Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Trainingportal fagseminar gasslekkasjer 12juni2012 (Proactima)

1,055 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Trainingportal fagseminar gasslekkasjer 12juni2012 (Proactima)

 1. 1. Risiko for storulykker på norsk sokkel. Hermann Steen WienckeManaging the future today
 2. 2. Proactima AS• Konsulentselskap etablert i september 2003• I dag et fagmiljø med over 160 medarbeidere • Proactima AS (2003) • Proactima Project Management Group AS (2008) • Proactima Project Services AS (2007)• 100% eid av de ansatteStavanger Oslo Bergen Trondheim
 3. 3. Proactima LearningFleksibel og bedrifts-tilpasset HMS-opplæring:• Integrert læring• Innen alle fagområdene Proactima leverer• Tilpasset den enkelte kundes HMS strategi• Leverer alt fra grunnleggende HMS og regelverkskurs til studie poeng givende kurs for UIS www.trainingportal.no/proactima
 4. 4. Kursportefølje e-læring
 5. 5. Oppsett til hver enkelt leksjon• Kort introduksjon• Innledning• Læringsmål• Tankevekkere• Teori• Eksempler• Fallgruver• Sjekkliste• Case• Oppgaver• Referanser
 6. 6. Hvordan ivaretar ledelsen storulykkesrisiko istrategiske beslutninger på norsk sokkel ?
 7. 7. Formål med prosjektet Kartlegge hvordan strategisk ledelse ivaretar storulykkesrisiko i strategiske beslutninger på norsk sokkel. Følgende tre hovedtemaer er identifisert om fokusområdene i denne forstudien: • Insentiver, dvs. hvilke mekanismer og belønningsordinger som påvirker beslutningene strategisk ledelse tar i forhold til storulykkesrisiko. • Vurdering/verdsetting av sikkerhet, dvs. hvordan strategisk ledelse verdsetter og prioriterer sikkerhetsarbeidet i forhold til andre forhold, for eksempel produktivitet og økonomi • Beslutningsprosesser, dvs Hvordan investorer, eiere og toppleder vurderer sikkerhet som en del av beslutnings- prosessene på strategisk nivå.
 8. 8. Strukturert HMS arbeid Finansielle Styre Eiere investorer Myndigheter Toppledelse Visjon og Verdigrunnlag Strategi og styringsmodell Policyer og prosesser Operativt Storulykkesrisiko nivå - Ledelsesprosesser - Kjerneprosesser - Støtteprosesser Retningslinjer og beste praksis
 9. 9. Gjennomføring av prosjektet• Totalt er det gjennomført 17 intervjuer.• De fleste med adm. dir/ daglig ledere og styreledere i ulike oljeselskaper innenfor det vi har kategorisert som tre forskjellige hovedkategorier: • Mindre oljeselskaper • Oljeselskaper som er relativt ”små” på norsk sokkel, men som har store moderselskap internasjonalt • Oljeselskaper som er store på norsk sokkel og store internasjonalt
 10. 10. Fra visjon og mål til sikker operasjon• Resultater fra intervjuene: • Ledelsesforankring • Etablerte styringssystem • Opplæring i og implementering av styringssystem • Bruk av KPIer for å overvåke ytelse • Rapportering og oppfølging av KPIer • ............
 11. 11. Typisk styringssystem
 12. 12. Resultat av diskusjon• To interessante hovedspørsmål: • Hvorfor er det slik at gode holdninger og intensjoner samt etablert strukturert metodikk ikke gir de resultatene man skulle ønske seg? • Er det metodikken og systematikken som ikke er god nok, eller er det de gode holdningene som ikke nødvendigvis gir den rette sikkerhetskulturen eller er det en kombinasjon.
 13. 13. Målstyring vs. Risikostyring 1. Performance management 2. Risk Management Company Enterprise targets RiskExploration Drilling HSE Production Exploration Drilling HSE Production targets Targets targets Targets Risk Risk Risk Risk Targets Targets Operation A Operation B Operation A Operation B Risk Risk Targets Targets Contractor A Contractor B Contractor A Contractor B Risk Risk
 14. 14. Fra visjon og mål til sikker operasjon• Interessante områder for videre arbeid: • Barrierestyring og bruk av KPIer for å overvåke storulykkesrisiko • I hvilken grad vil ulike insentivordninger for HMS påvirke engasjement og fokus på HMS og storulykkesrisiko • Hvordan påvirker kontraktsutforming holdninger knyttet til sikkerhet og storulykkesrisiko? • …………………… • .........
 15. 15. Bruk av KPIer for å overvåke storulykker• Etterslep av vedlikehold av sikkerhetskritisk utstyr er en vanlig KPI for storulykker Sikkerhetskritisk Annet utstyr (OE) utstyr (SCE) i vedlikeholdssystemet
 16. 16. Bruk av KPIer for å overvåke storulykker• Et typisk svar ved spørsmål om etterslep på vedlikehold SCE Etterslep = 10.000 SCE Annet utstyr (OE) Etterslep = 0 Etterslep = X00.000 arbeidstimer• Relevante spørsmål: • Hvordan vet vi hvor grensen går ? • Hva er konsekvensen av feil kategorisering ? • Har vi robuste beslutningskriterier ?
 17. 17. Bruk av KPIer for å overvåke storulykker Annet utstyr Ikke i vedlikeholdssystemet SCE Etterslep = 10.000 SCE Annet utstyr (OE) Etterslep = 0 Etterslep = 300.000 arbeidstimer• Relevante spørsmål: • Hvordan vet vi hvor grensen går ? • Hva er konsekvensen av feil kategorisering ? • Har vi robuste beslutningskriterier ?
 18. 18. Bruk av KPIer for å overvåke storulykker• Til diskusjon: • Hva forteller KPIene om storulykkesrisiko ? • Bruker vi KPIene på riktig måte ? Annet utstyr Ikke i vedlikeholdssystemet SCE Etterslep = 10.000 SCE Annet utstyr (OE) Etterslep = 0 Etterslep = 300.000 arbeidstimer
 19. 19. Endringsledelse – vet vi hvor vi er ? KONSEKVENSSANNSYNLIGHET Vår forståelse av risiko ?
 20. 20. Noen viktige utfordringer• Fra visjon og mål til sikker operasjon• Styring av endringer – hvordan vite at det vi har er godt nok• Vår forståelse av risiko
 21. 21. Kontakt oss:www.proactima.com Managing the future today

×