Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Trainingportal Competence Days 2013 - Ivar Viktil - Mintra Trainingportal

721 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Trainingportal Competence Days 2013 - Ivar Viktil - Mintra Trainingportal

 1. 1. 1VELKOMMENTrainingportal Competence Days 2013
 2. 2. 2Trender i opplæring av ansatte i olje- oggassindustrien .Ivar Viktil
 3. 3. 3Trend 1: «Hyllevare» e-læring er akseptert.
 4. 4. 4Forventninger til effekten av kompetansetiltak - ROINåværende nivåNåværende nivåpå utførelsepå utførelseog prestasjonerog prestasjonerFørNytt og høyere nivåNytt og høyere nivåpå utførelsepå utførelseog prestasjonerog prestasjonerEtterEffektivitetOpplæringOpplæringogog utviklingutvikling
 5. 5. 5Alle er så spesielle!!!!!• Introduksjon til nytt personell på sokkelen.• Hvorfor har alle operatørselskapene sitt eget skreddersydde e-læringskurs når80 % av innholdet er identisk?• HMS i energibransjen• Hvorfor skal hvert enkelt energiforetak utvikle sitt eget skreddersydde HMSe-læringskurs når de samme utfordringene er gjengangere på tvers av selskap?• HMS i byggebransjen• Hvorfor skal alle aktørene i bygg – og anleggsbransjen utvikle sine egneskreddersydde e-læringskurs når utfordringene på byggeplassene eruniverselle?
 6. 6. 6Alle er så spesielle!!!!!• Introduksjon til nytt personell på sokkelen.• Hvorfor har alle operatørselskapene sitt eget skreddersydde e-læringskurs når80 % av innholdet er identisk?• HMS i energibransjen• Hvorfor skal hvert enkelt energiforetak utvikle sitt eget skreddersydde HMSe-læringskurs når de samme utfordringene er gjengangere på tvers av selskap?• HMS i byggebransjen• Hvorfor skal alle aktørene i bygg – og anleggsbransjen utvikle sine egneskreddersydde e-læringskurs når utfordringene på byggeplassene eruniverselle?
 7. 7. 7Alle er så spesielle!!!!!• Introduksjon til nytt personell på sokkelen.• Hvorfor har alle operatørselskapene sitt eget skreddersydde e-læringskurs når80 % av innholdet er identisk?• HMS i energibransjen• Hvorfor skal hvert enkelt energiforetak utvikle sitt eget skreddersydde HMSe-læringskurs når de samme utfordringene er gjengangere på tvers av selskap?• HMS i byggebransjen• Hvorfor skal alle aktørene i bygg – og anleggsbransjen utvikle sine egneskreddersydde e-læringskurs når utfordringene på byggeplassene eruniverselle?
 8. 8. 8Nå er hyllevare akseptert• Selv de store aktørene etterspør hyllevarekurs.• Kundene har blitt oppmerksomme på fordelene:- Billigere (utviklingskostnadene deles på flere)- Kursene er oppdatert ihht. endring i regelverk, etc.- Kundene slipper teknisk (og faglig) vedlikehold- Bidrar til standardisering av «beste praksis»- Ingen leveringstid- Bredere tilbakemeldinger• Skreddersømsutvikling kan fokusere på tema somvirkelig er selskapsspesifikt.
 9. 9. 9Felles, generiske kursbehov på tvers av selskapNoen eksempler på lanserte generiske kurstitler:- HMS for leverandørindustrien- Fallende gjenstander- Avfallshåndtering- Kjemikaliekurs- Ergonomi- Ytre miljø- EX- FSE- Varme arbeider
 10. 10. 10Et eksempel fra forrige uke:I forrige uke fikk vi denne henvendelsen:•Does your company offer “off the shelf” e-learning training/courses?•If yes, does your company offer “off the shelf” e-learning withinXXXXXXX•If yes, are the training/courses interactive? (only yes/no answer willaccepted at this point)?•If yes, are the training/courses in English (only yes/no answer will beaccepted at this point)?•If yes, would your company be interested in participating in a requestfor proposal?
 11. 11. 11Kvartalsvis påmelding til hyllevarekurs2010 - 1 2010 - 2 2010 - 3 2010 - 4 2011 - 1 2011 - 2 2011 - 3 2011 - 4 2012 - 1 2012 - 2 2012 - 3 2012 - 4Påmelding hyllevarekurs(Mintra Trainingportal)
 12. 12. 12Trend 2: Effektivisering og profesjonalisering
 13. 13. 13Trainingportal bidrar til effektivisering
 14. 14. 1414En felles modell for Arbeidstillatelse og Sikker Jobb Analyse (AT/SJA) på norsksokkel ble utarbeidet i 2003/2004 (OLF – SfS). Bakgrunnen for innføringen av en fellesmetodikk var blant annet:AT/SJA - et godt eksempel på effektivisering• 70% av sokkelarbeiderne flytter mellominstallasjoner.• De møtte regler og prosedyrer som varforskjellige. Dette økte faren forfeilhandlinger.• Mer enn ett tusen arbeidstillatelserdaglig på sokkelen (2004).• Standardisering vil virke positivt påsikkerhet og økonomi.
 15. 15. 15Besparelser AT/SJA opplæring (konservative tall)• 225 millioner kroner, tilsvarende omkring 190 årsverk, er spart i perioden 2007 – 2012,bare på opplæring!• Besparelsen knyttet til arbeidstid og færre ulykker ute på sokkelen er trolig vesentligstørre• Kostander til reiser, kursavgifter og overnatting ved tradisjonell opplæring er ikke tatt med.• Kostnader til utvikling, drift, support og vedlikehold for e-læringen er ca. 1 million pr. år.Kostnadselement Deltakerepr. årSpartetimer/persTimer Timer/stilling Stillinger KronerTimekostnader 10 000 3 30 000 1 600 19 22 500 000Timer til reise 10 000 2 20 000 1 600 13 15 000 000Årlig tidsbesparelse 20 000 50 000 1 600 31 37 500 0002007-2012 (6 år) 120 000 300 000 9 600 188 225 000 000
 16. 16. 16Trainingportal bidrar til effektivisering
 17. 17. 17Utviklingen i antall selskaper som bruker Trainingportal0501001502002503002010 - 1 2010 - 2 2010 - 3 2010 - 4 2011 - 1 2011 - 2 2011 - 3 2011 - 4 2012 - 1 2012 - 2 2012 - 3 2012 - 4
 18. 18. 18Kurspåmeldinger pr. kvartal siste 3 år010 00020 00030 00040 00050 00060 00070 00080 00090 0002010 - 1 2010 - 2 2010 - 3 2010 - 4 2011 - 1 2011 - 2 2011 - 3 2011 - 4 2012 - 1 2012 - 2 2012 - 3 2012 - 4
 19. 19. 19Trend 3: Ønske om fleksibilitet
 20. 20. 20Fleksibilitet - en ny sammenligning
 21. 21. 213 lisensmodeller for økt fleksibilitetKursspesifikke lisenserForhandskjøp av et gittantall lisenser.Gjelder for spesifikke kurs.Rabatt etter volum.Passer når:•Kursbehovet er godtdefinert•Antall titler er begrensetUbegrenset brukFri bruk av spesifikke kursRabatt etter antall ansattei selskapet. Enkeladministrasjon.Passer når:•Mange skal ha sammekurs.Fleksibel lisenserForhandskjøp av et gittantall lisenser.Gjelder for «alle» kurs.Rabatt etter volum.Passer når:•Kursbehovet ikke er sågodt definert.•Man trenger flerekurstitler.
 22. 22. 22OppsummeringTrend 1: «Hyllevare» e-læring er akseptert.Trend 2: Effektivisering av opplæring og trening tvinger seg frem MTPs bidrag er e-læring + effektiv administrasjon på portalen. AT/SJA-caset.Trend 3: Fleksibilitet verdsettes- Paralleller til Spotify og Netflix- Fleksible modeller kommer for fullt i opplæringsmarkedet
 23. 23. 23Spørsmål?
 24. 24. 24

×