Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Bài 21: Mạng thông tin toàn cầu Internet (Tiết 2)

8,271 views

Published on

 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2u6xbL5 ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2u6xbL5 ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Bài 21: Mạng thông tin toàn cầu Internet (Tiết 2)

 1. 1. Chương 4: Mạng máy tính và Internet  Các máy tính trong Internet giao tiếp với nhau như thế nào?  Giao thức TCP/IP ?  Địa chỉ IP? Company LOGO  Máy chủ DNS? Tên miền? Edit by Hnk - Thanh 1
 2. 2. Company LOGO Quy ước làm việc Ghi chú vào tập Hoạt động nhóm Edit by Hnk - Thanh 2
 3. 3. Company LOGO 3.1 Bộ giao thức TCP/IP Máy gửi: A Giao thức TCP Giao thức IP Máy nhận:B Edit by Hnk - Thanh 3
 4. 4. Company LOGO 3.1 Bộ giao thức TCP/IP Bộ giao thức TCP/IP:  TCP/IP là bộ giao thức truyền thông chung giữa các máy tính trong Internet.  Tập hợp các quy định về khuôn dạng dữ liệu và phương thức truyền dữ liệu giữa các thiết bị trong mạng  Gồm nhiều giao thức khác nhau, trong đó 2 giao thức chính là giao thức TCP và giao thức IP. Edit by Hnk - Thanh 4
 5. 5. Company LOGO 3.1 Bộ giao thức TCP/IP Bộ giao thức TCP/IP: Giao thức TCP • Chia các dòng dữ liệu (đã đóng gói) hoặc thông tin cần truyền thành các gói tin nhỏ hơn sau đó phục hồi lại ở máy nhận. • Các gói tin được đánh số xác định nhằm tổng hợp một cách đúng đắn ở máy nhận. Giao thức IP • Đánh địa chỉ máy gởi và nhận vào gói tin. Để đảm bảo gói tin đến đúng máy nhận. • Khi truyền tin nếu có lỗi không khắc phục được, gói tin sẽ được truyền lại. Edit by Hnk - Thanh 5
 6. 6. Company LOGO Địa chỉ…? Máy gửi: A Máy nhận:B Edit by Hnk - Thanh 6
 7. 7. Company LOGO 3.2 Địa chỉ IP? a.Khái niệm địa chỉ IP:  Là địa chỉ dùng để xác định vùng duy nhất của mạng, một máy tính hay một đối tượng cụ thể nào đó trên mạng.  Cần có địa chỉ IP để phân biệt các đối tượng trên mạng; hỗ trợ việc tìm kiếm và truy cập thông tin.  Có 2 dạng biểu diễn địa chỉ IP: dạng số và dạng kí tự Edit by Hnk - Thanh 7
 8. 8. Company LOGO 3.2 Địa chỉ IP? b. Địa chỉ IP dạng số: Máy gửi: A Máy nhận:B Edit by Hnk - Thanh 8
 9. 9. Company LOGO 3.2 Địa chỉ IP? Máy chủ DNS (Domain Name Server) tuoitre.vn Edit by Hnk - Thanh Địa chỉ IP dạng kí tự Tên miền 9
 10. 10. Company LOGO 3.2 Địa chỉ IP? c. Địa chỉ IP dạng kí tự - tên miền:  Là địa chỉ được chuyển từ địa chỉ IP dạng số sang dạng kí tự bởi một số máy chủ DNS.  Dễ nhớ và thuận tiện cho người dùng hơn địa chỉ IP dạng số.  Gồm nhiều trường, được phân cách với nhau bởi dấu ‘.’   Ví dụ: tuoitre.vn, laodong.com.vn Trường cuối thường là viết tắt của tên nước .vn (Việt Nam). .jb (Nhật bản) Edit by Hnk - Thanh 10
 11. 11. Company LOGO Câu hỏi tổng kết: Edit by Hnk - Thanh 11
 12. 12. Company LOGO Trao đổi thảo luận: Edit by Hnk - Thanh 12
 13. 13. Company LOGO 5.Củng cố và dặn dò  Tóm tắt nội dung bài học.  Chuẩn bị cho bài tập – bài thực hành 3  Ôn tập bài 21, bài 22 để làm kiểm tra 15 phút. Edit by Hnk - Thanh 13
 14. 14. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe! Company LOGO Edit by Hnk - Thanh 14

×