Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bài 3: Giới thiệu về máy tính

10,642 views

Published on

 • Follow the link, new dating source: ❶❶❶ http://bit.ly/39pMlLF ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/39pMlLF ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • làm sao để tải file powerpoint vậy mọi người
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Bài 3: Giới thiệu về máy tính

 1. 1. Mở đầu bài học Trả bài cũ Chuyển đổi qua lại giữa các hệ số 16510=…2 100111012=…10 425810=…16 1
 2. 2. Mở đầu bài học Dữ liệu Xử lý - Thu nhận, phân loại, lưu trữ - Thống kê, tính toán - Hỏi đáp, truy vấn, tìm kiếm - Dự báo Thông tin Hệ thống tin học V 2
 3. 3. Mở đầu bài học Hệ thống tin học dùng để nhập, xử lý, xuất, truyền dữ liệu và lưu trữ thông tin. Phần mềm (Software): các chương trình Phần cứng (Hardware): Các máy tính và thiết bị liên quan Sự quản lý và điều kiển của con người 3
 4. 4. L/O/G/O TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Chương trình Tin học 10 – Bài 3 GIỚI THIỆU VỀ MÁY TÍNH 4
 5. 5. Mở đầu bài học  Hiện nay có những loại máy tính nào??? 5
 6. 6. 1. Sơ đồ cấu trúc của một máy tính Siêu máy tính (Super Computer) Chung cấu trúc??? Máy tính cỡ trung (Mini computer) Máy tính cỡ lớn (Mainframe) Máy vi tính (Micro computer – PCs) 6
 7. 7. 1. Sơ đồ cấu trúc của một máy tính Máy tính cần những thiết bị nào??? 7
 8. 8. 1. Sơ đồ cấu trúc của một máy tính Bộ nhớ ngoài (Secondary Memory) Bộ xử lý trung tâm (CPU) Thiết bị vào (Input Device) Bộ điều khiển (CU) Bộ số học/ logic (ALU) Thiết bị ra (Output Device) Bộ nhớ trong (Main Memory) 8
 9. 9. 2. Bộ xử lý trung tâm – CPU CPU (Central Processing Unit) là thành phần quan trọng nhất của máy tính, đó là thiết bị chính thực hiện và điều khiển việc thực chương trình. Một số bộ xử lý trung tâm CPU 9

×