Trainingportal #hms2013 prosjekt - norsk olje og gass - frank lemstad

550 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
550
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Trainingportal #hms2013 prosjekt - norsk olje og gass - frank lemstad

 1. 1. 2/4/2013ProsjektStøy i petroleumsindustrien –resultater og utfordringerFrank Lemstad,Sinus as Prosjekt STØY i Petroleumsindustrien Startet høsten 2011 - Avsluttes i 2013 www.norskoljeoggass.no/stoy 1
 2. 2. 2/4/2013 Regelverk: Innretningsforskriften§23 Støy og akustikkInnretninger skal utformes slik at ingen arbeidstakere utsettes for hørselskadelig støy.Med hørselskadelig støy menes en daglig støydose som…overskrider… LAex,12h = 83 dB(A) eller Lpeak = 130 dB(C). 3 Regelverk: Aktivitetsforskriften § 38 Støy • Tiltaksverdi for eksponering er LEX12h = 80 dB(A) og LpCpeak = 130 dBC. • Dersom tiltaksverdien overskrides, skal det vurderes risikoreduserende tiltak 4 2
 3. 3. 2/4/2013Eksponeringskravet gjelder uten hensyn til bruk av X X hørselsvern Unntak er - Helikopterhåndtering - Kortvarig opphold i ubemannet maskinrom - (Bruk av håndholdt verktøy) 5 Støyindikator -------------------------------------- 6 3
 4. 4. 2/4/2013 Hørselskader - statistikk• Ca 600 nye eller forverrede hørselskader de siste 5 år• Ca 150 av disse knyttes direkte til støy på arbeidsplassen• Ingen tendens til signifikant nedgang 72010 – flere ”støytilsyn”Tema: Oppfølging av støyskaderisiko- Avvik i alle tilsyn- For passiv tilnærming til støytiltak- Kunnskap finnes, men gode nok tiltak blir ikke iverksatthttp://www.ptil.no/nyheter/stoey-selskapene-innfrir-ikke-krav-article7305-24.html 8 4
 5. 5. 2/4/20132010 – flere ”støytilsyn”Ptil etterlyser spesielt1. Bedre kartlegging og risikovurdering av de mest støyeksponerte2. Flere tiltak innen teknisk støyreduksjon3. Mer initiativ for å redusere støy fra håndholdt verktøy4. Opplæring av støyeksponerte arbeidstakerehttp://www.ptil.no/nyheter/stoey-selskapene-innfrir-ikke-krav-article7305-24.html 9 Prosjekt STØY i Petroleumsindustrien Hovedambisjon / mål 1. Petroleumsindustrien skal være en foregangsnæring ift HMS resultat 2. Støyeksponering til havs og på landanlegg skal være under kontroll / innenfor regelverkskrav 3. Søke objektive kriterier som kan indikere at risiko for framtidige støyskader reduseres 5
 6. 6. 2/4/2013 Organisering Sponsorer: Norsk olje og gass Norsk industri Styringsgruppe Norsk olje og gass, Norsk Industri, KIS, LO, Fellesforbundet, IndustriEnergi, SAFE, Lederne, Petroleumstilsynet (obs.), Arbeidstilsynet (obs.) Prosjektlede rDelprosjektOmråde- Egen- Helikopter- Barriere- Sårbar- produsert Vibra- støy SubSea hets- støy støy kontroll sjon faktorer Forbedringer? Lavthengende frukt? Eller henger den høyt? 12 6
 7. 7. 2/4/2013 Lavthengende frukt? Eller henger den høyt? 1314 Områdestøy Støy fra fastmontert utstyr: generatorer, pumper, rør, kompressorer, ventiler etc Stikkord / aktiviteter • Hva kan gjøres bedre i planlegging og design? • Norsok S-002 – revisjon – strengere grenseverdier? • Vurdere verktøy for risikovurdering • Ta i bruk teknologi for å redusere støy: gardiner, skjerming, isolering.... 7
 8. 8. 2/4/201315 Områdestøy Noen tiltaks-eksempler DRA – lyddemper for gasskompressor16 Områdestøy Ola bygger rigg i korea: Følg Norsok S-002 på all HMS! 8
 9. 9. 2/4/201317 Områdestøy Erfaringer fra bygging i utlandet: • Norsok S-002 – “vanskelig” å forstå • ALARP = ”minimumskrav skal benyttes” • Støygrense 85/90 dB = 90 dB • Uten tett oppfølging fra dag en blir det trolig alvorlige og kostbare støyavvik! -> Trenger enklere regelverk med tydeligere tallkrav18 Områdestøy Norsok S-002 revisjon : 85 dB! • Skjerpe (endel) støygrenser • Rydde opp i uklarheter • Endre (endel) “bør” til “skal” • Innskjerpe krav til 90 dB ved vedlikehold • Avklare/omdefinere “ubemannede maskinrom” 9
 10. 10. 2/4/2013Er 110 dB herakseptabelt? Xx dB?20 Områdestøy Ubemannet maskinrom • Ofte viktigste bidragsyter til støyeksponering • ”Ubemannet” må defineres bedre, dele i to typer? • Nåværende bemanningsdefinisjon strider mot beskyttelsesregime • Mulighetsstudie med Bergen Engines: mer støysvake dieselgeneratorer 10
 11. 11. 2/4/201321 Områdestøy Ta i bruk ny teknologi – det er fali det… MUDCUBE på Maersk Giant The biggest impact on the working environment is the significant reduction of oil mist and vapor in the room, noise reduction and the absence of vibrations - Andreas Larsson, Maersk22 Egenprodusert støy Egenprodusert støy kommer fra håndholdt verktøy som brukes ved bygging, vedlikehold, rengjøring, riving … Mål / aktiviteter: • Etablere database med støydata • Stimulere til bruk av mindre støyende verktøy • Kritisk vurdere de mest ekstreme aktivitetene • Hvem har ansvar (for valgt utstyr/prosess) 11
 12. 12. 2/4/201323 Egenprodusert støy Eksempel på bruk av database Oppgave: Rense en overflate for maling • Hvilke alternativer finnes? • Hvilket støynivå gir de? • Hvilket vibrasjonsnivå? • Hvor lenge kan operatøren holde på?24 Eksempler på ulike metoder og verktøy (1) Svært støyende Mindre støyende Vann jetting: LpA = 100-110 dB Sand/vannjetting: LpA = 90 dB 12
 13. 13. 2/4/201325 Eksempler på ulike metoder og verktøy (2) Svært støyende Mindre støyende Sandblåsing: LpA = 105-115 dB Vakumblåsing: LpA = 80-90 dB26 Fjernstyrte operasjoner PILOTSTUDIUM Test av slurryblåsing og UHT 13
 14. 14. 2/4/201327 Hånd-arm vibrasjoner Mekaniske vibrasjoner fra håndholdt verktøy til hånd og arm. Ofte nært knyttet til støy. 10 min Anbefalt tid per ansatt – for å holde seg innenfor tiltaksverdi (tigersag). European Agency for Safety and Health at Work, 200828 Classification: Internal 2012-02-27 14
 15. 15. 2/4/201329 Hånd-arm vibrasjoner • Database (inkl egenprodusert støy) • Avklare: Hvilke arbeidsoppgaver er mest utfordrende? • Merking av verktøy– felles mal!? • Kalkulator – for kontroll med eksponering Vibrasjoner – brosjyremateriell i arbeid 15
 16. 16. 2/4/201331 Barrierekontroll Barrieren(e) skal sørge for at støyeksponering er under kontroll og innenfor regelverkskrav 1. Fysiske skjermer 2. Tidsbegrensning 3. Hørselvern 4. Opplæring32 RNNP - Status eksponering 16
 17. 17. 2/4/201333 Bransjen: vi klarer foreløpig ikke eksponeringskrav uten å regne ”litt” effekt av hørselvern.... Beskyttelsesregime: 1. Moderate dempeverdier for hørselsvern (12/18 dB) 2. Tidsbegrensning34 Beskyttelses- regime 17
 18. 18. 2/4/201335 Beskyttelsesregime - hensikt 1. Tilby robust her-og-nå minimum beskyttelse av personell – innfri eksponeringskrav (80 dBA) 2. Balansert bruk av virkemidler (hørselsvern vs tidsbegrensning) 3. Indusere en kostnad for støy – skal stimulere tekniske tiltak36 Etterleves det? Støykalkulator en nødvendig forutsetning! 18
 19. 19. 2/4/2013Uakseptabel risiko (for mye støy) Tidsbegrensning + Hørselsvern (12/18 dB) Akseptabel risiko (?)Demping i felt? 19
 20. 20. 2/4/2013 ??? Ørepropper er vanskelig… x dB? Ørepropper er vanskelig… Briller Hetter Hår Vedlikehold?1. Feltmålinger hjelm-øreklokker (Kårstø)2. Labmålinger av påvirkning fra briller og hetter (Sintef) 20
 21. 21. 2/4/2013Ørepropper kan være vanskelig… Ørepropp-video: http://www.norskoljeoggass.no/stoy 21
 22. 22. 2/4/201343 Hvor god barriere? Petroleumstilsynet: “Personlig verneutstyr er en svak barriere og det er stor usikkerhet knyttet til den reelle beskyttelseseffekten” http://www.ptil.no/nyheter/stoey-selskapene-innfrir-ikke-krav- article7305-24.html44 Ny teknologi - hørselsvern Quietpro QPi100EX intelligent ørepropp - Måler demping ved oppstart (lekkasjetest). Kreves ca 20dB demping - Måler eksponering (dosimeter), advarer ved overskridelse ? Hvor stor demping skal vi regne med? ? Jobber vi til dosimeteret viser rødt? 22
 23. 23. 2/4/201345 Helikopterstøy Støyeksponering for passasjerer og helidekk personell • Utvendig støy er ekstrem > 110-115 dBA • Nye helikoptertyper verre enn gamle! • Kommunikasjon helidekk-pilot stor utfordring • Innvendig støy 90-95 dBA • Eksponering fra helikopter-transport kan utgjøre betydelig del av dagsdosen46 Helikopterstøy Viktige problemstillinger: 1. Aktuelle typer hørselsvern 2. Trygt hørselsvern: må øreklokker inn som et standard supplement? 3. Kaldstart av helikopter (fra land) – nå gjennomført 4. Kartlegge eksponering helidekk, kan rutiner bli mer støyvennlige? 23
 24. 24. 2/4/201347 Sårbarhetspåvirkende faktorer Individuelle forhold påvirker risikoen for støyskade Mål • Identifisere og spre kunnskap om sårbarhetspåvirkende faktorer • Tidlig(ere) identifisering av hørselskader og bidra til iverksetting av tiltak knyttet til dette • Øke kunnskap for å forebygge hørselsskader både på arbeidsplassene og blant arbeidstakere48 Delprosjekt sårbarhetsfaktorer Fokusområder • Skape bedre rutiner for hørselskontroll • Rapportere og følge opp hørselsskader – forbedre og standardisere innen bransjen • Vurdere ulike sårbarhetsfaktorer (ototoksiske kjemikalier, ”glassører”, strømgjennomgang, impuls-støy) 24
 25. 25. 2/4/201349 Opplæring og oppfølging? Retningslinje 114 For personell med høy risiko anbefales særskilt program for oppfølging: 1. Individuell tilpasning av hørselsvern 2. Tilpasning av vernebriller ++ som kan gi lekkasjer 3. Periodiske støymålinger (dosimetri) 4. Årlig audiometri –> tidlig identifisering av hørselskade -> TILBUD MÅ UTVIKLES!50 Konsekvenser av hørselstap… http://media.osha.europa.eu/napo6/N6-05- out_in_the_cold.wmv 25
 26. 26. 2/4/201351 Frokostmøter… 15 februar, Stavanger Tønnes A. Ognedal: Måling av lydnivå 15.02.13 Påmelding via www.norskoljeoggass.no/stoy Høstingen fortsetter… Takk for oppmerksomheten ☺ 52 26

×