Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Trainingportal Competence Days 2013 - Klaus Myklebust - Dom Group

653 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Trainingportal Competence Days 2013 - Klaus Myklebust - Dom Group

 1. 1. Klaus MyklebustKvalitet og Operasjonsleder
 2. 2. Bakgrunn Norsk olje og gass opprettet i 2010 prosjektfallende gjenstander, Avslutningsseminaroktober 2012 Prosjektet har bidratt til å oppdatere Samarbeidfor Sikkerhets håndbok for å hindre fallendegjenstander.
 3. 3. Læring fra erfaring ved inspeksjoner Valg av riktig sikringsmiddel Funksjonskrav for utstyr i høyden Krav til verdikjeden Orden og ryddighet – En viktig barriere Før – under og etterkontroll avarbeidsstedet.
 4. 4. Hvor i arbeidsprosessens 3 faser gjøres feilsom resulterer i en Fallende Gjenstand :• Planleggingsfasen 12%• Utførelsesfasen 87%• Avslutningsfasen 1%Ref./kilde:Masteroppgaver, Vurdering av hvilke faktorer som påvirker risikoen for fallendegjenstander, Kirsten Marie Leiros, Norsk olje og gass
 5. 5. Stopp Fallende Gjenstander iHNO og BarentshavetFG 05.2005Oppsummeringsrapport fraprosjekt: Stopp FallendeGjenstander iHNO og BarentshavetFG 05.2005Gruppen skal gjennom sittarbeid:Videreformidle "BestePraksis" til alle enhetene påen effektiv måteBAKGRUNN:Bakgrunnen for prosjektet varden negative utvikling mht”Fallende gjenstander” iTampen området i perioden2002 til første kvartal 2004.
 6. 6.  Fortsatt altfor mange FG på norsk sokkel Mye praktisk og god informasjon Revisjon 3 er “Industristandard” Fin opplæring for alle, også leverandører- Norsok opplæringHvorfor bruke bok ?Ref./kilde:Håndbok, Beste praksis, Forebygging av fallende gjenstanderHugo Halvorsen, Samarbeid for sikkerhet
 7. 7. Feil bruk av sikringsmidler:
 8. 8. Kursinformasjon:Kurset er utviklet av DOM Group, ogomhandler hvordan beste praksis, dineholdninger, adferd og kunnskap kanforebygge fallende gjenstander og øke dinegen og dine kollegaers sikkerhet.Innholdet i kurset samsvarer med Samarbeidfor Sikkerhet sin håndbok; Beste praksis -Forebygging av fallende gjenstander.
 9. 9. InnholdTema i kurset er:- Risiko for fallende gjenstander og utstyr i høyden- Sikringsmidler- Sikring av verktøy- Sikring av utstyr- Inspeksjon, observasjon og etterkontroll
 10. 10. Valgfritt eller obligatorisk?Pro-aktiv eller Re-aktiv Integrerte barrierer Metal edelheter Kvalitet på sikrings midler Installasjon iht. Beste Praksis Planlagt Vedlikehold Etablerte inspeksjons rutiner Motivere og følge opp…!
 11. 11. Veien fra Reaktiv til ProaktivMålgruppe
 12. 12. Shell Global Solutions BV- 200 kurslisenserNoble Globetrotter 2Logistikkbaser i Las Palmas, Benin ogGabonForsynings og support skip
 13. 13. Planlegger å ta i bruk kurset formedarbeidere i flere storeprosjekter.
 14. 14. Sikring avverktøy ihøydenOppretteKontrolltiltak
 15. 15. Sikker SikringHar DITT personell tilstrekkelig kunnskap innenForebygging av fallende gjenstander?Vurderer dine ingeniører og designereFG potensialer fra A til Å?Er tilgjengelig informasjon distribuert og presentert for altrelevant personell?-Innkjøpere ?
 16. 16. Spørsmål ?

×