái niệm chính:  Trường (Field) Trường (Field) là gì? • Là một cột của bảng thể hiện một thuộc tính cần quản lí của chủ thể. Trường ‘Maso’ Trường ‘HoDem’ Trường ‘NgaySinh’
 5. 5. 1. Các khái niệm chính:  Bản Ghi (Record) Bản ghi (Record) là gì? • Là một hàng của bảng gồm dữ liệu về các thuộc tính của một cá thể cần quản lí. Bản ghi thứ 5 có bộ dữ liệu là: 5, Trần Bội Di, Nam, 16/09/1990, Tp.HCM, đoàn viên, 225 Phạm Hữu Chí, 1
 6. 6. 1. Các khái niệm chính: Em hãy nêu một số kiểu dữ liệu đã biết ở tin học 11? Kiểu số nguyên Kiểu số thực Kiểu kí tự Kiểu logic Kiểu xâu … Các kiểu Dữ liệu
 7. 7. 1. Các khái niệm chính:  Kiểu dữ liệu (Data Type) - Là kiểu của dữ liệu lưu trong một trường. Mỗi trường có một kiểu dữ liệu.
 8. 8. 1. Các khái niệm chính: Maso Number (kiểu số) Hodem Ladoanvien Text (văn bản) yes/no (logic)
 9. 9. Kiểu dữ liệu Text Number Mô tả THPT Chợ Gạo,Lớp 12A, 073.835219 0 – 255 kí tự Dữ liệu kiểu số 123, -1237, 1.23.... 1, 2, 4 hoặc 8 byte Currency Dữ liệu kiểu tiền tệ Yes/No Dữ liệu kiểu số đếm,tạo số nguyên theo thứ tự 12/2/06, 1:23:45 PM... 8 byte $1234,100234ĐVN.. 1 2 .... 8 byte 4 byte hoặc 16 byte Dữ liệu kiểu Boolean Nam hoặc Nữ, hoặc 1 bit (hay Lôgic), lưu giữ các đã vào Đoàn hay chưa giá trị Yes hoặc No, ...(dữ liệu chỉ có hai True /False, On/off giá trị chọn lựa) Kiểu văn bản Memo Kích thước lưu trữ Dữ liệu chữ - số Date/Time Dữ liệu ngày/thời gian Auto Number Minh họa Dữ liệu là text khoảng 0 – 65536 kí tự 0 -> 65536 kí tự
 10. 10. 2. Tạo và sửa cấu trúc bảng: a. Tạo cấu trúc bảng Ví dụ 2: Hãy thiết kế table HOCSINH gồm các trường sau: MASO, HODEM, TEN,GIOITINH,NGAYSINH,DIACHI,TO. Trong đó: MASO : Kiểu dữ liệu số (AutoNumber) HODEM : Text TEN : Text GIOITINH : kiểu Yes/No NGAYSINH : Kiểu date/Time DIACHI : Text TO : Number
 11. 11. 2. Tạo và sửa cấu trúc bảng: a. Tạo cấu trúc bảng Cách 1: Nháy đúp Create table in Design View Cách 2: Nháy nút lệnh rồi nháy đúp Design View 1- Chọn đối tượng Tables 2- Kích vào đây để thiết kế Table
 12. 12. 2. Tạo và sửa cấu trúc bảng: a. Tạo cấu trúc bảng Cấu trúc của bảng chia làm hai phần: định nghĩa trường và tính chất của trường. Định nghĩa trường Các tính chất của trường
 13. 13. 2. Tạo và sửa cấu trúc bảng: a. Tạo cấu trúc bảng  Tạo một trường. Để tạo được một trường mới ta có thể thực hiện theo các bước sau đây:
 14. 14. Bước 3: Mô tả nội dung trường trong cột Description. Bước 1: Gõ tên trường vào cột Field Name Bước 2: Chọn kiểu dữ liệu trong cột Data type Bước 4: Lựa chọn tính chất của trường trong phần Field Properties.
 15. 15. 2. Tạo và sửa cấu trúc bảng: a. Tạo cấu trúc bảng  Tạo một trường  Các tính chất của trường Filed Size (kích thước trường) Đặt kích thước trường theo kiểu dữ liệu.
 16. 16. Trường Ho kiểu Text có kích thước là 30
 17. 17. 2. Tạo và sửa cấu trúc bảng: a. Tạo cấu trúc bảng  Tạo một trường  Các tính chất của trường Format (định dạng) - Quy định cách hiển thị và in dữ liệu.
 18. 18. Định dạng Short Date của trường Ngaysinh kiểu Date hiển thị dd/mm/yyyy
 19. 19. 2. Tạo và sửa cấu trúc bảng: a. Tạo cấu trúc bảng  Tạo một trường  Các tính chất của trường  Caption Thay tên trường bằng phụ đề dễ hiểu cho người dùng khi hiển thị
 20. 20. Trường Diachi khi hiển thị là Địa chỉ
 21. 21. 2. Tạo và sửa cấu trúc bảng: a. Tạo cấu trúc bảng  Tạo một trường  Các tính chất của trường Default Value Giá trị tự động đưa vào trường khi tạo bản ghi mới
 22. 22. Trường gt khi hiển thị giá trị mặc định là “nam”
 23. 23. Định dạng Short Date của trường Ngaysinh kiểu Date hiển thị dd/mm/yyyy Trường Diachi khi hiển thị là Địa chỉ (Caption) (Format) Trường Ho kiểu Text có kích thước là 30 (Filed Size ) Trường gt khi hiển thị giá trị mặc định là “nam” (Default Value)
 24. 24. 2. Tạo và sửa cấu trúc bảng: a. Tạo cấu trúc bảng  Tạo một trường  Chỉ định khóa chính (Primary Key). - Khóa chính là trường mà mỗi giá trị của nó xác định duy nhất mỗi hàng của bảng, nghĩa là không có hai hàng giống hệt nhau .
 25. 25.  Chọn trường khóa chính: Trường Mã học sinh (MaSo) là trường khóa chính (vì mỗi HS được xác định bởi một mã hs duy nhất).
 26. 26.  Chỉ định khóa chính: Bước 1: Click chọn vào trường làm khóa chính. Bước 2: C1: Click chọn
 27. 27. Chỉ định khóa chính C2: Chọn Edit  chọn Primary Key C3: Click phải  chọn Primary Key
 28. 28. Chỉ định khóa chính Trường MaSO được chỉ định là khóa chính
 29. 29. Lưu cấu trúc bảng • Chọn File  Save hoặc click vào nút lệnh • Gõ tên bảng vào ô Table Name trong hộp thoại Save As • Nhấn OK hoặc phím Enter
 30. 30. 2. Tạo và sửa cấu trúc bảng: b. Thay đổi cấu trúc bảng • Bước 1. Chọn tên bảng cần thay đổi cấu trúc. • Bước 2. Chọn nút lệnh để hiển thị bảng ở chế độ thiết kế.
 31. 31. • Bước 3. Thực hiện thao tác Thao tác Thêm trường Xóa trường Thay đổi thứ tự các trường Thay đổi khóa chính Dùng bảng chọn lệnh Insert → Rows Edit → Delete Rows 1. Chọn trường, nhấn và giữ chuột 2. Di chuyển chuột đến vị trí mới và thả chuột. 1. Chọn trường muốn chỉ định là khóa chính. 2. Edit → Primary Key
 32. 32. c) Xóa và đổi tên bảng • • Bước 1. Chọn tên bảng cần thao tác Bước 2. – – Xóa bảng : Edit → Delete. Đổi tên bảng 1. 2. Edit → Rename. Gõ tên mới cho bảng rồi nhấn phím Enter.
 33. 33.  Thông qua bài học hôm nay các em cần nắm được một số nội dung chính sau: - xem lại kiến thức đã học Bài tập về nhà - Trả lời các câu hỏi SGK

×